Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Katedra Prawa Finansowego

Kierownik Katedry

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 3.34
Telefon 32 3591704
Wewnętrzny 1704
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim:

wtorek, godz. 12.00 - 13.15 oraz 16.30 - 17.00.

Bibliografia

 • Czy w Polsce potrzeby jest zawód doradcy podatkowego? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 146-155 2019

 • Mnożenie bytów jest bez sensu [opinia eksperta] / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 185, s. 2 2018

 • Konsolidacja aparatu skarbowego jako instrument uszczelniania systemu podatkowego w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2018. - S. 66-80 2018

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania / red. nauk. Dominik J. Gajewski; aut.: Dominik J. Gajewski, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Mariusz J. Golecki, Aleksander Werner. - Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" : cele, zadania i finanse / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postualty na przyszłość. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 25-35 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Doradca podatkowy jako gwarant praw podatnika w postępowaniu podatkowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2018. - S. 83-98 2018

 • Zmienność prawa podatkowego a zasada pewności opodatkowania / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Zasada pewności w prawie podatkowym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 43-54 2018

 • Zasada solidaryzmu w prawie finansowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Państwo solidarne. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 65-96 2018

 • Wybrane aspekty funkcjonowania służby cywilnej we Francji i w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Lidia Zacharko. // W: Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018. - S. 79-98 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • System opodatkowania nieruchomości w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 127-142 2018

 • Byłoby lepiej, gdyby sięgano bezpośrednio do ustawy zasadniczej : [wywiad] / Jadwiga Glumińska- Pawlic, rozm. przepr. Łukasz Zalewski. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr 29, s. 17 2018

 • Opinia zabezpieczająca i interpretacje to dwie odrębne instytucje : podatnik decyduje, którą z nich chce mieć : [rozmowa] / Jadwiga Glumińska-Pawlic ; rozm. przepr. Łukasz Zalewski. // Dz. Gaz. Prawna. - 2018, nr, 190, s. 5 2018

 • BEPS 13: CBCR : Country-by-Country Reporting / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Szarpak. // Stud. Iurid. Lub. - 2018, nr 2, s. 23-35 2018

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania : aspekty prawno-podatkowe / Jadwiga Glumińska- Pawlic, Bartosz Kubista. // Anal. Stud. CASP (Druk). - 2017, nr 1, s. 1-21 2017

 • Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa? / redaktor naukowy Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. 2017

 • Głos Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych / Jadwiga Glumińska- Pawlic. // Doradca Podat. (Warsz.). - 2017, nr 1, s. 8-10 2017

 • Fiskus chce znać optymalizacje. Doradcy: niech informują sami podatnicy : [zapis debaty] / Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc [prowadzenie] ; Marcin Lachowicz, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Teresa Cebrowska, Krzysztof Burnos, Anna Misiak, Przemysław Antas. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 244, s. B4-B5 2017

 • Związki prawa finansowego z prawem konstytucyjnym, administracyjnym, prawem pracy, prawem karnym i cywilnym / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 13-24 2017

 • Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego : rozważania na gruncie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - S. 255-264 2017

 • Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa?. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. - S. 56-75 2017

 • Split payment : nie taki zły jak go malują [analiza] / Jadwiga Glumińska, Mariusz Cieśla. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 142, s. B3 2017

 • Rozbieżności w orzecznictwie sądowym a pewność prawa podatkowego : kilka refleksji po lekturze wyroków sądów administracyjnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Sądowa kontrola administracji publicznej : doświadczenia, dylematy, perspektywy. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 15-30 2017

 • Rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Międzynarodowe unikanie opodatkowania : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 59-71 2017

 • Pozycja prawna i faktyczna skarbnika gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2017. - S. 170-182 2017

 • Oszustwa w podatku VAT : geneza, istota, przeciwdziałanie / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Kamil Nowak. // Doradz. Podat. - 2017, nr 10, s. 6-15 2017

 • Kontrola skarbowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 147-155 2016

 • Kontrola podatkowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 129-146 2016

 • Konstytucyjne władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 29-42 2016

 • Doradca podatkowy zawodem z przyszłością / Jadwiga Glumińska- Pawlic. // Doradca Podat. (Warsz.). - 2016, nr 3/4, s. 19-23 2016

 • Czy w Polsce istnieje system podatkowy? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2016. 2016

