• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Andrzej Drogoń

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 27
Telefon 32 3591634
Wewnętrzny 1634
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 - 13.45 oraz 15.30 - 16.15

 

Bibliografia

 • Zwycięzca po śmierci : pożegnanie Wojciecha Korfantego największą narodową manifestacją patriotyczną w dziejach Katowic na polskim Śląsku / Andrzej Drogoń. // W: Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach : 2018. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2019. - S. 193-226 2019

 • Wprowadzenie / Andrzej Drogoń. // W: Groźni : ostatni żołnierze, pierwsi zdrajcy. - Kraków : Fundacja Kwartalnika "Wyklęci", 2019. - S. 6-10 2019

 • W służbie nauki i Uniwersytetu : autorytet i postawy ludzi Uniwersytetu w czasie komunistycznego totalitaryzmu / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 12 (2019), s. 875-893 2019

 • Statut organiczny i autonomia województwa śląskiego w okresie międzywojennym w Polsce / Andrzej Drogoń. // W: Rok 1922 na Górnym Śląsku : granice - administracja - społeczeństwo. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - S. 28-51 2019

 • Prawnoustrojowe konsekwencje art. 88 Traktatu Wersalskiego dla Górnego Śląska / Andrzej Drogoń. // W: Czas wolności - czas przemian. Traktat Wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2019. - S. 28-51 2019

 • Niepodległość jako wielkie, narodowe zadanie / Andrzej Drogoń. // Polak w Niemczech [Portal WWW]. - 2019, nr 10, s. 12 2019

 • Etos pracy i jego rola w programie śląskiej chadecji u progu budowy polskiego województwa śląskiego po I wojnie światowej / Andrzej Drogoń. // W: Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej. - Katowice : Studio Noa, 2018. - S. 309-328 2018

 • Ustrój samorządny województwa śląskiego czy autonomia? : spór doktrynalny czy też różne instytucje ustrojowe? / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 121-138 2018

 • Prawnicy na Górnym Śląsku i ich edukacja w XX w. : do czasu erygowania Uniwersytetu Śląskiego / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 15-49 2018

 • Kulturotwórcza i społeczna rola Uniwersytetu Śląskiego - pierwszej humanistycznej uczelni wyższej na Górnym Śląsku / Andrzej Drogoń. // W: Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX i XXI wieku. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2018. - S. 71-92 2018

 • Sejm Śląski w procesie tworzenia podstaw instytucji kultury i nauki w Katowicach oraz w województwie śląskim / Andrzej Drogoń. // W: Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2017. - S. 83-108 2017

 • Myśl polityczno-prawna w dyskusji nad autonomią województwa śląskiego, w świetle konstytucji kwietniowej : "(...) By sprawa ta uregulowana była w formie (...) uwzględniając zarówno konieczności państwowe Rzeczypospolitej, jak i słuszne postulaty śląskie" / Andrzej Drogoń. // W: Pogranicza w historii prawa i myśli prawnej. - Gdańsk : Gdańska Szkoła Wyższa, 2017. - S. 85-100 2017

 • Koncepcje doktrynalne i wymiar praktyczny postulowanych zmian statutu organicznego województwa śląskiego w okresie IIRP / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 141-161 2017

 • Pomiędzy autonomiami na marginesie aktu 5 listopada 1916 r. w stulecie jego sporządzenia w Pszczynie / Andrzej Drogoń, Marcin Kwiecień, Marian Małecki. - Pszczyna : Pro Memoria. Stowarzyszenie "Bitwy pod Pszczyną 1939", 2016. 2016

 • Początki akademickiej edukacji humanistycznej i prawniczej na Górnym Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Drogoń. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 87-108 2015

 • Metody i formy aktów ludobójstwa dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów : wybrane przykłady oparte na relacjach świadków / Andrzej Drogoń. // W: W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 143-166 2015

 • Katyńskiego ludobójstwa księga ciągle niedokończona... / Andrzej Drogoń. // W: "Prawda i kłamstwo o Katyniu" : Jubileuszowy V Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki. - Częstochowa : Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, 2014. - S. 14-19 2014

 • Rzeź wołyńska : tego ludobójstwa już po prostu zakłamać się nie da / Andrzej Drogoń. // Biul. Izby Notarialnej Katow. - 2013, nr 2, s. 41-53 2013

