Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Michał Kania, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.34
Telefon 32 3591420
Wewnętrzny 1420
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, godz. 13:00-13:45 platforma MS Teams

 

Bibliografia

 • The amicable resolution of disputes on the grounds of the Public Procurement Law of 11 September 2019 / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2021, nr 1, s. 3-15 2021

 • Zielone zamówienia publiczne to juz nie tylko szansa, ale konieczność / Michał Kania, Michał Wojciechowski. // Rzeczpospolita. - 2020, nr 58, s. 14 2020

 • Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2020, nr 1, s. 3-19 2020

 • Zamówienia publiczne w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2020, nr 3, s. 160-180 2020

 • Gdzie leży przyszłość przetargów publicznych? / Michał Kania, Michał Wojciechowski. // Rzeczpospolita. - 2020, nr 46, s. 14 2020

 • Efektywne wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce : aspekty prawne i ekonomiczne / Michał Kania. // W: Sektor prywatny a sektor publiczny : ujęcie interdyscyplinarne. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. - S. 297-311 2020

 • Reforma amerykańskich zamówień rządowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rekomendacjach Section 809 Panel / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2020, nr 4, s. 3-15 2020

 • Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców / Michał Kania. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 173-191 2019

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako formy wsparcia elektromobilności w Polsce / Michał Kania. // W: Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 165-188 2019

 • Suspension and debarment in the U.S. government : comparative lessons for EU’s next steps in procurement / Christopher Yukins, Michał Kania. // Upphandlingsrättslig Tidskrift. - 2019, no 2, s. 47-73 2019

 • Rola zamówień publicznych w kontekście geostrategii i wyzwań współczesności / Michał Kania. // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII Konferencja Naukowa 7-8 października 2019 r., Olsztyn. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 69-80 2019

 • Publiczne prawo gospodarcze / redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - 2. wydanie, stan prawny na dzień 1.9.2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Partnerstwo publiczno-prywatne : komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r. / Michał Kania. - Warszawa : Difin, 2018. 2018

 • Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w kontekście wzorcowej regulacji Banku Światowego dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2018, nr 2, s. 3-18 2018

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych : kilka propozycji de lege ferenda / Michał Kania. // W: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość : księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 511-532 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Kierunki zmian polskiego prawa zamówień publicznych : wybrane zagadnienia / Michał Kania. // W: Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 13-33 2018

 • Zwalczanie dopingu w sporcie na tle regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie / Michał Kania. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 315-330 2017

 • Zapobieganie i zwalczanie korupcji w projektach PPP / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2017, nr 3, s. 12-30 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Hanna Wolska. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Partnerstwo publiczno-prywatne / Michał Kania. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 347-369 2017

 • Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Kilka uwag dotyczących zmian w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2017, nr 4, s. 3-20 2017

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego : nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów? / Michał Kania. // W: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 224-240 2016

 • Partnerstwo publiczno-prawne jako forma prywatyzacji formalnej / Michał Kania, Marzena Pytlarz. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 11-22 2016

 • Innowacyjne zamówienia publiczne jako prawny instrument oddziaływania na gospodarkę państwa / Michał Kania. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 264-272 2016

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację publiczną norm zadaniowych / Michał Kania. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 355-381 2015

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Urbańska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Postępowanie koncesyjne w świetle nowej dyrektywy europejskiej / Michał Kania. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2015, nr 3, s. 85-97 2015

 • Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze szkolnictwa wyższego / Michał Kania. - Katowice : Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2015. 2015

 • O potrzebie analiz przedrealizacyjnych w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego : studium przypadku / Michał Kania. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 61-72 2015

 • Modyfikacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle modelowych rozwiązań regulacji prawnej dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej / Michał Kania. // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian. - Wrocław : PRESSCOM, 2015. - S. 367-377 2015

 • Zamówienia publiczne : partnerstwo publiczno-prywatne : koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim : instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych / Michał Kania. - Warszawa : Difin, 2014. 2014

