Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Magdalena Habdas

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

Kierownik Studiów Podyplomowych

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.13
Telefon 32 3591211
Wewnętrzny 1211
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 13.00 - 13.45.

Bibliografia

 • Hałas lotniczy przed sądem / Magdalena Habdas. // Dz. Gaz. Prawna. - 2020, nr 23, s. 8 2020

 • Challenges to the effective protection of agricurtural and forested land in the context of spatial planning and climate protection / Magdalena Habdas, Marek Stańko. // W: Climate Law & Governance Day 2018 : during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice : Polish perspective. - Katowice : University of Silesia. Faculty of Law and Administration, 2019. - S. 42-46 2019

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Kodeks cywilny : komentarz / T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 15 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Ingerencja w prawo własności poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany ruchu zakładu górniczego oraz obszary ograniczonego użytkowania : zagadnienia odszkodowawcze / Magdalena Habdas. // W: XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych : Wycena nieruchomości specjalnych : Kielce, 20-21 września 2019 r. - Kielce : [brak wydawcy], 2019. - S. 107-119 2019

 • Fair and effective compensation of loss in restricted use areas surrounding airports in Poland / Iwona Foryś, Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk. // Ekon. Środ. - 2019, nr 3, s. 87-113 2019

 • The Evolution of Joint Parenting in Poland : the Legal Perspective on Lessons Learned and Still to Be Learned / Magdalena Habdas. // Int. J. Law Policy Fam. - 2019, iss. 3, s. 337-359 2019

 • Deceptive Ease of Land Acquisition Through Long Use : Substantive vs. Procedural Requirements in Polish Law / Magdalena Habdas. // W: New Perspectives on Acquisitive Prescription. - Hague : Eleven International Publishing, 2019. - S. 79-98 2019

 • Własność : [komentarz do art. 147 -155] / Magdalena Habdas. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 83-108 2018

 • Własność : [komentarz do art. 140 -144] / Magdalena Habdas. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 23-75 2018

 • Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk. // Świat Nieruchomości. - 2018, nr 3, s. 5-16 2018

 • The tenant's home and the landlord's property : the Polish struggle to achieve a balance of rights / Magdalena Habdas. // W: Law and the Precarious Home : Socio Legal Perspectives on the Home in Insecure Times. - Oxford, London, New York, New Delhi, Sydney : HART, 2018. - S. 109-135 2018

 • Property and trust law in Poland [second edition] / Magdalena Habdas. - 2 edition. - Alphen aan den Rinn : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Poland : gradual growth across barriers / Magdalena Habdas, Alina Muzioł-Węcławowicz. // W: Private Rental Housing in Transition Countries : An Alternative to Owner Occupation?. - London : Palgrave Macmillan UK, 2018. - S. 261-286 2018

 • Balancing the rights of tenants and landlords in the context of rent regulation : Polish experiences in the light of ECtHR case-law / Magdalena Habdas, Grzegorz Panek. // W: Tenancy Law and Housing Policy in Europe : Towards Regulatory Equilibrium. - Cheltenham, Northampton : Edward Elgar PUBLISHING, 2018. - S. 199-238 2018

 • Mienie : [komentarz do art. 55[4]] / Magdalena Habdas. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 447-457 2018

 • Mienie : [komentarz do art. 55[1]-55[2]] / Magdalena Habdas. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 399-441 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764 9) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 15 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 2018, nr 4, s. 15-26 2018

 • Wybrane wyzwania związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości / Magdalena Habdas. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 135-148 2017

 • Utrata wartości przedsiębiorstwa jako szkoda / Magdalena Habdas. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 686-705 2017

 • Implementing the mortgage credit directive 2014/17 in Poland : challenges and dilemmas / Magdalena Habdas. // W: The impact of the mortgage credit directive in Europe : contrasting views from member states. - Groningen : Europa Law Publishing, 2017. - S. 383-421 2017

 • Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości : polskie regulacje na tle rozwiązań państw obcych i standardów międzynarodowych / Magdalena Habdas. // W: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2016. - S. 203-228 2016

 • Quasi-public property : public spaces in private hands / Magdalena Habdas. // W: European and international cross-border private and economic realtionships and individual rights. - Roma : Aracne, 2016. - S. 63-111 2016

 • Fundamental premises of land expropriation in Poland / Magdalena Habdas. // W: Rethinking Expropriation Law 1 : Public Interest in Expropriation. - Haga : Eleven International Publishing, 2016. - S. 299-330 2016

 • Family and Succession Law in Poland / Stanisława Kalus, Magdalena Habdas. - Second Edition. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2016. 2016

 • Property and trust law in Poland / Magdalena Habdas. - Alphen aan den Rinn : Wolters Kluwer, 2015. 2015

 • Nowy czy znowelizowany kodeks cywilny? : rozważania o potrzebie nowej kodyfikacji w kontekście regulacji przedsiębiorstwa jako przedmiotu sui generis oraz wybranych zagadnień prawa rzeczowego / Magdalena Habdas. // W: 50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 137-164 2015

 • Expropriation Law in Poland / Magdalena Habdas. // W: Expropriation Law in Europe. - Deventer : Wolters Kluwer, 2015. - S. 407-470 2015

 • European Condominium Law : the Common Core of European Private Law / ed. Cornelius Van Der Merwe ; Ann Apers, Erika P. Bjorkdahl, Margareta Brattstrom, Kalliopi Christakakou-Fotiadi, William Dross, Hans Henrik Edlund, Hano Ernst, Magdalena Habdas, Martin Haublein, Tatjana Josipović, Piia Kalamees, Johannes Kersting, Arnold Lehmann-Richter, Kare Lilleholt, Giovanni Liotta, Blandine Mallet-Bricout, Roel Mertens, Markus Munchen, Sergio Nasarre-Aznar, Sandra Passinhas, Vincent Sagaert, Elena Sanchez Jordan, Peter Smith, Johannes Stabentheiner, Matjaz Tratnik, Cornelius G. Van Der Merwe, Age Varv, Andreas Vonkilch, Lu Xu. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 2015

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie sie jej części w świetle aktualnych uwarunkowań rynkowych / Magdalena Habdas. // Rejent. - 2014, nr 10, s. 34-58 2014

 • The community of owners' regulation of common property in polish condominium schemes / Magdalena Habdas. // W: Modern Studies in Property Law. Vol. 7. - Oxford : Hart Publishing, 2013. - S. 127-149 2013

 • Zasada prawidłowej gospodarki jako podstawa gospodarowania nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2012, [nr] 1, s. 39-43 2012

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako instrument kształtowania wartości rynkowej nieruchomości / Magdalena Habdas, Stanisława Kalus. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 76-91 2012

 • Time Limited Interests in Land / ed. Cornelius Van Der Merwe, Alain-Laurent Verbeke ; Nicholas Carette, Raffaele Caterina, Edmund Coates, Eugenia Dacoronia, Paul Du Plessis, Hans Henrik Edlund, Magdalena Habdas, Dirk-Jan Maasland, Csongor Istvan Nagy, Sandra Passinhas, Oliver Radley-Gardner, Odile Roy, Jacobien Rutgers, Elena Sanchez Jordan, Judith Schacherreiter, Cornelius G. Van Der Merwe, Lars Van Vliet, Alain-Laurent Verbeke, Bart Verdickt, Michael Von Hinden, Peter Webster. - Camridge : Cambridge University Press, 2012. 2012

 • Publiczna własność nieruchomości / Magdalena Habdas. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Kontrowersje wokół dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy / Magdalena Habdas. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 172-192 2012

 • Zasadność wyróżniania własności publicznej w gospodarce rynkowej / Magdalena Habdas. // W: Gospodarowanie przestrzenią "nad i "pod" gruntem : XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. - Katowice : Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2011. - S. 103-123 2011

