Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa

Katedra Historii Prawa

 

Stanowisko          
Pokój 2.43
Telefon 32 3591716
Wewnętrzny 1716
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 

Bibliografia

 • Konstantego Wolnego wizja autonomii Śląska / Józef Ciągwa. // W: Marszałek Konstanty Wolny 1877-1940 : praca zbiorowa. - Świętochłowice : Muzeum Powstań Śląskich, 2018. - S. 116-127 2018

 • IV Sejm Śląski 1935-1939 : zagadnienia wybrane / Józef Ciągwa. // W: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski : księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018. - S. 149-164 2018

 • Acts of discrimination in the interpelattions and in the legislation implemented by the head of state and in the acts of the legislative Sejm and Silesian Sejm / Józef Ciągwa. // W: Legal Historical Trends and Perspectives III. Právnohistorickě trendy a výhl’ady III. - Prague : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 114-122 2018

 • Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939 : regulacja prawna a praktyka / Józef Ciągwa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersyeteu Śląskiego, 2016. 2016

 • Zniesienie pańszczyzny na Spiszu w latach 1931-1934 / Józef Ciągwa. // Stud. Iurid. Lub. - Vol. 25, nr 3 (2016), s. 165-179 2016

 • Slovenski knazi v krakovskej arcidiceze v rokach 1921-1939 / Józef Ciągwa. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 57-74 2015

 • Kościół Krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920-2005 / Józef Ciągwa. // W: Słowacy - historia i kultura : sesja naukowa Szreniawa, 12 czerwca 2015. - Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyczego, 2015. - S. 130-153 2015

 • Kontrowersje wokół tangenty / Józef Ciągwa. // W: Katowice w II Rzeczypospolitej. - Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza, 2015. - S. 17-49 2015

 • Osud slovenskych knazov nedeckeho distriktu (districtus nedecensis) po zmene statnej hranice v maji 1945 / Jóżef Ciągwa. // W: Quid leges sine moribus? : (metamorfozy vyvoja statu a prava v dejinach) : medzinarodna online vedecka konferencia venovana zivotnemu jubileu prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosneho, CSc., konana dna 10 apríla 2014. - Trnava : Trnavska univerzita v Trnave. Pravnicka fakulta, 2014. - S. 25-38 2014

 • Slovenski knazi v Krakovskej arcidieceze v rokach 1920-1939 / Józef Ciągwa. // W: In verbo autem tuo : jubilejnik k 70. narodeninam biblisty Jana Duricu. - Bratislava : Libri Historiae Slovaciae, 2013. - S. 49-67 2013

 • Polsko-slovenska administrativa farnosti Spisskeho Zamaguria : (Spisskeho dekanatu a Nedeckeho distriktu v rokach 1939-1948) / Józef Ciągwa. // Alm. Slowacy Pol. - T. 14 (2013), s. 113-135 2013

 • Doklad o jurgovskom kostole z roku 1811 / Józef Ciągwa. // W: Fons Tyrnaviensis. - Trnava : Ustav dejin Trnavskej univerzity, 2013. - S. 180-182 2013

 • Slovenski kniazi v krakovskej arcidieceze v rokoch 1920-1945 / Józef Ciągwa. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 233-255 2013

 • Pierwsza nowela ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego / Józef Ciągwa. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 157-176 2012

 • Nauczanie przedmiotów historyczno-prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Józef Ciągwa. // W: Reformna optimalizacia vyucby dejin statu a prava - nove vyzvy pre 21. storocie : (zbornik prispevkov z on-line vedeckej konferencie), Trnava, 1. jun 2012. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. - S. 17-24 2012

 • W blasku i cieniu Sejmu Śląskiego / Józef Ciągwa ; rozm. przepr. Krzysztof Karwat. // Fabryka Sil. - 2012, nr 2, s. 35-38 2012

 • Profesor Józef Ciągwa - Przyjaciel i współpracownik / Adam Lityński. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 365-366 2011

 • Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy / Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 361-363 2011

