Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. prof. UŚ Dorota Łobos-Kotowska

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Katedry

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 1.22
Telefon 32 3591264
Wewnętrzny 1153
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa, 15.30-17.00

 

Bibliografia

 • Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej / red. nauk. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Marek Stańko. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. 2018

 • Współczesne funkcje umowy kontraktacji / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 299-310 2018

 • Uroczystość Jubileuszu Profesor Teresy Kurowskiej połączona z wręczeniem Księgi Pamiątkowej "Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego" / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 229-236 2018

 • Solidaryzm w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Państwo solidarne. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 228-244 2018

 • Nabywanie udziałów i akcji przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 27- 39 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art.535-764 9) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Aut.: Aneta Biały, Dariusz Bucior, Bernadetta Fuchs, Dariusz Fuchs, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska, Dorota Łobos-Kotowska, Adam Malik, Piotr Stec, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zakrzewski, Ewa Zielińska. - Stan prawny na 15 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Adam Bieranowski, Magdalena Habdas, Marlena Jankowska, Elżbieta Klat-Górska, Joanna Kozińska, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska, Dorota Łobos-Kotowska, Joanna Naczyńska, Marek Stańko, Anna Sylwestrzak, Jacek Widło. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Aut.: Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Magdalena Habdas, Aleksandra Janas, Stanisława Kalus, Aneta Kaźmierczyk, Dorota Łobos-Kotowska, Maja Maciejewska-Szałas, Piotr Pinior, Katarzyna Skubisz-Kępka, Marek Stańko, Grzegorz Stojek, Piotr Zakrzewski. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Charakter prawny kontroli w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW na lata 2014-2020 / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 167-180 2017

 • Sprawozdanie z XXIX Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego : Lille 21-23 września 2017 r. / Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Paweł Wojciechowski. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 2, s. 231-234 2017

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - 4. wydanie, stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Status prawny rolnika jako konsumenta / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2016. - S. 257-270 2016

 • Planowanie inwestycji z udziałem środków EFRROW na obszarach wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 63-74 2016

 • The legal status of farmer on the basis of substentive and procedural law in Poland / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Fuentes, politica agraria y desarrollo rural, justicia agraria y paz social. - San Jose : Editorial Juridica Continental, 2016. - S. 453-460 2016

 • Legal character of the agricultural agreements in the Polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 2, s. 45-60 2016

 • Legal character of the agricultural agreements in the Polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // CEDR J. Rural Law. - Vol. 2, nr 2 (2016), s. 56-70 2016

 • Zwrot pomocy unijnej / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 235-236 2015

 • Związki grup producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 232 2015

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko, Klaudia Bartosz. // Prz. Prawa Rol. - 2015, nr 1, s. 283-309 2015

 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych : komentarz / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. 2015

 • Sztuczne tworzenie warunków dla uniknięcia zmniejszenia płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // CEDR J. Rural Law. - Vol. 1, nr 1 (2015), s. 39-49 2015

 • Punkt kontaktowy do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 169 2015

 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 169 2015

 • Przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 168-169 2015

 • Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 37-38 2015

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 161-163 2015

 • Procedura przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 157-159 2015

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 3, zaktual. i rozsz., stan prawny na 15 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Agroturystyka jako instrument wspierania rozwoju gospodarstwa rodzinnego / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // W: Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego : praca zbiorowa. - Warszawa : Agrotec Polska, 2015. - S. 287-297 2015

 • Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 148-149 2015

 • Podmioty wdrażające / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 148 2015

 • Ochrona rolno-środowiskowo-klimatyczna / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 129-130 2015

 • Ochrona dziedzictwa wsi / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 123-124 2015

 • Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 123 2015

 • Obszar wiejski / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 121-122 2015

 • Agroturystyka / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 35-36 2015

 • Modernizacja gospodarstw rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 112 2015

 • Lokalna Grupa Działania / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 106 2015

 • Leader / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 105 2015

 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 99-100 2015

 • Kontrola wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 97-99 2015

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania. - Warszawa : Instytut Prawa Rozwojowego, 2015. - S. 137-152 2015

 • Instytucja zarządzająca / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 89 2015

 • Grupy producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 74-75 2015

 • Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 59-60 2015

 • Dywersyfikacja działalności na obszarach wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 49-50 2015

 • Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. 8, Prawo rolne i żywnościowe. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2015. - S. 34 2015

 • Sztuczne tworzenie warunków dla uniknięcia zmniejszenia płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 12 (2014), s. 19-32 2014

 • Agriculture agreements concluded by the agricultural administration in the polish legal system / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Desafios do direito agrario contemporaneo : anais do XIII Congresso Mundial de Direito Agrario. - Ribeirao Preto : Altai Edicoes, 2014. - S. 129-144 2014

 • Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. - T. 59 (2014), s. 217-230 2014

 • Diversification of the agricultural activities : comparative legal analysis of the selected questions / Teresa Kurowska, Dorota Łobos- Kotowska. // W: Jahrbuch des Agrarrechts. Bd. 12. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - S. 115-144 2013

 • Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2013, nr 1, s. 291-300 2013

 • Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnień do płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 11 (2013), s. 61-74 2013

 • Cywilnoprawne oraz publicznoprawne skutki zbycia gospodarstwa rolnego w świetle ustawy z dnia 26.01.2007 o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : "Temida 2", 2012. - S. 215-228 2012

 • Współczesne funkcje posiadania gruntów rolnych na gruncie przepisów statuujących pomoc unijną / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 288-299 2012

 • Własność gruntowa a planowanie przestrzenne / Dorota Łobos-Kotowska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2012, nr 2, s. 11 2012

 • Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a inne podobne umowy / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 265-280 2012

 • Płatności bezpośrednie / Dorota Łobos-Kotowska, Jerzy Bieluk. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 407-418 2012

 • Problematyka wykładni wybranych pojęć w świetle ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego / Dorota Łobos-Kotowska. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 131-142 2011

 • Płatności bezpośrednie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Państ. Prawo. - 2011, z. 10, s. 88-100 2011

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych za 2009 r. / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2010, nr 1, s. 324-328 2010

 • Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 7 (2009), s. 179-191 2009

 • Sprawozdanie z XXV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego : Queens' Collage, Cambridge, 23 września 2009 r. / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 187-190 2009

 • Posiadanie gruntów rolnych jako warunek nabycia prawa do płatności bezpośrednich / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 137-149 2009

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. // Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 322-328 2008

 • Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego : komentarz / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. 2008

 • Przeniesienie posiadania gruntów rolnych w wyniku spadkobrania a prawo do płatności / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 117-130 2008

 • Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • Sprawozdanie z XXIV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego : Caserta (Neapol) 26-29 września 2007 r. / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2007, nr 2, s. 349-352 2007

 • Gospodarstwo rodzinne : prawne formy organizacji / Dorota Łobos-Kotowska. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. 2006

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako cywilnoprawna forma prowadzenia działalności rolniczej / Jerzy Bieluk, Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 4 (2005), s. 174-198 2005

 • Prawna forma organizacji i funkcjonowania grup producentów rolnych / Dorota Łobos-Kotowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 102-120 2002

 • W sprawie pojęcia gospodarstwa rolnego w prawie handlowym / Dorota Łobos. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 1 (2000), s. 179-192 2000 75 lp