 • Pamięć wpisana w prosty, stalowy krzyż / Andrzej Drogoń. // W: Policjanci II RP - wierni do końca : księga pamiątkowa w dwudziestą rocznicę powstania Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach : 1993-2013. - Katowice : Wydawnictwo Pergamena, 2013. - S. 9-14 2013

 • August Hlond : prymas czasu narodowych wyborów : katalog wystawy / Andrzej Drogoń, Łukasz Kobiela. - Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie, 2013. 2013

 • "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego : koniec wizji "czerwonego uniwersytetu" / Andrzej Drogoń. // W: Na trzydziestolecie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". - Warszawa : Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", 2012. - S. 47-85 2012

 • Inwigilacja środowiska akademickiego w PRL : Służba Bezpieczeństwa w Uniwersytecie Śląskim / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 339-357 2012

 • "Bezpieka" w Uniwersytecie Śląskim : III Raport Komisji Historycznej UŚ / Marek Zrałek, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Andrzej Drogoń, Stanisław Kalus, Adam Lityński, Jerzy Myszor. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2010, nr 10, s. 18-26 2010

 • Prawne podstawy funkcji ustrojowych sprawowanych przez Józefa Piłsudskiego / Andrzej Drogoń. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 167-184 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • Dwie autonomie: galicyjska i śląska : polskie doświadczenia decentralizacji życia publicznego / Andrzej Drogoń. // W: Świat, Europa, mała ojczyzna : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, 2009. - S. 1203-1225 2009

 • Ustrój autonomiczny województwa śląskiego jako przedmiot badań współczesnego historyka prawa : pasje naukowe Józefa Ciągwy / Andrzej Drogoń. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 151-174 2009

 • Ustrojowe i polityczne uwarunkowania poczatków Uniwersytetu w Katowicach / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 173-198 2009

 • Polityczne i społeczne uwarunkowania w procesie powstawania szkolnictwa wyższego w Katowicach / Andrzej Drogoń. // W: W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego : szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku. - Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział, 2009. - S. 108-115 2009

 • Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. 2009

 • "Kierownicza rola PZPR" w strukturze powstającego w 1968 roku Uniwersytetu Śląskiego i jej przełamanie / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 199-229 2009

 • Życie społeczne i polityczne Uczelni - rys historyczny / Andrzej Drogoń. // W: Uniwersytet Śląski 1968-2008 : "mądrość zbudowała sobie dom..." dzieje, dokumentacja, źródła. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 215-293 2008

 • Uniwersytet trzech wielkich prób - zamiast podsumowania / Andrzej Drogoń. // W: Uniwersytet Śląski 1968-2008 : "mądrość zbudowała sobie dom..." dzieje, dokumentacja, źródła. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 294-300 2008

 • Początki humanistycznej szkoły wyższej na Górnym Śląsku / Andrzej Drogoń. // W: Uniwersytet Śląski 1968-2008 : "mądrość zbudowała sobie dom..." dzieje, dokumentacja, źródła. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 66-84 2008

 • O niektórych prawnych aspektach stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 roku / Andrzej Drogoń. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 155-172 2008

 • Niektóre problemy polityki wyznaniowej Sejmu Śląskiego / Andrzej Drogoń. // W: Cuius regio, eius religio? : publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - S. 299-333 2008

 • Tradycje ustrojowe autonomii galicyjskiej : czy to tylko doświadczenie historyczne? / Andrzej Drogoń. // Biul. Izby Notarialnej Katow. - 2007, nr 2, s. 30-46 2007

 • Osobowy skład wojskowego wymiaru sprawiedliwości : uwagi o książce Krzysztofa Szwagrzyka, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, 2005 / Andrzej Drogoń. // Czas. Praw.-Hist. - 2007, z. 1, s. 317-329 2007

 • Miscellanea Iuridica / pod red. Adama Lityńskiego i Andrzeja Drogonia. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2007. 2007

 • Akty ustrojowe "okresu przejściowego" 1918-1922 w Polsce / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 17-36 2007

 • "Charakter prokuratury jako obiektywnego gwaranta praworządności nie oznacza bynajmniej jej apolityczności" : miejsce prokuratury w systemie ustrojowym PRL / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 184-200 2006

