• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Dominika Bek

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  3.18
Telefon  32 359 1301
Wewnętrzny  1301
Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: środa, 13. 00 -13.45 dla studentów niestacjonarnych 17.00 - 17.30

 

Bibliografia

 • Kształtowanie środków penalnych a prawo pokrzywdzonego i sprawcy do samostanowienia / Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • The impact of international treaties on the shape of national criminal law on the basis of Article 48(1) of the Istanbul Convention / Dominika Bek, Olga Sitarz. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 52 (2019), s. 37-54 2019

 • Prisoners' rights : pre-trial detention vs. deprivation of liberty / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - Vol. 4 (2019), iss. 2, s. 1-11 2019

 • Can criminal law instruments implement the concept of restorative justice? / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - 2019, iss. 2, art. no. 166, s. 1-11 2019

 • Patostreaming - charakterystyka i prawne konteksty zjawiska / Dominika Bek, Malwina Popiołek. // Zarz. Mediami. - 2019, nr 4, s. 247-262 2019

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego : analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych / Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Poltext, 2019. 2019

 • The multiformity of domestic violence and the problem of the admissibility of mediation / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. - Ryga : Scholars' Press, 2019. 2019

 • Mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec członków społeczności akademickiej / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Forum Praw. - 2018, nr 5, s. 34-49 2018

 • Zasadność zakazu obowiązkowej mediacji w sprawach przemocy domowej : krytyczna analiza przepisu art. 48 ust. 1 tzw. konwencji stambulskiej / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Stud. Prawn. - 2018, nr 1, s. 105-129 2018

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Obrona przez kulturę : analiza na gruncie polskiego prawa karnego / Dominika Bek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Mediation and domestic violence : theoretical reflection on the Polish background / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. // Int. J. Criminal Justice Sci. - 2018, iss. 2, s. 356-369 2018

 • Czy zasadnie i skutecznie ustawodawca podwyższył poziom ochrony małoletnich? : krytyczna analiza nowelizacji Kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Forum Praw. - 2017, nr 6, s. 8-24 2017

 • Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa / Olga Sitarz, Dominika Bek, Jakub Hanc. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2017, nr 2, s. 60-79 2017

 • Wpływ ugody mediacyjnej na kształt reakcji prawnokarnej / Dominika Bek. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 81-125 2016

 • Uwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 4, s. 144-158 2016

 • Mediacja w sprawach karnych : krok po kroku / Olga Sitarz, Dominika Bek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 79-175 2015

 • Przestępstwa motywowane kulturowo : kierunki możliwych ocen prawnokarnych / Dominika Bek. // Chorzowskie Stud. Polit. - T. 10 (2015), s. 119-132 2015

 • Podstawowe informacje o mediacji w sprawach karnych : podstawy prawne / Dominika Bek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 39-51 2015

 • Organizacyjne podstawy funkcjonowania ośrodka mediacji / Dominika Bek, Grzegorz Frączek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 177-189 2015

 • The mediation settlement as a directive of the level of sanction / Dominika Bek. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 73-114 2015

 • Artykuł 59a k.k. jako narzędzie kulturowego uwrażliwienia prawa karnego? / Dominika Bek. // W: Przyszłość polskiego prawa karnego : alternatywne reakcje na przestępstwo. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015. - S. 188-202 2015

 • Glosa do uchwały z 20.6.2012 r. : I KZP 9/12 / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego / Dominika Bek. // Stud. Prawnicze (Krak.). - Nr 1 (2014), s. 109-121 2014

 • Teza uchwały z 20.6.2012 r., I KZP 9/12 (pojednanie rodzica z dzieckiem, czyli sprawcy przestępstwa z małoletnim pokrzywdzonym) : glosa Olgi Sitarz i Dominiki Bek / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Mediacja z udziałem małoletniego / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Arch. Kryminol. - T. 36 (2014), s. 363-388 2014

 • Konstrukcja katalogu czynników kształtujących ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu a granice kryminalizacji / Dominika Bek. // W: Granice kryminalizacji i penalizacji. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2013. - S. 118-129 2013

 • Obrona przez kulturę w kontekście obyczajowości polskich Romów / Dominika Bek. // W: Interdyscyplinarne ujęcie prawa : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo i..." Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia prawa, Warszawa, 2-3 grudnia 2011 r. - Warszawa : Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Uniwersytet Warszawski, 2013. - S. 120-140 2013 28 lp