• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Grzegorz Matusik

Instytut Nauk Prawnych,  Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.13
Telefon 32 3591211
Wewnętrzny 1211
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze zimowym: poniedziałek, 13. 15 - 14.00

 

Bibliografia

 • Zbycie użytkowania wieczystego a obowiązek zapłaty opłaty rocznej w świetle art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2018, nr 4, s. 187-191 2018

 • Zasady doliczania przez spadkobiercę okresu posiadania spadkodawcy w celu nabycia prawa w drodze zasiedzenia / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2018, nr 4, s. 29-47 2018

 • Podmioty uprawnione do dokonania podziału quoad usum / Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2018, [nr] 17, s. 923-930 2018

 • Nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa w związku z tzw. układami indemnizacyjnymi / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2018, nr 9, s. 40-57 2018

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12.5.2016 r. : IV CSK 510/15 / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2017, nr 5, s. 98-107 2017

 • Spóźnione zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych a nadużycie prawa podmiotowego / Grzegorz Matusik. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 477-490 2017

 • Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2017, nr 2, s. 88-115 2017

 • Najem z elementem usługi na przykładzie Społecznej Agencji Najmu (SAN) / Grzegorz Matusik. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 267-276 2017

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz : przepisy wprowadzające KRO / redaktor Konrad Osajda ; autorzy Maciej Domański, Mateusz Grochowski, Lechosław Kociucki, Grzegorz Matusik, Piotr Mostowik, Jakub Pawliczak, Marta Prucnal-Wójcik, Jerzy Słyk. - Stan prawny: lipiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Kodeks cywilny : komentarz : własność i inne prawa rzeczowe, ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-111 [z indeksem] 1), ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów / red. Konrad Osajda ; aut.: Adam Bieranowski, Jakub Biernat, Tomasz Czech, Jacek Górecki, Sebastian Kostecki, Katarzyna Królikowska, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Rafał Morek, Łukasz Żelechowski. - Katowice : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. 2017

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. : III CSK 352/14 / Grzegorz Matusik. // Orzecz. Sądów Pol. - 2016, z. 9, s. 1164-1173 2016

 • Status prawny zarządcy i kuratora ustanowionego na podstawie art. 102 k.r.o. / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2016, nr 4, s. 9-34 2016

 • Kodeks cywilny : komentarz. 3 B, Zobowiązania / redakcja naukowa: Grzegorz Osajda ; autorzy. Łukasz Cudny, Jacek Górecki, Mateusz Grochowski, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Magdalena Tulibacka, Anna Zbiegień-Turzańska Łukasz Żelechowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. 2016

 • Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym / Jacek Górecki, Grzegorz Matusik. // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 230-246 2015

 • Pierwszeństwo nabycia nieruchomości na tle ustawy z 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2015, nr 11, s. 9-31 2015

 • Odpowiedzialność cywilna sędziego za naruszenie czci w postępowaniu cywilnym / Grzegorz Matusik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 1, s. 5-10 2015

 • "Zwrot rzeczy" jako zdarzenie rozpoczynające bieg przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2014, nr 2, s. 27-46 2014

 • Zbycie spadku a postępowanie cywilne / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2014, nr 12, s. 35-60 2014

 • Zawarcie w trybie ofertowym umowy zbycia nieruchomości położonej w Polsce / Jacek Górecki, Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2014, nr 9, s. 9-28 2014

 • Umowa darowizny na rzecz nasciturusa / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2014, nr 5, s. 36-60 2014

 • Rachunek z zarządu : zagadnienia proceduralne / Grzegorz Matusik. // W: Aequitas sequitur legem : księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - S. 357-366 2014

 • Prawne aspekty wyceny wynagrodzeń w sprawach przesyłowych : uwagi na tle projektu standardu KSWS 4 z 14 grudnia 2013 r. / Grzegorz Matusik, Jacek Górecki. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 2014, nr 2, s. 3-13 2014

 • Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny : zagadnienia wybrane / Grzegorz Matusik. // Nieruchomość. - 2014, [nr] 2, s. 32-34 2014

 • Egzekucja z nieruchomości po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 16 września 2011 roku : zagadnienia wybrane / Grzegorz Matusik. // Nieruchomość. - 2013, [nr] 4, s. 17-20 2013

 • Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu / Grzegorz Matusik. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Sytuacja prawna nabywcy (w rozumieniu ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości będącej własnością dewelopera / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2013, nr 12, s. 182-196 2013

 • Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii / red. nauk. Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski ; aut.: Adam Bartoszek, Marzena Czarnecka, Joanna Krukowska-Korombel, Wojciech Lisiewicz, Grzegorz Matusik, Tomasz Ogłódek, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Śladkowski, Aleksandra Wentkowska, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Problemy prawne związane z najmem powierzchni / Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 13, s. 687-695 2013

 • Cywilnoprawne podstawy odpowiedzialności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej / Grzegorz Matusik. // W: Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2013. - S. 93-116 2013

 • Podmioty uprawnione do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie stosunków cywilnoprawnych w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2013, nr 2, s. 69-97 2013

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi przez energię elektryczną jako produkt niebezpieczny / Grzegorz Matusik. // W: Konsument na rynku energii elektrycznej. - Stan prawny na dzień 10.12.2013 r.. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. - S. 121-138 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 3 / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Mateusz Grochowski, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Paweł Popardowski, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowsk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Paweł Popardowski, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Stan prawny na dzień 15.04.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Wstąpienie w prawa i obowiązki zmarłego najemcy lokalu mieszkalnego : zagadnienia wybrane / Grzegorz Matusik. // Nieruchomość. - 2012, [nr] 3, s. 15-19 2012

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / pod red. Stanisławy Kalus ; aut. Gerard Bieniek, Mirosław Gdesz, Stanisława Kalus, Grzegorz Matusik, Eugeniusz Mzyk. - Wyd. 1. Stan prawny na 1 sierpnia 2012 roku. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Odpowiedzialność z tytułu nielegalnego poboru energii : uwagi na tle art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne / Grzegorz Matusik. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 3, s. 20-25 2012

 • Kodeks cywilny : komentarz on-line / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck Legalis, 2012. 2012

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 r. : III CZP 36/10 / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2011, nr 1, s. 115-129 2011

 • Wyodrębnienie i zbycie lokalu wraz z "powierzchnią przynależną" : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2011, nr 7/8, s. 86-105 2011

 • Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu / Grzegorz Matusik. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Instytucje prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni nad gruntem / Grzegorz Matusik. // W: Gospodarowanie przestrzenią "nad i "pod" gruntem. - Katowice : Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2011. - S. 57-75 2011

 • Trzy sposoby ustanowienia służebności przesyłu / Grzegorz Matusik. // Nieruchomość. - 2009, [nr] 2, s. 7-10 2009

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2007 r. : III CZP 11/07 / Grzegorz Matusik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 7/8, s. 217-226 2008

 • Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2008, nr 22, s. 1228-1232 2008

 • Trzy problemy wokół własności urządzeń dostarczających media / Grzegorz Matusik. // Nieruchomość. - 2008, [nr] 1, s. 8-11 2008

 • Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 11/12, s. 91-105 2008

 • Budowa uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 22, s. 1098-1102 2008

 • Dopuszczalność odrzucenia apelacji na podstawie art. 370(1) k.p.c. / Grzegorz Matusik. // Prz. Sąd. - 2007, nr 10, s. 80-94 2007

 • Problem własności urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2007, nr 5, s. 52-81 2007

 • Mienie i jego ochrona na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. [Cz.] 2 / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2005, nr 12, s. 176-195 2005

 • Mienie i jego ochrona na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. [Cz.] 1 / Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2005, nr 11, s. 164-173 2005 52 lp