• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Andrzej Matan

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.39
Telefon 32 3591696
Wewnętrzny 1696
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: czwartek, 13.00 - 13.45 oraz 15.30 - 17.00

 

Bibliografia

 • Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym / red. nauk. Barbara Adamiak, aut. Barbara Adamiak, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piatek, Robert Sawuła, Krzysztof Sobieralski. - Stan prawny na 15 lipca 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Dopuszczalność postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji / Andrzej Matan. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. - Wrocław : Presscom, 2019. - S. 347-358 2019

 • Cel (cele) postępowania administracyjnego : uwagi ogólne / Andrzej Matan. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 191-199 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Postępowanie właściwe dla stwierdzenia niezgodności z prawem niewydania decyzji (art. 417[1] par. 3 k.c.) / Andrzej Matan. // W: Cywilizacja administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 287-299 2018

 • Postępowanie administracyjne jako przedmiot prawa administracyjnego : propozycja systematyki / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 197-212 2018

 • Legitymacja skargowa z art. 101 u.s.g. : kilka uwag / Andrzej Matan. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 226-236 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Zagadnienia ogólne / red. nauk. Grzegorz Łaszczyca ; [autorzy] Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marcin Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz. - Stan prawny na 1 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Uprawnienia kontrolne wojewody / Andrzej Matan. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 211-225 2016

 • Administracyjne procedury kontrolne / Andrzej Matan. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 17-23 2016

 • Prawo do załatwienia sprawy administracyjnej bez nieuzasadnionej zwłoki / Andrzej Matan. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 337-350 2015

 • Podmiotowość prawna w sferze prawa administracyjnego : w poszukiwaniu kryteriów jej ustalania / Andrzej Matan. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 318-338 2015

 • Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej / Andrzej Matan. // W: Rodzina w prawie administracyjnym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 25-40 2015

 • Administracja publiczna : aktualne wyzwania / red. Lidia Zacharko, Andrzej Matan, Dawid Gregorczyk. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. 2015

 • Zakres odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego / Andrzej Matan. // W: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 215-230 2014

 • Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego / Andrzej Matan. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Sądowe stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu władzy publicznej jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych / Andrzej Matan. // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012. - S. 382-398 2012

 • Nadzór nad związkami międzygminnymi : zagadnienia wybrane / Andrzej Matan. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 72-85 2012

 • Wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych / Andrzej Matan. // W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 563-572 2011

 • Prawny charakter aktów nadzoru nad spółkami do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi / Andrzej Matan. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 143-156 2011

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Nadzór nad spółkami do zagospodarowania wspólnot gruntowych / Andrzej Matan. // Państ. Prawo. - 2011, z. 3, s. 55-68 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 495-516 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Ewolucja polskiego postępowania administracyjnego w latach 1928-2008 / Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 75-94 2010

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / pod red. Tadeusza Skonecznego ; aut.: Maciej Bernatt, Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Błaszczak, Anna Jurkiewicz, Agata Jurkowska, Sławomir Koroluk, Eryk Kosiński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Małgorzata Król-Bogomilska, Piotr Lissoń, Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Materna, Dawid Miąsik, Rajmund Molski, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Rafał Poździk, Marek Sachajko, Ewelina D. Sage, Tadeusz Skoczny, Rafał Stankiewicz, Marek Stefaniuk, Mariusz Swora, Alicja Szymanowska, Marek Wierzbowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Wywiad jako środek dowodowy w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego / Andrzej Matan, Stanisław Nitecki. // Casus. - 2008, nr 1, s. 10-15 2008

 • Akt administracyjny rzeczowy : uwagi ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 187-196 2008

 • Akt administracyjny "osobowo-rzeczowy" : zagadnienia następstwa prawnego / Andrzej Matan. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 7/8 (2008), s. 111-121 2008

 • Następstwo (sukcesja) z mocy prawa w materialnym prawie administracyjnym / Andrzej Matan. // Casus. - 2008, nr 50, s. 19-23 2008

 • Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Zasady prawa : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Martysza, Andrzeja Matana, Zygmunta Tobora. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. 2007

 • Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w świetle orzecznictwa sądowego / Andrzej Matan. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 139-146 2007

 • Przesłanki skutecznego działania zastępcy procesowego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // Casus. - T. 42 (2007), s. 8-15 2007

 • Następstwo w prawie administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 277-300 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. // Casus. - 2006, nr 40, s. 30-36 2006

 • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego / Andrzej Matan. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 6 (2005), s. 103-112 2005

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zielona Góra, 22 września 2005 r. - Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2005. - S. 43-58 2005

 • Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. 2005

 • Postępowanie w sprawie pozwolenia budowlanego po nowelizacji marcowej : (w aspekcie ochrony prawa własności) / Andrzej Matan. // W: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 79-93 2005

 • Ochrona praw refleksowych w postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. - Kraków : Zakamycze, 2005. - S. 271-287 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego : art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy o p.p.s.a. / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 363-376 2005

 • Rola terminów załatwiania spraw administracyjnych w zapewnieniu jakości działań administracji publicznej / Andrzej Matan. // W: Jakość administracji publicznej : Międzynarodowa konferencja naukowa. - (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - S. 267-278 2004

 • Postępowanie administracyjne ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Pełnomocnictwo domniemane w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 4 (2003), s. 72-86 2003

 • Zakres uprawnień pełnomocnika w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // Casus. - 2002, nr 25, s. 12-18 2002

 • Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnegp / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. - Kraków : Zakamycze, 2002. 2002

 • Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej / Andrzej Matan. // W: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa : międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r. - Rzeszów : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa, 2002. - S. 352-375 2002

