• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Czerwińska-Koral

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Rolne i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.41
Telefon  32 3591234
Wewnętrzny  1234
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: czwartek, 12.00 -13.45

 

Bibliografia

 • Uprzywilejowany status gospodarstw rodzinnych jako szczególnej firmy rodzinnej w prowadzeniu działalności rolniczej w Polsce : zagadnienia wybrane z zakresu nabywania praw do ziemi rolniczej / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanit., Zarz. - 2019, nr 1, s. 159-170 2019

 • Possession of Agricultural Land (Agricultural Holding) as a Parameter of Agricultural Activity / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanit., Zarz. - 2019, nr 3, s. 75-87 2019

 • Decyzje posiadaczy w zakresie stosowania prawa jako źródło prawa i źródło rozwoju posiadania / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2019, nr 10, s. 9-24 2019

 • Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w postępowaniach sądowych po 29.04.2016 r. - wybrane zagadnienia praktyki sądowej : cz. 2 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Sąd. - 2018, nr 10, s. 84-96 2018

 • Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w postępowaniach sądowych po 29.04.2016 r. - wybrane zagadnienia praktyki sądowej : cz. 1 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Sąd. - 2018, nr 9, s. 75-88 2018

 • Sądowa ochrona własności rolniczej na przykładzie przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 83-97 2018

 • Possessio nuda, czyli czy istnieje jeszcze funkcja prawno-korygująca posiadania nieruchomości rolnych? / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 16 (2018), s. 39-53 2018

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2017 / oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2018, nr 1, s. 237-244 2018

 • Aktywna rola państwa w otoczeniu agrobiznesu na przykładzie przepisów regulujących posiadanie i obrót nieruchomościami rolnymi / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Probl. Zarz. - Vol. 16, no. 6, pt. 1 (2018), s. 128-138 2018

 • Kształtowanie ustroju rolnego : zagadnienia ogólne / Katarzyna Czerwińska-Koral. // W: Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 160-184 2017

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - 2017, nr 17 (zeszyt specjalny), s. 487-496 2017

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 1, s. 299-325 2017

 • Verification of the term "agricultural property" in the light of the amended provisions of the agricultural system structuring act of 11 april 2003 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - 2017, z. 1, s. 251-264 2017

 • Sądowy dział spadku jako nabycie nieruchomości rolnej - wybrane aspekty praktyczne / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Białost. Stud. Prawnicze. - Vol. 22, nr 4 (2017), s. 113-127 2017

 • Prywatnoprawne ujęcie własności / Katarzyna Czerwińska-Koral. // W: Własność w systemie prawa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017. - S. 11-21 2017

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2016 / oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 1, s. 331-339 2017

 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 września 2015 r. / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Biul. Izby Notarialnej Katow. - 2016, nr 1, s. 50-59 2016

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 203-226 2016

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2015 / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 233-237 2016

 • Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rejent. - 2016, nr 6, s. 52-73 2016

 • Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 191-206 2016

 • Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa w świetle poglądów judykatur / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - 2016, z. 1, s. 273-290 2016

 • Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 15, t. 1 (2014), s. 187-206 2015

 • Podział quoad ad usum nieruchomości rolnej / Katarzyna Czerwińska-Koral. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14, t. 2 (2014), s. 247-270 2014

 • Istota podziału i cechy charakterystyczne quoad usum / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 36-38 (2014), s. 45-48 2014

 • Pojęcie gospodarstwa rolnego w kodeksie cywilnym : zagadnienia wybrane / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 13 (2013), s. 381-396 2013

 • Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Sąd. - 2012, nr 2, s. 98-111 2012

 • Uprawnienia przysługujące ofiarom niektórych przestępstw do uzyskania państwowej kompensaty / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 10, s. 28-34 2009

 • Reprezentacja gminy jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 7/8, s. 27-35 2009

 • Glosa do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 26 października 2007 r. : III CZP 30/07 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 4, s. 95-102 2008

 • Pozwy osadzonych o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień : przyczyny i skutki / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 11, s. 59-72 2008

 • Pozwy osadzonych o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień : przyczyny i skutki / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 32 (2008), s. 45-48 2008

 • Podmioty uprawnione do zadawania pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 9, s. 33-43 2008 34 lp