Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Mariusz Jagielski

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.44
Telefon 32 359 1535
Wewnętrzny 1535
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz 16.30 -17.15

 

Bibliografia

 • O księgach pamiątkowych / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 294-298 2020

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych zgodna z RODO / Mariusz Jagielski. // W: Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 13-24 2019

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami / red. Mariusz Jagielski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego [o Panu Profesorze Ryszardzie M. Małajnym] / Mariusz Jagielski. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 233-234 2018

 • Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego [o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim] / Mariusz Jagielski. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 191-192 2018

 • Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony / Mariusz Jagielski. // W: Ochrona danych osobowych medycznych. - Wyd. 2, stan prawny: sierpień 2018. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - S. 1-50 2018

 • Wolność a konstytucjonalizm / Mariusz Jagielski. // W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 73-82 2017

 • Kontrola bezpieczeństwa danych osobowych medycznych / Mariusz Jagielski. // Medium (Wroc.). - 2017, nr 2, s. 8-11 2017

 • Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony / Mariusz Jagielski. // W: Ochrona danych osobowych medycznych. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. - S. 1-34 2016

 • Ochrona danych osobowych medycznych / Klara Anders, Edyta Bielak-Jomaa, Mariusz Jagielski, Piotr Kawczyński, Monika Krasińska, Paweł Litwiński, Aneta Sieradzka, Kajetan Wojsyk. - Stan prawny: wrzesień 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Mariusz Jagielski. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 80-103 2016

 • Użycie środków przymusu bezpośredniego : standardy konstytucyjne / Mariusz Jagielski. // W: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 43-58 2015

 • Podmioty w prawach człowieka / Mariusz Jagielski. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 139-153 2015

 • Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych : aspekty teoretyczne / Mariusz Jagielski. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 589-602 2014

 • Dane osobowe w obrocie gospodarczym : uwagi z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich / Mariusz Jagielski. // W: Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - S. 9-24 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Naród jako suweren : mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym / Mariusz Jagielski. // W: Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. - S. 9-45 2013

 • Regulacja własności w Konstytucji RP / Mariusz Jagielski. // W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 681-703 2012

 • Cross-border transfers of personal data in the context of the free movement of goods, persons, services and capital / Mariusz Jagielski. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 232-239 2012

 • Pojęcie świadomej zgody w naukach prawnych / Mariusz Jagielski. // W: Realizacja zasady informed consent w kontekście realizacji lekarz-pacjent : wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012. - S. 21-31 2012

 • Are consumer rights human rights? / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // W: European consumer protection : theory and practice. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - S. 336-353 2012

 • Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • "Constitutionalisation" of consumer rights in European and Polish law / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 71-80 2010

 • Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych / Mariusz Jagielski. // W: Konsument na rynku turystycznym : informacja turystyczna w Europie. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. - S. 122-131 2010

 • Konstytucjonalizacja ochrony prywatności / Mariusz Jagielski. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 262-278 2008

 • Umowa o podróż w prawie polskim na tle dyrektywy UE / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 341-359 2007

 • O prawie nie tylko po polsku : szeroka oferta konwersatoryjna na Wydziale Prawa i Administracji UŚ : rozmowa z dr. Mariuszem Jagielskim, kierownikiem Stacjonarnego Studium Prawa WPiA / Mariusz Jagielski ; rozm. przepr. Agnieszka Sikora. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 10, s. 14 2007

 • Zasadność posługiwania się kategorią ustrój społeczno-gospodarczy / Mariusz Jagielski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 43-50 2003

 • Ochrona danych osobowych : zbiór podstawowych przepisów / Mariusz Jagielski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003. - Sosnowiec : Wyż. Szk. Zarządzania i Marketingu, 2003. 2003

 • Ustrój społeczno-gospodarczy Polski a nowa Konstytucja RP / Mariusz Jagielski. // W: Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002. - S. 114-123 2002

 • Usługi turystyczne i hotelarskie : zbiór podstawowych przepisów / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. - Stan prawny na dzień 15 listopada 2002 r. - Katowice : Górnośl. Wyższa Szk. Handlowa, 2002. 2002

 • Prawo w turystyce : zbiór podstawowych przepisów / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2001. 2001

 • Stany Zjednoczone / Mariusz Jagielski. // W: Opozycja parlamentarna. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. - S. 179-212 2000

 • Prezydent USA jako szef administracji / Mariusz Jagielski. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Obsadzanie urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych / Mariusz Jagielski. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 33-44 2000

 • Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. - S. 407-428 1999

 • Prawo do sprawiedliwego sądu w USA : rzecz o ograniczeniu praw obywatelskich w przypadku konfliktu z interesami władzy / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 229-249 1998

 • Odpowiedzialność prezydenta USA przed sądem : (na tle kazusu prezydenta Clintona) / Mariusz Jagielski. 1998

 • Gwarancje praw i wolności w projektach nowej polskiej konstytucji / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 2 (1995), s. 77-90 1995

 • Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 137-161 1994 40 lp