 • Ustawowe gwarancje praw podatnika w postępowaniu podatkowym : założenia a rzeczywistość / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Doradz. Podat. - 2016, nr 9, s. 9-14 2016

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • System podatkowy - potrzeba czy konieczność? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Czy w Polsce istnieje system podatkowy?. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2016. - S. 82-92 2016

 • Pożądane kierunki zmian (reform) obecnego modelu tworzenia prawa podatkowego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - S. 101-116 2016

 • Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania zadań samorządu terytorialnego, a zasada zróżnicowania i elastyczności określona w art. 9 ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 351-362 2016

 • Kilka uwag na temat reformy i nowych zasad działania organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 113-128 2015

 • Kilka refleksji nad finansami powiatów / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - S. 251-262 2015

 • Administracja podatkowa : po reformie czy przed? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Doradca Podat. (Warsz.). - Nr 4 (2015), s. 31-35 2015

 • Egzekucja należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych : na przykładzie województwa śląskiego / Jadwiga-Glumińska-Pawlic, Lidia Zacharko. // W: Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka. - Katowice : KAGA-DRUK, 2015. - S. 9-20 2015

 • Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Ewa Janik. - Katowice : KAGA-DRUK, 2015. 2015

 • Zasady udzielania i kontrola wykorzystania dotacji oświatowych dla szkół prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Gubernaculum Adm. - 2015, nr 2, s. 11-29 2015

 • Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Rozważania nad Ordynacją podatkową : de lege lata i lege ferenda. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 5-6 2015

 • Czy Ordynacja podatkowa to "kulawe" k.p.a.? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Rozważania nad Ordynacją podatkową : de lege lata i lege ferenda. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 65-76 2015

 • Rozważania nad Ordynacją podatkową : de lege lata i lege ferenda / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Przedmowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ustawa o doradztwie podatkowym : komentarz. - Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 11-17 2015

 • Kontrola zarządcza jako element kierowania w administracji publicznej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 119-128 2014

 • Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego : dyskusja panelowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Komunalne. - 2014, nr 1/2, s. 120-133 2014

 • Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; aut. : Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Wojciech Stachurski, Janina Stankiewicz, Marcin Tyniewicki., Piotr Woltanowski, Urszula K. Zawadzka-Pąk. - Stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r. - Gdańsk : ODDK, 2014. 2014

 • Deregulacja dostępu do wykonywania zawodu doradcy podatkowego a prawo Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. - S. 57-69 2014

 • Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. - S. 5-6 2014

 • 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. 2014

 • Lack of the budgetary income sources stabilization and long-term financial planning in the commune / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Ewa Janik. // W: Annual and long term public finances in Central and Eastern European Countries. - Białystok : Temida 2, 2013. - S. 133-140 2013

 • Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich : kilka uwag na tle ustawy o finansach publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 123-135 2013

 • Kontrola podatkowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 225-236 2013

 • Idea partnerstwa publiczno-prywatnego a polskie regulacje prawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 13-22 2013

 • Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2013. 2013

 • Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; aut. : Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Wojciech Stachurski, Janina Stankiewicz, Marcin Tyniewicki., Piotr Woltanowski, Urszula K. Zawadzka-Pąk. - Gdańsk : ODDK, 2013. 2013

 • Decyzje uznaniowe a ochrona praw podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 2. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. - S. 9-21 2013

 • Ustalenie wartości budowli stanowiącej współwłasność kilku podmiotów dla celów podatku od nieruchomości / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 48-59 2013

 • Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność? / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2013. - S. 128-152 2013

 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako element polityki podatkowej organów gmin w warunkach kryzysu / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2013. - S. 123-133 2013

 • Strategiczne planowanie finansowe : aspekty prawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, 2013. - S. 74-95 2013

 • Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Prawo finansowe / red. Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka ; aut.: Magdalena Bartenbach, Monika Bogucka-Felczak, Irena Czaja-Hliniak, Marta Durczyńska, Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joalanta Gorąca, Agata Grabowicz, Edward Juchniewicz, Łukasz Karczyński, Rafał Mroczkowski, Tomasz Nowak, Przemysław Panfil, Tomasz Sowiński, Piotr Szybka, Małgorzata Wróblewska. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Metropolie : potrzeba czy konieczność? : zasady podziału zadań i środków / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, H Oecon. - Vol. 46 (2012), s. 331-340 2012

