Zmiana rozmiaru tekstu:

 dr Tomasz Adamczyk

Katedra Historii Prawa

 

Stanowisko          
Pokój 29
Telefon 32 3591773
Wewnętrzny 1773
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze zimowym - poniedziałek, godz. 11.50 - 13.20

 

Bibliografia

 • Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2017 / oprac. Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 373-374 2018

 • Problem modelu apelacji w sprawach karnych w II Rzeczypospolitej w ujęciu porównawczym : historia czy współczesność? / Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 187-217 2018

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2017 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 369-371 2018

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2016 / Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 291-294 2017

 • Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2015 / oprac. Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 196-197 2016

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2015 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 193-195 2016

 • Publikacje Pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2014 / oprac. Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 8 (2015), s. 200-201 2015

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2014 / oprac. Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka. // Z Dziejów Prawa. - T. 8 (2015), s. 197-199 2015

 • Spatial data in wide geospace / Tomasz Adamczyk, V. Begović, A. Bieda, E. Bielecka, P. Bugaj, A. Dawidowicz, I. Džunić, Małgorzata Gajos, Marlena Jankowska, D. Kereković, K. Krukowska, H. Kryszk, K. Kurowska, P. Parzych, Oimahmad Rahmonov, I. Schrunk, E. Wójciak, R. Żrobek. - Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2014. 2014

 • Publikacje Pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2013 / oprac. Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 7 (2014), s. 305-307 2014

 • II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego : [sprawozdanie] / Tomasz Adamczyk. // Czas. Praw.-Hist. - 2014, z 1, s. 556-557 2014

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2013 / oprac. Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 7 (2014), s. 301-304 2014

 • System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 1 / red. Piotr Hofmański ; aut.: Tomasz Adamczyk, Krzysztof Amielańczyk, Marzena Dyjakowska, Piotr Hofmański, Maciej Jońca, Piotr Kardas, Józef Koredczuk, Marek Kuryłowicz, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, Michał Rusinek, Jerzy Skorupka, Tomasz Szczygieł, Stanisław Waltoś, Paweł Wiliński, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 2013

 • Publikacje Pracowników Katedry Historii Prawa w 2011 roku / Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 409-411 2012

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2011 / Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 407-408 2012

 • Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy / Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 361-363 2011

 • Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego / Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 367-369 2011

 • O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka / Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 51-67 2011

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2010 / Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 381-383 2011

 • Prawo do karania w umowie społecznej : (XVII-XVIII w.) / Tomasz Adamczyk. // W: Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 337-348 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2009 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 207-214 2010

 • Korzenie oświeceniowej rewolucji w prawie / Tomasz Adamczyk. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 421-434 2010

 • [Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego - recenzja] / Tomasz Adamczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 201-203 2010

 • System kar w prawie ziemskim na przykładzie orzecznictwa sądu grodu krakowskiego w XVIII wieku / Tomasz Adamczyk. // W: Culpa et poena : z dziejów prawa karnego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - S. 171-182 2009

 • Józefa Pawlikowskiego pogląd na karę śmierci : w 190-tą rocznicę opublikowania rozprawy O prawach kryminalnych / Tomasz Adamczyk. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 29-36 2009

 • Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. 2009

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2008 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 297-299 2009

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2007 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 291-296 2009

 • Kara w ujęciu historycznym : O książce J. Warylewskiego, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, 2007 / Tomasz Adamczyk. // Czas. Praw.-Hist. - 2008, z. 2, s. 371-392 2008

 • Kary majątkowe w Polsce XVIII stulecia / Tomasz Adamczyk. // W: Z dziejów prawa. Cz. 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 85-120 2006

 • Kary cielesne w Polsce XVIII wieku / Tomasz Adamczyk. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk., 2005. - S. 23-43 2005

 • Problemy kary i jej rodzaje w ustawach sejmowych w Polsce w XVIII wieku / Tomasz Adamczyk. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 59-76 2005

 • Problem kary i jej rodzaje w ustawach sejmowych w Polsce XVIII wieku / Tomasz Adamczyk. // W: Z dziejów prawa. Cz. 6. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 59-76 2005

 • Problem kary w polskiej myśli humanitarnej XVIII wieku : uwagi krytyczne / Tomasz Adamczyk. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 46-56 2004

 • Kara pozbawienia wolności w myśli humanitarystów polskich / Tomasz Adamczyk. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 80-97 2003 37 lp