 • Who needs a park or a city square? : the notions of public real estate as res publicae / Magdalena Habdas. // Tydskr. S.-Afr. Reg. - 2011, iss. 4, s. 626-649 2011

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Nieruchomość a przestrzeń publiczna / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2011, [nr] 3, s. 30-37 2011

 • Family and Succession Law in Poland / Stanisława Kalus, Magdalena Habdas. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2011. 2011

 • [Elements of land law - recenzja] / Magdalena Habdas. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 111-114 2011

 • [Wycena nieruchomości przedsiębiorstw - recenzja] / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2010, nr 1, s. 17 2010

 • Building on someone else's land : the legal consequences of encroachment in Polish law / Magdalena Habdas. // W: Ius est ars boni et aequi : festschrift fur Stanisława Kalus. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - S. 201-226 2010

 • Public real estate : private law reality or fiction? / Magdalena Habdas. // W: Property & Security : selected essays. - Sydney : Thomson Reuters, 2010. - S. 33-48 2010

 • Bank loan contracts in Polish law : the legal positionof the borrower / Magdalena Habdas, Stanisława Kalus. // W: Unconscionability in European private financial transactions : protecting the vulnerable. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - S. 289-307 2010

 • My home is my castle - but is my castle truly my? : Polish historical immovables as object of ownership / Magdalena Habdas. // Opin. Juris Comp. (2012). - 2010, vol. 2, s. 1-19 2010

 • Ius est ars boni et aequi : festschrift fur Stanisława Kalus / red. Magdalena Habdas, Arkadiusz Wudarski. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. 2010

 • Własność publiczna : zagadnienia dyskusyjne dotyczące własności nieruchomości / Magdalena Habdas. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 65-87 2009

 • Tortious liability in Polish law for damage caused by minors / Magdalena Habdas. // W: Tort Law in Poland : Germany and Europe. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - S. 105-122 2009

 • [Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości - recenzja] / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2009, nr 3, s. 15-16 2009

 • Nieruchomość publiczna a własność prywatna / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2009, [nr] 4, s. 26-30 2009

 • Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego / Magdalena Habdas. // Rejent. - 2007, nr 6, s. 68-90 2007

 • Szczególne uwarunkowania prawne wyceny gruntów zanieczyszczonych / Magdalena Habdas. // W: Grunt to grunt : aktualne aspekty w szacowaniu. - Katowice : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2007. - S. 51-69 2007

 • Szczególne uwarunkowania prawne wyceny gruntów zanieczyszczonych / Magdalena Habdas. // Wycena (Olszt.). - 2007, nr 4, s. 27-42 2007

 • Skutki prawne zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego / Magdalena Habdas. // Rejent. - 2007, nr 6, s. 68-90 2007

 • Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych / Magdalena Habdas. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. 2007

 • A comparison of the regulation of apartment ownership in Poland and in South Africa / C. G. van der Merwe, Magdalena Habdas. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 75-88 2007

 • Pozycja prawna małżonka spadkodawcy na tle prawnoporównawczym / Magdalena Habdas. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 58-82 2006

 • Polish apartment ownership compared with South African sectional titles / C. G. van der Merwe, Magdalena Habdas. // Stellenbosch Law Rev. - 2006, iss. 1, s. 165-189 2006

 • Zbycie przedsiębiorstwa jako przejaw sukcesji singularnej / Magdalena Habdas. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1005-1018 2005

 • The notion of real estate and rights pertaining to it : in selected legal systems / Magdalena Habdas, Stanisława Kalus. // W: Modern Studies in Property Law. Vol. 3. - Oxford : Hart Publishing, 2005. - S. 251-270 2005

 • Wycena przedsiębiorstwa jako nowy obszar działalności rzeczoznawców majątkowych / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian. // W: XIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Refleksje nad zawodem rzeczoznawcy majątkowego w Unii Europejskiej - nadzieje i zagrożenia", 9-11 września 2004, Rzeszów. - [Warszawa] : [Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych], [2004]. - S. 95-125 2004

