• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Międzynarodowe Publiczne i Prawo Europejskie

 

Stanowisko           profesor nadzwyczajny
Pokój 1.13
Telefon 32 3591555
Wewnętrzny 1555
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 13.00 - 13.45 oraz 15.45 - 16.30.

 

Bibliografia

 • Polska nauka prawa międzynarodowego w II RP i obecnie : artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu wygłoszonego na konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Prawnych PAN pt. "100-lecie odrodzenia państwa i prawodawstwa polskiego" (Warszawa, 29.11.2018 r.). / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2020, z. 1, s. 55-70 2020

 • Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach członkowskich / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2019, z. 6, s. 55-72 2019

 • Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 4 zaktualizowane i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów / Jacek Barcik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • State bulding on the example of south Sudan : legal and historical perspective / Jacek Barcik. // Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. - 2018, nr 3, s. 43-62 2018

 • Biała księga w sprawie przyszłości Europy w kontekście Brexitu / Jacek Barcik. // Eur. Prz. Sądowy. - 2018, nr 10, s. 4-10 2018

 • Niezawisłość sędziowska jako wartość konstytucyjna Unii Europejskiej : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.02.2018 r., C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Jacek Barcik. // Eur. Prz. Sądowy. - 2018, nr 5, s. 23-29 2018

 • Niektórzy mówią o nich kamikadze : TSUE może skutecznie bronić niezależności polskiego sądownictwa dopóty, dopóki Polacy będą masowo opowiadać się za uczestnictwem w UE [wywiad] / Jacek Barcik ; rozm. przepr. Tomasz Zawiślak. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 3. s. 153-155 2018

 • NATO transport through a "Schengen military zone" from an international legal perspective / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2018, z. 98, s. 5-14 2018

 • Autonomous vehicles: basic issues / Piotr Czech, Katarzyna Turoń, Jacek Barcik. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2018, vol. 100, s. 15-22 2018

 • Łatwiej dostać się do Sądu Najwyższego niż do rejonowego : [wywiad] / Jacek Barcik, rozm. przepr. Szymon Cydzik. // Dz. Gaz. Prawna. - 2019, nr 176, s. 8 2018

 • Francuskie propozycje finansowania europejskiej obrony w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego / Jacek Barcik, Adam Urbisz. // Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. - 2018, nr 1, s. 109-122 2018

 • Z dziejów nauki prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim / Jacek Barcik. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 71-85 2018

 • Cechy obywatelstwa europejskiego w kontekście Brexitu / Jacek Barcik. // W: Unia Europejska w przededniu brexitu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 101-113 2018

 • Wielopoziomowy konstytucjonalizm Unii Europejskiej a stosowanie praw podstawowych / Jacek Barcik. // Prz. Eur. - 2018, nr 2, s. 35-51 2018

 • W jaki sposób sędziowie mogą bronić swojej niezależności, wykorzystując instrumenty prawa europejskiego? / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 2, s. 93-97 2018

 • Ustawa legalizująca tzw. marihuanę dla celów medycznych w świetle standardów prawa międzynarodowego / Michał Purgoł, Jacek Barcik. // Prz. Prawa Publicznego. - 2018, nr 7/8, s. 187-197 2018

 • Unia Europejska w przededniu brexitu / red. : Jacek Barcik, Magdalena Półtorak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Techniki twardnienia prawa : czyli kilka uwag o technologii produkcji norm prawa międzynarodowego / Jacek Barcik. // W: Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - S. 81-89 2017

 • Standardy udziału sędziów w sferze publicznej w dokumentach międzynarodowych / Jacek Barcik. // Krajowa Rada Sądow. - 2017, nr 1, s. 35-44 2017

 • Sankcje międzynarodowe Rady Bezpieczeństwa ONZ w polskiej praktyce sądowej / Jacek Barcik. // W: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 367-382 2017

 • Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 3 zaktualizowane i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Legal aspects of air transport safety and the use of drones / Damian Tobór, Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2017, vol. 97, s. 167-179 2017

 • Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później : perspektywa międzynarodowa / red. nauk. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka ; aut.: Jacek Barcik, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Elżbieta Dynia, Tadeusz Gadkowski, Michał Kowalski, Bartłomiej Krzan, Brygida Kuźniak, Maria Magdalena Lewandowicz, Elżbieta Lis, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Barbara Mielnik, Cezary Mik, Barbara Mikołajczyk, Władysław Pęksa, Anna Przyborowska-Klimczak, Magdalena Słok-Wódkowska, Jacek Sobczak, Tomasz Srogosz, Marek Tkaczuk, Iwona Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2017