 • Sądownictwo administracyjne czy prokuratura? : problem badania legalności aktów administracyjnych w początkach władzy ludowej w Polsce / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 8 (2006), s. 43-58 2006

 • Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego / Andrzej Drogoń. // Czas. Praw.-Hist. - 2006, z. 1, s. 333-335 2006

 • Wymiar sprawiedliwości i prawo Polski Ludowej jako przedmiot badań naukowych Adama Lityńskiego : wybrane zagadnienia / Andrzej Drogoń. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk., 2005. - S. 67-96 2005

 • Prokuratura w Polsce przed Październikiem '56 i po nim : (przestrzeganie linii politycznej partii i rządu czy odrębna funkcja państwa ludowego) / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 167-187 2005

 • O naszym profesorze : [słowo wstępne] / Marian Mikołajczyk, Andrzej Drogoń. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2005. - S. 5-6 2005

 • Model prokuratury w systemie władzy publicznej w Polsce w latach 1944-1956 / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 154-173 2005

 • Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej : prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Mariana Mikołajczyka i Andrzeja Drogonia. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2005. 2005

 • Uwagi o roli prokuratury w początkach Polski Ludowej / Andrzej Drogoń. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 198-208 2004

 • Sprawozdanie z dyskusji plenarnej w trakcie konferencji naukowej na temat "Problemy współczesnego samorządu terytorialnego" / Joanna Jagoda, Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 97-113 2004

 • Prokuratura a polityka w początkach Polski Ludowej / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 15-24 2004

 • Kronika Katedry Administracji / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 157-158 2004

 • Kilka uwag o stosunku Wojciecha Korfantego do autonomii Śląska / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 78-91 2004

 • Z prac Komisji Prawniczej I Sejmu Śląskiego (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 98-120 2003

 • Autonomia województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim / Andrzej Drogoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 2003

 • Pierwsze lata wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej / Andrzej Drogoń. // Czas. Praw.-Hist. - 2003, z. 2, s. 377-391 2003

 • O rozumieniu roli prokuratury w pierwszych latach Polski Ludowej / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 7-23 2003

 • O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 7-27 2003

 • O celibacie nauczycielek w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej : kartka z dziejów regulacji prawnej szkolnictwa / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 121-131 2003

 • Miscellanea Iuridica / pod red. Adama Lityńskiego i Andrzeja Drogonia. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk. Wyższej Szk. Zarządzania i Nauk Społecznych, 2003. 2003

 • [Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie1946-1955 - recenzja] / Andrzej Drogoń. // Czas. Praw.-Hist. - 2002, z. 1, s. 479-481 2002

 • Chadecja w I Sejmie Śląskim (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 19-36 2002

 • Sprawa reformy rolnej w I Sejmie Śląskim (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // Czas. Praw.-Hist. - 2002, z. 1, s. 387-398 2002

 • Przed rozłamem : z dziejów chadecji w województwie śląskim (1919-1928) / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 128-140 2002

 • Polityka rolna Sejmu Śląskiego : podmioty realizujące reformę rolną w autonomicznym województwie śląskim / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 161-175 2002

 • Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego / Andrzej Drogoń. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 9-18 2002

 • Autonomia Śląska w polityce Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w Sejmie Śląskim (1922-1939) / Andrzej Drogoń. // W: Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 164-180 2001

 • Sprawy szkolnictwa na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa. Cz. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 159-178 1999

 • Pozycja Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim (1922-1929) / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów Prawa. [Cz. 1]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S.157-173 1996

 • Uczestnictwo Chrześcijańsjkiego Związku Ludowego w działalności polskich organów władzy na Górnym Śląsku (1920-1922) / Andrzej Drogoń. // W: Państwo - prawo - sprawiedliwość. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. - S. 127-150 1993

 • Stosunek klubu parlamentarnego Chrześcijańskiej Demokracji w Sejmie Śląskim do polityki wyznaniowej Sejmu Śląskiego w latach 1922-1929 / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów sądów i prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992. - S. 84-107 1992

 • Stosunek chadecji wobec obowiązywania ustaw śląskich / Andrzej Drogoń. // W: Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991. - S. 121-138 1991 73 lp