• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Czesław Martysz

Pełnomocnik ds.organizacji Wydziału Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji

Dziekan

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.35
Telefon 32 3592023
Wewnętrzny 2023
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 15.15 - 16.30.

 

Bibliografia

 • O pojęciu naczelnego organu administracji raz jeszcze / Czesław Martysz. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. - Wrocław : Presscom, 2019. - S. 321-334 2019

 • Ustrojowa pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w zdecentralizowanym państwie unitarnym / Czesław Martysz. // W: Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 92-113 2019

 • Staramy się poprawić jakość kształcenia : [wywiad] / Czesław Martysz ; rozm. przepr. Joanna Ćwiek. // Rzeczpospolita. - 2019, nr 140, s. 7 2019

 • O potrzebie dalszej unifikacji postępowania administracyjnego / Czesław Martysz. // W: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 213-224 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Administracyjne zarządzanie informacjami a postępowanie administracyjne / Czesław Martysz. // W: Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. - S. 457-468 2017

 • Ewolucja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce / Czesław Martysz. // Przeds. Zarz. - T. 18, z. 2, cz. 1 (2017), s. 123-134 2017

 • Wstęp / Czesław Martysz. // W: Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 9-12 2017

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Jawność i jej ograniczenia : zasady przepływu informacji pomiędzy organami publicznymi / Czesław Martysz. // W: Jawność i jej ograniczenia. T. 9, Zadania i kompetencje. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 385-391 2015

 • Jawność i jej ograniczenia w świetle doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli / Czesław Martysz. // W: Jawność i jej ograniczenia. T. 9, Zadania i kompetencje. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 392-400 2015

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoneczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt, Łukasz Błaszczak, Agata Jurkowska-Gomułka, Dawid Miąsik, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Anna Piszcz, Tadeusz Skoczny ; aut.: Dariusz Aziewicz, Maciej Bernatt, Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Błaszczak, Antoni Bolecki, Anna Celejewska-Rajchert, Łukasz Grzejdziak, Krzysztof Jaroszyński, Anna Jurkiewicz-Wciślak, Agata Jurkowska-Gomułka, Marcin Kolasiński, Sławomir Koroluk, Eryk Kosiński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Elżbieta Krajewska, Małgorzata Król-Bogomilska, Piotr Lissoń, Marek Martyniszyn, Czesław Martysz, Grzegorz Materna, Dawid Miąsik, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Małgorzata Modzelewska de Raad, Rajmund Molski, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Wojciech Podlasin, Andrzej Powałowski, Mariusz Rypina, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny, Rafał Stankiewicz, Ilona Szwedziak-Bork, Alicja Szymanowska, Bartosz targański, Marek Wierzbowski. - Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. 2014

 • Decyzje administracyjne wywołujące skutki w prawie cywilnym / Czesław Martysz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 1 (2013), s. 63-75 2013

 • Kierunki zmian w ustawodawstwie samorządowym w świetle przygotowywanych projektów ustaw / Czesław Martysz. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 550-563 2012

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Prawo do informacji w polskim postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 172-182 2011

 • Czy potrzebna jest ustawa o petycjach? / Czesław Martysz. // W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 551-562 2011

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Informationsanspruche im polnischen Verwaltungsverfahrensrecht / Czesław Martysz. // W: Perspektiven des deutschen, polnischen und europaischen Informationsrechts. - Osnabruk : Univesitatsverlag Osnabruk, 2011. - S. 31-41 2011

 • Rozliczanie z umiejętności / Czesław Martysz ; rozm. przepr. Iwona Kolasińska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2010, nr 2, s. 4-5 2010

 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy gmin / Czesław Martysz. // Kontrola Państ. - 2010, z. 3, s. 9-21 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Ewolucja polskiego postępowania administracyjnego w latach 1928-2008 / Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 75-94 2010

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 495-516 2010

 • System kontroli państwowej w autonomicznym Województwie Śląskim : rys prawo historyczny / Czesław Martysz. // Kontrola Państ. - 2010, z. 1, s. 157-169 2010

