• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Rolne i Gospodarki Przestrzennej

Zastępca Dyrektora Kierunku Prawo, Administracja

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.22
Telefon 32 3591264
Wewnętrzny 1153
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa 13.00 - 13.45 oraz 15.30 - 17.00

 

Bibliografia

 • Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego / pod redakcją Doroty Łobos-Kotowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • Wprowadzenie / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. - S. 7-8 2019

 • Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych : [komentarz do art. 1058-1087 / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 953-977 2019

 • Płatności bezpośrednie / Dorota Łobos-Kotowska, Jerzy Bieluk. // W: Prawo rolne. - Wyd. 5, stan prawny na 15 września 2019. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 547-562 2019

 • Gospodarstwo rolne w prawie handlowym / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 451-458 2019

 • Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej / red. nauk. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Marek Stańko. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. 2018

 • Współczesne funkcje umowy kontraktacji / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 299-310 2018

 • Własność : [komentarz do art. 213-218] / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 346-355 2018

 • Własność : [komentarz do art. 210 par. 2] / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 328-330 2018

 • Uroczystość Jubileuszu Profesor Teresy Kurowskiej połączona z wręczeniem Księgi Pamiątkowej "Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego" / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 229-236 2018

 • Solidaryzm w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Państwo solidarne. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 228-244 2018

 • Nabywanie udziałów i akcji przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 27- 39 2018

 • Mienie : [komentarz do art. 55[3]] / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 441-447 2018

 • Kontraktacja : [komentarz do art. 613-626] / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764[9]). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 182-204 2018

 • Charakter prawny kontroli w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW na lata 2014-2020 / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 167-180 2017

 • Sprawozdanie z XXIX Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego : Lille 21-23 września 2017 r. / Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Paweł Wojciechowski. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 2, s. 231-234 2017

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - 4. wydanie, stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Status prawny rolnika jako konsumenta / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2016. - S. 257-270 2016

 • Planowanie inwestycji z udziałem środków EFRROW na obszarach wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 63-74 2016

 • The legal status of farmer on the basis of substentive and procedural law in Poland / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Fuentes, politica agraria y desarrollo rural, justicia agraria y paz social. - San Jose : Editorial Juridica Continental, 2016. - S. 453-460 2016

 • Legal character of the agricultural agreements in the Polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 2, s. 45-60 2016

 • Legal character of the agricultural agreements in the Polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // CEDR J. Rural Law. - Vol. 2, nr 2 (2016), s. 56-70 2016

 • Zwrot pomocy unijnej / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 235-236 2015

 • Związki grup producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 232 2015

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko, Klaudia Bartosz. // Prz. Prawa Rol. - 2015, nr 1, s. 283-309 2015

 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych : komentarz / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. 2015

 • Sztuczne tworzenie warunków dla uniknięcia zmniejszenia płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // CEDR J. Rural Law. - Vol. 1, nr 1 (2015), s. 39-49 2015

 • Punkt kontaktowy do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 169 2015

 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 169 2015

 • Przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 168-169 2015

 • Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 37-38 2015

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 161-163 2015

 • Procedura przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 157-159 2015

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 3, zaktual. i rozsz., stan prawny na 15 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 148-149 2015

 • Agroturystyka jako instrument wspierania rozwoju gospodarstwa rodzinnego / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego : praca zbiorowa. - Warszawa : Agrotec Polska, 2015. - S. 287-297 2015

 • Podmioty wdrażające / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 148 2015

 • Ochrona rolno-środowiskowo-klimatyczna / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 129-130 2015

 • Ochrona dziedzictwa wsi / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 123-124 2015

 • Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 123 2015

 • Obszar wiejski / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 121-122 2015

 • Agroturystyka / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 35-36 2015

 • Modernizacja gospodarstw rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 112 2015

 • Lokalna Grupa Działania / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 106 2015

 • Leader / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 105 2015

 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 99-100 2015

 • Kontrola wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 97-99 2015

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania. - Warszawa : Instytut Prawa Rozwojowego, 2015. - S. 137-152 2015

 • Instytucja zarządzająca / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 89 2015

 • Grupy producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 74-75 2015

 • Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 59-60 2015

 • Dywersyfikacja działalności na obszarach wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 49-50 2015

 • Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 34 2015

 • Sztuczne tworzenie warunków dla uniknięcia zmniejszenia płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 12 (2014), s. 19-32 2014

 • Agriculture agreements concluded by the agricultural administration in the polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Desafios do direito agrario contemporaneo : anais do XIII Congresso Mundial de Direito Agrario. - Ribeirao Preto : Altai Edicoes, 2014. - S. 129-144 2014

 • Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. - T. 59 (2014), s. 217-230 2014

 • Diversification of the agricultural activities : comparative legal analysis of the selected questions / Teresa Kurowska, Dorota Łobos- Kotowska. // W: Jahrbuch des Agrarrechts. Bd. 12. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - S. 115-144 2013

 • Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2013, nr 1, s. 291-300 2013

 • Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnień do płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 11 (2013), s. 61-74 2013

 • Cywilnoprawne oraz publicznoprawne skutki zbycia gospodarstwa rolnego w świetle ustawy z dnia 26.01.2007 o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : "Temida 2", 2012. - S. 215-228 2012

 • Współczesne funkcje posiadania gruntów rolnych na gruncie przepisów statuujących pomoc unijną / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 288-299 2012

 • Własność gruntowa a planowanie przestrzenne / Dorota Łobos-Kotowska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2012, nr 2, s. 11 2012

 • Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a inne podobne umowy / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 265-280 2012

 • Płatności bezpośrednie / Dorota Łobos-Kotowska, Jerzy Bieluk. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 407-418 2012

 • Problematyka wykładni wybranych pojęć w świetle ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 131-142 2011

 • Płatności bezpośrednie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Państ. Prawo. - 2011, z. 10, s. 88-100 2011

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych za 2009 r. / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2010, nr 1, s. 324-328 2010

 • Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 7 (2009), s. 179-191 2009

 • Sprawozdanie z XXV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego : Queens' Collage, Cambridge, 23 września 2009 r. / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 187-190 2009

 • Posiadanie gruntów rolnych jako warunek nabycia prawa do płatności bezpośrednich / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 137-149 2009

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 322-328 2008

 • Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego : komentarz / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. 2008

 • Przeniesienie posiadania gruntów rolnych w wyniku spadkobrania a prawo do płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 117-130 2008

 • Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • Sprawozdanie z XXIV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego : Caserta (Neapol) 26-29 września 2007 r. / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2007, nr 2, s. 349-352 2007

 • Gospodarstwo rodzinne : prawne formy organizacji / Dorota Łobos-Kotowska. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. 2006

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako cywilnoprawna forma prowadzenia działalności rolniczej / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 4 (2005), s. 174-198 2005

 • Prawna forma organizacji i funkcjonowania grup producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 102-120 2002

 • W sprawie pojęcia gospodarstwa rolnego w prawie handlowym / Dorota Łobos. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 1 (2000), s. 179-192 2000 81 lp