 • Vermogenshaftung von Amtstragen fur schwere Rechtsverstosse nach polnischen Recht / Michał Kania. // Osteur.-Recht. - 2014, nr 1, s. 85-90 2014

 • Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji / Michał Kania. // W: Nowe typy usług w działalności gospodarczej. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 213-231 2014

 • Rapport polonais / Rafał Blicharz, Michał Kania. // W: Le pouvoir dans les societes : Journees chiliennes. - Bruxelles : Bruyland, 2014. - S. 695-706 2014

 • Zakres swobody kontraktowania w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym / Michał Kania. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 141-156 2013

 • Wykładnia przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach w kontekście przemian cywilizacyjnych / Michał Kania. // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 830-844 2013

 • Wprowadzenie / Michał Kania. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 7-10 2013

 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym : studium administracyjnoprawne / Michał Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Umowa administracyjna w niemieckim porządku prawnym : aktualne problemy w świetle polskich rozwiązań normatywnych / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 26-38 2013

 • Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej: PPP rzeczywistość czy fikcja : Kraków, 29 listopada 2012 r. / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 161-162 2013

 • Regulacje prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w polskim porządku prawnym : próba analizy porównawczej / Ewa Przeszło, Michał Kania. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 33-44 2013

 • Rechtsmittel im polnischen Recht des offentlichen Vergabewensens / Michał Kania. // Eastlex (Ausg. Osterr.). - 2013, heft 3, s. 3-10 2013

 • Publiczne prawo gospodarcze / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; [aut.]: Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka,Mirosław Pawełczyk Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - Stan prawny na dzień 1.8.2013 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Public Private Partnerships in Poland : Normative Regulations / Michał Kania. // Public Procure. Law Rev. - 2012, no. 4, s. 187-193 2013

 • Przedsięwzięcie publiczno-prywatne a dług jednostek samorządu terytorialnego : kilka uwag w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 16 listopada 2012 r. / Michał Kania. // Radca Prawny. - 2013, z. 136, s. 20D-23D 2013

 • Contracts related to public procurements in the polish legal system / Michał Kania. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 5 (2013), s. 58-65 2013

 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz] ; [wykorzystano materiały autorstwa: Anny Dobaczewskiej, Ewy Przeszło, Michała Kani, Mirosława Pawełczyka, Krystyny Urbańskiej, Macieja Nyki]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • PPPs in relations to Heath Protection sector / Michał Kania. // PPP Magazine. - Nr 2 (2013), s. 10-16 2013

 • Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka / red. nauk. Michał Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Normatywne i aksjologiczne podstawy kontroli / Michał Kania. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 15-28 2013

 • Kontrola w partnerstwie publiczno-prywatnym / Michał Kania. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 449-468 2013

 • [Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa - recenzja] / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 151-154 2013

 • Intencja ustawodawcy w prawie działalności gospodarczej na gruncie orzecznictwa sądowego / Michał Kania. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarcze : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 303-312 2013

 • Vertrage uber offentlich : Private Partnerschaften vor dem Hintergrund der Rechtsprinzipien nach der Theorie von Robert Alexy / Michał Kania. // DPJZ, Dtsch.-Pol. Juristen-Z. - Nr 2/3 (2012), s. 14-20 2012

 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi : praktyczny komentarz z wzorami pism i umów / Michał Kania. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2012. 2012

 • Rola radcy prawnego w postępowaniu ze skragi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym / Michał Kania. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 111-126 2012

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012

 • The public-privat partnership in Poland : legal aspects of new possibilities for foreign entrepreneurs / Michał Kania. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 172-179 2012

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • The influence of enterprises on the debt of the public finance sector, on the basis of Public and Private Partnerships : an analysis of Polish legal solutions / Michał Kania. // EPPPL. - 2012, vol. 6, s. 189-196 2012

