Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

Dyrektor Kierunku Administracja

Dyrektor Kierunku International Business Law and Arbitration

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Samorządu Terytorialnego

 

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.48, 1.22
Telefon 32 3591859
Wewnętrzny 1859, 1153
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: dyżur dziekański - poniedziałek, 13.00 - 13.45, dyżur dydaktyczny - poniedziałek, 14.00 - 15.30

 

Bibliografia

 • Środki nadzoru / Joanna Jagoda, Roman Marchaj. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 127-158 2019

 • Porozumienie międzygminne a wykonywanie zadań w trybie zamówienia in-house / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 6, s. 61-71 2019

 • Mienie samorządowe / Joanna Jagoda. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Die Aufsichtsmasnahmen / Joanna Jagoda, Roman Marchaj. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 159-196 2019

 • Zasada samodzielności i zasada szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem samorządowym / Joanna Jagoda. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 143-158 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Spółka z udziałem gminy jako forma organizacyjnoprawna gospodarki komunalnej / Joanna Jagoda. // W: Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 219-231 2018

 • Samorząd terytorialny w Konstytucji RP / Joanna Jagoda. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 3-24 2018

 • Charakter prawny uchwał dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy / Joanna Jagoda. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 316-330 2018

 • Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: Cywilizacja administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 161-171 2018

 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza / red. Joanna Jagoda. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Local self-government in the Constitution of the Republic of Poland / Joanna Jagoda. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 25-46 2018

 • Zarządzanie mieniem samorządowym / Joanna Jagoda. // W: Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. - S. 77-95 2017

 • Własność samorządowa jako szczególna kategoria własności publicznej / Joanna Jagoda. // W: Własność w systemie prawa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017. - S. 87-106 2017

 • Sposoby realizacji zadań w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego / Joanna Jagoda. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 277-289 2017

 • Podział kompetencji między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego / Joanna Jagoda. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 15 (2017), s. 19-31 2017

 • Gmina samorządowa w Niemczech / Joanna Jagoda. // W: Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017. - S. 65-85 2017

 • Zadania powiatów w zakresie polityki rynku pracy / Joanna Jagoda. // W: Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła "Humanitas", 2016. - S. 169-180 2016

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Samodzielność województwa samorządowego / Joanna Jagoda. // W: Studia administracyjne i cywilne : [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humianitas, 2016. - S. 121-142 2016

 • Rozstrzyganie sporów jako instrument prawnej ochrony kompetencji jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: Jednostka wobec działań administracji publicznej. - Rzeszów : [s. n.], 2016. - S. 224-238 2016

 • Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: Administracja publiczna pod rządami prawa : księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - S. 139-151 2016

 • Dobra osobiste jednostki samorządu terytorialnego i ich obrona / Joanna Jagoda. // Administracja (Przem.). - 2015, nr 3, s. 36-50 2015

 • Zasada prawnej ochrony samorządu terytorialnego : art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego / Joanna Jagoda. // W: Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2015. - S. 111-128 2015

 • Wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia między związkiem międzygminnym i powiatem / Joanna Jagoda. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 195-204 2015

 • Solidaryzm a samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 207-244 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Prawna ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Joanna Jagoda. // W: Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne. T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego. - Sosnowiec : Humanitas, 2015. - S. 85-96 2015

 • Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 339-354 2015

 • Tryb wyborów organów wykonawczycha ich relacje z organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. - Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 98-109 2014

 • Mienie komunalne jako dobro publiczne / Joanna Jagoda. // W: Dobra publiczne w administracji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 331-346 2014

 • Gwarancje samorządu terytorialnego w prawie międzynarodowym i europejskim / Joanna Jagoda. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 2. - Wrocław : Presscom, 2014. - S. 13-28 2014

 • Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // Finanse Komunalne. - 2014, nr 1/2, s. 12-20 2014

 • Funkcje kierownicze organu wykonawczego gminy / Joanna Jagoda. // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 161-172 2014

 • Jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym / Joanna Jagoda. // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 73-94 2013

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjnei / Anna Chorążewska, Joanna Jagoda. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 43-75 2012

 • Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi z wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości / Magalena Habdas, Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 2012, nr 11, s. 75-82 2012

 • [Constitutional and administrative law - recenzja] / Joanna Jagoda. - 15th. ed. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 115-118 2011

 • Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Samorządowe osoby prawne / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 2011, nr 1/2, s. 5-16 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Czy gmina ma prawo do sądu administracyjnego? / Joanna Jagoda. // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 4, s. 34-48 2010

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Rechtsschutz der kommunalen Selbstverwaltung im polnischen Rechtssystem / Joanna Jagoda. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 81-93 2010

 • Legitymacja jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Joanna Jagoda. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 233-246 2010

 • Komunalny wniosek o zbadanie konstytucyjności aktu normatywnego / Joanna Jagoda. // Adm. Publiczna. - 2010, nr 2, s. 129-138 2010

 • Uczestnictwo w wyborach lokalnych według prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Joanna Jagoda. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 238-253 2009

 • Prawne środki ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 575-592 2009

 • Powiatowa (miejska) administracja zespolona / Joanna Jagoda. // W: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 225-240 2009

 • Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jako czynność poprzedzająca zawarcie umowy cywilnoprawnej / Joanna Jagoda. // W: Umowy w administracji. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - S. 555-562 2008

 • Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • Władza i finanse w Republice Federalnej Niemiec / Joanna Jagoda. // W: Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. - S. 215-259 2007

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Pojęcie organu w prawie samorządowym / Joanna Jagoda, Magdalena Jerominek. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 195-206 2007

 • Zrzeczenie się własności nieruchomości a samodzielność gminy / Joanna Jagoda. // Nieruchomość. - 2006, z. 1, s. 34-38 2006

 • Ustrój gminy samorządowej w Polsce i w Niemczech / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 8 (2006), s. 93-108 2006

 • Sądowa kontrola udostępniania informacji publicznej / Joanna Jagoda. // W: Władza lokalna a media : zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 51-62 2006

 • Organizacja samorządu terytorialnego w Niemczech / Joanna Jagoda. // W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 207-222 2006

 • Biurokracja wirtualna : informatyzacja administracji publicznej / Joanna Jagoda. // W: Biurokracja : III międzynarodowa konferencja naukowa, Krynica, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 219-228 2006

 • Kryteria naboru i promocji w samorządowej służbie publicznej / Joanna Jagoda. // W: Urzędnik a menedżer publiczny : profil absolwentów studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej : VI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Warszawa 4-5 listopada 2005. - Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2006. - S. 77-85 2006

 • Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / red. Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. 2006

 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez organ administracji publicznej : polskie regulacje prawne według standardów europejskich / Joanna Jagoda. // W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2005. - S. 238-249 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie majątkowym / Joanna Jagoda. // W: Granice samodzielności wspólnot samorządowych : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranów Sandomierski, 22-25 maja 2005. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Prawa, 2005. - S. 104-112 2005

 • Prawo samorządu terytorialnego : zbiór przepisów / red. Joanna Jagoda. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2005. 2005

 • Status prawny pracownika samorządowego a jakość administracji / Joanna Jagoda. // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - S. 172-179 2004

 • Sprawozdanie z dyskusji plenarnej w trakcie konferencji naukowej na temat "Problemy współczesnego samorządu terytorialnego" / Joanna Jagoda, Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 97-113 2004

 • Reprezentacja gminy w obrocie cywilnoprawnym / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 63-72 2004

 • Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji publicznych w samorządzie terytorialnym / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 25-43 2004

 • Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Renata Cybulska, Joanna Jagoda. // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2004. - S. 402-413 2004

 • Burmistrz jako monokratyczny organ wykonawczy gminy / Joanna Jagoda. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 249-262 2003

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Joanna Jagoda. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, 2003. 2003

 • Odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 30-43 2003

 • Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 50-66 2003

 • Kilka uwag o prawie miejscowym / Joanna Jagoda. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 51-60 2002

 • Czy regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego? / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 2001, nr 9, s. 30-35 2001

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 XII 1998 r., I CKN 910/97 / Joanna Jagoda. // Orzecz. Sądów Pol. - 2000, z. 3, s. 147 2000

 • Pojęcie funkcjonariusza samorządowego / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 1999, nr 1/2, s. 91-99 1999

 • Glosa do uchwały z 22 XII 1997, III CZP 57/97 / Joanna Jagoda. // Państ. Prawo. - 1999, z. 2, s. 108-114 1999

 • Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 1998, nr 6, s. 33-40 1998

 • Związek komunalny a miejska strefa usług publicznych / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 5 1997

 • Miejska strefa usług publicznych a związek komunalny / Joanna Jagoda. // Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 40-44 1997 83 lp