• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Marek Leśniak

Instytut Nauk Prawnych, Kryminalistyka

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.10
Telefon 32 3591884
Wewnętrzny 1884
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze zimowym:

 • wtorek, godz. 13.00-13.45
 • środa,  godz. 17.00-17.45.

 

Bibliografia

 • Złożenie ustnej opinii przez biegłego pismoznawcę w praktyce wymiaru sprawiedliwości / Joanna Koczur, Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z dokumentu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - S. 219-228 2019

 • Badania sygnatur Markusa Lupertza / Marek Leśniak, Tadeusz Widła, Olivia Rybak-Karkosz, Krystyn Łuszczuk. // W: Problematyka dowodu z dokumentu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - S. 245-254 2019

 • Subiektywność w opiniach biegłych sądowych - prawne, etyczne i psychologiczne aspekty / Barbara Leśniak, Marek Leśniak. // Zesz. Nauk. - Polit. Śl., Organ. Zarz. - Z. 131 (2018), s. 287-297 2018

 • Medialny wizerunek biegłych sądowych w Polsce / Barbara Leśniak, Marek Leśniak. // Zesz. Nauk. - Polit. Śl., Organ. Zarz. - Z. 123 (2018), s.255-267 2018

 • Kierunki badań prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego : historia i aktualność / Marek Leśniak. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 99-122 2018

 • Z problematyki intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma / Marcin Chowaniec, Joanna Koczur, Marek Leśniak, Sylwia Pytlik. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 25-36 2017

 • Z badań nad wpływem pozycji leżącej na obraz pisma / Marek Leśniak, Sylwia Ławrentjew. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 21 (2017), s. 115-120 2017

 • Sygnatury Teodora Axentowicza z uwzględnieniem techniki wykonania pracy / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 275-288 2017

 • Psychologiczne pułapki przy ocenie informacji o zagrożeniach / Marek Leśniak. // W: Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 130-141 2017

 • Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką olejną / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017. - S. 263-274 2017

 • Handwriting examinations in Poland / Marek Leśniak. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 45 (2017), s. 37-51 2017

 • Filmowy obraz generalizacji z obszaru nauk sądowych : na przykładzie serialu Criminal Minds / Paweł Szybko, Marek Leśniak. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 21 (2017), s. 245-254 2017

 • Examinee Assessment of Distress Caused by Polygraph Examination / Barbara Leśniak, Marek Leśniak. // Eur. Polygr. - 2017, no. 1, s. 7-14 2017

 • Z badań nad czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji o wymiarze kary / Barbara Leśniak, Marek Leśniak. // Zesz. Nauk. - Polit. Śl., Organ. Zarz. - Z. 95 (2016), s. 261-273 2016

 • Wpływ wybranych cech świadków oraz kontekstu zapamiętywania na swobodną relację o zdarzeniu : doniesienie z badań empirycznych / Joanna Koczur, Marek Leśniak. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 20 (2016), s. 145-156 2016

 • Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT / Marcin Chowaniec, Joanna Koczur, Marek Leśniak, Sylwia Pytlik. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 20 (2016), s. 33-44 2016

 • Use of computer software "Grafotyp" for examination of painters' signatures : using examples of Teodor Axentowcz's works in oil / Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła. // W: Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice. - Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2016. - S. 501-513 2016

 • Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką pastelu / Marek Leśniak, Oliwia Rybak, Tadeusz Widła. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 20 (2016), s. 169-178 2016

 • Sygnatury na obrazach osób chorych psychicznie / Teadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Przestępczość : dowody : prawo : księga jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - S. 283-296 2016

 • Przesłanki wpisu na listę biegłych oraz kontrola jakości ich opinii w świetle oczekiwań nieprawników / Marek Leśniak, Sylwia Ławrentjew. // W: Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki : przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. - Warszawa : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. - S. 255-258 2016

 • Problematyka wykorzystania badań poligraficznych wobec skazanych poddanych próbie / Marek Leśniak. // W: Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 60-69 2016

 • On the issue of pre-employment polygraph examinations in law enformcenet agencies / Piotr Herbowski, Marek Leśniak. // W: Law enformcenet and crime. - New York : Nova Science Publishers, 2016. - S. 1-14 2016

 • Accuracy of concealed information test (CIT) using for polygraph examination / Marcin Chowaniec, Joanna Koczur, Marek Leśniak, Sylwia Pytlik. // W: Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice. - Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2016. - S. 470-482 2016

 • Chytrze bydlą z pany kmiecie... / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - S. 55-62 2015

 • Z problematyki pisma lustrzanego : studium tekstu i podpisu / Marek Leśniak, Jacek Kubiak. // W: Współczesna problematyka badań dokumentów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 127-140 2015

 • Z problematyki metodyki badania pisma patologicznego / Marek Leśniak, Sylwia Ławrentjew. // W: Współczesna problematyka badań dokumentów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 141-144 2015

 • CUM FASTIDIUM / ccm taedium / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 18 (2014), s. 99-105 2014

 • Selected problems in evaluation of polygraph examination results / Marek Leśniak. // Eur. Polygr. - 2014, no 4, s. 189-198 2014

 • Przesłanki wpisu na listę biegłych z zakresu badań dokumentów w sądach okręgowych w Częstochowie, Gliwicach i Katowicach : analiza praktyki / Marek Leśniak, Sylwia Ławrentjew. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 215-228 2014

 • Metodyki badań z zakresu patologii pisma : wybrane problemy / Marek Leśniak. // W: Dokument i jego badania. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 211-214 2014

