Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Roman Marchaj

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  1.45
Telefon  32 359 1859
Wewnętrzny  1859
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze zimowym - poniedziałek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Zakres zadań sekretarza o charakterze ustrojowo-organizacyjnym / Roman Marchaj. // W: Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 54-110 2019

 • Zadania związku metropolitalnego w województwie śląskim : zagadnienia podstawowe / Roman Marchaj. // Prz. Prawa Publicznego. - 2019, nr 3, s. 101-116 2019

 • Wójt, burmistrz i prezydent miasta jako delegat w zgromadzeniu związku metropolitalnego / Roman Marchaj. // W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego : stan prawny na 10 sierpnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 364-380 2019

 • Środki nadzoru / Joanna Jagoda, Roman Marchaj. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 127-158 2019

 • Die Aufsichtsmasnahmen / Joanna Jagoda, Roman Marchaj. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 159-196 2019

 • Glosa (aprobująca) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2016 r. (II OSK 2064/16) : kompetencje rady gminy do podejmowania uchwał dotyczących nadawania nazw parkom / Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2018, nr 1/2, s. 172-180 2018

 • Związek metropolitalny w województwie śląskim z perspektywy pierwszego roku działania / Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2018, nr 12, s. 5-18 2018

 • Zgromadzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim / Roman Marchaj. // W: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 219-237 2018

 • Województwo samorządowe / Roman Marchaj. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 133-155 2018

 • Budżet partycypacyjny w teorii i praktyce / red. Roman Marchaj, Katarzyna Darowska-Szczepanek. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.nowa, [2018]. 2018

 • Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Roman Marchaj. // Prz. Prawa Publicznego. - 2018, nr 7/8, s. 210-223 2018

 • Self-governmental voivodeship / Roman Marchaj. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 156-179 2018

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Zbigniew Jara ; aut.: Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska, Beata Borowy, Marcin Chomiuk, Dorota Czura-Kalinowska, Arkadiusz Gierat, Zbigniew Jara, Agnieszka Krysik, Daniel Kupryjańczyk, Roman Marchaj, Iwona B. Mika, Robert Pabis, Urszula Roge, Robert Siwik, Karol Skrodzki, Marta J. Skrodzka, Mariusz Stanik, Tomasz Szczurowski, Sawa Zarębińska. - 2. wyd., [stan prawny na 1.6.2017 r.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2017. 2017

 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia / Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2017, z. 3, s. 73-89 2017

 • Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego / Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2017, nr 11, s. 5-14 2017

 • Związek metropolitalny w województwie śląskim / Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2017, nr 7/8, s. 5-18 2017

 • Pojęcie użyteczności publicznej w prawie polskim / Roman Marchaj. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 459-471 2017

 • Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Informacja publiczna przetworzona w doktrynie, orzecznictwie oraz w praktyce / Roman Marchaj. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 443-452 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Pierwsze samorządowe wysłuchanie publiczne : doświadczenia Katowic / Roman Marchaj. // W: Miasta : społeczne aspekty funkcjonowania. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 113-126 2014

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Zbigniew Jara ; aut.: Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska, Beata Borowy, Marcin Chomiuk, Dorota Czura-Kalinowska, Arkadiusz Gierat, Zbigniew Jara, Agnieszka Krysik, Daniel Kupryjańczyk, Roman Marchaj, Iwona B. Mika, Robert Pabis, Urszula Roge, Robert Siwik, Karol Skrodzki, Marta J. Skrodzka, Mariusz Stanik, Tomasz Szczurowski, Sawa Zarębińska. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym / Roman Marchaj. // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 164-179 2014

 • Samorządowe wysłuchanie publiczne jako szczególna forma konsultacji społecznych / Roman Marchaj. // W: Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. - S. 333-347 2014

 • Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego / Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2014, nr 7/8, s. 161-170 2014

 • Prawotwórcza rola sądów administracyjnych na przykładzie uchwały rady gminy w przedmiocie opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych / Roman Marchaj. // W: Sądowe stosowanie prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 59-74 2014

 • Skarga na decyzję urzędu patentowego w postępowaniu zgłoszeniowym oraz spornym : w orzecznictwie sądów administracyjnych / Roman Marchaj. // W: Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych. - Stan prawny na 15 lipca 2013 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013. - S. 287-299 2013

 • Zasada samodzielności a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego / Roman Marchaj. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Stan prawny na 1 września 2012 roku. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 448-461 2012 28 lp