Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Samorządu Terytorialnego

Kierownik zespołu badawczego

Kierownik Studiów III Stopnia

 

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.47
Telefon 32 3592002
Wewnętrzny 2002
Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: środa, 15.00 - 16.30

 

Bibliografia

 • Sprawność działania administracji samorządowej / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2020, nr 3, s. 9-25 2020

 • Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism / red. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 7. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Dopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego / Bogdan Dolnicki, Anna Wierzbica. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 9, s. 32-40 2019

 • Proces powstawania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Bogdan Dolnicki. // W: Fenomen prawa administracyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 206-216 2019

 • Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 2019

 • Pojęcie, geneza i podstawy prawne nadzoru i kontrolinad działalnością samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 3-21 2019

 • Begriff, Genese und Rechtsgrundlagen der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der territoriale Selbstverwaltung / Bogdan Dolnicki. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 22-44 2019

 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki; aut.: Bogdan Dolnicki, Magdalena Małecka-Łyszczek, Marek Mączyński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Zakres dopuszczalnych ingerencji w prawo zabudowy / Bogdan Dolnicki. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. - Wrocław : Presscom, 2019. - S. 109-116 2019

 • Skutki prawne wyroku uchylającego decyzję scaleniową / Bogdan Dolnicki. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 373-380 2018

 • Samorząd terytorialny w Konstytucji RP z 1997 r. / Bogdan Dolnicki. // W: Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 45-72 2018

 • Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Ograniczenia dostępu do informacji publicznej : zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki. // W: Cywilizacja administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 117-129 2018

 • Nadzór nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 242-266 2018

 • Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Zadania samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 180-196 2018

 • Wyłom w zasadzie sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 75-84 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Tasks of local self-government / Bogdan Dolnicki. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 197-213 2018

 • Supervision of the local self-government / Bogdan Dolnicki. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 267-292 2018

 • Sposoby realizacji zadań publicznych / red. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Prawo zabudowy a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne / Bogdan Dolnicki. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 15 (2017), s. 11-17 2017

 • Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych / Bogdan Dolnicki. // W: O prawie administracyjnym i administracji : refleksje : księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkieg, 2017. - S. 157-170 2017

 • Indywidualny akt normatywny / Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2017, nr 6, s. 56-64 2017

 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia / Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2017, z. 3, s. 73-89 2017

 • Związek metropolitalny w województwie śląskim / Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj. // Samorz. Teryt. - 2017, nr 7/8, s. 5-18 2017

 • Tworzenie jednostek pomocniczych gminy / Bogdan Dolnicki. // W: Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego : księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - S. 45-58 2017

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Solidaryzm a samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 207-244 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań : próba określenia obszarów badawczych / Bogdan Dolnicki. // W: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 36-45 2015

 • Kolejne próby reformowania struktury i zasad działania SKO / Bogdan Dolnicki. // Casus. - 2015, nr 75, s. 73-74 2015

 • Jednostki organizacyjne gminy / Bogdan Dolnicki. // W: Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne. T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego. - Sosnowiec : Humanitas, 2015. - S. 175-191 2015

 • Jawność w samorządzie terytorialnym / red. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. 2015

 • Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy / Bogdan Dolnicki. // Gdań. Stud. Praw. - T. 34 (2015), s. 67-88 2015

 • Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2015, nr 3, s. 60-74 2015

 • Swoiste źródła prawa / pod red. Bogdana Dolnickiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy / Bogdan Dolnicki. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2015, z. 3, s. 193-208 2015

 • Sądowe stosowanie prawa / pod red. Bogdana Dolnickiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1 października 2013 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Koncepcja ustawy o powiecie metropolitalnym Aglomeracji Górnośląskiej / Bogdan Dolnicki. // W: Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 201-218 2014

 • Koncepcja powiatu metropolitalnego / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2014, nr 7/8, s. 5-17 2014

 • Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Aglomeracji Śląskiej / Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2013, nr 12, s. 72-88 2013

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 5, stan prawny na 31 marca 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 2012

 • Monokratyczność czy kolegialność organów samorządowych / Bogdan Dolnicki. // W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 63-76 2012

 • Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 2012

 • Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Górnego Śląska i Zagłębia / Bogdan Dolnicki. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 86-98 2012

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym / Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki. // W: Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia : zadanie badawcze pt. "Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych" w ramach projektu badawczo-rozwojowego: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, projekt rozwojowy nr OR00004007 : praca zbiorowa. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. - S. 565-616 2011

 • Niedostępny rejestr wyborców / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2011, nr 5, s. 9-26 2011

 • Zasady reformowania administracji publicznej / Bogdan Dolnicki. // W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 154-163 2011

 • Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej / Bogdan Dolnicki. // W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 505-526 2010

 • Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej / Bogdan Dolnicki. // W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. - S. 38-60 2010

 • Materialnoprawne i procesowe skutki wydania decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym / Bogdan Dolnicki. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 161-172 2010

