Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.10
Telefon 32 3591149
Wewnętrzny 1149
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 -13.45 oraz

18.30 - 19.15

 

Bibliografia

 • Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności w stosunku do osób trzecich : uwagi z perspektywy międzynarodowego prawa upadłościowego / Wojciech Klyta. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 24 (2019), s. 47-75 2019

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Forma czynności prawnych w międzynarodowym prawie spółek : uwagi prawnoporównawcze / Wojciech Klyta. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 922-937 2017

 • Vis attractiva concurus europea - zarys pojęcia : uwagi na marginesie art. 6 rozporządzenia Nr 2015/848 o postępowaniu upadłościowym / Wojciech Klyta. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 193-204 2017

 • Prawo upadłościowe : komentarz / redakcja naukowa Aleksander J. Witosz ; Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Andrzej Torbus, Aleksander J. Witosz. - Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Prawo restrukturyzacyjne : komentarz / red. nauk. Andrzej Torbus, Antoni Witosz, Aleksander J. Witosz ; [aut.] : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Michał Karpiński, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Torbus, Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz. - Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Rozgraniczenie statutu upadłościowego i statutu spadkowego : uwagi na tle art. 76 rozporządzenia spadkowego / Wojciech Klyta. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 263-281 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Niektóre konsekwencje zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek : przymusowe przeniesienie siedziby spółki / Wojciech Klyta. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 31-44 2015

 • [Aline Kuchne, Die Anerkennung auslandischer (...) : recenzja] / Wojciech Klyta, Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 161-169 2015

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Antoni Witosz i Aleksander Jerzy Witosz ; [aut.]: Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Aleksander Jerzy Witosz, Antoni Witosz, Lesław Zieliński. - Wyd. 5, stan prawny na 25 marca 2014 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2014. 2014

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • "Upadłość" państwa / Wojciech Klyta. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 753-766 2012

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Antoni Witosz i Aleksander Jerzy Witosz ; [aut.]: Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński. - Wyd. 4, stan prawny na 10 kwietnia 2012 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2012. 2012

 • Ograniczenia autonomii woli przysługującej wspólnikom spółek osobowych : uwagi prawnoporównawcze / Wojciech Klyta. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 536-558 2012

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Antoni Witosz ; [aut.]: Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński. - Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2010 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2010. 2010

 • Początki starań zmierzających do uregulowania międzynarodowego prawa upadłościowego / Wojciech Klyta. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 663-670 2010

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Antoni Witosz ; [aut.]: Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński. - Wyd. 2. Stan prawny na dzień 5 listopada 2008 r. - Warszawa : Lexis Nexis, 2009. 2009

 • Wybrane problemy wiążące się z upadłością spółki private limited company by shares podlegającej prawu angielskiemu z rzeczywistą siedzibą w Polsce / Wojciech Klyta. // W: Spółki zagraniczne w Polsce. - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 229-383 2008

 • Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych / Wojciech Klyta. - Stan prawny na 1 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. 2008

 • Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / red. Antoni Witosz ; [aut.]: Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Lesław Zieliński. - Stan prawny na 9 lipca 2007 r. - Warszawa : Lexis Nexis, 2007. 2007

 • Osoba prawna jako piastun organu spółki / Wojciech Klyta. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 159-172 2007

 • Testamenty wspólne / Wojciech Klyta. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 98-118 2006

 • Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek / Wojciech Klyta. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 635-654 2005

 • Europejskie międzynarodowe prawo upadłościowe / Wojciech Klyta. // Rejent. - 2004, nr 3/4, s. 164-179 2004

 • Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi : nowa instytucja w prawie polskim / Ewa Rott-Pietrzyk, Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 767-799 2004

 • Europejskie prawo przedsiębiorstw przy szczególnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Rady Wspólnot z 8 pażdziernika 2001 r. o spółce europejskiej : zagadnienia podstawowe / Wojciech Klyta. // W: Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003. - S. 49-70 2003

 • Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Klyta. - Kraków : Zakamycze, 2002. 2002

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Siedziba osoby prawnej / Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 2001, z. 3, s. 491-519 2001

 • Czynności notarialne w polskim międzynarodowym prawie spółek / Wojciech Klyta. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 123-141 2001

 • Harmonizacja prawa spółek w ramach Wspólnoty Europejskiej / Wojciech Klyta. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 45-57 2000

 • Teoria powstania osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Klyta. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 167-186 2000

 • Spółki kapitałowe w prawie europejskim / Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 2000, z. 4, s. 759-800 2000

 • Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wybranych państwach Unii Europejskiej / Wojciech Klyta. // Rejent. - 1999, nr 11, s. 38-53 1999

 • Łącznik siedziby w niemieckim międzynarodowym prawie spółek / Wojciech Klyta. // Kwart. Prawa Pryw. - 1998, z. 2, s. 243-268 1998 36 lp