Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Rafał Blicharz, prof.UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 2.34
Telefon 32 3591150, 3592068
Wewnętrzny 1420
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę / Rafał Blicharz. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 25-38 2020

 • Zarządca sukcesyjny : wybrane zagadnienia / Rafał Blicharz. // W: Przedsiębiorcy i ich działalność. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 217-255 2019

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku / Rafał Blicharz. - Warszawa : Difin, 2019. 2019

 • Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci / Rafał Blicharz. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 15-26 2019

 • Succession management of a natural person’s enterprise in Poland : outline of the regulation / Rafał Blicharz. // Folia Iur. Univ. Wratisl. - 2019, no. 1, s. 137-148 2019

 • Foreword / Rafał Blicharz, Piotr Pinior, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Zachariasiewicz. // W: Legal guide to investment in Poland. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. - S. 79-82 2019

 • Prawo przedsiębiorcy / red. Rafał Blicharz, Andrzej Pałwłowski. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Doing business in Poland / Rafał Blicharz. // W: Legal guide to investment in Poland. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. - S. 83-114 2019

 • Legal guide to investment in Poland / ed. : Wan Meng, Rafał Blicharz, Ewa Rott-Pietrzyk. - Beijing : China Legal Publishing House, 2019. 2019

 • Komentarz do art. 115-124 / Anna Lichosik, Rafał Blicharz. // W: Prawo rynku kapitałowego : komentarz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 1266-1293 2019

 • Zasada solidaryzmu w publicznym prawie gospodarczym / Rafał Blicharz. // W: Państwo solidarne. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 117-155 2018

 • Unikatowa inicjatywa się rozwija / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz, Aneta Pająk-Kozub. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2018, nr 5, s. 24 2018

 • Środki ochrony prawnej podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego : zagadnienia wprowadzające / Rafał Blicharz. // W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 643-653 2018

 • Publiczne prawo gospodarcze / redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - 2. wydanie, stan prawny na dzień 1.9.2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Publiczne prawo gospodarcze / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; [aut.]: Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Artur Żurawik. - 2. wydanie. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. 2018

 • Protecting investors as consumers on capital markets / Anna Lichosik, Rafał Blicharz. // W: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. - Milano : Wolters Kluwer, 2018. - S. 185-198 2018

 • Prawo farmaceutyczne : komentarz / pod red. Leszka Ogiegły, aut.: Rafał Blicharz, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Barbara Jendryczko, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Piotr Ślęzak, Leszek Wilk, Anna Wojtczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców / Rafał Blicharz. // W: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość : księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - S. 431-446 2018

 • Rynek kapitałowy jako możliwość finansowania działalności gospodarczej : zagadnienia wybrane / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 305-320 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane / pod red. Rafała Blicharza. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Hanna Wolska. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Podstawowe pojęcia : wprowadzenie / Rafał Blicharz. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 13-34 2017

 • II edycja Szkoły Prawa USA / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 8, s. 13 2016

 • General description of trading on the capital market / Rafał Blicharz. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 11-18 2016

 • Wspólne projekty, interdyscyplinarne przedsięwzięcia / Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2016, nr 5, s. 10-11 2016

 • General description of trading in the law of capital market / Rafał Blicharz. // W: Evolution of private law : new approach. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. - S. 13-25 2016

 • Les entreprises / Rafał Blicharz, Wojciech Popiołek. // W: Droit de la Pologne. - Mayenne : LGDJ, 2016. - S. 97-104 2016

 • The polish law of capital market / Rafał Blicharz. - London : London Scientific Ltd., 2016. 2016

 • Wybrane uwagi dotyczące walnego zgromadzenia w spółce publicznej / Rafał Blicharz. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 7-15 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Urbańska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawo farmaceutyczne : komentarz / pod red. Leszka Ogiegły ; aut.: Rafał Blicharz, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Barbara Jendryczko, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Piotr Ślęzak, Leszek Wilk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Podwójna osobowość funduszy inwestycyjnych / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 249-271 2015

