Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Renata Cybulska

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.45
Telefon 32 3591414
Wewnętrzny 1414
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 16.30 - 18.00.

 

Bibliografia

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 kwietnia 2017 r. (II SA/Gd 7/17) : dane dotyczące obecności w pracy pracownika jednostki samorządu terytorialnego pełniącego funkcję doradcy burmistrza jako informacja publiczna : glosa (krytyczna) / Renata Cybulska. // Samorz. Teryt. - 2019, nr 1/2, s. 164-169 2019

 • Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym / Renata Cybulska. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 87-105 2019

 • Die Organe der Aufsicht über die territoriale Selbstverwaltung / Renata Cybulska. // W: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 106-126 2019

 • Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego / Renata Cybulska. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 214-227 2018

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na oficjalny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie BIP : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r., (I OSK 2577/17) : glosa (częściowo aprobująca) / Renata Cybulska. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2018, nr 4, s. 103-108 2018

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2018. 2018

 • Cooperation of local self-government units / Renata Cybulska. // W: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech : analiza prawnoporównawcza. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 228-241 2018

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jako forma realizacji uprawnienia do uzyskania informacji publicznej / Renata Cybulska. // Humanum. - 2017, nr 3, s. 267-275 2017

 • Rozbudowana informacja publiczna prosta a informacja przetworzona : glosa (aprobująca) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2017 r. (IOSK 2791/16) / Renata Cybulska. // Orzecz. Sprawach Samorz. - 2017, nr 4, s. 110-116 2017

 • Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie zarządu dróg / Renata Cybulska. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 189-194 2017

 • Aksjologia w procesie interpretacji zarządzeń wójta/burmistrza/prezydenta / Renata Cybulska. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 661-670 2017

 • Informacja publiczna przetworzona i tryb jej udzielania na tle orzecznictwa / Renata Cybulska. // Wspólnota (Warsz.). - 2016, [nr] 16 (dod. Kurier Prawny), s. 4-7 2016

 • Informacja publiczna o pracownikach samorządowych na tle wybranych orzeczeń jako forma monitorowania rynku pracy / Renata Cybulska. // Społecz. Eduk. - 2016, nr 2, s. 253-259 2016

 • Forma realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej na przykładzie ośrodka pomocy społecznej / Renata Cybulska. // Społecz. Eduk. - 2016, nr 1, s. 405-411 2016

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Robert Marchaj, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. 2016

 • Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienia publiczne / Renata Cybulska, Jarosław Rokicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2016, nr 10, 62-77 2016

 • Kierownik jednostki organizacyjnej musi udostępniać informację publiczną / Renata Cybulska. // Wspólnota (Warsz.). - 2016, [nr] 13 (dod. Kurier Prawny), s. 8-9 2016

 • Dostęp do informacji publicznej w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy w samorządzie terytorialnym / Renata Cybulska. // Samorz. Teryt. - 2015, nr 4, s. 51-57 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Kontrakt terytorialny - nowy instrument rozwoju regionalnego / Renata Cybulska. // W: Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa. - Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 77-86 2015

 • Brak przymiotu informacji publicznej tzw. dokumentu wewnętrznego na przykładzie wybranych orzeczeń / Renata Cybulska. // Prz. Prawa Publicznego. - 2014, nr 9, s. 18-22 2014

 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica. - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. 2012

 • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły / Renata Cybulska. // Dyr. Szk. - 2012, nr 8, s. 57-60 2012

 • Kontrakt wojewódzki : studium administracyjnoprawne / Renata Cybulska. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Kontrakt socjalny : doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej? / Joanna Wyporska-Frankiewicz, Renata Cybulska. // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 221-233 2012

 • Uchwała jako forma wyrażania woli przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego / Renata Cybulska, Anna Wierzbica. // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Langroda. - Paryż : Polska Akademia Nauk, 2011. - S. 85-96 2011

 • Sprawozdanie z V Letnich Warsztatów Doktoranckich pt. "Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji" / Renata Cybulska. // Prz. Podat. - 2011, nr 8, s. 8 2011

 • Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym / Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki. // W: Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia : zadanie badawcze pt. "Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych" w ramach projektu badawczo-rozwojowego: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, projekt rozwojowy nr OR00004007 : praca zbiorowa. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. - S. 565-616 2011

 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Przekazywanie zadań gminy spółkom prawa handlowego / Renata Cybulska, Adrian Faruga. // Adm. Publiczna. - 2010, nr 2, s. 251-264 2010

 • Kontrakty w administracji / Renata Cybulska. // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - S. 725-733 2010

 • Kontrakt wojewódzki a Kodeks postępowania administracyjnego / Renata Cybulska. // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - S. 79-86 2010

 • Kontrakt socjalny, pracownik socjalny / Lidia Zacharko, Renata Cybulska, Ewa Żołnierczyk. - Wrocław : Presshouse, 2010. 2010

 • Kontrakt socjalny : nowatorska forma działania pomocy społecznej / Renata Cybulska. // W: Specyfika zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej : aspekty psychospołeczne i pedagogiczne : praca zbiorowa. - Mysłowice : przy współpr. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kard. Augusta Hlonda, 2010. - S. 51-61 2010

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki ; [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej : zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - S. 453-472 2007

 • Umowa cywilna i kontrakt wojewódzki jako formy działania administracji publicznej / Renata Cybulska. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 53-62 2006

 • Umowa cywilna i kontrakt wojewódzki jako formy działania administracji publicznej / Renata Cybulska. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 53-62 2006

 • Przesłanki dobrego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / Renata Cybulska, Magdalena Olech. // W: Władza lokalna a media : zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 103-114 2006

 • Zarządzenie uchylone, radny zostaje / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. // Rzeczpospolita. - 2005, nr 233, s. 1 2005

 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Jednostka samorządu terytorialnego jako członek zrzeszenia międzynarodowego / Renata Cybulska. // Ius Adm. - 2005, z. 3, s. 119-126 2005

 • Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Renata Cybulska, Joanna Jagoda. // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2004. - S. 402-413 2004

 • Zarządzanie jakością w strukturach administracji lokalnej / Renata Cybulska. // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - S. 80-85 2004

 • Interes faktyczny i prawny w prawie samorządowym / Renata Cybulska. // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa (Olszanica, 23-26.V.2004 r.). - Rzeszów : Wydaw. "Mitel", 2004. - S. 81-90 2004

 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym / Renata Cybulska. // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - S. 90-112 2003 46 lp