 • Głos w dyskusji / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Komunalne. - 2012, nr 1/2, s. 137-140 2012

 • Finanse miasta na prawach powiatu / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu. - Białystok : Temida 2, 2012. - S. 299-309 2012

 • Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. 2012

 • Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego : ograniczenia i perspektywy rozwoju / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - S. 153-164 2012

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Reforma administracji publicznej : podział zadań a podział środków / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Gubernaculum Adm. - 2012, nr 1, s. 7-22 2012

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Prawne uregulowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskich samorządach / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ius Fiscale : studia z dziedziny prawa finansowego. - księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu. - Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego", 2012. - S. 71-82 2012

 • Podatki i opłaty lokalne : małe podatki - duże absurdy / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. - S. 56-69 2012

 • Wydać, doręczyć, zawiadomić : dylematy na tle Ordynacji podatkowej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 47-62 2011

 • Wybrane problemy finansowania rozwoju regionalnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. - Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. - S. 21-34 2011

 • Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Zygmunt Tobor. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 7-8 2011

 • Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 119-128 2011

 • Ulgi rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2011. - S. 54-62 2011

 • Samorządowy zakład budżetowy w świetle nowej ustawy o finasach publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Bank. Wroc. - 2011, nr 21, s. 141-152 2011

 • Prawnicze dylematy interpretacyjne / pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. 2011

 • Państwowy dług publiczny a rozwój gospodarki lokalnej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 427-444 2011

 • Ogólna charakterystyka danin niepodatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: System prawa finansowego. T. 3, Prawo daninowe. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 857-870 2010

 • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą : komentarz praktyczny / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; [aut.]: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Wojciech Stachurski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010. 2010

 • Konstytucyjne gwarancje a ustawowe ograniczenia samodzielności finansowej gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - S. 347-360 2010

 • Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydawnictwo Wyższrej Szkoły Bankowej, 2010. - S. 75-87 2010

 • "Fanaberie" podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 909-918 2010

 • Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, T. 5 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. 2010

 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, T. 4 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. 2010

 • Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - S. 387-406 2010

 • Windykacja pomocy publicznej udzielonej niezgodnie z zasadami Wspólnego Rynku przez samorządowe organy podatkowe na podstawie decyzji Komisji Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Opłaty samorządowe w Polsce : problemy praktyczne. - Białystok : Temida 2, 2010. - S. 118-131 2010

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Specyficzne zasady rachunkowości, sprawozdawczości, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w sektorze finansów publicznych, w aspekcie charakterystyki specyfiki gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: System prawa finansowego. T. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 395-470 2010

 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej a ochrona praw podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - S. 51-60 2010

 • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. 2010

 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego w systemie kontroli finansów publicznych w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 210-220 2009

 • Les aspects juridiques et financiers de la cooperation des villes sur les aires metropolitaines en Pologne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Białost. Stud. Prawnicze. - Z. 5 (2009), s. 226-236 2009

 • Konstytucyjne gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 31-42 2009

 • Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 18-28 2009

 • Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Finanse lokalne : wybrane zagadnienia. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2009. - S. 47-58 2009

 • Finansowa gospodarka komunalna w Polsce w latach 1918-1939 : uwarunkowania prawne i polityczne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 203-212 2009

 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, T. 3 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. 2009

 • Województwo samorządowe a region : dylematy finansowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 341-352 2009

 • Ulgi i zwolnienia podatkowe jako formy pomocy publicznej udzielanej przez organy samorządowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2009. - S. 170-180 2009

 • [Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe 2009 : recenzja] / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Jurysdykcja Podat. - 2009, nr 2, s. 93-95 2009

 • Obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy. Cz. 2 / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 4, s. 31-33 2008

 • Obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy. Cz. 1 / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 3, s. 35-38 2008

 • Gospodarka finansowa związku metropolitalnego : na przykładzie GZM z siedzibą w Katowicach / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. - S. 71-81 2008

 • Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego" / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 93-101 2008

 • Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Publiczne. - 2008, nr 9, s. 39-46 2008

