• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 30
Telefon 32 3591249
Wewnętrzny 1249
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.00 -13.45

 

Bibliografia

 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz do art. 425-729 / red. Andrzej Marciniak; aut. : Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Agnieszka Michnik, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Monika Rejdak, Andrzej Stempniak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020. 2020

 • Swoich dyscyplinują bardzo niemrawo : [wywiad] / Krystian Markiewicz, rozm. przepr. Małgorzata Kryszkiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2020, nr 41, s. 16-17 2020

 • Nadużycie prawa a celowa utrata organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentacji w toku postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz. // W: Nadużycie prawa procesowego cywilnego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 97-112 2019

 • Miszczowie i Mistrzowie polskiego sądownictwa / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2019, nr 2, s. 59-60 2019

 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 2 , Komentarz do art. 205(1)-424(12) / red. Andrzej Marciniak; aut. : Arkadiusz Cudak, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Michał Kłos, Ireneusz Kunicki, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Andrzej Stempniak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Być sędzią : [wywiad] / Krystian Markiewicz, w rozmowie z Janem Bińczyckim, Moniką Wycykał. - Warszawa : IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich, 2019. 2019

 • Proces został rozpoczęty i już żaden polityk go nie zatrzyma / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2019, nr 3, s. 115-116 2019

 • Podmioty w postępowaniu cywilnym / pod red. Krystiana Markiewicza, Andrzeja Torbusa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie : wybrane zagadnienia / Krystian Markiewicz. // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 329-345 2018

 • O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 778[1] KPC) / Paweł Grzegorczyk, Krystian Markiewicz. // W: Ars in vita, Ars in iure : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 361-370 2018

 • Najważniejsze były spotkania z ludźmi / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 4, s. 171 2018

 • Mentalność służebną mieli sędziowie w czasach PRL : [wywiad] / Krystian Markiewicz, rozm. przepr. Małgorzata Kryszkiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 28, s. 6 2018

 • Czy w Polsce są wolne sądy? : ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność : [artykuł stanowi zmienioną, zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję art. The battle for free courts in Poland in the years 2015-2018, [w:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, pod red. K. Gajdy-Roszczynialskiej, D. Szumiło-Kulczyckiej, Warszawa 2018, s. 17-60] / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 4, s. 186-198 2018

 • Mają władzę, niech wezmą też odpowiedzialność : [wywiad] / Krystian Markiewicz, rozm. przepr. Małgorzata Kryszkiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 201, s. 4-5 2018

 • List prof. Krystiana Markiewicza - Prezesa SSP "Iustitia" z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 3, s. 115 2018

 • Jesteśmy blisko ludzi, a daleko od polityki / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 2, s. 59-60 2018

 • Właściwość sądu i skład sądu / Krystian Markiewicz. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 13-38 2018

 • Razem powstrzymujemy najazd polityków na sądy : rok po swiatełku / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 1, s. 3-4 2018

 • The battle for free courts in Poland in the years 2015-2018 / Krystian Markiewicz. // W: Judicial management versus independence of judiciary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 17-60 2018

 • O wizji sądów i sędziów : kilka uwag po Kongresie / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 1, s. 3-4 2017

 • O trójpodziale władzy sądowniczej na Prezydenta, Parlament i Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 2, s. 59-60 2017

 • Mówią, że trzeba zaorać sądownictwo / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Agata Łukaszewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 165, s. D1 2017

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik, Piotr Zawiślak. - Wyd. 3, popr. i uzup. - Katowice : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie / Krystian Markiewicz. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 331-346 2017

 • Jak władza polityczna wspólnie z garstką sędziów wprowadza w życie nowy ład w sądach / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 4, s. 171-172 2017

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 maja 2016 r. (III CZP 6/16) / Krystian Markiewicz. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 7/8, s. 131-140 2017

 • Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji. Cz. 2 / Krystian Markiewicz, Ireneusz Wolwiak. // Monit. Praw. - 2017, nr 11, s. 572-579 2017