 • Interpelacje poselskie Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej w I Sejmie Śląskim (1922-1929) / Józef Ciągwa. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 135-186 2011

 • Profesora W. L. Jaworskiego ekspertyzy prawne w sprawach śląskich / Jóżef Ciągwa. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 129-146 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • Śląskie spory o wykładnię pojęć "wygaśnięcie" i "utrata mandatu" posła do Sejmu Śląskiego / Józef Ciągwa. // W: Vetera novis augere : studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. T. 1. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 99-114 2010

 • Geneza regulacji prawnej interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 101-126 2009

 • Regulacja prawna interpelacji poselskich w IV Sejmie Śląskim (1935-1939) / Józef Ciągwa. // W: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 55-78 2008

 • Kościół Krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920-2005 / Józef Ciągwa. // W: Cuius regio, eius religio? : publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - S. 267-298 2008

 • Interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej w I Sejmie Śląskim : (od 10 października 1922 roku do 12 lutego 1929 roku) / Józef Ciągwa. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 91-130 2008

 • Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1936 / Józef Ciągwa. // Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo. - [Nr] 37 (2006), s. 44-70 2006

 • Kontrowersje wokół tangenty / Jóżef Ciągwa. // W: Podstawy materialne państwa : zagadnienia prawno-historyczne : Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin, 23-26 września 2004 r. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006. - S. 139-161 2006

 • Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim II kadencji (11 maja 1930 r. - 26 września 1930 r.) / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa. Cz. 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 121-152 2006

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo / red. Józef Ciągwa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 2006

 • Uchwalanie i ogłaszanie ustaw śląskich w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // W: W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi : z dziejów stanowienia prawa w Polsce. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006. - S. 88-107 2006

 • Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929 / Józef Ciągwa. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk., 2005. - S. 44-66 2005

 • Polskie i słowackie regulacje prawne w zakresie pomocniczego języka urzędowego / Józef Ciągwa. // W: Aktualne problemy prawa w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej : międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów, 19-21 kwietnia 2004 r. - Rzeszów : "Mitel", 2005. - S. 67-82 2005

 • Języki mniejszości narodowych jako języki pomocnicze we współczesnym ustawodawstwie Rzeczypospolitej / Józef Ciągwa. // W: Europska unia v kontexte s pravnym systemom Slovenskej Republiky. - Bratislava : [K. Planka], 2005. - S. 44-61 2005

 • Interpelacje niemieckie w I Sejmie Śląskim (1922-1929) / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 104-129 2005

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo / red. Józef Ciągwa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 2005

 • Zasada trójpodziału władzy w konstytucji Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku / Józef Ciągwa. // W: III Spotkanie Słowacystów Polskich. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 203-214 2005

 • Proglas / Józef Ciągwa. // Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo. - Z. 15 (2004), s. 7-8 2004

 • Północny Spisz w latach 1939-1945 : pod rządami słowackiego prawa / Józef Ciągwa. // Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo. - Z. 15 (2004), s. 20-36 2004

 • Marszałek Sejmu Śląskiego : życie i dzieło Konstantego Wolnego (1877-1940) / Alojzy Lysko, Konstanty Wolny ; [wstęp Józef Ciągwa]. - Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2004. 2004

 • Interpelacje międzyklubowe w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929 / Józef Ciągwa. // Zamoj. Stud. Mater. - Z. 1 (2004), s. 53-67 2004

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo / red. Józef Ciągwa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. 2004

 • Zasada podziału władzy w konstytucji Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku / Józef Ciągwa. // W: Desat rokov slovenskiej statnosti, zakonodarstva a jeho perspektivy : II. pravnicke dni Karola Planka; medzinarodna vedecka konferencia Jasna pod Chopkom, 13 a 14 novembra 2003. - Bratislava : Nadacia profesora Karola Planka, 2004. - S. 140-152 2004

 • Węgierski kodeks karny Karolya Csemegi / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 57-77 2004

 • Słowacy w powstaniu warszawskim : (wybór źródeł) / wstęp, wybór i oprac.: Józef Ciągwa, Jan Szpernoga. - Wyd. 2. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004. 2004