 • Finanse publiczne i prawo finansowe / red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; aut. : Andrzej Borodo, Irena Czaja-Hliniak, Andrzej Drwiłło, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Jan Głuchowski, Andrzej Huchla, Marek Kalinowski, Piotr Karwat, Cezary Kosikowski, Paweł Kryczko, Grzegorz Liszewski, Hanna Litwińczuk, Jerzy Małecki, Jacek Matuszewski, Zbigniew Ofiarski, Marcin Olszak, Piotr Pietrasz, Krystyna Piotrowska-Marczak, Alicja Pomorska, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Krystyna Sawicka, Jerzy Serwacki, Hanna Sochacka-Krysiak, Wojciech Stachurski, Jerzy Stankiewicz, Jolanta Szołno-Koguc, Marek Zdebel. - 3. wyd. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, T. 2 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2008. 2008

 • Źródła prawa finansowego : problemy legislacji finansowej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunki rozwoju : księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 85-93 2008

 • Zasady wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Publiczne. - 2008, nr 8, s. 10-14 2008

 • Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - S. 31-42 2008

 • [Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach : recenzja] / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, nr 7/8, s. 89-91 2008

 • Praktyczne aspekty decyzji w sprawie zwrotu dotacji / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 1, s. 35-37 2008

 • Podmiot uprawniony do wydania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących zakład pracy chronionej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, nr 12, s. 32-34 2008

 • Partnerstwo publiczno-prawne po trzech latach doświadczeń w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Danuta Kamińska. // W: Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorzadu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym. - Warszawa : Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, 2008. - S. 49-58 2008

 • Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach ulg podatkowych : wątpliwości na tle art. 233 par. 3 ordynacji podatkowej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Podatki i opłaty lokalne w praktyce. - Warszawa : Wydawnictwo Taxpress, 2008. - S. 127-137 2008

 • Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych przez regionalne izby obrachunkowe a orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. - Poznań : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2007. - S. 153-162 2007

 • Koncepcje finansowania obszarów metropolitalnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Zesz. Nauk. - Uniw. Szczec., Ekonom. Probl. Usług. - T. 2 (2007), s. 233-241 2007

 • Kilka uwag na tle stosowania art. 55 par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 9, s. 16-18 2007

 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego jako instrument ochrony interesów podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - S. 14-24 2007

 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2007. 2007

 • Decyzje w sprawie zwrotu dotacji : wątpliwości na tle art. 190 ustawy o finansach publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. - S. 363-374 2007

 • Decyzje w sprawie zwrotu dotacji / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Publiczne. - 2007, nr 2, s. 48-50 2007

 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów położonych w międzywałach / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 11, s. 17-19 2007

 • "Złe prawo" barierą naprawy finansów samorządowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. - Lublin : KUL, 2007. - S. 199-210 2007

 • Zasada pewności opodatkowania w polskim prawie podatkowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 33-40 2007

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Roszczenia gmin górniczych o część równoważącą subwencji ogólnej za 2004 rok / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 7-8, s. 78-83 2007

 • Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 10, s. 35-38 2007

 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Gdań. Stud. Praw. - T. 16 (2007), s.225-241 2007

 • Ochrona interesów przedsiębiorcy w świetle art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Jadwiga Glumińska- Pawlic. // W: Małe przedsiębiorstwa : bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężenia. - Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006. - S. 109-119 2006

 • Nowe zasady gospodarki finansowej komunalnych zakładów budżetowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 11, s. 38-40 2006

 • Kontrowersje wokół zwolnień w podatku od nieruchomości : rozważania na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 7/8, s. 3-7 2006

 • Finanse samorządowe w 2006 roku / red. Cezary Kosikowski ; Katarzyna Boratyńska, Andrzej Borodo, Leonard Etel, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Cezary Kosikowski, Ryszard P. Krawczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Anna Ostrowska, Alicja Pomorska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Joanna Szołno-Koguc. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne, 2006. 2006

 • Wybrane problemy stosowania prawa przez samorządowe organy podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Finansovoe pravotvorcestvo i pravoprimenenie w gosudarstvah Centralnoj i Vostocnoj Evropy : Materialy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii 16-17 sentabra 2006 g. - Grodno : Grodenskij Gosudarstvennyj Universitet, 2006. - S. 43-47 2006

 • Wybrane aspekty udzielania pomocy publicznej przez samorządowe organy podatkowe w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. - S. 57-66 2006