 • Kształt polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939 / Bogdan Dolnicki. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 155-166 2010

 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2009 r. : I OSK 1297/09 / Bogdan Dolnicki, Anna Chorążewska, Adrian Faruga. // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 3, s. 99-108 2010

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego / Bogdan Dolnicki. // W: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 104-115 2009

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 4, stan prawny na 1 marca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. 2009

 • Region samorządowy / Bogdan Dolnicki. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 166-189 2009

 • Powiat : dziesięć lat funkcjonowania / Bogdan Dolnicki. // W: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 90-107 2009

 • Ograniczenie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej / Bogdan Dolnicki. // W: Patologie w administracji publicznej. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 233-243 2009

 • Akty prawa miejscowego w świetle orzecznictwa / Bogdan Dolnicki. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 205-232 2009

 • Kilka uwag o stanowieniu i wykładni przepisów prawa podatkowego / Anna Chorążewska, Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 7/8, s. 58-78 2009

 • Województwa samorządowe jako region / Bogdan Dolnicki. // W: Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - S. 373-384 2009

 • W sprawie pojęcia aktu prawa miejscowego / Bogdan Dolnicki. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 78-86 2009

 • Territoriale Selbstverwaltung in polnischen Verfassungen / Bogdan Dolnicki. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 21-33 2009

 • Przepisy porządkowe jako akty prawa miejscowego / Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 12, s. 6-23 2008

 • Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym : zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 61-71 2008

 • Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2007, nr 1/2, s. 50-58 2007

 • Pozycja prawna studenta i doktoranta uniwersytetu / Bogdan Dolnicki. // W: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - S. 89-95 2007

 • [Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracji publicznej - recenzja] / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 2. // Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 3, s. 80-82 2007

 • Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej : zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 453-472 2007

 • Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na relacje z radą gminy / Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 1/2, s. 80-88 2007

 • Władza i finanse lokalne w Rzeczpospolitej Polskiej / Bogdan Dolnicki. // W: Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. - S. 13-31 2007

 • Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickiego. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. 2007

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. 2006

 • Czynniki unifikujące ustrój samorządu terytorialnego w prawie europejskim / Bogdan Dolnicki. // W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 49-64 2006

 • Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej jako czynnik przeciwdziałania biurokratyzowaniu się administracji / Bogdan Dolnicki. // W: Biurokracja : III międzynarodowa konferencja naukowa, Krynica, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 165-176 2006

 • Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej / Bogdan Dolnicki. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 109-125 2006

 • Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / red. Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. 2006

 • Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - S. 27-38 2005

 • Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa : prawo europejskie a prawo krajowe : XIII Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Rostock 17-20 września 2003 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005. 2005

 • Zarządzenie uchylone, radny zostaje / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // Rzeczpospolita. - 2005, nr 233, s. 1 2005

 • Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym : wnioski de lege ferenda / Bogdan Dolnicki. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 117-140 2005

 • Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich / Bogdan Dolnicki. // W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2005. - S. 41-52 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Skutki prawne zarządzania zastępczego wydanego przez wojewodę jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26 IX .2004 r.). - Rzeszów : Wydawnictwo "Mitel", 2004. - S. 98-106 2004

 • Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich / Bogdan Dolnicki. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 23-31 2004

 • Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2004, nr 5, s. 5-21 2004

 • Ewolucja przedmiotowego zakresu obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego / Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz. // W: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności : prof. zw. dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004. - S. 87-107 2004

 • Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w ustawach samorządowych / Bogdan Dolnicki. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 141-169 2004

 • Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w świetle standardów europejskich / Bogdan Dolnicki. // Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu. - T. 1, nr 3 (2004), s. 81-107 2004

 • Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa (Olszanica, 23-26.V.2004 r.). - Rzeszów : Wydaw. "Mitel", 2004. - S. 111-136 2004

 • Zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy / Bogdan Dolnicki. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 41-52 2004

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na 15 lipca 2003 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. 2003

 • Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. - Katowice : Śl. Wydaw. Naukowe, 2003. 2003

 • [Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym - recenzja] / Bogdan Dolnicki. // Państ. Prawo. - 2003, z. 3, s. 111-112 2003

 • Organy monokratyczne a kolegialne w samorządzie terytorialnym / Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Stow. Edukacji Administracji Publicznej, 2003. 2003

 • Monokratyczne organy samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2003, nr 1/2, s. 53-63 2003

 • Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej / Bogdan Dolnicki. // W: Prawo a wartości : księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - S. 35-53 2003

 • Umowa publicznoprawna - zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 162-178 2003

 • Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego : studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi. - Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 103-111 2002

 • Pozycja prawna przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa : międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r. - Rzeszów : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2002. - S. 159-178 2002

 • Polski samorząd terytorialny na tle europejskim / Bogdan Dolnicki. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2002, nr 2, s. 3-6 2002