 • Czy możliwa jest adaptacja elementów "research culture" w polskiej praktyce? / Marek Leśniak. // W: Kryminalistyka w walce z przestępczością : materiały z konferencji. - Katowice : Szkoła Policji, 2013. - S. 41-46 2013

 • Przestępca pod lupą / Marek Leśniak ; rozm. przepr. Maria Sztuka. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2013, nr 1, s. 8-9 2013

 • Wybrane problemy metodologiczne i metodyczne ekspertyzy pisma w Polsce / Marek Leśniak. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 205-212 2012

 • Wartość dowodowa opinii pismoznawczej / Marek Leśniak. - Pińczów : Biuro Szkolenia Training, 2012. 2012

 • Biegły pismoznawca w sprawach o ważność testamentu / Marek Leśniak, Tadeusz Widła. // Psychiatr. Psychol. Sądowa. - 2011, nr 2, s. 32-38 2011

 • The voice polygraph or the conventional polygraph : a confrontation attempt / Tadeusz Widła, Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Criminalistics and Forensic Examination : science, studies, practice. T. 7. - Vilnius : [Lithuanian University of Law], 2011. - S. 70-81 2011

 • Trafność oceny wiarygodności wypowiedzi na podstawie wskazań analizatora głosu LVA 6.5 / Marek Leśniak, Barbara Leśniak, Michał Gramatyka. // W: Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 228-236 2011

 • Perswazyjność opinii biegłego / Marek Leśniak. // W: Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 116-128 2011

 • Interdyscyplinarność współczesnej ekspertyzy dokumentów / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // Chowanna. - 2011, t. 2, s. 279-298 2011

 • Uwarunkowania prawne i metodyczne stosowania badań poligraficznych w sprawach zatrudnieniowych w Polsce / Marek Leśniak. // W: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VI Kongresu. - Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 2010. - S. 123-132 2010

 • Wykorzystanie analizatora głosu w badaniach przedzatrudnieniowych i lojalnościowych / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych : materiały IV kongresu. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 229-236 2008

 • Niewłaściwe interpretacje w pismoznawstwie / Marek Leśniak. // W: Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 299-305 2008

 • Etyczne problemy związane z ekspertyzą poligraficzną (wariograficzną) / Marek Leśniak. // W: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - S. 351-366 2008

 • Wpis na listę biegłych sądowych : analiza praktyki / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 387-392 2006

 • Przyczyny błądzenia biegłych / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 361-370 2006

 • Pismo jako wskaźnik zmian stylów funkcjonowania interpersonalnego uczestników psychoterapii nerwic / Marek Leśniak. // W: Grafizm jako forma ekspresji. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 89-109 2006

 • Badanie poligraficzne (wariograficzne) a wykrywanie kłamstwa / Marek Leśniak. // W: Nauka wobec prawdy sądowej : księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - S. 365-370 2005

 • Prawdy biegłego i decydenta procesowego / Marek Leśniak. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 91-95 2005

 • Wyjaśnienia paranaukowe w kryminalistyce / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze : materiały sympozjum naukowego, Szczecin - Pobierowo, 24-26 kwietnia 2003 r. - Szczecin : Wydaw. Hogben, 2003. - S. 45-52 2003

 • Paranormal explanations in forensic sciences / Tadeusz Widła, Marek Leśniak. // W: Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze : materiały sympozjum naukowego, Szcecin-Pobierowo, 24-26 kwietnia 2003. - Szczecin : Wydaw. Hogben, 2003. - S. 45-52 2003

 • Znamiona grafizmu psychopatów / Marek Leśniak, Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 1283-1292 2002

 • Z badań nad grafizmem psychopatów / Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 1292-1297 2002

 • Wpływ opinii pismoznawczej na kształtowanie się przekonania sędziowskiego / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 959-964 2002

 • Tworzenie imitacji dokumentów wykonanych pismem ręcznym sfałszowanych techniką kolażu komputerowego / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 780-784 2002

 • Wpływ opinii pismoznawczej na kształtowanie się przekonania sędziowskiego / Dorota Zienkiewicz, Marek Leśniak. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 365-370 2001

 • Tworzenie imitacji dokumentów wykonywanych pismem ręcznym sfałszowanych techniką kolażu komputerowego / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 75-84 2001

 • Sytuacja badania poligraficznego jako sytuacja trudna / Marek Leśniak. // W: Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych : VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sądowej, Katowice, 16-18 maja 2000 r. - Katowice : Wydawnictwo Anima, 2001. - S. 95-104 2001

 • Dopuszczalność badań poligraficznych (wariograficznych) w świetle polskiej procedury karnej i orzecznictwa SN / Marek Leśniak. // Probl. Prawa Kar. - T. 23 (2001), s. 93-108 2001

 • Z badań nad pismem chorych na schizofrenię w okresie remisji / Marek Leśniak, Adam Buczek. // Postępy Psychiatr. Neurol. - 2000, nr 9 Supl. 1, s. 185-188 2000

 • Research on picture of writing of psychopaths / Marek Leśniak. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Ekspertyza poligraficzna (wariograficzna) w świetle nowego k.p.k. / Marek Leśniak. // Probl. Współcz. Kryminal. - T. 3 (2000), s. 213-223 2000

 • Wybrane problemy badań psychologicznych w procesie karnym / Marek Leśniak. // Prokur. Prawo. - 1998, nr 5, s. 65-82 1998

 • Dopuszczalność badań poligraficznych w świetle konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich / Marek Leśniak, Michał Gramatyka. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 141-152 1998 63 lp