 • Vademecum radnego : samorząd od A do Z / Czesław Martysz, Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Związek Gmin i Powiatów, 2006. 2006

 • Udzielanie pomocy publicznej przez organy gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2006. - S. 408-418 2006

 • Prawo podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. 2006

 • Polityka podatkowa organów gmin po akcesji do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorzadu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 2006. - S. 342-355 2006

 • Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja : wybrane problemy / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 9-22 2006

 • Ograniczenia kompetencji podatkowych organów wykonawczych gmin po akcesji do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 6, s. 23-26 2006

 • New rules of responsibility for violation of public finanse discipline in Poland / Jadwiga Glumińska- Pawlic. // W: Current questions of the efficincy of public finanse, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : Kosice, August 30th-31st 2005. - Kosice : University in Kosice, 2005. - S. 23 2005

 • Interpretacje prawa podatkowego przez samorządowe organy podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 135-142 2005

 • Finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 79-92 2005

 • Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego : wybrane aspekty / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Sanacja finansów publicznych w Polsce : aspekty prawne i ekonomiczne. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005. - S. 507-517 2005

 • Finanse samorządowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne, 2005. 2005

 • Wpływ zmian w ustawach o podatkach i opłatach samorządowych na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Finanse samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005. - S. 35-50 2005

 • Wiążące interpretacje prawa podatkowego w orzecznictwie samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Procedury podatkowe : gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - S. 30-39 2005

 • Wiążące interpretacje prawa podatkowego w orzecznictwie samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Monit. Podat. - 2005, nr 6, s. 29-33 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • "Urzędowe" interpretacje prawa podatkowego a orzecznictwo samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Polski system podatkowy : założenia a praktyka. - Lublin : Uniw. Marii Cuire-Skłodowskiej, 2004. - S. 474-479 2004

 • Changes of rules of real property taxation in Poland / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: The problems of the financial law evolution in centraland Eastern Europe within the integration processes. - Vilnius-Białystok : Law University of Lithuania, 2004. - S. 38-76 2004

 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego : ograniczenia i perspektywy rozwoju / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu. - Nr 2, t. 1 (2003), s. 36-47 2003

 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego de lege lata i de lege ferenda / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: System finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2003. - S. 55-68 2003

 • Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego a orzecznictwo samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Polski system podatkowy - założenia a praktyka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 10 2003

 • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - [Stan prawny na dzień 30 września 2002 r.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 2003

 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (wybrane aspekty) / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - S. 63-74 2002

 • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz. - Katowice : Związek Górnośląski, 2002. 2002

 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. - Stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2002. 2002

 • Skutki podatkowe umowy depozytu nieprawidłowego / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Radca Prawny. - 2001, nr 4, s. 111-116 2001

 • Podatki i opłaty lokalne (wybrane problemy) / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : sympozjum ogólnokrajowe Hydroprezentacje IV'2001, Ustroń 5-6 czerwca 2001r. - materiały. - [Katowice : NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Wojewódzka, 2001]. - S. 69-82 2001

 • Finanse województwa samorządowego : (wybrane zagadnienia) / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza. - Katowice : UŚl., 2000. - S. 64-77 2000

 • Dochody województw po reformie ustrojowej w Polsce / Jadwiga Glumińska. // W: Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków. - Kraków : Zakamycze, 2000. - S. 257-263 2000

 • Postępowanie podatkowe : zagadnienia wprowadzające / Jadwiga Glumińska. // W: Szkolenie audytorów w systemie opodatkowania nieruchomości. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 1999. - S. 101-131 1999

 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego : (gminy, powiatu, województwa) / Jadwiga Glumińska. // W: Poradnik radnego i pracownika samorządowego. - Katowice : Sejmik Samorządowy, 1999. - S. 35-65 1999

 • Pożyczki i kredyty jako instrument równoważenia budżetów lokalnych : rozważania na tle przepisów ustawy o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 8 (1998), s. 247-254 1998

 • Podstawy prawne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w projektach reformy administracyjnej państwa / Jadwiga Glumińska. // W: Gmina - Powiat - Województwo w systemie reformy samorządowej : funkcje - kompetencje - finanse. - Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1998. - S. 36-52 1998

 • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : "Apeiron", 1997. 1997

 • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku. - Katowice : "Apeiron", 1997. 1997

