Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Jacek Górecki

Instytut Nauk Prawnych,  Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 2.10
Telefon 32 3591149
Wewnętrzny 1149
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur

w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 - 13.45, wtorek 16.15 - 17.00

 

dostęp Skype - Jacek Gorecki Katowice

Bibliografia

 • Ustawowe prawo pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi / Jacek Górecki. // W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. - Wrocław : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - S. 267-276 2018

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Pierwokup w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 60-70 2017

 • Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców : wybrane zagadnienia / Jacek Górecki. // Rejent. - 2017, nr 7, s. 36-55 2017

 • Kodeks cywilny : komentarz : własność i inne prawa rzeczowe, ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-111 [z indeksem] 1), ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów / red. Konrad Osajda ; aut.: Adam Bieranowski, Jakub Biernat, Tomasz Czech, Jacek Górecki, Sebastian Kostecki, Katarzyna Królikowska, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Rafał Morek, Łukasz Żelechowski. - Katowice : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. 2017

 • Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe / Jacek Górecki. // Rejent. - 2017, nr 9, s. 25-42 2017

 • Kodeks cywilny : komentarz. 3 B, Zobowiązania / redakcja naukowa: Grzegorz Osajda ; autorzy. Łukasz Cudny, Jacek Górecki, Mateusz Grochowski, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Magdalena Tulibacka, Anna Zbiegień-Turzańska Łukasz Żelechowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. 2016

 • Rozgraniczenie statutu spadkowego i statutu rzeczowego ne tle rozporządzenia spadkowego / Jacek Górecki. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 188-204 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym / Jacek Górecki, Grzegorz Matusik. // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 230-246 2015

 • Europejskie poświadczenie spadkowe : nowy sposób potwierdzania praw do majątku spadkowego / Jacek Górecki. // Rejent. - 2015, nr 9, s. 9-28 2015

 • Nowe europejskie prawo spadkowe / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Jacek Górecki. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego / pod red. Ewy Rott-Pietrzyk i Anity Strzebińczyk ; aut.: Jacek Górecki, Bartosz Kucia, Katarzyna Darowska, Joanna Lewandowska, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Magdalena Mikołajek, Ewelina Wyraz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2015. 2015

 • Zawarcie w trybie ofertowym umowy zbycia nieruchomości położonej w Polsce / Jacek Górecki, Grzegorz Matusik. // Rejent. - 2014, nr 9, s. 9-28 2014

 • Prawne aspekty wyceny wynagrodzeń w sprawach przesyłowych : uwagi na tle projektu standardu KSWS 4 z 14 grudnia 2013 r. / Grzegorz Matusik, Jacek Górecki. // Rzeczozn. Mająt. (Warsz.). - 2014, nr 2, s. 3-13 2014

 • Nieruchomość jako składnik spadku : uwagi na tle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 / Jacek Górecki. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 112-123 2014

 • Kolizyjne prawo rzeczowe / Jacek Górecki. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2014, z. 3/4, s. 3-48 2014

 • Zabezpieczenia osobiste w obrocie międzynarodowym / Jacek Górecki. // W: Współczesne tendencje w dziedzinie zabezpieczenia wierzytelności. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 35-52 2013

 • Umowy kreujące osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 113-125 2013

 • Umowa gwarancji w nowym Kodeksie cywilnym / Jacek Górecki. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 330-339 2013

 • Umowa deweloperska a prawo prywatne międzynarodowe / Jacek Górecki. // Rejent. - 2013, nr 12, s. 122-133 2013

 • Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kolizyjnoprawne aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie / Jacek Górecki. // W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 749-762 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 3 / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Mateusz Grochowski, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Paweł Popardowski, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowsk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Paweł Popardowski, Michał Raczkowski, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Stan prawny na dzień 15.04.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej / Jacek Górecki. // Rejent. - 2012, nr 4, s. 22-37 2012

 • Umowy dotyczące nieruchomości w prawie kolizyjnym / Jacek Górecki. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : "Temida 2", 2012. - S. 445-465 2012

 • Umowa gwarancji w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 33-48 2012

 • Kodeks cywilny : komentarz on-line / red. Konrad Osajda ; aut. Witold Borysiak, Jacek Górecki, Krzysztof Haładyj, Jędrzej Maksymilian Kondek, Paweł Księżak, Bogusław Lackoroński, Grzegorz Matusik, Przemysław Mikłaszewicz, Rafał Morek, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Przemysław Sobolewski, Anna Zbiegień-Turzańska, Łukasz Żelechowski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck Legalis, 2012. 2012

 • Hipoteka : aspekty kolizyjnoprawne / Jacek Górecki. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 143-154 2012

 • Stosowanie reguł interpretacyjnych z art. 961 kodeksu cywilnego / Jacek Górecki. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 81-92 2011

 • Poręczenie w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 9 (2011), s. 23-34 2011

 • Forma umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym / Jacek Górecki. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 422-430 2010

 • Ustawowe prawo pierwokupu jako ograniczenie swobody kontraktowej / Jacek Górecki. // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane. - Stan prawny na 15 lipca 2010 r.. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - S. 389-399 2010

 • O przyszłości notariatu : wprowadzenie do dyskusji / Jacek Górecki. // Rejent. - 2010, nr 9, s. 128-139 2010

 • O potrzebie uregulowania w Kodeksie cywilnym umowy darowizny na wypadek śmierci / Jacek Górecki. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 193-202 2010