 • Nieobecność strony w postępowaniu administracyjnym : problem zapewnienia właściwej reprezentacji / Andrzej Matan. // Casus. - 2002, nr 24, s. 7-11 2002

 • Elementy nauki administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - Wrocław : "Kolonia Limited", 2002. 2002

 • Czynności procesowe stron w postępowaniu administracyjnym : (zagadnienia ogólne) / Andrzej Matan. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 3 (2002), s. 45-54 2002

 • Zdolność administracyjnoprawna stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // W: Jednostka wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Olesznica 21-23.V.2001 r.). - Rzeszów : "Mitel", 2001. - S. 333-345 2001

 • Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. 2001

 • Sytuacje zastępstwa procesowego strony w postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia : Konferencja naukowa katedr prawa i postępowania administracyjnego. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2000. - S. 295-310 2000

 • Nauka administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - [dodruk]. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 2000, nr 5, s. 49-60 2000

 • Kurator jako zastępca procesowy strony w postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 64-81 2000

 • Prawo administracyjne w okresie transformacji / red. Ernest Knosala, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. - Kraków : "Zakamycze", 1999. 1999

 • Nauka administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 1999. 1999

 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej Matan. // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - S. 231-248 1999

 • Personal aspects of competition protection in the polish legislation / Andrzej Matan. // W: Introduction to competition and state aid law of the European Union. - Ateny : [b.w.], 1998. - S. 123-135 1998

 • Działalność gospodarcza gmin / Andrzej Matan. // W: Vademecum pracowników administracji publicznej (samorzadowej oraz rządowej). - Katowice : Wydaw. Adm. Publ., 1998. - S. 219-237 1998

 • Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. - Kraków : Zakamycze, 1998. 1998

 • Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Andrzej Matan. // Casus. - 1997, nr 4, s. 19-22 1997

 • Kryterium legalności przy płaceniu podatków / Ernest Knosala, Andrzej Matan. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 46, s. 15 1997

 • Zarys nauki administracji / Ernest Knosala, Andrzej Matan, Lidia Zacharko. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. 1996

 • Alternatywne scenariusze gospodarcze dla starego regionu przemysłowego : przykład Śląska / Andrzej Matan, Kazimierz Lebecki. // W: Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. - S. 234-258 1996

 • Alternative economic scenarios for industrial region : example of Silesia / Andrzej Matan. // W: Social and Economic Dilemmas of Old Region. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996. - S. 230-255 1996

 • Alternatywne scenariusze gospodarcze dla starego regionu przemysłowego / Andrzej Matan. // W: Prawne środki łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. - S. 1-27 1995

 • Niejasności oznaczeń obiektów przestrzennych w nowych ustawach / Andrzej Matan. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 10, s. 42-44 1995

 • Zadania gminy w zakresie restrukturyzacji lokalnej / Andrzej Matan. // W: Zadania samorządu terytorialnego. - Katowice : Stow. Wspier. Samorządności, 1994. - S. 42-56 1994

 • Słownik definicji ustawowych obiektów systemu informacji o terenie / pod red. nauk. Grażyny Szpor ; oprac. zespół: Czesław Martysz, Andrzej Matan, Ryszard Mikosz, Piotr Strzępek, Grażyna Szpor. - Katowice : Stowarzyszenie Silgis Center, 1994. 1994

 • Nowe prawo budowlane : charakterystyka systemu państwowego nadzoru budowlanego : porównanie z nadzorem budowlanym w Republice Federalnej Niemiec / Andrzej Matan. // W: Stan prawny informacji o przestrzeni. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. - S. 42-56 1994

 • Uprawnienie organów gminy wobec wspólnoty gruntowej / Andrzej Matan. // Terra Cognoscenda. - Nr 6 (1993), s. 1-5 1993

 • Materiały pomocnicze do nauki administracji / Andrzej Matan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej / Andrzej Matan, Marek Owczarski, Rafał Zagórny. - Katowice : Górnośl. Tow. Gospod., 1992. 1992

 • Komunalizacja mienia / Andrzej Matan. - Katowice : Okręgowa Izba Radców Prawnych, 1992. 1992

 • Przepisy gminne : prawo samorządu terytorialnego / Andrzej Matan. - Katowice : ZPP, 1991. 1991

 • Szwecja / Andrzej Matan. // W: Samorząd terytorialny w krajach Europy Zachodniej : problematyka samorządu terytorialnego. - materiały szkoleniowe. - Katowice : UŚl., 1990. - S. 32-36 1990

 • Konstytucja Królestwa Norwegii : zarys ustroju / Andrzej Matan, Stanisław Sagan. - Wrocław : Ossolineum, 1989. 1989

 • Terenowe organy administracji państwowej wobec samorządu mieszkańców wsi po reformie 1983 r. / Andrzej Matan. // W: Administracja terenowa po reformie 1983 r. - Katowice : UŚl., 1987. - S. 167-194 1987

 • Konstytucyjna zasada udziału załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi a ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego z 25 września 1981 roku / Andrzej Matan. // W: Wybrane zagadnienia administracyjne i finansowe przedsiębiorstw państwowych. - Katowice : UŚl., 1983. - S. 9-25 1983

 • Nazwy państw współczesnych : próba typologii / Andrzej Matan, Stanisław Sagan, Bożena Witosz. // Stud. Nauk Polit. - 1981, nr 2, s. 187-197 1981

 • Terytorialna struktura państwa : materiały pomocnicze do przedmiotu "Współczesne ustroje polityczne" / Andrzej Matan, Stanisław Sagan. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, 1980. 1980 94 lp