 • A Few Remarks Concerning the Changes in the Code of Administrative Proceedings / Michał Kania. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 4 (2012), s. 34-42 2012

 • Wprowadzenie / Rafał Blicharz, Michał Kania. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 7-10 2011

 • Wprowadzenie do prawa administracyjnego / Michał Kania. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2011. 2011

 • Der Vertrag uber die offentlich : private Partnerschaft in Polen / Michał Kania. // Osteur.-Recht. - 2011, nr 2, s. 147-154 2011

 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako prawna forma działania administracji publicznej / Michał Kania. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 63-86 2011

 • Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców / red. Rafał Blicharz, Michał Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Problem interpretacji art. 2 pkt 5 lit. C ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji / Michał Kania. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 93-102 2011

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Pozycja podmiotów administracji publicznej w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym / Michał Kania. // Disputatio (Gdań.). - T. 1/2 (2011), s. 80-90 2011

 • Beschreibung der im polnischen Gesetz vom 9. Januar 2009 uber Bau- und Dienstleistungskonzessionen enthaltenen rechtlichen Lösungen : Wirtschaft und Recht in Osteuropa / Michał Kania. // WiRO, Wirtsch. Recht Osteur. - 2011, [nr] 2, s. 33-35 2011

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako przejaw europeizacji publicznego prawa gospodarczego / Michał Kania. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 263-274 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Kilka uwag o problemach z kwalifikacją prawną prac wykonywanych w wyrobiskach górniczych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. / Michał Kania, Marian Wachowiak. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2011, nr 4, s. 50-62 2011

 • Partnerstwo publiczno-prywatne : komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku / Michał Kania, Piotr Marquardt. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2010. 2010

 • Offentlich private Partnerschaft in Polen : die normative Regelung und die Praxis / Michał Kania. // WiRO, Wirtsch. Recht Osteur. - 2010, [nr] 10, s. 296-300 2010

 • Nieodpłatne zbywanie akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych na rzecz uprawnionych pracowników / Michał Kania. - Katowice : Edytor, 2010. 2010

 • Nieodpłatne zbywanie akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych na rzecz uprawnionych pracowników / Michał Kania. - [s.l.] : Wolters Kluwer, 2010. 2010

 • Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym / Rafał Blicharz, Michał Kania. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2010, nr 5, s. 12-21 2010

 • Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. 2009

 • Kilka uwag na temat ochrony interesu publicznego na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym / Michał Kania. // W: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego; Toruń, 20-22 września, 2009]. - Toruń : Dom Organizatora, 2009. - S. 157-174 2009

 • Kassationsklage im Modell Einer Zweiinstanzenwegigen Verwaltungsgerichtsbarkeit / Michał Kania. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 34-42 2009

 • Podstawowe formy ochrony interesu publicznego na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 61-76 2008

 • Geneza środków zaskarżenia na tle historycznego rozwoju sądownictwa administracyjnego w Polsce / Michał Kania. // Ius Adm. - 2007, z. 2, s. 57-96 2007

 • [Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym - recenzja] / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 32 (2007), s. 399-391 2007

 • Skarga kasacyjna jako zwyczajny środek zaskarżenia w modelu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego / Jan Grabowski, Michał Kania. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 41-54 2007

 • Sądownictwo administracyjne w Szwajcarii / Michał Kania. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2007, nr 1, s. 153-164 2007

 • Sądowa kontrola administracji publicznej w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem środków zaskarżenia wnoszonych w postępowaniu sądowo administracyjnym / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 314-338 2007

 • Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. / Mirosław Pawełczyk, Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 408-411 2007

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym : próba wskazania podstawowych różnic / Mirosław Pawełczyk, Michał Kania. // Radca Prawny. - 2006, nr 6, s. 16-27 2006

 • Weryfikacja orzeczeń administracyjnych / Michał Kania. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2004. - S. 77-88 2004

 • Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Michał Kania. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 17 (2003), s. 51-65 2003 95 lp