 • Zapis testamentowy w prawie kolizyjnym / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 5 (2009), s. 131-145 2009

 • Umowy obligacyjne dotyczące nieruchomości w konwencji rzymskiej / Jacek Górecki. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 4, s. 4-7 2009

 • Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia / Jacek Górecki. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 51-64 2009

 • Prawa rzeczowe i posiadanie w projekcie ustawy o prawie prywatnymn międzynarodowym / Jacek Górecki. // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego. - R. 7, z. 1 (2009), s. 7-21 2009

 • Forma umów w międzynarodowym obrocie nieruchomościami / Jacek Górecki. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 379-400 2008

 • Statut formy a "lex fori processualis" / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 3 (2008), s. 107-122 2008

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 / Jacek Górecki. // Rejent. - 2008, nr 6, s. 125-133 2008

 • Zapis windykacyjny : uwagi de lege ferenda / Jacek Górecki. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 129-142 2007

 • Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. 2007

 • Skomplikowany status prawny nieruchomości / Jacek Górecki. // Prawo Eur. Prakt. - 2007, nr 10, s. 19-27 2007

 • Prawo właściwe dla formy umów obligacyjnych w świetle konwencji rzymskiej z 1980 roku o prawie właściwym dla zobowiązań umownych / Jacek Górecki. // Rejent. - 2007, nr 1, s. 28-49 2007

 • Prawo właściwe dla formy : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 39/03 / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 177-187 2007

 • O prawie właściwym dla formy umów zbycia udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością w polskim i niemieckim prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu. - 2007/2008, z. 1/2, s. 164-172 2007

 • Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 83-97 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2004 r. : (I CK 30/03) / Jacek Górecki. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 177-188 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 X 2004 r. (IV CK 121/04) opublikowanego w OSNC 2005, nr 11, poz. 191 / Jacek Górecki. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 102-112 2006

 • Umowa darowizny na wypadek śmierci / Jacek Górecki. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 29-43 2006

 • Forma aktu notarialnego w obrocie międzynarodowym / Jacek Górecki. // W: III Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej : referaty i opracowania. - Warszawa-Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, 2006. - S. 123-138 2006

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie / Jacek Górecki. // Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu. - 2006, z. 2, s. 131-142 2006

 • The legal status of real estate abandoned by persons leaving Poland for the Federal Republic of Germany in the years 1956-1989 / Jacek Górecki. // W: Polish-German ralations and the effects of the second world war. - Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2006. - S. 327-341 2006

 • Zasada "locus regit actum" a prawo właściwe dla formy umów / Jacek Górecki. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 97-108 2005

 • Status prawny nieruchomości pozostawionych przez osoby wyjeżdżające z Polski do RFN w latach 1956-1989 / Jacek Górecki. // W: Transfer, obywatelstwo, majątek : trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. - studia i materiały. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. - S. 281-291 2005

 • Skutki ogłoszenia upadłości użytkownika wieczystego / Jacek Górecki. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 299-313 2005

 • Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego / Jacek Górecki. // Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu. - 2005, z. 1, s. 14-22 2005

 • Zrzeczenie się nieruchomości (użytkowania wieczystego) / Jacek Górecki. // Rejent. - 2004, nr 11, s. 68-84 2004

 • Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi / Jacek Górecki. // Państ. Prawo. - 2003, z. 10, s. 5-17 2003

 • Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu / Jacek Górecki. // Rejent. - 2003, nr 4, s. 50-64 2003

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 II 2002 r. : IV CKN 784/00 : [dot. formy ustanowienia prawa pierwokupu nieruchomości] / Jacek Górecki. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 1, s. 13-15 2003

 • Zbycie gospodarstwa rolnego w celu zabezpieczenia wierzytelności / Jacek Górecki. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 295-300 2002

 • Prawo pierwokupu : komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu / Jacek Górecki. - Kraków : Zakamycze, 2002. 2002

 • Umowa darowizny w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 82-103 2001

 • Podział składek gromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po śmierci jego członka / Jacek Górecki. // Państ. Prawo. - 2001, z. 1, s. 64-74 2001

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Glosa do wyroku z 8 X 1999 r. : II CKN 496/98 / Jacek Górecki, Małgorzata Winiarczyk. // Prz. Sąd. - 2001, nr 1, s. 117-126 2001

 • Umowne prawo pierwokupu / Jacek Górecki. - Kraków : Zakamycze, 2000. 2000

 • Prawo pierwokupu w czasie obowiązywania kodeksu zobowiązań / Jacek Górecki. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 1 (2000), s. 9-20 2000

 • Wpis umownego prawa pierwokupu do księgi wieczystej i jego wpływ na ochronę tego prawa / Jacek Górecki. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 98-118 1999

 • Użytkowanie wierzytelności / Jacek Górecki. // Rejent. - 1998, nr 10, s. 29-41 1998

 • Użytkowanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Jacek Górecki. // Prz. Prawa Handl. - 1998, nr 5, s. 21-24 1998

 • Prawo pierwokupu w ustawie o gospodartce nieruchomościami / Jacek Górecki. // Rejent. - 1998, nr 12, s. 37-71 1998

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów (rzeczy) / Jacek Górecki. // W: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. - Kraków : Zakamycze, 1997. - S. 35-50 1997

 • Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie / Jacek Górecki. // Rejent. - 1997, nr 4, s. 163-183 1997 80 lp