 • Postępowanie administracyjne w sprawach należących do organów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych / Czesław Martysz. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 356-371 2009

 • Centralne organy administracji : pojęcie, struktura i pozycja w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 459-471 2009

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / pod red. Tadeusza Skonecznego ; aut.: Maciej Bernatt, Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Błaszczak, Anna Jurkiewicz, Agata Jurkowska, Sławomir Koroluk, Eryk Kosiński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Małgorzata Król-Bogomilska, Piotr Lissoń, Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Materna, Dawid Miąsik, Rajmund Molski, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Rafał Poździk, Marek Sachajko, Ewelina D. Sage, Tadeusz Skoczny, Rafał Stankiewicz, Marek Stefaniuk, Mariusz Swora, Alicja Szymanowska, Marek Wierzbowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Rola orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w kształtowaniu nowych pojęć, konstrukcji i instytucji prawnych / Czesław Martysz. // W: Orzecznictwo w systemie prawa. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - S. 89-113 2008

 • Pojęcie urzędu w prawie i postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 30-44 2008

 • Podstawa prawna decyzji administracyjnej / Czesław Martysz. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 205-216 2008

 • Bezczynność władzy w świetle Konstytucji / Czesław Martysz. // Kontrola Państ. - 2008, nr 2, s. 2-7 2008

 • Wybory na Uniwersytecie Śląskiem / Czesław Martysz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2008, nr 5, s. 6 2008

 • Studia z wykładni prawa / pod red. Czesława Martysza i Zygmunta Tobora. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Decentralizacja i wzmocnienie samorządów lokalnych po wejściu w życie Konstytucji z 1997 r. / Czesław Martysz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 159-171 2007

 • Prawa zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym / Czesław Martysz. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - S. 49-58 2007

 • Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego / Czesław Martysz. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 231-258 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Zasady prawa : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Martysza, Andrzeja Matana, Zygmunta Tobora. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. 2007

 • Zasada prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 127-138 2007

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne : komentarz / Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk. - Stan prawny na 1 marca 2007 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. // Casus. - 2006, nr 40, s. 30-36 2006

 • Samorządność - szanse i zagrożenia : dyskusja "Przy stole Śląska" / Tadeusz Kijonka, Michał Czarski, Andrzej Klasik, Zygmunt Frankiewicz, Marek S. Szczepański, Czesław Martysz, Andrzej Stania ; oprac. Bogdan Widera ; oprac. Bogdan Widera. // Śląsk. - 2006, nr 11, s. 6-12 2006

 • Public information or protected personal data / Czesław Martysz. // W: Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro. - Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2006. - S. 235-241 2006

 • Informacja publiczna czy chronione dane osobowe / Czesław Martysz. // W: Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro. - Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2006. - S. 229-235 2006

 • Vademecum radnego : samorząd od A do Z / Czesław Martysz, Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Związek Gmin i Powiatów, 2006. 2006

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zielona Góra, 22 września 2005 r. - Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2005. - S. 43-58 2005

 • Problematyka przenoszenia kompetencji do podejmowania decyzji administracyjnych / Czesław Martysz. // W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. - Kraków : Zakamycze, 2005. - S. 243-270 2005

 • Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. 2005

 • Mamy Rektora! / Czesław Martysz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2005, nr 8, s. 2 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego : art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy o p.p.s.a. / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 363-376 2005

 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu wyjaśniającym / Czesław Martysz. // W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2005. - S. 512-527 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Dowód z dokumentu w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 138-152 2005

 • Dowody w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego / Czesław Martysz. // W: Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. - Częstochowa : Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, 2005. - S. 21-26 2005

 • Pozycja prawna organów samorządu gminnego w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 32-62 2004

 • Ewolucja przedmiotowego zakresu obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego / Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz. // W: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności : prof. zw. dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004. - S. 87-107 2004

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości / Czesław Martysz. // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - S. 420-432 2004

 • Postępowanie administracyjne ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego / Czesław Martysz. // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 101-116 2003

 • Organ w postępowaniu administracyjnym : zarys problemu / Czesław Martysz. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 4 (2003), s. 58-71 2003

