• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

mgr Jakub Hanc

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia

 

Stanowisko          
asystent
Pokój  3.16
Telefon  32 359 2007
Wewnętrzny  2007
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

semestrze letnim:

środa, 13.00 -13.45 oraz 17.00 -18.00

 

Bibliografia

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego : analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych / Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Poltext, 2019. 2019

 • Przypadek Manfreda i Kristen : czyli stalking jako przyczynek do kilku refleksji o tym, jak prawo odpowiada na zjawisko społeczne / Jakub Hanc. // Stud. Prawn. - 2019, z. 1, s. 139-158 2019

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Ratownik medyczny / Jakub Hanc. // W: Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 336-351 2018

 • Fizjoterapeuta / Jakub Hanc. // W: Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 351-370 2018

 • Przestępstwo znieważenia zwłok : aspekty dogmatyczne i praktyczne / Jakub Hanc, Olga Sitarz. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2017, z. 2, s. 53-78 2017

 • Przebiegły biegły : o fałszywej opinii biegłego w procesie karnym słów kilka / Jakub Hanc, Agnieszka Skowron. // Prawo Med. - 2017, nr 3, s. 43-77 2017

 • Zabieg Kristellera w świetle przepisów prawa karnego / Olga Sitarz, Jakub Hanc. // Prawo Med. - 2017, nr 2, s. 56-73 2017

 • Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa / Olga Sitarz, Dominika Bek, Jakub Hanc. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2017, nr 2, s. 60-79 2017

 • Wolność sumienia a klauzula sumienia / Jakub Hanc. // Prawo Med. - 2016, nr 1, s. 21-50 2016

 • Wiedergutmachung jako instytucja sprawiedliwości naprawczej : wybrane zagadnienia / Jakub Hanc. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 180-216 2016

 • O znaczeniu prawa unijnego dla stanowienia i wykładni wewnętrznego prawa karnego materialnego / Jakub Hanc. // W: Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 193-211 2015

 • Implementacja postanowień dyrektywy do prawa karnego materialnego państw członkowskich Unii Europejskiej / Jakub Hanc. // W: Niekaralność ofiar handlu ludźmi : nowe perspektywy. - Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, 2015. - S. 13-32 2015

 • The idea of restorative justice : an attempt at a comparative analysis / Jakub Hanc. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 197-222 2015

 • Wzajemne relacje w zespołach ratownictwa medycznego i ich znaczenie dla odpowiedzialności karnej ratownika medycznego : wybrane uwagi / Jakub Hanc. // Prawo Med. - 2015, nr 1, s. 134-150 2015

 • Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika medycznego / Jakub Hanc. // Prawo Med. - 2014, nr 3/4, s. 38-55 2014 16 lp