Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Katedra Postępowania Cywilnego

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 30
Telefon 32 3591249
Wewnętrzny 1249
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.30-15.00.

 

Bibliografia

 • Razem powstrzymujemy najazd polityków na sądy : rok po swiatełku / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 1, s. 3-4 2018

 • Podmioty w postępowaniu cywilnym / pod red. Krystiana Markiewicza, Andrzeja Torbusa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie : wybrane zagadnienia / Krystian Markiewicz. // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 329-345 2018

 • O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 778[1] KPC) / Paweł Grzegorczyk, Krystian Markiewicz. // W: Ars in vita, Ars in iure : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 361-370 2018

 • Najważniejsze były spotkania z ludźmi / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 4, s. 171 2018

 • Mentalność służebną mieli sędziowie w czasach PRL : [wywiad] / Krystian Markiewicz, rozm. przepr. Małgorzata Kryszkiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 28, s. 6 2018

 • Mają władzę, niech wezmą też odpowiedzialność : [wywiad] / Krystian Markiewicz, rozm. przepr. Małgorzata Kryszkiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 201, s. 4-5 2018

 • List prof. Krystiana Markiewicza - Prezesa SSP "Iustitia" z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 3, s. 115 2018

 • Jesteśmy blisko ludzi, a daleko od polityki / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 2, s. 59-60 2018

 • Czy w Polsce są wolne sądy? : ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność : [artykuł stanowi zmienioną, zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję art. The battle for free courts in Poland in the years 2015-2018, [w:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, pod red. K. Gajdy-Roszczynialskiej, D. Szumiło-Kulczyckiej, Warszawa 2018, s. 17-60] / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 4, s. 186-198 2018

 • Właściwość sądu i skład sądu / Krystian Markiewicz. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 13-38 2018

 • The battle for free courts in Poland in the years 2015-2018 / Krystian Markiewicz. // W: Judicial management versus independence of judiciary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 17-60 2018

 • Sytuacja bez precedensu [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 135, s. A6 2017

 • Prawnikom w Polsce nie jest wszystko jedno / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska. // Prawo Eur. Prakt. - 2017, nr 4/6, s. 3-5 2017

 • Prawnicy podejrzliwie o sądowym outsourcingu / Krystian Markiewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 205, s. 2 2017

 • O wizji sądów i sędziów : kilka uwag po Kongresie / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 1, s. 3-4 2017

 • O trójpodziale władzy sądowniczej na Prezydenta, Parlament i Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 2, s. 59-60 2017

 • Mówią, że trzeba zaorać sądownictwo / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Agata Łukaszewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 165, s. D1 2017

 • Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie / Krystian Markiewicz. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 331-346 2017

 • Jak władza polityczna wspólnie z garstką sędziów wprowadza w życie nowy ład w sądach / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 4, s. 171-172 2017

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 maja 2016 r. (III CZP 6/16) / Krystian Markiewicz. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 7/8, s. 131-140 2017

 • Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji. Cz. 2 / Krystian Markiewicz, Ireneusz Wolwiak. // Monit. Praw. - 2017, nr 11, s. 572-579 2017

 • Wybór sędziów wizytatorów : [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 140, s. D4 2017

 • Udział czynnika obywatelskiego (suwerena) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy polityków w zawłaszczaniu sądów? / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 3, s. 115-116 2017

 • Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji. Cz. 1 / Krystian Markiewicz, Ireneusz Wolwiak. // Monit. Praw. - 2017, nr 10, s. 523-530 2017

 • Rola biegłego w postępowaniach sądowych / red. nauk. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2016. 2016

 • Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 3, s. 461-476 2016

 • Obawiam się nieprzemyślanych zmian w wymiarze sprawiedliwości : rozmowa z dr. hab. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Krzysztof Sobczak. // Krajowa Rada Sądow. - 2016, nr 2, s. 45-51 2016

 • O "reformie", czyli upolitycznieniu sądów / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 171-172 2016

 • Na dobry początek / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 3, s. 115 2016