 • Wpływ Porozumienia SPS na bezpieczeństwo żywności w UE w kontekście sporów przed organami WTO / Jacek Barcik. // W: Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 180-197 2017

 • Pozycja sędziego w projekcie konstytucji PiS w perspektywie strasburskiej / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 2, s. 62-68 2016

 • Jawność oświadczeń majątkowych sędziów z perspektywy europejskiej / Jacek Barcik, Jarosław Kocot. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 3, s. 147-152 2016

 • Europejski nakaz ochrony z perspektywy adwokata / Jacek Barcik. // Palestra. - 2016, nr 5, s. 5-10 2016

 • Europejski nakaz ochrony : analiza krytyczna / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2016, z. 11, s. 40-54 2016

 • Dyscyplinarka, czyli w poszukiwaniu sędziowskiej zawisłości / Jacek Barcik. // Obserwator Konstytucyjny [serwis WWW]. - [dostęp: 22.02.2016 r.] 2016

 • Wykorzystanie zwłok i szczątków ludzkich przez studentów do celów dydaktycznych a przestępstwo znieważenia zwłok z art. 262 § 1 k.k. / Jacek Barcik, Łukasz Pilarz. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2016, z. 4, s. 87-105 2016

 • Unijna kontrola stanu praworządności w Polsce i co z niej wynika / Jacek Barcik. // Obserwator Konstytucyjny [serwis WWW]. - [dostęp: 15.01.2016 r.] 2016

 • Transport company control authorities / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2015, nr 4 [CD 2], s. 1253-1264 2015

 • Taxes in the transport business / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2015, nr 4 [CD 2], s. 1264-1276 2015

 • Swobody rynku wewnętrznego a zasady demokratyczne UE w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // Chorzowskie Stud. Polit. - 2015, nr 9, s. 157-170 2015

 • [Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej : aspekty etyczne i prawne : recenzja] / Jacek Barcik. // Stud. Praw. KUL. - 2015, [nr] 2, s. 159-173 2015

 • Sędzia polski wobec europejskiego nakazu ochrony / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 2, s. 92-96 2015

 • Problematyka stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 3, s. 153-157 2015

 • Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy 2013/48/UE / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. // Palestra. - 2015, nr 7/8, s. 234-254 2015

 • Bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w świetle prawa międzynarodowego / Jacek Barcik. // W: Bezpieczeństwo zdrowotne : ujęcie interdyscyplinarne : podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. 1. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - S. 259-272 2015

 • Bezpieczeństwo transportu wojskowego : wybrane aspekty prawne / Jacek Barcik, Piotr Czech. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Instytutu technologii Eksploatacji, 2015. 2015

 • Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w standardach Komisji Weneckiej Rady Europy / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 4, s. 203-208 2015

 • Overview of selected costs incurred in transport activity / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2015, nr 4 [CD 2], s. 1331-1338 2015

 • Nowe formy podmiotowości prawnomiędzynarodowej na przykładzie partnerstw publiczno-prywatnych / Jacek Barcik. // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego. - Warszawa : Bellona, 2015. - S. 199-210 2015

 • Kobiety jako sędziowiea ETPCz / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2015, nr 1, s. 41-45 2015

 • Funkcje konsularne a dostęp do adwokata w Unii Europejskiej : uwagi na tle ustawy Prawo konsularne i dyrektywy 2013/48/UE / Jacek Barcik. // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian. - Stan prawny: 1 listopad 2015 r.. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 59-74 2015

 • Financing the purchase of means of transport to the transport company / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2015, nr 4 [CD2], s. 1339-1348 2015

 • Prawo Unii Europejskiej / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym kolumn wojskowych obcych Sił Zbrojnych na terytorium RP / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 5 [CD 2], s. 44-53 2014

 • Over normative transport in Poland / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 4, s. 2649-2663 2014

 • Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych za naruszenie prawa do zdrowia / Jacek Barcik. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 501-511 2014

 • Leasing as a form of financing transport activity / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 4 [CD 4], s. 2665-2676 2014

 • Krytyka sądów i sędziów w orzecznictwie ETPCz na przykładzie spraw polskich / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 3, s. 151-157 2014

 • Financing of transport services using credit / Jacek Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 4 [CD 3], s. 2719-2727 2014

 • Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego / Jacek Barcik. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2014. 2014

 • Wyłączenie sędziego w orzecznictwie ETPCz w świetle spraw polskich / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 4, s. 173-176 2014

 • Umowy i programy międzynarodowe z zakresu zdolności transportu strategicznego / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 3, s. 360-366 2014

 • Trybunał Sprawiedliwości UE jako strażnik prawa do ochrony zdrowia / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2014, nr 1, s. 40-43 2014

 • Transport kolejowy wojsk obcych na terytorium RP w świetle prawa międzynarodowego / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Logistyka (Pozn.). - 2014, nr 3, s. 353-359 2014

 • Tożsamość konstytucyjna państw członkowskich Unii Europejskiej a perspektywa kreacji wspólnej obrony europejskiej / Jacek Barcik. // W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 122-141 2013

 • Sędzia śledczy, asystent, referendarz sądowy? : kilka uwag o rzecznikach generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 204-208 2013

 • Pytania prejudycjalne polskich sądów / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 146-149 2013

 • Od partyzantki do państwa : kształtowanie się podmiotowości na przykładzie Sudanu Południowego / Jacek Barcik. // W: Podmiotowość w prawie międzynarodowym. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - S. 143-166 2013

 • Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego / Jacek Barcik. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej : na kanwie negocjacji umowy ACTA / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2013, z. 1, s. 52-64 2013

 • Charakter prawny ACTA w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // Stud. Praw. KUL. - 2013, [nr] 3, s. 7-21 2013

 • Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę / Jacek Barcik. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 2, s. 89-92 2013

 • Niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego : analiza art. 92 k.w. / Jacek Barcik, Michał Hubner, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2012, vol. 74, s. 37-42 2012

 • Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. 2011

 • Prawne aspekty transportu zwłok z zagranicy / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2011, vol. 70, s. 5-9 2011

 • Międzynarodowe przewozy drogowe w świetle porozumień polsko-rosyjskich / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - 2011, vol. 71, s. 11-18 2011

 • Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce / Jacek Barcik. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat. Cz. 2 / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 69 (2010), s. 5-13 2010

 • Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat. Cz. 1 / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 67 (2010), s. 5-12 2010

 • Sposoby rozliczania usług w transporcie miejskim / Jacek Barcik, Piotr Czech, Jakub Jackiewicz. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 68 (2010), s. 65-72 2010

 • Rynek usług portów lotniczych w Polsce / Jacek Barcik. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 69 (2010), s. 5-13 2010

 • Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 3 / Jacek Barcik, Piotr Czech, Jakub Jackiewicz. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 69 (2010), s. 73-78 2010

 • Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 2 / Jacek Barcik, Piotr Czech, Jakub Jackiewicz. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 68 (2010), s. 59-64 2010

 • Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 1 / Jacek Barcik, Piotr Czech, Jakub Jackiewicz. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 67 (2010), s. 45-54 2010

 • Odbudowa infrastruktury transportowej Afganistanu / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 68 (2010), s. 5-11 2010

 • Czy wąglik pogrzebie naszą cywilizację? Bioterroryzm - nowe wyzwanie dla prawa / Jacek Barcik. // W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 18. - Katowice : Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, 2010. - S. 219-239 2010

 • Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu. Cz. 2 / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 69 (2010), s. 15-19 2010

 • Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu. Cz. 1 / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp. - Z. 67 (2010), s. 13-21 2010

 • Podatek akcyzowy od sprowadzonych samochodów na tle polskich i unijnych regulacji prawnych / Piotr Czech, Jacek Barcik. // W: Współczesne systemy transportowe : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. - S. 307-313 2009

 • Neutralność i polityka neutralności a współpraca w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony : casus Austrii, Finlandii, Irlandii, Malty i Szwecji / Jacek Barcik. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 33-53 2009

 • A comparision of the current legal regulations concerning the driver's working time in the intra-community and international transport / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Probl. Transp. - 2009, z. 2, s. 51-58 2009

 • Status prawny personelu Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // Stud. Praw. KUL. - 2008, [nr] 3, s. 89-110 2008

 • Regulacje prawne dotyczące zwrotu akcyzy od sprowadzonych samochodów / Jacek Barcik, Piotr Czech. // W: Systemy transportowe : teoria i praktyka. - V konferencja naukowo-techniczna, 23 września 2008, Katowice materiały konferencyjne. - Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2008. - S. 69-74 2008

 • Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - [Stan prawny na dzień 1.09.2008 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. 2008

