Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Teresa Kurowska

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.40
Telefon 32 3591315
Wewnętrzny 1315
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek, 15.00 - 16.30.

 

 

Bibliografia

 • Wspomnienie o Profesorze Walerianie Januszu Pańce : Mistrzu, wybitnym naukowcu, parlamentarzyście, działaczu solidarnościowym / Teresa Kurowska. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1, (2018), s. 157-164 2018

 • Uroczystość Jubileuszu Profesor Teresy Kurowskiej połączona z wręczeniem Księgi Pamiątkowej "Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego" / Dorota Łobos-Kotowska. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 229-236 2018

 • Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 / Teresa Kurowska. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 211-225 2018

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - 4. wydanie, stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Pomoc publiczna a ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej : zagadnienia wybrane / Teresa Kurowska. // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 443-458 2017

 • Miejsce i rola działalności rolniczej w prawie rolnym / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 15 (2017), s. 47-74 2017

 • Wspomnienie o Profesorze Walerianie Pańce w 25. rocznicę śmierci / Teresa Kurowska. // Kontrola Państ. - 2016, nr 5, s. 176-179 2016

 • Główne nurty badawcze w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki / Teresa Kurowska. // Kontrola Państ. - 2016, nr 2, s. 145-151 2016

 • Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 47-61 2016

 • O prawie własności i jego współczesnych funkcjach / Walerian Pańko ; oprac. Teresa Kurowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Wspieranie sektora rolnego w programie PROW w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 / Teresa Kurowska. // W: Ubezpieczenia na rzecz sektorów i regionów. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2015. - S. 65-91 2015

 • Wpływ samorządowej administracji rolnej na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich / Teresa Kurowska. // W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania. - Warszawa : Instytut Prawa Rozwojowego, 2015. - S. 234-254 2015

 • Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów / red. nauk. Irena Jędrzejczyk ; Marcin Banaszek, Maria Błoszczyńska, Anna Dąbrowska, Dominika Cichońska, Romuald Holly, Ewa Ferens, Irena Jędrzejczyk, Agata Jurkowska-Gomułka, Anna Kaczmarek, Aneta Kalisiak, Katarzyna Kędzior, Teresa Kurowska, Marietta Janowicz-Lamott, Monika Krajewska, Aleksandra Luterek, Krzysztof Łyskawa, Janusz Majewski, Katarzyna Mailnowska, Tomasz Michalski, Stanisław Nowak, Artur Podgórski, Marian Podstawka, Aneta Pogonowska, Jarosław W. Przybytniowski, Małgorzata Serwach, Edyta Skibińska, Tadeusz Skoczny, Andrzej Sopoćko, Magdalena Szczepańska, Adam Śliwiński, Hendriks Thorsten, Halina Wasilewska-Trenkner, Elżbieta Wojciechowska-Lipka, Marcin Wojtkowiak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2015. 2015

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Roman Stec, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 3, zaktual. i rozsz., stan prawny na 15 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Pozycja gospodarstwa rodzinnego a proces kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej / Teresa Kurowska. // W: Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2015. - S. 65-92 2015

 • Renesans własności rolniczej / Teresa Kurowska. // Prz. Prawa Rol. - 2014, nr 2, s. 23-44 2014

 • Renaissance of the ownership of agricultural real estate / Teresa Kurowska. // Agric. Istituzioni Mercati (Testo Stamp.). - 2013, iss. 1/2, s. 47-64 2013

 • Prawo rolne / pod red. Pawła Czechowskiego ; aut.: Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Elżbieta Kremer, Teresa Kurowska, Aleksander Lichorowicz, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Krystyna Stefańska, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Diversification of the agricultural activities : comparative legal analysis of the selected questions / Teresa Kurowska, Dorota Łobos- Kotowska. // W: Jahrbuch des Agrarrechts. Bd. 12. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - S. 115-144 2013

 • Gospodarstwo rodzinne jako przedmiot wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich / Teresa Kurowska. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : "Temida 2", 2012. - S. 181-201 2012

 • Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 13-27 2012

 • Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 279-290 2012

 • Legal incentives and legal obstacles to diversification for farmers / Teresa Kurowska, Marek Stańko. // W: Le defi de la diversification des entreprises agricoles. - Paris : L'Harmattan, 2012. - S. 337-340 2012

 • Ciekawy świata, odważny i wytrwały / Teresa Kurowska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2011, nr 3, s. 18-19 2011

 • Założenia konstrukcyjne umowy przyznania płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 7 (2009), s. 163-178 2009

 • Studia Iuridica Agraria / red. tomu Stanisław Prutis, Teresa Kurowska. - Białystok : Temida 2, 2009. 2009

 • Studia Iuridica Agraria / red. Stanisław Prutis, Teresa Kurowska. - Białystok : Temida 2, 2009. 2009

 • Planowanie przestrzenne / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - S. 243-253 2009

 • Ochrona gruntów rolnych / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - S. 254-261 2009

 • Ochrona gospodarstwa rodzinnego : uwagi de lege ferenda / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 8 (2009), s. 14-29 2009

 • Planowanie przestrzenne / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Wyd. 4. - Warszawa : "LexisNexis", 2008. - S. 251-262 2008