 • Nieruchomość / red. Magdalena Habdas. - Katowice : Śląskie Stow. Rzeczoznawców Majątkowych, 2004. 2004

 • Nieruchomość / red. Magdalena Habdas. - Katowice : Śląskie Stow. Rzeczoznawców Majątkowych, 2004. 2004

 • Leksykon rzeczoznawcy majątkowego / Ryszard Cymerman, Janusz Jasiński, Agnieszka Szczepańska, Tomasz Bajerowski, Radosław Cellmer, Radosław Grabowski, Krzysztof Rząsa, Iwona Marcinkowska, Andrzej Muczyński, Andrzej Nowak, Stanisław Surowiec, Konrad Turkowski, Maria Trojanek, Zdzisław Małecki, Edyta Wiśniewska, Leszek Zajączkowski, Dorota Kram, Magdalena Habdas, Lechosław Nykiel, Stanisława Kalus, Wojciech Wilkowski, Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Elżbieta Mączyńska, Ewa Kucharska-Stasiak, Jerzy Filipiak, Michał Sopiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2004. 2004

 • Hotel Monopol / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2004, nr 3, s. 30-31 2004

 • Projekt uwłaszczenia użytków wieczystych : czy nas na to stać? / Magdalena Habdas, Stanisława Kalus. // Gaz. Prawna. - 2003, nr 239, s. 20 2003

 • After 2002 : the Road to Europe? / Magdalena Habdas. // W: The New Law of Land Registration. - Oxford : Hart Publishing, 2003. - S. 178-183 2003

 • Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym / Magdalena Habdas. // Kwart. Prawa Pryw. - 2002, z. 2, s. 315-342 2002

 • Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie (immisje) : pojęcie oraz skutki prawne / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 2002, [nr] 4, s. 21-24 2002

 • Przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym, funkcjonalnym i przedmiotowym / Magdalena Habdas. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 2001, nr 1, s. 28-33 2001

 • Zanieczyszczenie środowiska naturalnego i jego wpływ na określanie wartości nieruchomości / Magdalena Habdas, Jakub Gzyl. // W: IX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich", 14-16 wrzesień 2000 r., Toruń. - [Olsztyn : Wydaw. Dekora, 2000]. - S. 177-193 2000

 • Prawne aspekty zanieczyszczenia nieruchomości : skutki cywilnoprawne oraz w zakresie kształtowania się wartości / Magdalena Habdas. // Race News. - 2000, wyd. spec., s. 27-32 2000

 • Wycena wartości nieruchomości zanieczyszczonych / Magdalena Habdas. // W: Cywilnoprawne skutki oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na nieruchomości. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 1999. - S. 23-44 1999

 • Użytkowanie wieczyste : jego potencjał i zastosowanie na polskim rynku nieruchomości / Magdalena Habdas. // Nieruchomości Rynek Prawo. - 1999, nr 2 [wkładka], s. 1-12 1999

 • Użytkowanie wieczyste i jego znaczenie na polskim rynku nieruchomości / Magdalena Habdas. // Prawo Spółek. - 1999, nr 4, s. 49-55 1999

 • Problematyka wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o opracowania TEGoVA / Magdalena Habdas. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 1999, nr 1, s. 32-34 1999

 • Problemy restrukturyzacji okręgu przemysłowego na przykładzie Sheffield w Wielkiej Brytanii / Magdalena Habdas. // Nieruchomość. - 1998, [nr] 1, s. 48-50 1998

 • Angielskie prawo lease / Magdalena Habdas. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 1998, nr 1, s. 28-29 1998

 • Kim jest Królewski Dyplomowany Rzeczoznawca Majątkowy : czyli o kształceniu profesjonalistów systemem brytyjskim / Magdalena Habdas. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 1998, nr 4, s. 25-26 1998 85 lp