 • Slovensky pravny system na severnom Spisi v rokach 1939-1945 / Józef Ciagwa. // W: Terra Scepusiensis : stan badania o dejinach Spisa. - Levoca : Słowacko-Polska Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej, 2004. - S. 927-937 2004

 • Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej / Józef Ciągwa. // Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo. - [Nr] 7 (2003), s. 25-40 2003

 • [Podkarpatska Rus - recenzja] / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 2003, z. 1, s. 478-480 2003

 • Języki mniejszości narodowych jako urzędowe języki pomocnicze w systemie prawnym III Rzeczypospolitej / Józef Ciągwa, Katarzyna A. Ciągwa. // W: Języki i tradycje Słowian. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 88-104 2003

 • Dzień, który jednoczy wszystkich Polaków : o problemach dawnego i obecnego Śląska na tle wydarzeń z 11 listopada 1918 roku z prof. dr. hab. Józefem Ciągwą z Katedry Historii Prawa i Administracji UŚ rozmawia Łukasz Rolnik / Józef Ciągwa ; rozm. przepr. Łukasz Rolnik. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2003, nr 3, s. 21-22 2003

 • Uherskie prawo sądowe na Spiszu i Orawie w XX wieku / Józef Ciągwa. // W: Wielokulturowość polskiego pogranicza : ludzie, idee, prawo : materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów, 15-18 września 2002 roku. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2003. - S. 487-508 2003

 • Konstantego Wolnego wizja autonomii Śląska / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 141-160 2002

 • Karol Rebro (1912-2000) / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 2002, z. 1, s. 483-484 2002

 • In memoriam : Karol Rebro (1912-2000) / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 2002, z. 1, s. 483-484 2002

 • Funkcja ustawodawcza Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 2002, z. 2, s. 67-88 2002

 • Nowe źródła o mniejszościach narodowych w III Rzeczypospolitej / Józef Ciągwa. // W: Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie : rzeczywistość i perspektywy. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2001. - S. 47-65 2001

 • Konstytucyjne regulacje statusu prawnego posłów do Sejmu Śląskiego (w latach 1922-1939) / Józef Ciągwa. // W: Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 265-274 2001

 • Jednostka wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r. / red. Elżbieta Ura ; tł. Józef Ciągwa. - Rzeszów : Mitel, 2001. 2001

 • Alojz Miskovic : obranca integrity Slovenska / Józef Ciągwa. // Alm. Slowacy Pol. - T. 7 (2000), s. 31-62 2000

 • Prawo interpelacji w praktyce I Sejmu Śląskiego (1922-1929) / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa. Cz. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 134-158 1999

 • Dzieje prawa prasowego w województwie śląskim w latach 1920/1922-1939 / Józef Ciągwa. // W: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996 : materiały sesyjne. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1999. - S. 150-164 1999

 • Dworzański Marian Karol / Józef Ciągwa. // W: Śląski słownik biograficzny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 85-88 1999

 • Wierzbiański Stanisław Jan / Józef Ciągwa. // W: Śląski słownik biograficzny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 300-303 1999

 • Śląski słownik biograficzny : seria nowa. T. 1 / pod red. Mirosława Fazana i Franciszka Serafina ; aut. biogramów Irena Antonów-Nitsche, Jan Broda, Andrzej Brożek, Krzysztof Brożek, Józef Ciągwa, Bogdan Cimała, Marian Dyba, Mirosław Fazan, Marian G. Gerlich, Anna Gudzik, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Zbigniew Hojka, Witold Iwanek, Jerzy Jaros, Wanda Koraszewska, Jan Król, Jadwiga Kucianka, Jacek Kurek, Aleksander Kwiatek, Franiciszek Lewandowski, Andrzej Linert, Jerzy Lis, Michał Lis, Józef Mandziuk, Wanda Musialik, Jerzy Myszor, Krzysztof Nowak, Mieczysław Pater, Józef pilch, Alfons Schletz, Stanisław Senft, Franciszek Serafin, Jadwiga Sitko, Irena Srokowa, Andrzej Stępniak, Lech Szaraniec, Franciszek Szymiczek, Alojzy Targ, Damian Tomczyk, Andrzej Topol, Andelin Wadowski, Jan Walczak, Aleksander Widera, Zyta Zarzycka, Władysław Zieliński, Jan Związek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. 1999

