• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Grzegorz Nancka

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

Pełnomocnik do spraw studenckich

Pełnomocnik do spraw kół naukowych

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 26, 1.29
Telefon  32 359 2014
Wewnętrzny  2014
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: - dyżur pełnomocnika - poniedziałek 13.00 -14.30,(pok. 1.29) dyżur dydaktyczny - wtorek, godz.13.00 - 13.45 (pok.26)  oraz zgodnie z ogłoszeniem na stronie www.wpia.us.edu.pl

 

Bibliografia

 • Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej / Grzegorz Nancka. // W: Prawo i czas : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. - S. 108-119 2020

 • Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka / red. nauk. Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. 2020

 • Od redaktorów / Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 7-8 2020

 • Bibliografia publikacji dr. hab. Wojciecha Organiściaka / Grzegorz Nancka. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 13-23 2020

 • O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego : uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wieku / Grzegorz Nancka. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 603-614 2020

 • Kilka uwag o wynagradzaniu autorów na przestrzeni wieków = Several remarks on the rewarding of authors over the course of the centuries / Grzegorz Nancka. // W: Znaczenie wyceny własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019. - S. 79-110 2019

 • Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza / Grzegorz Nancka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 2019

 • O votum separatum w obronie Ignacego Koschembahra-Łyskowskiego w 1903 r. złożonym, czyli o sporze o zwyczajną profesurę z prawa rzymskiego na Uniwersytecie we Lwowie / Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 12 (2019), s. 315-328 2019

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej: doświadczenia Ukrainy i Polski”, Lwów, 9-10 kwietnia 2019 r. : [sprawozdanie] / Grzegorz Nancka. // Zesz. Praw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Z. 19, nr 3 (2019), s. 301-304 2019

 • Marceli Chlamtacz : Lviv-based roman law professor of the turn of the 19th and 20th century / Grzegorz Nancka. // Vìsn. L'vìv. Unìv., Ser. Ûridična. - No 69, (2019), s. 196-206 2019

 • Leon hr. Piniński o actio negatoria w prawie rzymskim / Grzegorz Nancka. // Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo. - Nr 26 (2019), s. 103-118 2019

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2018 / oprac. Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 12 (2019), s. 965-967 2019

 • Bernhard Windscheid we wspomnieniach polskich uczonych z końca XIX wieku / Grzegorz Nancka. // W: Almanach : Słowacy w Polsce : jubilejnik venovany prof. zw. dr hab. Jozefovi Congvovi pri prilezistosti osemdesiatych narodenin. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019. - S. 399-410 2019

 • Kilka uwag o poglądach Marcelego Chlamtacza na regułę "bonae fidei possessor fructus /consumptos/ suos facit" / Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 29-46 2018

 • Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, Katowice, 25 maja 2018 r. / Grzegorz Nancka. // Czas. Praw.-Hist. - 2018, nr 2, s. 450-451 2018

 • Ze studiów nad prawem rzymskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego : wspomnienie o profesorze Edwardzie Szymoszku / Joanna Ożarowska, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 61-70 2018

 • Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Nancki / Paweł Króliczek. // Czas. Praw.-Hist. - 2018, z. 2, s. 461 2018

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2017 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 369-371 2018

 • Trzej romaniści we wspomnieniach Marcelego Chlamtacza / Grzegorz Nancka. // Stud. Praw.-Ekon. - 2017, t. 105, s. 45-66 2017

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2016 / Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 291-294 2017

 • Edwarda Szymoszka rozważania na łamach "Z Dziejów Prawa" / Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 131-146 2016

 • Edward Szymoszek (1942-2006) : szkic bibliograficzny / oprac. Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 147-152 2016

 • Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Grzegorz Nancka. // Stud. Dziejów Państwa Prawa Pol. - T. 19 (2016), s. 343-352 2016

 • Prawo rzymskie jako źródło kultury prawnej, wiedzy i informacji / Joanna Ożarowska, Grzegorz Nancka. // W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 2. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016. - S. 132-139 2016

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2015 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 193-195 2016

 • Konkurs Juliusza Cezara / Aneta Kotyja, Grzegorz Nancka. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2015, nr 1, s. 22 2015

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2014 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 8 (2015), s. 197-199 2015 27 lp