 • Rapport polonais / Rafał Blicharz, Michał Kania. // W: Le pouvoir dans les societes : Journees chiliennes. - Bruxelles : Bruyland, 2014. - S. 695-706 2014

 • Prawo rynku kapitałowego : komentarz / red. Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; aut.: Mirosław Bączyk, Rafał Biskup, Rafał Blicharz, Anna Błachnio-Parzych, Karolina Borkowska, Agnieszka Dymura, Diana Gago-Rudnicka, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Krzysztof Glibowski, Marcin Glicz, Sławomir Jakszuk, Miłka Kuźnicka, Marcin Marczuk, Marek Michalski, Rafał Mroczkowski, Tomasz Oczkowski, Dominika Opalska, Alicja Ostanek, Joanna Róg, Sebastian Rudnicki, Mariusz Rypina, Piotr Stanisławiszyn, Aleksander Śmidowicz, Paweł Wajda, Marek Wędrychowski, Marek Wierzbowski, Bartosz Wojno, Konrad Zacharzewski, Piotr Zapadka, Kamil Zaradkiewicz, Patrycja Zawadzka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych / Rafał Blicharz. // Aequitas. - 2014, nr 2, s. 221-231 2014

 • Zasady prawa rynku kapitałowego / Rafał Blicharz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 3 (2013), s. 39-51 2013

 • "Upublicznienie" spółki akcyjnej / Rafał Blicharz. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 64-82 2013

 • Publiczne prawo gospodarcze / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; [aut.]: Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka,Mirosław Pawełczyk Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik. - Stan prawny na dzień 1.8.2013 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Publiczne prawo gospodarcze / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; [aut.]: Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł, Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Artur Żurawik. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Postępowanie kontrolne : regulacja ogólna - lex generalis / Rafał Blicharz. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 101-210 2013

 • Kontrola przedsiębiorcy / red. Rafał Blicharz. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. 2013

 • Kontrola nad rynkiem kapitałowym / Rafał Blicharz. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 291-318 2013

 • Instytucje prawa rynku kapitałowego / Rafał Blicharz. - Stan prawny na dzień 1.01.2013 roku. - Toruń : Dom Organizatora, 2013. 2013

 • Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Rafał Blicharz, Łukasz Chmielniak, Leszek Ogiegło, Piotr Ślęzak, Michał Tarnawski, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012

 • Prawo rynku kapitałowego : komentarz / Red. Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; aut.: Mirosław Bączyk, Rafał Biskup, Rafał Blicharz, Anna Błachnio-Parzych, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Krzysztof Glibowski, Marcin Glicz, Sławomir Jakszuk, Marcin Marczuk, Marek Michalski, Rafał Mroczkowski, Tomasz Oczkowski, Sebastian Rudnicki, Mariusz Rypina, Piotr Stanisławiszyn, Aleksander Śmidowicz, Paweł Wajda, Marek Wędrychowski, Marek Wierzbowski, Bartosz Wojno, Konrad Zacharzewski, Piotr Zapadka, Kamil Zaradkiewicz, Patrycja Zawadzka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 2012

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. 2012

 • Wprowadzenie / Rafał Blicharz, Michał Kania. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 7-10 2011

 • Prywatnoprawne środki oddziaływania Komisji Nadzoru Finansowego na nadzorowane przez nią podmioty / Rafał Blicharz. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 11-32 2011

 • Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców / red. Rafał Blicharz, Michał Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut.: Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Klenowska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Ochrona prawna obrotu gospodarczego / pod red. Stanisławy Kalus ; Rafał Blicharz, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Magdalena Habdas, Stanisława Kalus, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Grzegorz Panek, Piotr Pinior, Andrzej Pokora, Leszek Wilk, Lidia Zacharko. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Acquisition of real estate by foreigners in Poland : principles and procedure / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 11-16 2011

 • Środki reglamentacyjne Komisji Nadzoru Finansowego / Rafał Blicharz. // W: Księga jubileuszowa Profesora dr. hab. Stanisława Jędrzejowskiego. - Toruń : TNOiK, 2010. - S. 63-77 2010