 • Ochrona gruntów rolnych / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Wyd. 4. - Warszawa : "LexisNexis", 2008. - S. 263-270 2008

 • Planowanie przestrzenne / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Wyd. 3. - Warszawa : "Lexis Nexis", 2006. - S. 241-252 2006

 • Ochrona gruntów rolnych / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Wyd. 3. - Warszawa : "Lexis Nexis", 2006. - S. 253-260 2006

 • Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej / Teresa Kurowska. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1055-1068 2005

 • Zadania i funkcje instrumentów prawnych wspierania rozwoju obszarów wiejskich / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 4 (2005), s. 239-248 2005

 • Planowanie przestrzenne / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Warszawa : "LexisNexis", 2005. - S. 241-252 2005

 • Ochrona gruntów rolnych / Teresa Kurowska. // W: Prawo rolne. - Warszawa : "Lexis Nexis", 2005. - S. 253-260 2005

 • Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego : zagadnienia wybrane / Teresa Kurowska. // Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu. - 2005, z. 1, s. 56-65 2005

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 5 (2005), s. 113-122 2005

 • Gospodarstwo rodzinne w świetle art. 23 Konstytucji RP / Teresa Kurowska. // W: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim : materiały konferencyjne. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2004. - S. 45-59 2004

 • Zasady kształtowania ustroju rolnego : (część I) / Teresa Kurowska. // Nieruchomość. - 2004, nr 1, s. 32-35 2004

 • Wycena nieruchomości rolnych : prawo, rynek, metody / Jan Konowalczuk, Teresa Kurowska, Lech J. Ostrowski, Krzysztof Urbańczyk. - Wyd. 2 (popr. i zaktualizowane). - Warszawa : Polska Fed. Stow. Rzeczozn. Majątkowych, 2002. 2002

 • Współczesne aspekty własności rolniczej / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 39-50 2002

 • Studia Iuridica Agraria / red. tomu Teresa Kurowska, Stanisław Prutis. - Białystok : "Temida 2", 2002. 2002

 • Ekologiczna funkcja własności rolniczej / Teresa Kurowska. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 2 (2001), s. 109-122 2001

 • Gospodarstwo rolne jako przedmiot wyceny. Cz. 1, Ekonomiczne i prawne pojęcie gospodarstwa rolnego : gospodarstwo rolne (jego część) jako przedmiot obrotu / Teresa Kurowska. // Nieruchomość. - 1999, nr 2, s. 7-12 1999

 • Nieruchomość rolna i jej elementy / Teresa Kurowska. // Nieruchomość. - 1999, nr 1, s. 3-5 1999

 • Gospodarstwo rolne jako przedmiot wyceny. Cz. 2, Cele wyceny gospodarstwa rolnego (jego części) / Teresa Kurowska. // Nieruchomość. - 1999, nr 3, s. 4-7 1999

 • Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe : dylematy wyboru / Teresa Kurowska. // W: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. - Białystok : Temida 2, 1998. - S. 109-118 1998

 • Wybrane elementy z prawa ekologicznego i gospodarczego / Teresa Kurowska, Stanisław Lizer. - Katowice : Politechnika Śląska, 1995. 1995

 • Uprawnienia państwowych osób prawnych do mienia będącego w ich zarządzie / Teresa Kurowska, Marek Stańko. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 41-53 1994

 • Upowszechnienie prawa własności nieruchomości / Teresa Kurowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. 1994

 • Prawne aspekty ochrony środowiska w procesie restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i ciężkiego / Teresa Kurowska. - Katowice : Politechnika Śląska, 1994. 1994

 • Prawne aspekty ochrony środowiska w procesie restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i ciężkiego / Teresa Kurowska. - Katowice : Drukarnia B&Z, 1994. 1994

 • Opłata adiacencka / Teresa Kurowska. // Rejent. - 1994, nr 4, s. 66-67 1994

 • Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego : pamięci Profesora Waleriana Pańki / kom. red. Antoni Agopszowicz, Teresa Kurowska, Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Gospodarka gruntami komunalnymi / Teresa Kurowska. - Katowice : Zrzesz. Prawn. Polskich, 1992. 1992

 • Władcze uprawnienia gminy w gospodarce gruntami komunalnymi / Teresa Kurowska. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 133-138 1991

 • Prawna ochrona środowiska w związku z poszukiwaniem kopalin / Antoni Agopszowicz, Teresa Kurowska, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : Wydaw. SGGW-AR, 1990. 1990

 • Koncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego / Teresa Kurowska. // W: Zagadnienia prawne ochrony środowiska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 129-156 1981

 • Środki prawne organizujące rolniczą przestrzeń produkcyjną w rejonie uprzemysławianym / Teresa Kurowska. // W: Organizacja przestrzenna rolnictwa rejonu uprzemysławianego : zagadnienia prawne. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. - S. 109-121 1980

 • Plany zagospodarowania przestrzennago a kształtowanie struktury użytkowej gruntów / Teresa Kurowska, Walerian Pańko. // W: Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979. - 111-124 1979

 • Obszar specjalny jako postać integracji administracji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej / Teresa Kurowska. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 6 (1979), s. 43-57 1979 64 lp