 • Wpływ zmian legislacyjnych w latach 1991-1996 na gospodarkę finansową gmin / Jadwiga Glumińska. // W: Problemy finansów samorządu terytorialnego. - Toruń : Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, 1997. - S. 139-162 1997

 • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 rok. - Warszawa : Municipium, 1997. - S. 337-346 1997

 • Prawa i obowiązki podatnika w świetle projektu ustawy "ordynacja podatkowa" : wybrane zagadnienia / Jadwiga Glumińska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 4 (1997), s. 96-103 1997

 • Zdolność kredytowa gminy : rozważania teoretyczne / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel. // Samorz. Teryt. - 1996, nr 7/8, s. 43-49 1996

 • Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej) / [red. merytoryczna Michał Kalitowski, Bogumił Piechura ; aut. omówień Bolesław M. Ćwiertniak, Jadwiga Glumińska, Czesław Martysz, Stanisław Nitecki, Franciszek Noszka, Karol Podgórski, Bogumił Piechura, Maria Taniewska-Peszko]. - Katowice : Wydawnictwo Administracji Publicznej, 1996. 1996

 • "Poprawianie" finansów komunalnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Sejm. Samorz. - 1996, nr 10, s. 16-18 1996

 • Opłata eksploatacyjna uprawnienia organów gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Sejm. Samorz. - 1996, nr 11, s. 30-31 1996

 • Analiza wpływu wybranych aktów prawnych na gospodarkę finansową gmin : na przykładzie woj. katowickiego (1993-1994) / Jadwiga Glumińska, Elżbieta Stolorz-Krzisz, Anna Stryjek. // Samorz. Teryt. - 1995, nr 12,. s. 79-101 1995

 • Wyrok wstępny Sądu Polubownego w Katowicach z 5 września 1995 r. / Józef Frąckowiak, Jadwiga Glumińska, Leon Kieres, Miachał Kulesza, Irena Lipowicz, Wojciech Popiołek, Zbyszek Zaborowski. // Samorz. Teryt. - 1995, nr 12, s. 3-70 1995

 • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 rok. - Warszawa : Municipium, 1995. - S. 267-275 1995

 • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 rok. - Warszawa : Municipium, 1995. - S. 219-228 1995

 • Gospodarka finansowa i mienie związków międzygminnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Wspólnota (Warsz.). - 1994, nr 24, s. 18 1994

 • Gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Wspólnota (Warsz.). - 1994, nr 2, s. 17 1994

 • Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // W: Problemy ochrony środowiska w gminach oraz zasady finansowania przedsięwzięć proekologicznych : materiały dla gmin. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, [1994]. - S. 63-74 1994

 • ABC gracza giełdowego / Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska. - Katowice : Videograf, 1994. 1994

 • Ustawa o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994. 1994

 • Sprzedaż wierzytelności podatkowych a sfera zobowiązań publicznoprawnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krzysztof Zemełka. // Radca Prawny. - 1994, nr 3, s. 22-26 1994

 • Opłata eksploatacyjna / Jadwiga Glumińska-Pawlic. // Finanse Komunalne. - 1994, nr 5, s. 46-51 1994

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Komunalna gospodarka finasowa / Jadwiga Glumińska. - Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich, 1991. 1991

 • Podatek wyrównawczy : zbiór przepisów oraz wzory pism w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, 1991. 1991

 • Jak wynagradzać za wynalazki pracownicze? / Jadwiga Glumińska. // Nowator. - 1990, nr 12, s. 2-5 1990

 • Wynalazki pracownicze i niepracownicze / Jadwiga Glumińska. // Nowator. - 1990, nr 10, s. 2-6 1990

 • Wynagradzanie za wynalazki pracownicze za granicą / Jadwiga Glumińska. // Nowator. - 1990, nr 11, s. 2-5 1990

 • Fundusz szkód górniczych / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel. // Finanse (Warsz., 1985). - Nr 5 (1989), s. 26-31 1989

 • Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej / Jadwiga Glumińska. // Finanse (Warsz., 1985). - Nr 3 (1985), s. 48-57 1985

 • Analiza systemu dochodów budżetów terenowych w latach 1976-1981 / Jadwiga Glumińska, Andrzej Stach. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 8 (1983), s. 81-98 1983 204 lp