 • The legal position of monocratic territorial local government organs / Czesław Martysz. // W: Problems of the functioning of local self-government. - Opole : Opole University, 2003. - S. 211-220 2003

 • Instytucja ugody jako gwarancja ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 391-401 2003

 • Wznowienie postępowania jako skutek przestępstw urzędniczych / Czesław Martysz. // W: Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. - Częstochowa : Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, 2003. - S. 35-38 2003

 • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz. - Katowice : Związek Górnośląski, 2002. 2002

 • Pozycja prawna monokratycznych organów samorządu terytorialnego / Czesław Martysz. // W: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - S. 117-125 2002

 • Postępowanie administracyjne w stanach nadzwyczajnych i w sytuacjach kryzysowych / Czesław Martysz. // W: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe : zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 125-131 2002

 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego / Czesław Martysz. // W: Vademecum radnego : prawo samorządu terytorialnego. - Katowice : Śląski Związek Gmin i Powiatów, 2002. - S. 1-13 2002

 • Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej / Czesław Martysz. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 110-131 2002

 • Komentarz do ustawy o pomocy społecznej / Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Stanisław Nitecki. - Gdańsk : "Arche", 2001. 2001

 • Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i ich socjologiczne uwarunkowania / Czesław Martysz. // Reg. Pol. - 2001, nr 1, s. 115-127 2001

 • Zasady wydawania decyzji administracyjnych przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego / Czesław Martysz. // W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. - Kraków : UJ, 2001. - S. 455-466 2001

 • Prawa osoby w świetle ustawy o ochronie danych osobowych / Czesław Martysz. // W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorzadu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 377-388 2000

 • Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. - [Stan prawny na dzień 31 marca 2000 r.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 2000

 • Właściwości organów samorządu terytorialnego do wydawania decyzji w sprawach pomocy społecznej / Czesław Martysz. // Samorz. Teryt. - 2000, nr 1/2, s. 91-101 2000

 • W imieniu lub z upoważnienia / Czesław Martysz. // Wspólnota (Warsz.). - 2000, [nr] 21, s. 21 2000

 • Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu ładu przestrzennego / Czesław Martysz. // W: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu. - Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. - S. 444-448 1999

 • Prawo administracyjne / Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 471 1999

 • Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego powiatu i samorządowego województwa / Czesław Martysz. // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - S. 217-230 1999

 • Krajowa Rada Sądownictwa / Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 288 1999

 • Komentarz do ustawy o pomocy społecznej / Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Stanisław Nitecki. - Gdańsk : "Arche", 1999. 1999

 • Adleryzm / B. A. Farrel ; przeł. Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 2 1999

 • Trybunał Stanu / Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 660 1999

 • Trybunał Konstytucyjny / Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 660 1999

 • Słownik pojęć współczesnych / red. Alan Bullock, Olivier Stallybras, Stephan Trombley ; [aut. przekł. i haseł pol. Marek Adamiec, Agata Bernat, Wojciech Buchner, Antoni Dudek, Tadeusz Dworak, Tamara Dworak, Bogdan Galiński, Jolanta Gisman-Stoch, Krystyna Głombik, Lucyna i Wojciech Kalagowie, Bogna i Przemysław Kotylowie, Czesław Martysz, Bogumiła Mika, Rafał Morga, Joanna Ociepka, Ewa Okoń-Horodyńska, Ewa Pankiewicz, Henryka Passia, Maria Ryńska, Jarosław Stoch, Kazimierz Ślęczka, Agata Tomaszewska. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. 1999

 • Sąd Najwyższy / Czesław Martysz. // W: Słownik pojęć współczesnych. - Katowice : Wydawnictwo "Książnica", 1999. - S. 556-557 1999

 • Samorząd powiatowy : praktyczny komentarz do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. / Karol Podgórski, Czesław Martysz. - Stan prawny na dzień 30 września 1998 r. - Katowice : Zach. Centrum Organizacji, 1998. 1998

 • Ograniczenie funkcji orzeczniczych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1998, nr 1, s. 18-20 1998