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 367-729. T. 2, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniaki, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Monika Rejdak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. 2016

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-366. T. 1, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Józef Rodziewicz, Andzrzej Stempniak, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. 2016

 • Kilka słów na początek kadencji / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 1, s. 3 2016

 • Iudicium nobile - szlachetna sędziowska misja : z SSN Jackiem Gudowskim rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński / Jacek Gudowski ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 204-214 2016

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 2, s. 58 2016

 • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym : zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy? / Krystian Markiewicz. // W: Rola biegłego w postępowaniach sądowych. - Wrocław : PRESSCOM Sp. zo.o., 2016. - S. 179-192 2016

 • Zero tolerancji dla nieprawidłowości : z Rafałem Fronczkiem Prezesem Krajowej Rady Komorniczej rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński / Rafał Fronczek ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 1, s. 43-46 2016

 • Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji / Krystian Markiewicz. // W: Sine ira et studio : księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - S. 341-362 2016

 • Postępowanie mediacyjne / Krystian Markiewicz. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 247-272 2015

 • Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór : uwagi na tle art. 130 par. 1 zd. 2 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 3, s. 337-355 2015

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 1, s. 2 2015

 • Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory czynności sądowych i pism procesowych / red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz ; aut.: Łukasz Błaszczak, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Marek Jaślikowski, Berenika Kaczmarek-Templin, Agata Harast-Sidowska, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Piotr Rylski, Marta Szczocarz-Krysiak, Katarzyna Zawiślak, Tomasz Zawiślak, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Zagdanienia legislacyjne w pracach nad przyszłym kodeksem postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz. // W: Leges ab omnibus intellegi debent : księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 272-285 2015

 • Właściwość sądu, składu sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 2, s. 278-301 2015

 • Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / pod red. Krystiana Markiewicza. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. 2014

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Katowice : Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 2014. 2014

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 367-729. T. 2, Komentarz / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Kazimierz Piasecki, Janusz Pietrzykowski, Monika Rejdak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. 2014

 • Kilka uwag w związku z postępowaniami o odszkodowanie z tytułu najmu pojazdów zastępczych / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1 (dod.), s. 16-19 2014

 • Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie zawarte w wyroku? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 1, s. 102-109 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Czy sąd jest związany wnioskiem co do zakresu (rodzaju) ubezwłasnowolnienia? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 263-271 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Iustitia : Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / red. nacz. Krystian Markiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Informatyzacja postępowania cywilnego : de lege lata i de lege ferenda / Krystian Markiewicz. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 403-440 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 4, s. 170 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 114 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 2, s. 58 2014

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1, s. 2 2014

 • Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus, Ireneusz Wolwiak. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 301-313 2014

 • Wybrane zagadnienia kosztów postępowania cywilnego w związku z czynnościami referendarza sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : C.H. Beck, 2014. - S. 85-104 2014

 • Środki zaskarżenia / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut.: Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk Jacek Gudowski, Krystian Markiewicz, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Środki zaskarżenia / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut.: Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk Jacek Gudowski, Krystian Markiewicz, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 1, s. 20-40 2013

 • Nadmierna rutyna jest niebezpieczna : rozmowa z prof. Maciejem Szpunarem - rzecznikiem generalnym Trybunału UE / Maciej Szpunar ; rozm. przepr. Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 209-211 2013

 • Moment właściwy dla oceny występowania przesłanek do orzeczenia o obowiązkowym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 3, s. 400-407 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 170 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 114 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 2, s. 58 2013

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 1, s. 2 2013

 • Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym / Krystian Markiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 1, s. 81-89 2012

 • Postać i charakter prawny czynności sądu podejmowanych na podstawie art. 569 par. 2 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 451-478 2012

 • Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym z perspektywy sądu / Krystian Markiewicz. // W: Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu. - Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2012. - S. 59-66 2012

 • Kodeks postępowania cywilnego : komentarz do artykułów 506-1088. T. 3, Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne / red. Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak ; aut. Bronisław Czech, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Kazimierz Piasecki, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Marek Sychowicz, Zdzisław Świeboda, Tadeusz Żyznowski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. 2012