 • Zadania i funkcje przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Zesz. Nauk. Besk. WSTuryst. - T. 1, nr 1 (2002), s. 43-57 2002

 • Współczesne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. // W: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. - Rzeszów : Mitel, 2002. - S. 81-96 2002

 • Struktura organizacyjna województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. // Gdań. Stud. Praw. - T. 8 (2002), s. 53-62 2002

 • Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. 2001

 • Ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech / Bogdan Dolnicki. // W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - S. 161-181 2001

 • Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 2001, nr 3, s. 63-79 2001

 • Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim / Bogdan Dolnicki. // Państ. Prawo. - 2001, z. 3, s. 79-86 2001

 • Policyjne funkcje państwa w Polsce / Bogdan Dolnicki. // W: Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry). - Wrocław : UWr., 2000. - S. 395-413 2000

 • Zadania samorzadu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 27-39 2000

 • Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach / Bogdan Dolnicki. // W: Administracja publiczna u progu XXI wieku : prace dedykowane Prof. Zw. Dr. Hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. - Przemyśl : Wydaw. Wyż. Szk. Administracji i Zarządzania, 2000. - S. 147-164 2000

 • Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych organów nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. // W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia : materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź, wrzesień 2000. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. - S. 49-60 2000

 • Samorząd terytorialny : zagadnienia ustrojowe : [podręcznik] / Bogdan Dolnicki. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. 1999

 • Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach / Bogdan Dolnicki. // W: W kręgu zagadnień konstytucyjnych : Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 315-330 1999

 • Prawo samorządu terytorialnego / wprow. Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na dzień 1 października 1999 r. - Kraków : "Zakamycze", 1999. 1999

 • Koncepcja województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - S. 137-158 1999

 • Koncepcja województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1999, nr 6, s. 15-22 1999

 • Regulacja prawna systemów informacji przestrzennej - potrzeby i stan aktualny / Grażyna Szpor, Bogdan Dolnicki. // W: Systemy informacji przestrzennej GIS w praktyce. - Kraków : Centrum Promocji Informatyki, 1997. - S. 32 - 37 1997

 • Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 45-53 1997

 • Stan i perspektywy decentralizacji administracji / Bogdan Dolnicki. // W: Wolność informacji i jej granice. - Katowice : Stow.SILGIS Center, 1997. - S.85-93 1997

 • Instytucja nadzoru jako instrument służący ochronie praw podmiotowych : na przykładzie samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 3 (1996), s. 36-49 1996

 • Organizacja gminy w Szwecji / Bogdan Dolnicki. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 9, s. 22-24 1995

 • Organizacja gminy w Hiszpanii / Bogdan Dolnicki. // Sejm. Samorz. - 1995, nr 5, s. 18-19 1995

 • Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 10, s. 15 1994

 • Przemiany ustrojowe samorządu gminnego w Europie Zachodniej / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 12, s. 68-76 1994

 • Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1994, nr 10, s. 1-15 1994

 • Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce / Bogdan Dolnicki. - Katowice : Wydaw. dra Andrzeja Abramskiego, 1994. 1994

 • Zakres tajemnicy bankowej / Bogdan Dolnicki. // Biul. Międzynar. Szk. Bank. Finans. - 1994, nr 1, s. 6 1994

 • Wesen und aufgaben der territorialen selbstverwaltung / Bogdan Dolnicki. // Verwaltung. - Bd. 27 (1994), s. 1-14 1994

 • Pojęcie i istota samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Czas Górnośl. - 1993, nr 20, s. 32 1993

 • Nowa ustawa gminna w Saksonii / Bogdan Dolnicki. // Samorz. Teryt. - 1993, nr 7/8, s. 131-140 1993

 • Nadzór nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Zadania samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. // Czas Górnośl. - 1993, nr 22, s. 34 1993

 • Rada gminy i jej kompetencje / Bogdan Dolnicki. - [Wg stanu prawnego na dzień 15 V 1990 r.]. - Katowice : Wydział Wydawnictw, Szkolenia oraz Popularyzacji Prawa Zarządu Wojewódzkiego ZPP, 1990. 1990

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej / Bogdan Dolnicki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli / Bogdan Dolnicki. // W: Regulacja prawna administracji świadczącej. - Katowice : UŚl., 1985. - S. 49-73 1985

 • Prawne instrumenty kontroli w zarządzaniu gospodarką narodową / Bogdan Dolnicki. // W: Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi. - Katowice : UŚl., 1985. - S. 176-204 1985

 • Zagadnienia proceduralne kreowania terenowych organów administracji państwowej / Bogdan Dolnicki. // W: Zagadnienia proceduralne w administracji. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. - S. 172-186 1984

 • Pozycja prawna wojewody jako przedstawiciela rządu / Bogdan Dolnicki. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 8 (1983), s. 26-40 1983

 • Targi krajowe jako sposób organizacji rynku / Bogdan Dolnicki. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1981, nr 2, s. 42-46 1981 147 lp