 • Między SKO a uczelnią : rozmowa z dr. Czesławem Martyszem, Przewodniczącym Samorządowego Kolegium Odwoławczego / Czesław Martysz ; rozm. przepr. Maria Kwaśniewicz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1998, nr 8, s. 6 1998

 • Komentarz do ustawy o pomocy społecznej / Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Stanisław Nitecki. - Gdańsk : "Info - Trade", 1998. 1998

 • Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w ustawie o ochronie danych osobowych / Czesław Martysz. // W: Przetwarzanie i ochrona danych. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. - S. 33-40 1998

 • Sejmik województwa : nowa pozycja ustrojowa / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1998, nr 7/8, s. 5-7 1998

 • Problematyka prawna opodatkowania budowli : uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1997, nr 6, s. 22-23 1997

 • Podstawy prawne zmiany właściwości organów gminy / Czesław Martysz. // W: Rola współczesnej administracji publicznej : orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach samorządowych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 1997. - S. 29-46 1997

 • Narzędzia informatyczne w postępowaniu administracyjnym / Czesław Martysz. // W: Wolność informacji i jej granice. - Katowice : Stow.SILGIS Center, 1997. - S.105-113 1997

 • Jak opiniować plany ruchu zakładów górniczych? / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1997, nr 7-9, s. 63-64 1997

 • Sądownictwo administracyjne we Francji / Czesław Martysz. // Casus. - 1997, nr 6, s. 16-20 1997

 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie ochrony praw obywateli w Polsce / Czesław Martysz. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 3 (1996), s. 50-57 1996

 • Ochrona środowiska / Czesław Martysz. // W: Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej). - Katowice : Wydaw. Administracji Publicznej, 1996. - S. 131-147 1996

 • Komentarz do kompetencji organów administracji w zakresie ochrony środowiska, wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz niektórych innych ustaw / Czesław Martysz. // W: Vademecum pracowników administracji publicznej : (samorządowej oraz rządowej). - Katowice : Wydaw. Administracji Publicznej, 1996. - S. 131-147 1996

 • Jak odwołać zarząd? / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1996, nr 2, s. 24 1996

 • Gmina w postępowaniu administracyjnym : zagadnienia wybrane / Czesław Martysz. // W: Postępowanie administracyjne w praktyce organów samorządu terytorialnego. - Katowice : Fundacja Rozwoju Samorządu Terytorialnego, 1996. - S. 20-31 1996

 • Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej) / [red. merytoryczna Michał Kalitowski, Bogumił Piechura ; aut. omówień Bolesław M. Ćwiertniak, Jadwiga Glumińska, Czesław Martysz, Stanisław Nitecki, Franciszek Noszka, Karol Podgórski, Bogumił Piechura, Maria Taniewska-Peszko]. - Katowice : Wydawnictwo Administracji Publicznej, 1996. 1996

 • Absolutorium dla zarządu gminy po nowelizacji / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1996, nr 3/4, s. 42-44 1996

 • Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i jego terytorialne zróżnicowania / Czesław Martysz. // W: Ekologiczne problemy Górnego Śląska. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1995. - S. 47-58 1995

 • Orzecznictwo w sprawach samorządowych / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 9, s. 35-36 1995

 • Orzecznictwo w sprawach samorządowych / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 12, s. 42-43 1995

 • Niejasność oznaczeń obiektów przestrzennych w nowych ustawach / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 10, s. 42-44 1995

 • Regulacja prawna ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem / Czesław Martysz. // Terra Cognoscenda. - Nr 10 (1994), s. 15 1994

 • Prawne zagadnienia polityki restrukturyzacyjnej / Czesław Martysz. // W: Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu : materiały z konferencji zorganizowanej przez Projekt "Współpraca parlamentarna Wschód-Zachód". - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 1994. - S. 57-72 1994

 • Nowoczesne techniki gromadzenia i przetwarzania informacji / Czesław Martysz. // W: Stan prawny informacji o przestrzeni. Cz. 5. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994. - S. 50-57 1994

