Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.11
Telefon  32 359 1616
Wewnętrzny  1616
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury urlop

 

Bibliografia

 • Ustawa o muzeach : komentarz / Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler. - Stan prawny na 1 marca 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 2021

 • Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne / red. nauk. Andrzej Matan; aut. Stefan Babiarz, Wojciech Chróścielewski, Tomasz Bąkowski, Elżbieta Błach, Paulina Gwoździewicz-Matan, Adam Bochentyn, Mariusz Bogusz, Agata Cebera Jakub Grzegorz Firlus, Dominika Cendrowicz, Jacek Chlebny, Paweł Dańczak, Grzegorz Dobrowolski, Małgorzata Gajda-Durlik, Dawid Gregorczyk, Anna Gronkiewicz, Aleksander Jakubowski, Rafał Stankiewicz, Marcin Kamiński, Zbigniew R. Kmiecik, Paweł Kornacki, Grzegorz Krawiec, Dorota Łobos-Kotowska, Katarzyna Małysa-Sulińska, Andrzej Matan, Michał Miłosz, Karolina Rokicka-Murszewska, Iwona Sierpowska, Lucyna Staniszewska, Weronika Szafrańska, Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Katarzyna Szlachetko, Agnieszka Ziółkowska, Paweł Żurawik. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 2021

 • Kopiowanie w muzeum : rozważania z perspektywy prawa cywilnego i autorskiego / Paulina Gwoździewicz-Matan, Iwona Gredka-Ligarska. // W: Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo IUS PUBLICUM, 2020. - S. 472-487 2020

 • Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu / red. Marlena Jankowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Piotr Stec. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2020. 2020

 • Legal Aspects of Digitization in Museums / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Revolúcia: nezná x digitdiná - digitalne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po. - Bratislava : Slovenske narodne muzeum - Historicke muzeum, 2019. - S. 104-106 2019

 • Enhancing the mobility of collections and access to cultural heritage: immunity of cultural objects from seizure in Poland / Paulina Gwoździewicz-Matan, Andrzej Jakubowski. // Int. J. Cult. Policy. - 2019, iss. 3, s. 350-362 2019

 • Wystawa muzealna a prawo autorskie / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Muzealnictwo. - 2019, nr 60, s. 225-232 2019

 • Umowy w działalności muzeów : prawo cywilne, prawo autorskie / Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wojciech W. Kowalski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. 2019

 • Przekazywanie kolekcji na rzecz muzeów na podstawie czynności prawnych inter vivos oraz mortis causa / Paulina Gwoździewicz-Matan, Iwona Gredka-Ligarska. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2019, nr 3/4, s. 1-19 2019

 • Prawo ochronne na znak towarowy a ochrona wyglądu dóbr kultury / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Kwart. Urzędu Patentowego RP. - 2019, nr 3, s. 63-65 2019

 • Alternative dispute resolution in art-related cases / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 22 (2018), s. 51-67 2018

 • Znalezienie zabytku w świetle ustawy o rzeczach znalezionych / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2017. - S. 31-44 2017

 • Umowne modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach między muzeami / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 123-134 2017

 • [Restitution of Cultural Property. Hard Case. Theory of Argumentation. Philosophy of Law - recenzja] / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Santander Art Cult. Law Rev. (Print). - 2017, nr 2, s. 376-379 2017

 • Ochrona prawna rzeczy ruchomych sprowadzanych na wystawę z zagranicy : nowe rozwiązania w prawie polskim / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1147-1161 2017

 • Cywilnoprawne skutki wpisu rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury / Paulina Gwoździewicz-Matan, Iwona Gredka. // Państ. Prawo. - 2016, z. 10, s. 100-114 2016

 • O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego : II Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 23-24.10.2015 r.) / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Państ. Prawo. - 2016, z. 12, s. 115-118 2016

 • Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym / Paulina Gwoździewicz-Matan. - Stan prawny na 1 maja 2015 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. 2015

 • The legal basis of art lending under the English, French, German and Polish legal systems : a comaparative perspective / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Comp. Law Rev. - Vol. 17 (2014), s. 39-62 2014

 • Ekspert muzealnik? : aspekty prawne / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 147-158 2014

 • [Prawo ochrony zabytków - recenzja] / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Ochr. Zabyt. - 2014, nr 1, s. 244-246 2014

 • Umowa o udostępnianie dóbr kultury w celach wystawienniczych : rys prawnoporównawczy / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - S. 131-152 2013

 • Wypożyczenia dzieł sztuki : zalecenia międzynarodowe / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2012 nr 3, s. 21-38 2012

 • Instytucja immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach dotyczących wypożyczeń dzieł sztuki / Paulina Gwoździewicz. // W: Rynek sztuki : aspekty prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 139-155 2011

 • Przedawnienie roszczeń o zwrot dóbr kultury / Paulina Gwoździewicz. // W: Rynek sztuki : aspekty prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 214-229 2011

 • Leksykon prawa ochrony zabytków : 100 podstawowych pojęć / pod red. Kamila Zeidlera ; aut. leksykonu Tomasz Bąkowski, Anna Dobrzyn, Monika Drela, Bartłomiej Gadecki, Paulina Gwoździewicz, Olgierd Jakubowski, Anna Jurkowska-Zeidler, Anna Klimas, Wojciech Kowalski, Jerzy Menkes, Piotr Ogrodzki, Wojciech Paczuski, Władysław Pęksa, Wiesław Pływaczewski, Anna Przyborowska-Klimczak, Przemysław Rybiński, Wojciech Szafrański, Jacek Sobczak, Maciej Trzciński, Jerzy Zajadło, Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. 2010

 • Ograniczenia prawa własności zabytków / Paulina Gwoździewicz. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 9 (2009), s. 111-130 2009 27 lp