Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Artur Biłgorajski

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.44
Telefon 32 359 1535
Wewnętrzny 1535
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek 13.00 -13.45 oraz 15.15 - 16.00

 

 

PUBLIKACJE

 

I. KSIĄŻKI

  

1. Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2013, ss. 200, ISBN: 978-83-264-4131-8.

 

2. Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 336, ISBN: 978-83-7666-188-9.

 

3. (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 240, ISBN: 978-83-8012-320-5.

 

4. (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 390, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

5. (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 318, ISBN: 978-83-255-8037-7.

 

6. (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 288, ISBN: 978-83-226-3186-7. 

 

7. Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 162, ISBN: 978-83-226-3296-3.

 

8. (współautor: Anna Chorążewska), Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 256, ISBN: 978-83-226-3562-9. 

 

 

II. ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

    

1. Glosa do art. 99 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 181-188, ISBN: 978-83-62074-21-1.

 

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Gomóła, M. Kądziela (red.), Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, Będzin 2011, s. 51-65, ISBN: 978-83-930226-3-2.

  

3. Centralny Zarząd Służby Więziennej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1094-1121, ISBN: 978-83-255-3474-5.

 

4. Komendant Główny Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1471-1501,  ISBN: 978-83-255-3474-5.

 

5. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1579-1603,  ISBN: 978-83-255-3474-5.

 

6. Komendant wojewódzki Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 183-208, ISBN: 978-83-255-4292-4.

  

7. Komendant powiatowy (miejski) Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 209-228, ISBN: 978-83-255-4292-4.

 

8. Źródła prawa, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 25-87, ISBN: 978-83-255-5267-1.

 

9. Organy kontroli państwowej, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 653-681, ISBN: 978-83-255-5267-1.

 

10. Stany nadzwyczajne, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 719-746, ISBN: 978-83-255-5267-1.

 

11. Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji, [w:] J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Gdańsk 2014, s. 53-71, ISBN: 978-83-86820-51-1.

  

12. Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 9-33, ISBN: 978-83-8012-320-5.

 

13. Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej. Przyczynek do dyskusji, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 48-86, ISBN: 978-83-8012-320-5.

 

14. Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM I, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 217-222, ISBN: 978-83-64788-03-1.

 

15. Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM II, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 45-51, ISBN: 978-83-64788-04-8.

  

16. (współautor: Grzegorz Tyrka), Kilka uwag na temat granic wolności wypowiedzi przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 21-55, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

17. Granice wolności wypowiedzi doradcy podatkowego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business , Warszawa 2015, s. 183-199, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

18. Granice wolności wypowiedzi asystenta prokuratora, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 300-314, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

19. (współautor: Damian Malinowski), Alicja Tysiąc versus "Gość Niedzielny" - studium przypadku, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 175-204, ISBN: 978-83-255-8037-7.

 

20. (współautor: Damian Malinowski), Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych. Kilka uwag na kanwie wyroków ETPC w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 205-220, ISBN: 978-83-255-8037-7.

 

21. (współautor: Mariusz Śladkowski), Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] K. Urbaniak (red.), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i prkatyki, Poznań 2015, s. 155-212,  ISBN: 978-83-64864-45-2.

 

22. Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki, Rzeszów 2017, s. 17-36, ISBN: 978-83-7996-432-1.

 

23. Uwagi wprowadzające, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 11-18, ISBN: 978-83-226-3186-7. 

 

24. Komentarz do art. 1-53, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 25-132, ISBN: 978-83-226-3186-7. 

 

25. (współautor: Anna Chorążewska), Uwagi wprowadzające, [w:] Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 9-13, ISBN: 978-83-226-3562-9. 

 

26. Konstytucyjna wolność badań naukowych, [w:] Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 17-77, ISBN: 978-83-226-3562-9. 

 

 

III. ARTYKUŁY

  

1. Zasady z Yogyakarta dotyczące stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2008, Nr 11, s. 152-171.

  

2. Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii wyborczej (referendalnej), "Przegląd Sejmowy" 2009, Nr 6, s. 236-254.

  

3. Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 94-111.

  

4. Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie polskiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 84-103.

  

5.  Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, Nr 1, s. 235-250.

 

6. Doktryna wolnego rynku idei. Geneza, ewolucja i praktyczne zastosowanie, "Z dziejów prawa" 2011, Tom IV (12), s. 111-134.

 

7. Skarga konstytucyjna, "Edukacja Prawnicza" 2012, Nr 4, s. 25-34.

 

8. Wolność wypowiedzi vs. wolność religijna. Wybrane zagadnienia, „Studia Politologiczne” 2012, Nr 23 (Problemy polityki wyznaniowej, red. J. Szymanek, J. Zaleśny), s. 95-120.

  

9. Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 1/2014, s. 5-16.

  

10. Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w RP, "Polityka i Społeczeństwo" nr 3(13) / 2015, s. 5-18, ISSN: 1732-9639, DOI: 10.15584/polispol.2015.3.1.

  

 

IV. HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

 

1. Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej[w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 268-270, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

2. Samorząd gospodarczy[w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

3. Samorząd innego rodzaju, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337-338, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

4. Samorząd zawodowy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 340-342, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

5. Samorządy zawodowe zawodów o charakterze służby publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

6. Samorządy zawodowe zawodów wolnych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

7. Samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342-343, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

8. Zawody zaufania publicznego o charakterze prawniczym, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 508, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

9. Zawód regulowany, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

10. Zawód wolny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

11. Zawód zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509-511, ISBN 978-83-64556-05-0.

 

12. Europejskie prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 145, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

13. Gałęzie prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 159, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

14. Kodyfikacja, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 205, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

15. Konstytucyjne prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 220-221, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

16. Multicentryczność systemu prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 272-275, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

17. Porządek prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 380, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

18. Prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 395, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

19. Prawa osobiste, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 398, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

20. Prawo materialne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 409, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

21. Prawo naturalne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 412-414, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

22. Prawo podmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 414, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

23. Prawo pozytywne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 416, ISBN: 978-83-65139-74-0.

 

24. Prawo prywatne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 417, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

25. Prawo przedmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 418-419, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

26. Prawo publiczne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 420, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

27. Sądowa wykładnia, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 481, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

28. Sądowe prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 482, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

29. Sądownicza władza, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Sanetra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 483, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

30. Sprawiedliwości wymiar, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 506, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

31. System prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 553, ISBN: 978-83-65139-74-0. 

 

 

V. GŁOSY W DYSKUSJACH

 

1. Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Głos w dyskusji, [w:] Materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP, oprac. A. Tietiajew-Różańska, Warszawa 2007, s. 85-86, ISBN: 978-83-86065-82-0.

  

2. Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Głos w dyskusji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa - aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010, s. 190-195, ISBN: 978-83-264-0503-7.

 

 

VI. RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

  

1. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 267-271.

  

2. R. Wieruszewski i M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009; "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 272-275.

  

 

VII.  SPRAWOZDANIA

 

1. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 251-258.

 

2. Sprawozdanie z konferencji: "Mamy naszą Konwencję!" w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 259-261.

 

3. Sprawozdanie z IV. dorocznej konferencji  Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.: "Przeszłość wobec przyszłości", "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 279-287.