• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

 Kierownik zespołu badawczego

Stanowisko
profesor
Pokój 1.39
Telefon 32 3591696
Wewnętrzny 1696
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz 17.00 - 17.45

 

Bibliografia

 • Zasada oficjalności określenia strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. - Wrocław : Presscom, 2019. - S. 311-320 2019

 • Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym / red. nauk. Barbara Adamiak, aut. Barbara Adamiak, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piatek, Robert Sawuła, Krzysztof Sobieralski. - Stan prawny na 15 lipca 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Negatywne źródła interesu prawnego jako elementu pojęcia strony ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // W: Fenomen prawa administracyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 592-601 2019

 • Zasady postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca, Agnieszka Kocot-Łaszczyca. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 313-321 2018

 • Zasada ciągłości postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // W: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. T. 2, cz. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 543-561 2018

 • Zasada aktywności (inicjatywy) procesowej (zasada oficjalności i dyspozycyjności) / Grzegorz Łaszczyca. // W: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. T. 2, cz. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 525-543 2018

 • Postępowanie administracyjne jako przedmiot prawa administracyjnego : propozycja systematyki / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 197-212 2018

 • Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Zagadnienia ogólne / red. nauk. Grzegorz Łaszczyca ; [autorzy] Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marcin Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz. - Stan prawny na 1 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Dopuszczalność mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 179-192 2017

 • Pojęcie czynności procesowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 301-308 2015

 • Dokument w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Biul. Okr. Izby Radców Praw. Katow. - 2014, nr 1, s. 12-21 2014

 • Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. - Stan prawny na 1 marca 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. 2014

 • Pojęcie i funkcje akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // W: Problemy administracji, zarządzania i ekonomii : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 128-141 2012

 • Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. - Stan prawny na 1 lipca 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 495-516 2010

 • Skuteczność i wykonalność postanowienia administracyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Samorz. Teryt. - 2010, nr 9, s. 66-75 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 3. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / pod red. Tadeusza Skonecznego ; aut.: Maciej Bernatt, Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Błaszczak, Anna Jurkiewicz, Agata Jurkowska, Sławomir Koroluk, Eryk Kosiński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Małgorzata Król-Bogomilska, Piotr Lissoń, Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Materna, Dawid Miąsik, Rajmund Molski, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Rafał Poździk, Marek Sachajko, Ewelina D. Sage, Tadeusz Skoczny, Rafał Stankiewicz, Marek Stefaniuk, Mariusz Swora, Alicja Szymanowska, Marek Wierzbowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Odtworzenie akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Samorz. Teryt. - 2009, nr 9, s. 50-61 2009

 • Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. 2008

 • Istota rozprawy administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 7/8 (2008), s. 97-110 2008

 • Akt administracyjny rzeczowy : uwagi ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 187-196 2008

 • Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 93-98 2007

 • "Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Samorz. Teryt. - 2007, nr 4, s. 55-65 2007

 • Następstwo w prawie administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 277-300 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Lex, 2007. 2007

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. // Casus. - 2006, nr 40, s. 30-36 2006

 • Fakty powszechnie znane i fakty znane organowi z urzędu w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 6 (2005), s. 81-86 2005

 • Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. - Kraków : Zakamycze, 2005. 2005

 • Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. - Kraków : Zakamycze, 2005. 2005

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zielona Góra, 22 września 2005 r. - Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2005. - S. 43-58 2005

 • Postępowanie zażaleniowe przed organem II instancji w kodeksie postępowania administracyjnego : zagadnienia wybrane / Grzegorz Łaszczyca. // W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - S. 287-308 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego : art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy o p.p.s.a. / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 363-376 2005

 • Zawieszenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2004. - S. 264-274 2004

 • Skutki prawne zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 5 (2004), s. 15-32 2004

 • Uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 4 (2003), s. 47-57 2003

 • Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej / red. Grzegorz Łaszczyca. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003. 2003

 • Postępowanie administracyjne ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnegp / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. - Kraków : Zakamycze, 2002. 2002

 • Szczególny przypadek wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu / Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 2002, z. 1, s. 66-75 2002

 • Roczniki Administacji i Prawa : teoria i praktyka / pod red. Grzegorza Łaszczycy. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2002. 2002

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania w kodeksie postępowania adminiistacyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 3 (2002), s. 39-44 2002

 • Pojęcie zagadnienia wstępnego w kodeksie postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 2002, z. 7, s. 63-76 2002

 • Zasada ogólna pisemności postępowania administracyjnego (art. 14 k.p.a.) / Grzegorz Łaszczyca. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 2 (2001), s. 72-81 2001

 • "Uprawdopodobnienie" i "prawdopodobieństwo" w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego / Ernest Knosala, Grzegorz Łaszczyca. // W: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - S. 113-119 2001

 • Roczniki Administacji i Prawa : teoria i praktyka / pod red. Grzegorza Łaszczycy. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2001. 2001

 • Fakultatywne umorzenie postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia : Konferencja naukowa katedr prawa i postepowania administracyjnego. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2000. - S. 275-282 2000

 • Środki dowodowe nienazwane w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca, Barbara Wartenberg-Kempka. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 58-63 2000

 • Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 2000, nr 5, s. 49-60 2000

 • Prawo administracyjne w okresie transformacji / red. Ernest Knosala, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. - Kraków : "Zakamycze", 1999. 1999

 • Pojęcie i rodzaje postanowień administracyjnych w Kodeksie postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - S. 319-330 1999

 • Milczenie organu w świetle kodeksu postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 1999, z. 1, s. 51-63 1999

 • Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja praw i obowiązków ze sfery publicznoprawnej : wybrane zagadnienia / Grzegorz Łaszczyca, Rafał Sasiak. // Prawo Spółek. - 1999, nr 4, s. 2-12 1999

 • Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja praw i obowiązków ze sfery publicznoprawnej : (wybrane zagadnienia) / Grzegorz Łaszczyca, Rafał Sasiak. // Prawo Spółek. - 1999, nr 4, s. 2-12 1999

 • Zakaz reformationis in peius w kodeksie postępowania administracyjnego : ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zażaleniowego / Grzegorz Łaszczyca. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 107-118 1998

 • Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym / Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. - Kraków : Zakamycze, 1998. 1998

 • Doręczenie zastępcze w kodeksie postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. // Państ. Prawo. - 1997, z. 10, s. 45-54 1997

 • Sołectwo / Grzegorz Łaszczyca. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 12, s. 24-29 1995

 • Podział przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji / Grzegorz Łaszczyca. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 10, s. 30-32 1995 65 lp