 • Słownik definicji ustawowych obiektów systemu informacji o terenie / pod red. nauk. Grażyny Szpor ; oprac. zespół: Czesław Martysz, Andrzej Matan, Ryszard Mikosz, Piotr Strzępek, Grażyna Szpor. - Katowice : Stowarzyszenie Silgis Center, 1994. 1994

 • Samorząd terytorialny w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych samorządu we Francji i Szwajcarii / Czesław Martysz. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : UŚl., 1993. - S.127-135 1993

 • Obieg informacji o przestrzeni w województwie katowickim w świetle przepisów o ochronie środowiska / Czesław Martysz. // Terra Cognoscenda. - Nr 6 (1993), s. 17-21 1993

 • Komentarz prawnika / Czesław Martysz ; rozm. przepr. Adam Zawiszowski. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1993, nr 6, s. 10-11 1993

 • Zakres działania gminy i jej organów / Czesław Martysz. // W: Tychy : problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania: materiały seminarium 8-9 maja 1992 r. - Tychy : Rada Miejska i Zarząd Gminy Tychy, 1993. - S. 164-169 1993

 • Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie Zachodniej (Francja, Szwajcaria) : zagadnienia ustrojowe / Czesław Martysz. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 11, s. 34-38 1992

 • Pozycja prawna kolegium odwoławczego / Czesław Martysz. // Sejm. Samorz. - 1991, nr 4, s. 4-7 1991

 • Kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych - zagadnienia wybrane / Czesław Martysz. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 31-35 1991

 • Ochrona środowiska w procesie tworzenia obszaru (terenu) górniczego / Czesław Martysz, Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 12 (1990), s. 37-58 1990

 • Kształtowanie się modelu administracji ochrony środowiska w Polsce / Czesław Martysz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 15 (1990), s. 107-115 1990

 • Zarząd gminy i jego kompetencje / Czesław Martysz. - Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich, 1990. 1990

 • Urząd gminy i jego organizacja / Czesław Martysz. - Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich, 1990. 1990

 • Świadomość ekologiczna w naukach prawnych / Czesław Martysz, Stanisław Nitecki. // W: Problemy świadomości ekologicznej : refleksje metodologiczne zwuiązane z badaniami świadomości ekologicznej mieszkańców Górnego Śląska. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1990. - S. 49-79 1990

 • Negocjacje w procesie stosowania prawa administracyjnego w ochronie środowiska / Czesław Martysz. // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-ekonomiczne w ochronie środowiska naturalnego. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, 1989. - S. 147-156 1989

 • Organizacja i funkcjonowanie urzędów terenowych organów administracji państwowej / Czesław Martysz. // W: Administracja terenowa po reformie 1983 r. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. - S. 104-122 1987

 • Rola związków wyznaniowych w sferze administracji świadczącej / Czesław Martysz. // W: Regulacja prawna administracji świadczącej. - Katowice : UŚl., 1985. - S. 115-129 1985

 • Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Czesław Martysz. // W: Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi. - Katowice : UŚl., 1985. - S. 249-262 1985

 • Prawne instrumenty tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji podmiotów gospodarczych / Czesław Martysz, Gerard Kuźnik. // W: Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi. - Katowice : UŚl., 1985. - S. 152-175 1985

 • Postępowanie szczególne w sprawach wodnych / Czesław Martysz. // W: Zagadnienia proceduralne w administracji. - Katowice : UŚl., 1984. - S. 131-150 1984

 • Zasady organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji ogólnej / Czesław Martysz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 8 (1983), s. 41-56 1983

 • Administracja ochrony środowiska w PRL : wybrane zagadnienia / Czesław Martysz. // W: Zagadnienia prawne ochrony środowiska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 47-63 1981

 • Uprawnienia koordynacyjne terenowych organów administracji w zakresie ochrony środowiska / Czesław Martysz. // W: Koordynacja terenowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. - S. 111-125 1980

 • Pozycja prawna wydziału na przykładzie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach / Czesław Martysz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 6 (1979), s. 93-111 1979 140 lp