 • Prawne regulacje czasu pracy kierowców / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Prz. Komun. - 2008, nr 6, s. 12-16 2008

 • Prawne aspekty związane z czasem prowadzenia pojazdu w transporcie drogowym / Jacek Barcik, Piotr Czech. // W: Systemy transportowe : teoria i praktyka. - V konferencja naukowo-techniczna, 23 września 2008, Katowice materiały konferencyjne. - Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2008. - S. 65-68 2008

 • Ograniczenia hałasu w lotnictwie jako element wspólnotowego i polskiego prawa ochrony środowiska / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Prz. Komun. - 2008, nr 9, s. 20-25 2008

 • International antiterrorist conventions concerning the safety of air transport / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Probl. Transp. - 2008, z. 1, s. 51-56 2008

 • Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Jacek Barcik. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. 2008

 • Czy można zestrzelić samolot cywilny? : kontrowersje na tle polskiego prawa lotniczego / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Prz. Komun. - 2008, nr 3, s. 29-34 2008

 • Zwalczanie terroryzmu w polskim prawie karnym : uwagi na tle akcesji do Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu. - 2007/2008, z. 1/2, s. 145-154 2008

 • Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w świetle polskiego kodeksu karnego / Jacek Barcik. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 369-381 2007

 • Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. 2007

 • Pojęcie pozytywnych afrykańskich wartości kulturalnych na guncie afrykańskiej karty praw człowieka i ludów / Jacek Barcik. // W: Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - S. 44-55 2007

 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego w świetle międzynarodowych konwencji antyterrorystycznych / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Prz. Komun. - 2007, nr 12, s. 13-16 2007

 • Aspekty prawne indywidualnego "importu" używanych samochodów / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Prz. Komun. - 2007, nr 9, s. 30-34 2007

 • The excise duty of imported cars : legal problems / Jacek Barcik, Piotr Czech. // Probl. Transp. - 2007, z. 1, s. 45-50 2007

 • Zasada prawa do samoobrony we współczesnym prawie konfliktów zbrojnych / Jacek Barcik. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 23-32 2007

 • Wspólnonotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej / Jacek Barcik. // Rocz. Bezp. Międzynar. - 2007, s. 158-176 2007

 • Prawnomiędzynarodowe aspekty dotyczące organu właściwego do sądzenia terrorystów / Jacek Barcik. // W: Współczesny wymiar terroryzmu : konferencja naukowa, Zielonka, 5 października 2006 r. - Warszawa : GRASP-Drukarnia, 2006. - S. 300-313 2006

 • Iracki trybunał specjalny / Jacek Barcik. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2006, nr 2, s. 277-292 2006

 • Iracki trybunał specjalny. Cz. 2 / Jacek Barcik. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2006, nr 3, s. 91-108 2006

 • Dorobek antyterrorystyczny Unii Europejskiej / Jacek Barcik. // W: Współczesny wymiar terroryzmu : konferencja naukowa, Zielonka, 5 października 2006 r. - Warszawa : GRASP-Drukarnia, 2006. - S. 280-292 2006

 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego / Jacek Barcik. // Rocz. Bezp. Międzynar. - 2006, s. 116-127 2006

 • Obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w świetle brytyjskich legislacji antyterrorystycznych / Jacek Barcik. // Stud. Praw. - 2004, z. 1, s. 5-24 2004

 • The Iraqi case : a new concept of "international occupation" / Jacek Barcik. // Pol. Q. Int. Aff. - 2004, no. 2, s. 29-48 2004

 • Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego / Jacek Barcik. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. 2004

 • Casus iracki jako przejaw nowej koncepcji okupacji "umiędzynarodowionej" / Jacek Barcik. // Spr. Międzynar. (Warsz.). - 2004, nr 4, s. 29-48 2004

 • Status prawny Talibów i członków al.-Qaedy zatrzymanych przez władze USA / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2003, z. 1, s. 91-102 2003

 • Brytyjskie ustawodawstwo antyterrorystyczne po 11 września 2001 r. / Jacek Barcik. // Państ. Prawo. - 2003, z. 11, s. 80-89 2003

 • Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z terroryzmem / Jacek Barcik. // W: Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku : materiały pokonferencyjne. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, 2003. - S. 9-18 2003

 • Koncepcja samoobrony w prawie międzynarodowym w dobie "wojny z terroryzmem" / Jacek Barcik. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2003, nr 1, s. 99-111 2003 118 lp