 • Prawo farmaceutyczne : komentarz / pod red. Leszka Ogiegły ; aut.: Rafał Blicharz, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Barbara Jendryczko, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Piotr Ślęzak, Leszek Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2010

 • Postępowanie wyjaśniające Komisji Nadzoru Finansowego / Rafał Blicharz. // W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 201-216 2010

 • Podstawy i znaczenie międzynarodowego prawa zamówień publicznych / Rafał Blicharz, Ewa Przeszło. // Kontrola Państ. - 2010, nr 3, s. 51-71 2010

 • Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym / Rafał Blicharz, Michał Kania. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2010, nr 5, s. 12-21 2010

 • Wybrane zagadnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym w świetle prawa wspólnotowego / Rafał Blicharz. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 81-100 2009

 • Public Procurement in Poland / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 76-87 2009

 • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce / Rafał Blicharz. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. 2009

 • Kryteria nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w świetle prawnych form jej działania / Rafał Blicharz. // W: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 269-298 2009

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / pod red. Jana Grabowskiego ; [aut.]: Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Wybrane zagadnienia związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego / Rafał Blicharz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 265-278 2007

 • Wybrane zagadnienia dotyczące pomocy publicznej / Rafał Blicharz. // Ius Adm. - 2006, z. 1, s. 15-30 2006

 • Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce / Rafał Blicharz. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. 2006

 • Publiczne prawo gospodarcze : zbiór wybranych przepisów / Rafał Blicharz, Tomasz Pietrzykowski. - Sosnowiec : WSZiM, 2005. 2005

 • Przystępowania do funduszy inwestycyjnych zamkniętych / Rafał Blicharz. // Ius Adm. - 2005, z. 2, s. 69-84 2005

 • Ochrona wykonawcy robót budowlanych / Rafał Blicharz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2005, nr 9, s. 17-23 2005

 • Zawarcie umowy w trybie przetargowym : SIWZ i co z tego wynika / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 1, s. 27-30 2004

 • Przedsiębiorca, czyli kto? / Rafał Blicharz, Mirosław Pawełczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 3, s. 5-11 2004

 • Ogólna charakterystyka jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych jako tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Ius Adm. - 2004, z. 2, s. 15-28 2004

 • Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Mirosław Pawełczyk, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 5, s. 20-22 2004

 • Nowe prawo zamówień publicznych / Ewa Przeszło, Rafał Blicharz. // Eduk. Praw. - 2004, nr 3, s. 27-30 2004

 • Majątkowe prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego / Rafał Blicharz. // W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szkoła Handl., 2004. - S. 21-34 2004

 • Tworzenie funduszy inwestycyjnych : wybrane zagadnienia / Rafał Blicharz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2003, nr 5, s. 2-11 2003

 • Sposób na pomnożenie kapitału / Rafał Blicharz. // Prawo Przeds. - 2003, nr 31, s. 29-32 2003

 • Publiczne prawo gospodarcze : zbiór przepisów / [zebrali] Rafał Blicharz, Jan Grabowski, Mirosław Pawełczyk. - Stan prawny na dzień 30 marca 2003 r. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handlowa, 2003. 2003

 • Niemajatkowe prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego / Rafał Blicharz. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 10-25 2003

 • Przystępowanie do funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych otwartych. (cz. 2) / Rafał Blicharz. // Prawo Spółek. - 2002, nr 11, s. 43-50 2002

 • Przystępowanie do funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych otwartych. (cz. 1) / Rafał Blicharz. // Prawo Spółek. - 2002, nr 10, s. 42-50 2002

 • Charakter prawny funduszu inwestycyjnego / Rafał Blicharz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2002, nr 3, s. 10-19 2002

 • Charakter prawny umowy gwarancji bankowej / Rafał Blicharz. // Prawo Pap. Wart. - 2000, nr 3, s. 32-36 2000 86 lp