Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Mariusz Jagielski

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.44
Telefon 32 359 1535
Wewnętrzny 1535
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek godz. 16.30-18.00

 

Bibliografia

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych zgodna z RODO / Mariusz Jagielski. // W: Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 13-24 2019

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami / red. Mariusz Jagielski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego [o Panu Profesorze Ryszardzie M. Małajnym] / Mariusz Jagielski. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 233-234 2018

 • Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego [o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim] / Mariusz Jagielski. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 191-192 2018

 • Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony / Mariusz Jagielski. // W: Ochrona danych osobowych medycznych. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - S. 1-50 2018

 • Wolność a konstytucjonalizm / Mariusz Jagielski. // W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 73-82 2017

 • Kontrola bezpieczeństwa danych osobowych medycznych / Mariusz Jagielski. // Medium (Wroc.). - 2017, nr 2, s. 8-11 2017

 • Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony / Mariusz Jagielski. // W: Ochrona danych osobowych medycznych. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. - S. 1-34 2016

 • Ochrona danych osobowych medycznych / Klara Anders, Edyta Bielak-Jomaa, Mariusz Jagielski, Piotr Kawczyński, Monika Krasińska, Paweł Litwiński, Aneta Sieradzka, Kajetan Wojsyk. - Stan prawny: wrzesień 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Mariusz Jagielski. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 80-103 2016

 • Użycie środków przymusu bezpośredniego : standardy konstytucyjne / Mariusz Jagielski. // W: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 43-58 2015

 • Podmioty w prawach człowieka / Mariusz Jagielski. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 139-153 2015

 • Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych : aspekty teoretyczne / Mariusz Jagielski. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 589-602 2014

 • Dane osobowe w obrocie gospodarczym : uwagi z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich / Mariusz Jagielski. // W: Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - S. 9-24 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Naród jako suweren : mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym / Mariusz Jagielski. // W: Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. - S. 9-45 2013

 • Cross-border transfers of personal data in the context of the free movement of goods, persons, services and capital / Mariusz Jagielski. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 232-239 2012

 • Regulacja własności w Konstytucji RP / Mariusz Jagielski. // W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 681-703 2012

 • Pojęcie świadomej zgody w naukach prawnych / Mariusz Jagielski. // W: Realizacja zasady informed consent w kontekście realizacji lekarz-pacjent : wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012. - S. 21-31 2012

 • Are consumer rights human rights? / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // W: European consumer protection : theory and practice. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - S. 336-353 2012

 • Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • "Constitutionalisation" of consumer rights in European and Polish law / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 71-80 2010

 • Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych / Mariusz Jagielski. // W: Konsument na rynku turystycznym : informacja turystyczna w Europie. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. - S. 122-131 2010

 • Konstytucjonalizacja ochrony prywatności / Mariusz Jagielski. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 262-278 2008

 • Umowa o podróż w prawie polskim na tle dyrektywy UE / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 341-359 2007

 • O prawie nie tylko po polsku : szeroka oferta konwersatoryjna na Wydziale Prawa i Administracji UŚ : rozmowa z dr. Mariuszem Jagielskim, kierownikiem Stacjonarnego Studium Prawa WPiA / Mariusz Jagielski ; rozm. przepr. Agnieszka Sikora. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 10, s. 14 2007

 • Zasadność posługiwania się kategorią ustrój społeczno-gospodarczy / Mariusz Jagielski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 43-50 2003

 • Ochrona danych osobowych : zbiór podstawowych przepisów / Mariusz Jagielski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003. - Sosnowiec : Wyż. Szk. Zarządzania i Marketingu, 2003. 2003

 • Ustrój społeczno-gospodarczy Polski a nowa Konstytucja RP / Mariusz Jagielski. // W: Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002. - S. 114-123 2002

 • Usługi turystyczne i hotelarskie : zbiór podstawowych przepisów / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. - Stan prawny na dzień 15 listopada 2002 r. - Katowice : Górnośl. Wyższa Szk. Handlowa, 2002. 2002

 • Prawo w turystyce : zbiór podstawowych przepisów / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2001. 2001

 • Stany Zjednoczone / Mariusz Jagielski. // W: Opozycja parlamentarna. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. - S. 179-212 2000

 • Prezydent USA jako szef administracji / Mariusz Jagielski. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Obsadzanie urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych / Mariusz Jagielski. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 33-44 2000

 • Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta / Monika Jagielska, Mariusz Jagielski. // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. - S. 407-428 1999

 • Prawo do sprawiedliwego sądu w USA : rzecz o ograniczeniu praw obywatelskich w przypadku konfliktu z interesami władzy / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 229-249 1998

 • Odpowiedzialność prezydenta USA przed sądem : (na tle kazusu prezydenta Clintona) / Mariusz Jagielski. 1998

 • Gwarancje praw i wolności w projektach nowej polskiej konstytucji / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 2 (1995), s. 77-90 1995

 • Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka / Mariusz Jagielski. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 137-161 1994 39 lp