Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Marcin Janik

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.36
Telefon 32 3591743
Wewnętrzny 1743
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, godz. 9.00 - 9.45

 

 

Bibliografia

 • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) : kilka refleksji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: 100-lecie Policji : organizacja i funkcjonowanie. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. - S. 177-183 2019

 • Europeizacja administracji publicznej (kilka refleksji) / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 327 (2019), s. 203-215 2019

 • Zastosowanie telematyki i systemów telematycznych w sferze bezpieczeństwa sanitarnego / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Cywilizacja administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 529-537 2018

 • Umowy w działaniu administracji publicznej : przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 475-480 2018

 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu przedsiębiorczości : wybrane zagadnienia / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Administracja publiczna a gospodarka. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2018. - S. 282-295 2018

 • Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony krajobrazu : kilka refleksji / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 583-592 2018

 • Mapowanie zagrożeń epidemicznych jako przykład wielopostaciowości administracji publicznej / Marcin Janik. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2018, nr 1 (1), s. 43-53 2018

 • Fighting againts alternative remedies and new psychoactiv substances from the perspective of the State Sanitary Inspection : theory, practice, judicature / Marcin Janik. // W: Local government : tasks, organisation, functioning. - Kosice : Equilibria, s.r.o., 2018. - S. 343-352 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Zwalczanie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej : teoria, praktyka, orzecznictwo / Marcin Janik. // W: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego. - Reszów : RS Druk, 2017. - S. 571-582 2017

 • Fundacje prawa publicznego / Marcin Janik. // W: Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego) : działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 87-94 2017

 • Wybrane problemy procedur kontrolnych prowadzonych przez inspekcje / Marcin Janik. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 24-49 2016

 • Pojęcie i geneza nauki administracji / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 7-20 2016

 • Organizacja prawna administracji publicznej / Marcin Janik. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 21-26 2016

 • Narodowe modele administracji publicznej / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Nauka administracji : paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - S. 27-44 2016

 • Leksykon terminologii europejskiej i międzynarodowej w kontroli sanitarnej, fitosanitarnej i farmaceutycznej / pod red. Marcina Janika ; [aut.]: Marek Stańko, Marcin Janik, Lidia Zacharko, Ewa Pierzchała, Jan Szulc. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Działania sieciowe organów policji sanitarnej / Marcin Janik. // W: Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi. T. 1. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. - S. 261-280 2016

 • Działania przeciwepidemiczne na przykładzie szczepień ochronnych : kilka uwag na tle orzecznictwa / Marcin Janik. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 205-220 2015

 • Dostęp do informacji publicznej w działalności straży gminnej / Marcin Janik. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 275-288 2015

 • Wyzwania w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi : kilka uwag na przykładzie sieci organów nadzoru epidemiologicznego / Marcin Janik. // W: Internacjonalizacja administracji publicznej. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 71-83 2015

 • Wyzwania dla ochrony zdrowia publicznego jako kategorii dobra publicznego : uwagi na przykładzie działań przeciwepidemicznych / Marcin Janik. // W: Bezpieczeństwo zdrowotne : ujęcie interdyscyplinarne : podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. 1. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - S. 121-133 2015

 • Refleksje nad skutecznością nadzoru epidemiologicznego / Marcin Janik. // W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. [T.] 3. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - S. 531 2015

 • Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego : studium administracyjnoprawne / Marcin Janik. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2015. 2015

 • Jawność działania w świetle teorii zarządzania uwagą : dylematy na przykładzie działań przeciwepidemicznych / Marcin Janik. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 267-274 2015

 • Dobra publiczne w świetle teorii ograniczonej racjonalności : kilka dyskusyjnych refleksji na przykładzie działań przeciwepidemicznych / Marcin Janik. // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 173-182 2014

 • Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji : kilka uwag dyskusyjnych / Marcin Janik. // W: Dobra publiczne w administracji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 291-301 2014

 • Zarządzanie dobrami publicznymi : kilka uwag na kanwie działań przeciwepidemicznych / Marcin Janik. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1. - Wrocław : Presscom, 2014. - S. 425-438 2014

 • Samorząd a szczepienie ochronne : kilka uwag o partycypacji / Marcin Janik. // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 559-569 2014

 • Public goods in administrative space : outline of problematic aspects / Marcin Janik. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 6 (2014), s. 23-31 2014

 • Nauka administracji wobec wyzwań współczesności / Marcin Janik. // W: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 129-134 2014

 • Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej : zagadnienia wybrane / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 12-17 2013

 • Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Koncepcja sieci organów nadzoru epidemiologicznego / Marcin Janik. // W: Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2013. - S. 59-66 2013

 • Akty i czynności organów sanitarno-epidemiologicznych / Marcin Janik. // W: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 189-214 2012

 • Policja sanitarna / Marcin Janik. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 2012

 • Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego / Marcin Janik. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 355-362 2012

 • Jakość administracji a partycypacja społeczna w administrowaniu : głos w dyskusji / Marcin Janik. // W: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 168-180 2012

 • Epidemiological surveillance at a trans-border co-operation level / Marcin Janik. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 250-258 2012

 • Działania władcze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Marcin Janik. // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012. - S. 178-185 2012

 • Dostęp do informacji publicznej a koncepcja społeczeństwa informacyjnego / Marcin Janik. // W: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie : wybrane zagadnienia prawne. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 67-73 2010

 • Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności / Marcin Janik. // W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 445-451 2010

 • Specyfika promocji zdrowia w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Marcin Janik. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 713-718 2009

 • Patologie w administracji publicznej : wybrane zagadnienia / Marcin Janik. // W: Patologie w administracji publicznej. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 72-79 2009

 • Modele samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich / Marcin Janik, Lidia Zacharko. // W: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. - S. 34-51 2009

 • Biurokracja a nowe formy działania administracji / Marcin Janik. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 119-125 2008

 • Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji / Marcin Janik. // W: Umowy w administracji. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - S. 311-316 2008

 • Polityka administracyjna a teoria organizacji i zarządzania / Marcin Janik. // W: Polityka administracyjna : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Stryków, 7-9 września 2008 r. - Rzeszów : TNOiK, 2008. - S. 275-282 2008

 • Zezwolenie na prowadzenie aptek w świetle prawa farmaceutycznego / Lidia Zacharko, Marcin Janik. // W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 624-633 2007

 • System sprzedaży lawinowej / Marcin Janik, Ewa Janik. // Prawo Eur. Prakt. - 2007, nr 10, s. 37-42 2007

 • Zarządzanie jakością w działaniach administracji publicznej / Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko. // W: Biurokracja : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 752-760 2006

 • Jakość w działaniach publicznej / Marcin Janik. // W: Urzędnik a menedżer publiczny : profil absolwentów studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej : VI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Warszawa 4-5 listopada 2005. - Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2006. - S. 128-134 2006

 • Policja administracyjna : wybrane zagadnienia / Marcin Janik. // Ius Adm. - 2005, z. 3, s. 93-102 2005

 • Jakość działania w administracji publicznej / Marcin Janik. // W: Profil absolwentów studiów administracyjnych a potrzeby polskiej służby publicznej : materiały z VI Dorocznej Konferencji "Urzędnik a menadżer publiczny". - Warszawa : [s.n.], 2005. - S. 128-138 2005

 • Policyjna funkcja administracji / Marcin Janik. // W: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe : zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne. - Katowice : Stow. SILGIS, 2002. - S. 169-173 2002 54 lp