 • Wybór sędziów wizytatorów : [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 140, s. D4 2017

 • Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji. Cz. 1 / Krystian Markiewicz, Ireneusz Wolwiak. // Monit. Praw. - 2017, nr 10, s. 523-530 2017

 • Udział czynnika obywatelskiego (suwerena) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy polityków w zawłaszczaniu sądów? / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 3, s. 115-116 2017

 • Sytuacja bez precedensu [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 135, s. A6 2017

 • Prawnikom w Polsce nie jest wszystko jedno / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska. // Prawo Eur. Prakt. - 2017, nr 4/6, s. 3-5 2017

 • Prawnicy podejrzliwie o sądowym outsourcingu / Krystian Markiewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 205, s. 2 2017

 • Obawiam się nieprzemyślanych zmian w wymiarze sprawiedliwości : rozmowa z dr. hab. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Krzysztof Sobczak. // Krajowa Rada Sądow. - 2016, nr 2, s. 45-51 2016

 • O "reformie", czyli upolitycznieniu sądów / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 171-172 2016

 • Na dobry początek / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 3, s. 115 2016

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 367-729. T. 2, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniaki, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Monika Rejdak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. 2016

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-366. T. 1, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Józef Rodziewicz, Andzrzej Stempniak, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. 2016

 • Kilka słów na początek kadencji / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 1, s. 3 2016

 • Iudicium nobile - szlachetna sędziowska misja : z SSN Jackiem Gudowskim rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński / Jacek Gudowski ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 204-214 2016

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 2, s. 58 2016

 • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym : zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy? / Krystian Markiewicz. // W: Rola biegłego w postępowaniach sądowych. - Wrocław : PRESSCOM Sp. zo.o., 2016. - S. 179-192 2016

 • Zero tolerancji dla nieprawidłowości : z Rafałem Fronczkiem Prezesem Krajowej Rady Komorniczej rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński / Rafał Fronczek ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 1, s. 43-46 2016

 • Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji / Krystian Markiewicz. // W: Sine ira et studio : księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - S. 341-362 2016

 • Rola biegłego w postępowaniach sądowych / red. nauk. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2016. 2016

 • Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 3, s. 461-476 2016

 • Postępowanie mediacyjne / Krystian Markiewicz. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 247-272 2015

 • Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór : uwagi na tle art. 130 par. 1 zd. 2 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 3, s. 337-355 2015

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński, Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Katowice : Dom Wydawniczy PWN, 2015. 2015

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 1, s. 2 2015

 • Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory czynności sądowych i pism procesowych / red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz ; aut.: Łukasz Błaszczak, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Marek Jaślikowski, Berenika Kaczmarek-Templin, Agata Harast-Sidowska, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Piotr Rylski, Marta Szczocarz-Krysiak, Katarzyna Zawiślak, Tomasz Zawiślak, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Zawód tak, system nie : z sędzią Pawłem Pośpiechem rozmawiają Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński i Tomasz Zawiślak : [wywiad]/ Paweł Pośpiech, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Zawiślak // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 2, s. 97-100 2015

 • Zagdanienia legislacyjne w pracach nad przyszłym kodeksem postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz. // W: Leges ab omnibus intellegi debent : księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 272-285 2015

 • Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Korzanie / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 4, s. 692-694 2015

 • Właściwość sądu, składu sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 2, s. 278-301 2015

 • Władze są równorzędne : z Cezarym Grabarczykiem Ministrem Sprawiedliwości rozmawiają Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński i Małgorzata Stanek : [wywiad] / Cezary Grabarczyk, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński, Małgorzata Stanek. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 1, s. 46-49 2015

 • Stowarzyszenia sędziowskie są reprezentatywne : z Sędzią Dariuszem Zawistowskim przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa rozmawiją Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Dariusz Zawistowski, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 4, s. 209-214 2015

 • Obawiam się populistycznych haseł : z adw. Andrzejem Zwarą prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Andrzej Zwara, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1, s. 44-47 2014

 • Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / pod red. Krystiana Markiewicza. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. 2014

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Katowice : Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 2014. 2014

 • Czy sąd jest związany wnioskiem co do zakresu (rodzaju) ubezwłasnowolnienia? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 263-271 2014

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 367-729. T. 2, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Kazimierz Piasecki, Janusz Pietrzykowski, Monika Rejdak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. 2014

 • Kilka uwag w związku z postępowaniami o odszkodowanie z tytułu najmu pojazdów zastępczych / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1 (dod.), s. 16-19 2014

 • Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie zawarte w wyroku? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 1, s. 102-109 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Informatyzacja postępowania cywilnego : de lege lata i de lege ferenda / Krystian Markiewicz. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 403-440 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 4, s. 170 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 114 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 2, s. 58 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1, s. 2 2014

 • Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus, Ireneusz Wolwiak. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 301-313 2014

 • Wybrane zagadnienia kosztów postępowania cywilnego w związku z czynnościami referendarza sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. - S. 85-104 2014

 • Trzeba szukać porozumienia : z prof. Romanem Hauserem Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Roman Hauser, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 117-120 2014

 • Sędzia nie jest urzędnikiem : z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf Pierwszą Prezes SN rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Małgorzata Gersdorf, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 2, s. 105-108 2014

 • Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Politycy wierzą w magiczne zaklęcia : z dr. Adamem Bodnarem, wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rozmawiają Krystian Markiewicz i Barłomiej Przymusiński : [wywiad] / Adam Bodnar, rozm. przepr.Krystian Markiewicz, Barłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 2, s. 92-97 2013

 • O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 1, s. 20-40 2013

 • Nadmierna rutyna jest niebezpieczna : rozmowa z prof. Maciejem Szpunarem - rzecznikiem generalnym Trybunału UE / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 209-211 2013

 • Moment właściwy dla oceny występowania przesłanek do orzeczenia o obowiązkowym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 3, s. 400-407 2013

 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – pytania o funkcjonowanie po 4 latach istnienia : z Rafałem Dzyrem1 zastępcą Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Aplikacji rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Rafał Dzyrem, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 1, s. 36-40 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 170 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 114 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 2, s. 58 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 1, s. 2 2013

 • Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym / Krystian Markiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Trzeba się umieć postawić : z prof. Ewą Łętowską rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Ewa Łętowska, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 150-158 2013

 • Środki zaskarżenia / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut.: Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk Jacek Gudowski, Krystian Markiewicz, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Środki zaskarżenia / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut.: Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk Jacek Gudowski, Krystian Markiewicz, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 1, s. 81-89 2012

 • Postać i charakter prawny czynności sądu podejmowanych na podstawie art. 569 par. 2 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 451-478 2012

 • Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym z perspektywy sądu / Krystian Markiewicz. // W: Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu. - Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2012. - S. 59-66 2012

 • Kodeks postępowania cywilnego : komentarz do artykułów 506-1088. T. 3, Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Bronisław Czech, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Kazimierz Piasecki, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Marek Sychowicz, Zdzisław Świeboda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. 2012

 • "Iustitia" może mieć satysfakcję : z Sędzią Grzegorzem Wałejko rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Grzegorz Wałejko, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 3, s. 151-155 2012

 • Forum rozpoznawania spraw w postępowaniu depozytowym : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 r. (III CZP 82/11) / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2012, nr 10, s. 112-119 2012

 • Czas na autentyczny dialog ministerstwa z sędziami : z Jarosławem Gowinem Ministrem Sprawiedliwości rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Jarosław Gowin, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 2, s. 63-67. 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 4, s. 170 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 3, s. 114 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 2, s. 58 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 1, s. 2 2012

 • Założenia wstępne dotyczące przepisów o postępowaniu nieprocesowym w nowym Kodeksie postępowania cywilnego przyjęte przez zespół problemowy Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz, Marcin Walasik. // Prz. Sąd. - 2012, nr 9, s. 101-111 2012