 • Rada Narodowa Republiki Słowackiej / Józef Ciągwa. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. 1998

 • Dzieje prawa prasowego w województwie śląskim w latach 1920/1922-1939 / Józef Ciągwa. // W: Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. - Rzeszów : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1998. - S. 43-62 1998

 • Dzieje prawa prasowego w województwie śląskim w latach 1920/1922-1939 / Józef Ciągwa. // Rzesz. Zesz. Nauk., Prawo-Ekon. - T. 25 (1998), s. 43-62 1998

 • Z historii państwa, prawa, miast i Polonii : prace ofiarowane profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej / pod red. Józefa Ciągwy i Tomasza Opasa. - Rzeszów : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia, 1998. 1998

 • Władysław Ćwik. : czterdzieści lat twórczości uczonego / Józef Ciągwa, Tomasz Opas. // W: Z historii państwa, prawa, miast i Polonii : prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej. - Rzeszów : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1998. - S. 7-13 1998

 • Sejm Śląski szkołą demokracji dla Śląska / Józef Ciągwa. // Sejm. Samorz. - 1997, nr 10, s. 4-10 1997

 • Konstytucja dla Śląska / Józef Ciągwa ; rozm. przepr. Krzysztof Karwat. // Śląsk. - 1997, nr 6, s. 24-25 1997

 • Z problematyki immunitetu parlamentarnego w Sejmie Śląskim w latach 1922-1939 : zawieszenie postępowań wdrożonych przeciwko posłom / Józef Ciągwa. // Stud. Mater. Dziejów Śl. - T. 22 (1997), s. 128-148 1997

 • Słowacka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1920-1996 / Józef Ciągwa. // W: Mniejszości narodowe w Polsce. - Wrocław : Wydaw. UWroc., 1997. - S. 181-204 1997

 • Recepcja prawa węgierskiego na Spiszu i Orawie po roku 1920 / Józef Ciągwa. // Stud. Hist. (Wroc.). - 1996, z. 2, s. 199-222 1996

 • Autonomia Śląska : (1922-1939) / Józef Ciągwa. // W: Podział Śląska w 1922 roku : okoliczności i następstwa. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1996. - S. 157-175 1996

 • Kilka uwag o prawie interpelacji w Sejmie Śląskim / Józef Ciągwa. // W: Parlament,prawo,ludzie. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996. - S.62-67. 1996

 • Dzieje i współczesność Jurgowa : 1546-1996 / Józef Ciągwa. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 1996. 1996

 • Węgierski "Codex de delictis eorumque poenis" z 1795 roku : zagadnienie uwięzienia przed wyrokiem / Józef Ciągwa, Adam Lityński. // W: Z dziejów prawa. [Cz. 1]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 55-79 1996

 • Slovenska narodnostna mensina v Pol'sku : (Dejiny a sucasnost) / Józef Ciągwa. // W: Slovaci v Pol'sku : Sbornik naterialov z odborneho seminara 14.juna 1994. - Bratislava, Kraków : Krajanske muzeum Matice slovenskej, 1995. - S. 9-31 1995

 • Autonomia Śląska : czy była koniecznością / Józef Ciągwa. // W: Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. - Katowice : Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 1995. - S. 42-64 1995

 • História a kulturny vyvoj Slovakov v Pol'sku / Józef Ciągwa. // Alm. Slowacy Pol. - 1995, nr 3, s. 9-31 1995

 • Słowacy w powstaniu warszawskim : (wybór źródeł) / wstęp, wybór i oprac.: Józef Ciągwa, Jan Szpernoga. - Kraków : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce, 1994. 1994

 • Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 51-61 1993

 • Węgierski "Codex de delictis eorumque poenis" z 1795 r. a "Kodeks Stanisława Augusta" : zagadnienia wybrane / Józef Ciągwa, Adam Lityński. // Czas. Praw.-Hist. - 1993, z. 1/2, s. 47-64 1993

 • [Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939 - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Archeion. - T. 90 (1992), s. 98-103 1992

 • Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939 : regulacja prawna i praktyka / Józef Ciągwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Stosunek NChZP do immunitetu parlamentarnego w Sejmie Śląskim w latach 1927-1938 / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991. - S. 105-120 1991

 • Stosunek Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy do immunitetu parlamentarnego w Sejmie Śląskim w latach 1927-1938 / Józef Ciągwa. // W: Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. - S. 105-120 1991

 • Autonomia Śląska w okresie II Rzeczpospolitej / Józef Ciągwa. // W: Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu. - praca zbiorowa. T. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. - S. 217-236 1990

 • Zniesienie pozostałości ustroju pańszczyźnianego na Spiszu w latach 1931-1934 / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - [T.] 15 (1990), s. 17-33 1990

 • O historii węgierskiego prawa okresu oświecenia / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1989, z. 2, s. 207-217 1989

 • [Ius Tavernicale - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Kwart. Hist. - 1989, nr 1-2, s. 306-307 1989

 • [Vseobecne dodaci podminky RVHP 1968/1975 ve zneni z roku 1979 - komentar s judikaturou - recenzja] / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 13 (1989), s. 174-177 1989

 • Autonomia Śląska : (1922-1939) / Józef Ciągwa. - Katowice : Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 1988. 1988

 • Automonia Śląska : (1922-1939) / Józef Ciągwa. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1988. 1988

 • [Prakticke cvicenia z rimskeho prava - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1986, z. 2, s. 201-203 1986

 • Stan prawny na Spiszu i Orawie w latach międzywojennych / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 11 (1986), s. 120-151 1986

 • Prawo jako czynnik integracji społecznej województwa śląskiego z Rzecząpospolitą / Jóżef Ciągwa. // W: Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej : procesy integracyjne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1985. - S. 134-150 1985

 • [Sazdavane na tyrnovskata konstitucija - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1984, z. 1, s. 248-250 1984

 • Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1926 : regulacja prawna i praktyka / Józef Ciągwa. // W: Dawne sądy i prawo. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984. - S. 102-119 1984

 • [Historia a realita spolocnej statnosti nasich narodov - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1984, z. 1, s. 250-251 1984

 • Dwie prace o masowej emigracji słowackiej / Józef Ciągwa. // Kwart. Hist. - 1984, nr 2, s. 345-351 1984

 • [Vyvoj volebniho prava v burzoaznim Ceskoslovensku - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1984, z. 1, s. 246-248 1984

 • Główne uprawnienia polityczne śląskich organów autonomicznych w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // Stud. Mater. Dziejów Śl. - T. 13 (1983), s. 146-194 1983

 • [Encyklopedie rimskeho prava - recenzja] / Józef Ciągwa. // Kwart. Hist. - 1983, nr 3, s. 678-681 1983

 • [Studia Historica Slovaca - recenzja]. T. 11 / Józef Ciagwa. // Kwart. Hist. - 1983, nr 1, s. 266-270 1983

 • Leonard Biancki 1923-1981 [Nekr.] / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1982, z. 2, s. 253-255 1982

 • In memoriam : Leonard Bianchi (1923-1981) / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1982, z. 2, s. 253-255 1982

 • Wolny Konstanty (1877-1940) / Józef Ciągwa. // W: Śląski Słownik Biograficzny. T. 3. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1981. - S. 340-343 1981

 • Ważniejsze wydarzenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : (w okresie od 1 X 1978 do 30 VI 1979) / Józef Ciągwa. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 16 (1981), s. 257-262 1981

 • Ważniejsze wydarzenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : (w okresie od 1 II 1978 do 30 IX 1978) / Józef Ciągwa. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 15 (1981), s. 273-277 1981

