Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Renata Cybulska

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Samorządu Terytorialnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.45
Telefon 32 3591414
Wewnętrzny 1414
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim :poniedziałek, godz. 13.00 -13.45 oraz 15.15 - 16.00

 

Bibliografia

 • Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Renata Cybulska ; [aut.]: Renata Cybulska, Roman Marchaj, Anna Wierzbica. - Warszawa : WoltersKluwer, 2020. 2020

 • Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego : glosa do wyroku WSA z dnia 14 października 2015 r., II SAB/Gd 128/15 / Renata Cybulska. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2019, nr 2, s. 115-120 2019

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 kwietnia 2017 r. (II SA/Gd 7/17) : dane dotyczące obecności w pracy pracownika jednostki samorządu terytorialnego pełniącego funkcję doradcy burmistrza jako informacja publiczna : glosa (krytyczna) / Renata Cybulska. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 1/2, s. 164-169 2019

 • Wątpliwości wokół terminu odpowiedzi na wniosek w zakresie informacji publicznej / Renata Cybulska. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 7/8, s. 69-74 2019

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej / Renata Cybulska. // W: Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 251-258 2019

 • Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym / Renata Cybulska. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 87-105 2019

 • Die Organe der Aufsicht über die territoriale Selbstverwaltung / Renata Cybulska. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 106-126 2019

 • Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego / Renata Cybulska. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 214-227 2018

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na oficjalny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie BIP : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r., (I OSK 2577/17) : glosa (częściowo aprobująca) / Renata Cybulska. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2018, nr 4, s. 103-108 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Cooperation of local self-government units / Renata Cybulska. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 228-241 2018

 • Nadużycie prawa do uzyskania informacji publicznej / Renata Cybulska. // Społecz. Eduk. - 2018, nr 2, s. 207-212 2018

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jako forma realizacji uprawnienia do uzyskania informacji publicznej / Renata Cybulska. // Humanum. - 2017, nr 3, s. 267-275 2017

 • Rozbudowana informacja publiczna prosta a informacja przetworzona : glosa (aprobująca) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2017 r. (IOSK 2791/16) / Renata Cybulska. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2017, nr 4, s. 110-116 2017

 • Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie zarządu dróg / Renata Cybulska. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 189-194 2017

 • Aksjologia w procesie interpretacji zarządzeń wójta/burmistrza/prezydenta / Renata Cybulska. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 661-670 2017

 • Informacja publiczna o pracownikach samorządowych na tle wybranych orzeczeń jako forma monitorowania rynku pracy / Renata Cybulska. // Społecz. Eduk. - 2016, nr 2, s. 253-259 2016

 • Forma realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej na przykładzie ośrodka pomocy społecznej / Renata Cybulska. // Społecz. Eduk. - 2016, nr 1, s. 405-411 2016

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienia publiczne / Renata Cybulska, Jarosław Rokicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2016, nr 10, 62-77 2016

 • Kierownik jednostki organizacyjnej musi udostępniać informację publiczną / Renata Cybulska. // Wspólnota (Warsz.). - 2016, [nr] 13 (dod. Kurier Prawny), s. 8-9 2016

 • Informacja publiczna przetworzona i tryb jej udzielania na tle orzecznictwa / Renata Cybulska. // Wspólnota (Warsz.). - 2016, [nr] 16 (dod. Kurier Prawny), s. 4-7 2016

 • Dostęp do informacji publicznej w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy w samorządzie terytorialnym / Renata Cybulska. // Samorz. Teryt. - 2015, nr 4, s. 51-57 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Kontrakt terytorialny - nowy instrument rozwoju regionalnego / Renata Cybulska. // W: Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa. - Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 77-86 2015

 • Brak przymiotu informacji publicznej tzw. dokumentu wewnętrznego na przykładzie wybranych orzeczeń / Renata Cybulska. // Prz. Prawa Publicznego. - 2014, nr 9, s. 18-22 2014

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły / Renata Cybulska. // Dyr. Szk. - 2012, nr 8, s. 57-60 2012

 • Kontrakt wojewódzki : studium administracyjnoprawne / Renata Cybulska. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Kontrakt socjalny : doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej? / Joanna Wyporska-Frankiewicz, Renata Cybulska. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 221-233 2012

 • Uchwała jako forma wyrażania woli przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego / Renata Cybulska, Anna Wierzbica. // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Langroda. - Paryż : Polska Akademia Nauk, 2011. - S. 85-96 2011

 • Sprawozdanie z V Letnich Warsztatów Doktoranckich pt. "Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji" / Renata Cybulska. // Prz. Podat. - 2011, nr 8, s. 8 2011

 • Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym / Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki. // W: Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia : zadanie badawcze pt. "Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych" w ramach projektu badawczo-rozwojowego: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, projekt rozwojowy nr OR00004007 : praca zbiorowa. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. - S. 565-616 2011

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Przekazywanie zadań gminy spółkom prawa handlowego / Renata Cybulska, Adrian Faruga. // Adm. Publiczna. - 2010, nr 2, s. 251-264 2010

 • Kontrakty w administracji / Renata Cybulska. // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - S. 725-733 2010

 • Kontrakt wojewódzki a Kodeks postępowania administracyjnego / Renata Cybulska. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 79-86 2010

 • Kontrakt socjalny, pracownik socjalny / Lidia Zacharko, Renata Cybulska, Ewa Żołnierczyk. - Wrocław : Presshouse, 2010. 2010

 • Kontrakt socjalny : nowatorska forma działania pomocy społecznej / Renata Cybulska. // W: Specyfika zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej : aspekty psychospołeczne i pedagogiczne : praca zbiorowa. - Mysłowice : przy współpr. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kard. Augusta Hlonda, 2010. - S. 51-61 2010

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej : zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 453-472 2007

 • Umowa cywilna i kontrakt wojewódzki jako formy działania administracji publicznej / Renata Cybulska. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 53-62 2006

 • Umowa cywilna i kontrakt wojewódzki jako formy działania administracji publicznej / Renata Cybulska. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 53-62 2006

 • Przesłanki dobrego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / Renata Cybulska, Magdalena Olech. // W: Władza lokalna a media : zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 103-114 2006

 • Profesjonalny urzędnik jako "produkt" studiów administracyjnych / Ewa Prandota-Prandecka, Renata Cybulska. // W: Urzędnik a menedżer publiczny : profil absolwentów studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej : VI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Warszawa 4-5 listopada 2005. - Białystok : Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, 2006. - S. 60-67 2006

 • Zarządzenie uchylone, radny zostaje / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // Rzeczpospolita. - 2005, nr 233, s. 1 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Jednostka samorządu terytorialnego jako członek zrzeszenia międzynarodowego / Renata Cybulska. // Ius Adm. - 2005, z. 3, s. 119-126 2005

 • Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Renata Cybulska, Joanna Jagoda. // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2004. - S. 402-413 2004

 • Zarządzanie jakością w strukturach administracji lokalnej / Renata Cybulska. // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - S. 80-85 2004

 • Interes faktyczny i prawny w prawie samorządowym / Renata Cybulska. // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa (Olszanica, 23-26.V.2004 r.). - Rzeszów : Wydaw. "Mitel", 2004. - S. 81-90 2004

 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym / Renata Cybulska. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 90-112 2003 52 lp