• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Hołda-Wydrzyńska

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne  Prawo Gospodarcze

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.36
Telefon  32 359 2019
Wewnętrzny  2019
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

semestrze letnim: wtorek, godz. 13:00 - 13:45.

 

Bibliografia

 • Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 119-165 2020

 • Kilka uwag na temat wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w postępowaniu kontrolnym / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Przedsiębiorcy i ich działalność. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 203-215 2019

 • Drony w postępowaniu kontrolnym : zagadnienia wybrane / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 413-420 2019

 • Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2019. - S. 55-72 2019

 • Dostępność audiowizualnych usług medialnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Media Społecz. - Nr 8 (2018), s. 153-168 2018

 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 229-270 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Protection of literary and artistic titles under Trademark Law / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 9 (2017), s. 27-37 2017

 • Prawo własności przemysłowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 271-304 2017

 • Spółki typu spin jako forma aktywności przedsiębiorczości akademickiej w Polsce / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // Vìsn. Nac. Univ. "L’vìvs’ka Polìtehnika". Ser. Menedžment Pìdprizminctvo Ukraïnì. - No. 851 (2016), s. 212-221 2016

 • Prywatyzacja zadań Policji w zakresie ochrony osób i mienia : sprawa Agencji Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 189-204 2016

 • CEIDG a ochrona danych osobowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - S. 93-108 2016

 • Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji z 7.11.2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 561-570 2016

 • Place Brand as a Tool of Building Competitive Advantage : Place Branding - Conception and Consideration / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Local government in selected Central and Eastern European countries : experiences, reforms and determinants of development. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. - S. 359-374 2016

 • Personal data protection for sole traders / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 19-26 2016

 • Legal Protection of Controlled Entities on the Basis of the Polish Act on Freedom of Business Activity / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Pravovì Gorizonti. - 2016, no. 1, s. 153-157 2016

 • Wyłączenie statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych jako przykład środka mającego na celu ułatwienie żeglugi międzynarodowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 155-172 2015

 • Chronione symbole w prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 46-60 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Protokół pokontrolny w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2015, nr 1, s. 13-17 2015

 • Mediacja w sprawach gospodarczych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 157-188 2015

 • Mediation in civil cases as an example of alternative dispute resolution in the polish law / Anna Hołda-Wydrzyńska, Konrad Sączek. // W: Czytania Demidowskie : materiały corocznej międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 9-10 października 2014 r. - Tuła : "Papirus", 2014. - S. 333-341 2014

 • Cyfrowo wykluczeni : czyli problem dostosowywania stron internetowych administracji publicznej do standardów dostępności / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Niepełnosprawność (Warsz.). - 2013, z. 1, s. 53-70 2013

 • Zakończenie kontroli / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 177-193 2013

 • Tytuł utworu objęty prawem wyłącznym jako przedmiot ochrony prawnej w polskim prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Tytuł utworu jako przedmiot ochrony prawnej w niemieckim prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - 2013, z. 3, s. 121-137 2013

 • Środki ochrony prawnej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 138-176 2013

 • Szczególne uprawnienia kontrolne organów wykonawczych gminy / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 194-208 2013

 • Sprzeciw na czynności kontrolne w orzecznictwie sądów administracyjnych : wybrane zagadnienia / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 260-269 2013

 • 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012

 • Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 9 (2011), s. 109-127 2011

 • The title covered by the exclusive right as the subject of the legal protection / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 26-38 2011

 • Regulamin korzystania ze znaków towarowych używanych wspólnie jako instrument prawnego oddziaływania państwa na prywatnoprawną sferę działania przedsiębiorców / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 35-62 2011

 • Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich i jej wpływ na obowiązek używania znaku towarowego w polskim prawie własności przemysłowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 205-216 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011 36 lp