 • Dobrowolski Włodzimierz (1892-1942) / Józef Ciągwa. // W: Śląski Słownik Biograficzny. T. 3. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1981. - S. 79-83 1981

 • Projektowane środki unifikacji śląskiego systemu prawnego z prawem ogólnopolskim / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 7 (1980), s. 41-62 1980

 • Środki unifikacji śląskiego systemu prawnego z systemem prawa ogólnopolskiego w latach 1922-1939 / Jóżef Ciągwa. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 13 (1980), s. 149-171 1980

 • Środki unifikacji materialnej śląskiego systemu prawnego z systemem prawa ogólnopolskiego w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. // W: Z problemów integracji i unifikacji II Rzeczpospolitej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. - S. 96-115 1980

 • Pozastatutowa kontrola centralnych organów II Rzeczypospolitej nad ustawodawstwem śląskim / Jóżef Ciągwa. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 11 (1979), s. 153-176 1979

 • Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. 1979

 • [Pravnicka vzdelnost na Slovensku - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1978, z. 1, s. 226-228 1978

 • [Pravnehistoricka bibliografie - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1978, z. 1, s. 245-246 1978

 • [Opera omnia - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1978, z. 1, s. 220-222 1978

 • [Nacrt dejin politickych a pravnych teorii - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1978, z. 1, s. 246-247 1978

 • [Vybrane kapitoly z politickych a pravnych teorii - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1978, z. 1, s. 246-247 1978

 • Problem nieważności ustaw śląskich / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 2 (1977), s. 118-142 1977

 • [Juzne Slovensko w rokach 1938-1945 - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1977, z. 2, s. 246-247 1977

 • Z dziejów prac nad ustawa o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego / Jóżef Ciągwa. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 9 (1977), s. 127-152 1977

 • [Ucebna pomocka z dejin statu a prava socialistickych krajin - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1977, z. 2, s. 247-248 1977

 • [Slovenske narodne organy - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1976, z. 1, s. 220-221 1976

 • [Beda odsudenym - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1976, z. 1, s. 187-190 1976

 • [Pamati z mladsich rokov zivota - recenzja] / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1976, z. 1, s. 217-218 1976

 • Materiały do dziejów Zakopanego w zbiorach Archiwum Akt Nowych / Józef Ciągwa. // Wierchy (Wroc.). - R. 45 (1976), s. 261-262 1976

 • [Prispevky k pravnym dejinam spisskych miest v strdoveku - recenzja] / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1975, z. 1, s. 188-189 1975

 • Wolnościowa argumentacja L'udovita Stura / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 6 (1975), s. 5-21 1975

 • [Dejiny statu a prava na uzemi Ceskoslovenska v obdobi kapitalizmu - recenzja]. Zv. 2 / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1975, z. 1, s. 176-181 1975

 • [Dedinska kolonizacia horneho Spisa na nemeckom prave - recenzja]. Zv. 2 / Jóżef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1975, z. 1, s. 189-193 1975

 • Nowa regulacja prawna projektów racjonalizatorskich w prawie czechosłowackim / Józef Ciągwa. // Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon. - Nr 1 (1974), s. 40-42 1974

 • Ludovit Stur a Tatry / Józef Ciągwa. // Wierchy (Wroc.). - R. 43 (1974), s. 90-98 1974

 • Teksty źródłowe z historii państwa i prawa Polski (1864-1945) / wybór i oprac. Józef Ciągwa, Adam Lityński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1974. 1974

 • W kręgu słowackiej myśli politycznej XIX wieku / Józef Ciągwa. // Czas. Praw.-Hist. - 1973, z. 1, s. 183-189 1973

 • Niektóre problemy słowackiej ideologii narodowej w XIX wieku / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 2 (1971), s. 9-30 1971

 • Słowackie koncepcje wzajemności słowiańskiej w XIX w / Józef Ciągwa. // Kwart. Hist. - 1970, nr 1, s. 137-149 1970

 • Prawna pozycja narodu słowackiego w ostatnim pięćdziesięcioleciu / Józef Ciągwa. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 1 (1969), s. 59-87 1969 142 lp