Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Michał Gramatyka

Instytut Nauk Prawnych, Kryminalistyka

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.10
Telefon 32 3591884
Wewnętrzny 1884
Email
Dyżury

 

Bibliografia

 • Oczekiwania zarządzającego spółką giełdową kontrolowaną przez Skarb Państwa - "pozwólcie na kontakt z właścicielem" : okiem praktyków zarządzania / Krzysztof Zamasz, Michał Gramatyka. // W: Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 222-235 2015

 • Fałszerstwo decyzji procesowej? / Michał Gramatyka. // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. - S. 111-116 2012

 • The voice polygraph or the conventional polygraph : a confrontation attempt / Tadeusz Widła, Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Criminalistics and Forensic Examination : science, studies, practice. T. 7. - Vilnius : [Lithuanian University of Law], 2011. - S. 70-81 2011

 • Trafność oceny wiarygodności wypowiedzi na podstawie wskazań analizatora głosu LVA 6.5 / Marek Leśniak, Barbara Leśniak, Michał Gramatyka. // W: Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 228-236 2011

 • Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce : (na przykładzie wybranych miast) / Michał Gramatyka. // W: Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 38-51 2011

 • Komputer grafologiem - mit czy rzeczywistość? : wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej na przykładzie programu Cedar-Fox / Michał Gramatyka. // W: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów : materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 191-198 2010

 • Wykorzystanie analizatora głosu w badaniach przedzatrudnieniowych i lojalnościowych / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych : materiały IV kongresu. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 229-236 2008

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy poziomu stresu w głosie ludzkim na przykładzie urządzenia LVA 6.50 / Michał Gramatyka. // W: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - S. 367-378 2008

 • Czcionki te same, czy takie same? : z problematyki badań wydruków komputerowych / Michał Gramatyka. // W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka : materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004 r. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 101-106 2006

 • Piractwo komputerowe : sieci "peer to peer" i walka z efektami ich działania / Michał Gramatyka. // W: Wokół problematyki dokumentu : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 20-27 2005

 • Analiza "danych ukrytych" w dokumentach programu MS Word : z zagadnień kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów elektronicznych / Michał Gramatyka. // W: Nauka wobec prawdy sądowej : księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - S. 155-166 2005

 • Podpis elektroniczny : teoria i praktyka / Michał Gramatyka. // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 24-29 2003

 • Fałszerstwo stempli drogą komputerową / Dorota Zienkiewicz, Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 768-771 2002

 • Znamiona grafizmu psychopatów / Marek Leśniak, Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 2. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 1283-1292 2002

 • Tworzenie imitacji dokumentów wykonanych pismem ręcznym sfałszowanych techniką kolażu komputerowego / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 780-784 2002

 • Badania identyfikacyjne dokumentów sporządzonych przy użyciu komputera 8-bitowego / Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 687-694 2002

 • Komputerowe fałszerstwo podpisu / Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 731-734 2002

 • Fałszowanie "papierów firmowych" / Michał Gramatyka. // W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. T. 1. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - S. 785-787 2002

 • Tworzenie imitacji dokumentów wykonywanych pismem ręcznym sfałszowanych techniką kolażu komputerowego / Michał Gramatyka, Marek Leśniak. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 75-84 2001

 • Fałszowanie "papierów firmowych" / Michał Gramatyka. // W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu : materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r. - Wrocław : UW, 2001. - S. 85-88 2001

 • Computer-aided forgery of signatures / Michał Gramatyka. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Computer-aided forgeries of seals / Dorota Zienkiewicz, Michał Gramatyka. // W: The questions of document's evidence. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2000 2000

 • Kryminalistyczne badania komputerowo przerobionych i podrobionych kopii dokumentów / Michał Gramatyka. // Probl. Prawa Kar. - T. 23 (2000), s. 76-92 2000

 • Fałszerstwo stempli drogą komputerową / Michał Gramatyka, Dorota Zienkiewicz. // W: Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1999. - S. 235-239 1999

 • Komputerowe fałszerstwo podpisu / Michał Gramatyka. // W: Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1999. - S. 67-73 1999

 • Dopuszczalność badań poligraficznych w świetle konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich / Marek Leśniak, Michał Gramatyka. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 141-152 1998 26 lp