 • Forum rozpoznawania spraw w postępowaniu depozytowym : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 r. (III CZP 82/11) / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2012, nr 10, s. 112-119 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 4, s. 170 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 3, s. 114 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 2, s. 58 2012

 • Edytorial / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2012, nr 1, s. 2 2012

 • Założenia wstępne dotyczące przepisów o postępowaniu nieprocesowym w nowym Kodeksie postępowania cywilnego przyjęte przez zespół problemowy Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz, Marcin Walasik. // Prz. Sąd. - 2012, nr 9, s. 101-111 2012

 • Właściwość sądu w sprawach o odszkodowanie po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 3, s. 501-508 2012

 • Uprawnienie referendarza do szczegółowego wyliczania kosztów sądowych : art. 108 par. 1 KPC w zw z art. 113 KSCU / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2012, nr 7, s. 501-508 2012

 • Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 par. 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c. / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2012, nr 2, s. 312-318 2012

 • Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej / pod red. Krystiana Markiewicza. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Dopuszczalność wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ponownej kontroli dokumentów przez sąd rejestrowy / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 1, s. 110-117 2011

 • Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 4, s. 101-108 2011

 • Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej? / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2011, nr 4, s. 170-174 2011

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami : de lege lata i de lege ferenda / Krystian Markiewicz. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 2909-2940 2011

 • Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z zarządu zarządcy nieruchomości ustanowionego w ramach zabezpieczenia roszczenia w sprawach o zniesienie współwłasności przysługuje zażalenie? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 3, s. 126-132 2011

 • Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2011, nr 2, s. 107-113 2011

 • Zastępstwo procesowe w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego / Krystian Markiewicz. // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - S. 49-70 2011

 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku a wniosek o jego wydanie. : glosa do uchwały SN z dnia 18 sierpnia 2010 r., II PZP 7/10 / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2011, nr 10, s. 126-136 2011

 • Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu historycznym / Krystian Markiewicz. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 61-74 2010

 • Postępowanie nieprocesowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Krystian Markiewicz. // W: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 501-530 2010

 • Podmiotowe i przedmiotowe granice pełnomocnictwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2010, nr 1, s. 32-50 2010

 • Czy w świetle art. 788 par. 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu? / Krystian Markiewicz. // Pol. Proces Cyw. - 2010, nr 1, s. 83-89 2010

 • Dowody w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Zgoda sądu na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. 4. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 243-276 2010

 • Glosa do wyroku z dnia 20 maja 2008 r. : P 18/07 / Krystian Markiewicz, Mateusz Pilich. // Prz. Sąd. - 2009, nr 2, s. 155-171 2009

 • Glosa do uchwały z dnia 19 kwietnia 2007 r. : III CZP 11/07 / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2009, nr 2, s. 172-180 2009

 • Przyjęcie do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego / Krystian Markiewicz. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 1, s. 41-54 2008

 • Podpis zawarty w pozwie / Krystian Markiewicz. // Prz. Sąd. - 2008, nr 5, s. 49-69 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. Cz. 3 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 12, s. 665-669 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. Cz. 2 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 11, s. 612-616 2008

 • Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego. cz. 1 / Krystian Markiewicz. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 10, s. 550-554 2008

 • Zastosowanie umowy przechowania w stosunku między deponentem a bankiem w przypadku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego / Krystian Markiewicz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 721-748 2008

 • Właściwość sądu w procesie cywilnym wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych / Krystian Markiewicz. // W: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - S. 223-250 2008

 • Postępowanie w sprawach depozytowych / Krystian Markiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Glosa do wyroku z 15 IV 2005 r. : I CK 735/04 / Krystian Markiewicz. // Państ. Prawo. - 2007, z. 4, s. 141-146 2007

 • Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego / Krystian Markiewicz. // Prokur. Prawo. - 2004, nr 7/8, s. 101-122 2004

 • Problem sententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Krystian Markiewicz. // Rejent. - 2002, nr 11, s. 92-117 2002 121 lp