Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Mateusz Zeifert

Instytut Nauk Prawnych, Teoria i Filozofia Prawa

Opiekun studenckich praktyk zawodowych

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.8
Telefon  32 359 1698
Wewnętrzny  1698
Email  
Dyżury  w semestrze letnim: środa, 13.00 - 13.45 oraz czwartek, 17.15 - 18.45

 

Bibliografia

  • Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej / Mateusz Zeifert. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

  • Po co prawnikom metafory? / Mateusz Zeifert. // Radca.pl. - 2018, nr 4, s. 26-38 2018

  • Legislative materials as a tool for solving grammatical problems in statutory interpretation / Agnieszka Bielska-Brodziak, Mateusz Zeifert. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2018, nr 2, s. 18-34 2018

  • How Polish Courts Use Previous Judicial Decisions? / Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert. // Stud. Iurid. Lub. - 2018, nr 1, s. 191-203 2018

  • Grammatical issues in judicial interpretation -does legal practice needs linguistic theory? : based on polish courts’ decisions / Mateusz Zeifert. // Comp. Legilinguistics. - Vol. 34 (2018), s. 33-51 2018

  • Sytuacyjność wykładni prawa / Mateusz Zeifert. // W: Aktualne problemy stosowania prawa. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2018. - S. 161-173 2018

  • Po co prawnikom znajomość gramatyki? / Mateusz Zeifert. // Radca.pl. - 2017, nr 2, s. 12-23 2017

  • Semantyczne aspekty gramatyki tekstów prawnych : zjawisko nominalizacji / Mateusz Zeifert. // Prz. Legis. - 2016, nr 4, s. 47-58 2016

  • Podmiotowość zaklęta w języku : analiza podmiotu w strukturze składniowej zdań języka prawnego / Mateusz Zeifert. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 97-115 2015

  • Reguły gramatyki jako argument w sądowej interpretacji prawa / Mateusz Zeifert. // W: Sądowe stosowanie prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 17-27 2014 10 lp