 • Właściwość sądu w sprawach o odszkodowanie po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 3, s. 501-508 2012

 • Uprawnienie referendarza do szczegółowego wyliczania kosztów sądowych : art. 108 par. 1 KPC w zw z art. 113 KSCU / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2012, nr 7, s. 501-508 2012

 • Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 par. 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 2, s. 312-318 2012

 • Sądy powszechne to moje życie : z Sędzią Stanisławem Dąbrowskim Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad ] / Stanisław Dąbrowski, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 1, s. 7-14 2012

 • Poziom merytoryczny sędziów jest bardzo wysoki : z dr. Marcinem Dziurdą Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2006-2012 rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Marcin Dziurda, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 4, s. 213-217 2012

 • Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej? / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2011, nr 4, s. 170-174 2011

 • Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 4, s. 101-108 2011

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami : de lege lata i de lege ferenda / Krystian Markiewicz. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 2909-2940 2011

 • Między wolnością a bezpieczeństwem : z profesor Ireną Lipowicz Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński : [wywiad] / Irena Lipowicz, rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2011, nr 4, s. 238-242 2011

 • Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z zarządu zarządcy nieruchomości ustanowionego w ramach zabezpieczenia roszczenia w sprawach o zniesienie współwłasności przysługuje zażalenie? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 3, s. 126-132 2011

 • Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 2, s. 107-113 2011

 • Zastępstwo procesowe w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz. // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - S. 49-70 2011

 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku a wniosek o jego wydanie. : glosa do uchwały SN z dnia 18 sierpnia 2010 r., II PZP 7/10 / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2011, nr 10, s. 126-136 2011

 • Dopuszczalność wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ponownej kontroli dokumentów przez sąd rejestrowy / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 1, s. 110-117 2011

 • Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej / pod red. Krystiana Markiewicza. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Dobrzy sędziowie są najważniejsi : z profesorem Tadeuszem Erecińskim Prezesem Sądu Najwyższego rozmawia Krystian Markiewicz : [wywiad] / Tadeusz Ereciński, rozm. przepr. Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2011, nr 3, s. 147-151 2011

 • Postępowanie nieprocesowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Krystian Markiewicz. // W: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 501-530 2010

 • Podmiotowe i przedmiotowe granice pełnomocnictwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2010, nr 1, s. 32-50 2010

 • Czy w świetle art. 788 par. 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2010, nr 1, s. 83-89 2010

 • Dowody w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Zgoda sądu na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. 4. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 243-276 2010

 • Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu historycznym / Krystian Markiewicz. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 61-74 2010

 • Glosa do wyroku z dnia 20 maja 2008 r. : P 18/07 / Krystian Markiewicz, Mateusz Pilich. // Prz. Sąd. - 2009, nr 2, s. 155-171 2009

 • Glosa do uchwały z dnia 19 kwietnia 2007 r. : III CZP 11/07 / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2009, nr 2, s. 172-180 2009

 • Podpis zawarty w pozwie / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2008, nr 5, s. 49-69 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. Cz. 3 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 12, s. 665-669 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. Cz. 2 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 11, s. 612-616 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. cz. 1 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 10, s. 550-554 2008

 • Zastosowanie umowy przechowania w stosunku między deponentem a bankiem w przypadku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 721-748 2008

 • Właściwość sądu w procesie cywilnym wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych / Krystian Markiewicz. // W: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - S. 223-250 2008

 • Przyjęcie do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego / Krystian Markiewicz. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 1, s. 41-54 2008

 • Glosa do wyroku z 15 IV 2005 r. : I CK 735/04 / Krystian Markiewicz. // Państ. Prawo. - 2007, z. 4, s. 141-146 2007

 • Postępowanie w sprawach depozytowych / Krystian Markiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego / Krystian Markiewicz. // Prokur. Prawo. - 2004, nr 7/8, s. 101-122 2004

 • Problem sententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Krystian Markiewicz. // Rejent. - 2002, nr 11, s. 92-117 2002 146 lp