• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Lichosik

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.36
Telefon  32 359 2019
Wewnętrzny  2019
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek,godz. 13.00 - 13.45

 

Bibliografia

 • Zmiana warunków emisji obligacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / Anna Lichosik. // W: Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2019. - S. 123-132 2019

 • Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy / Anna Lichosik. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 223-231 2019

 • Komentarz do art. 115-124 / Anna Lichosik, Rafał Blicharz. // W: Prawo rynku kapitałowego : komentarz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 1266-1293 2019

 • Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 605-617 2018

 • Uchwała Rady Gminy jako podstawa emisji obligacji komunalnych / Anna Lichosik. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 444-457 2018

 • Sprzedaż uprawień do emisji gazów cieplarnianych jako prawny instrument ochrony zasobów naturalnych / Anna Lichosik. // W: Ochrona prawna zasobów naturalnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. 273-284 2018

 • Rynek kapitałowy : ekonomia a prawo / Anna Lichosik. // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - Nr 509 (2018), s. 245-256 2018

 • Corporate governance podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jako element nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej : w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 17-29 2018

 • Publiczny obrót papierami wartościowymi : geneza i stan obecny / Anna Lichosik. // W: Prawo administracyjne dziś i jutro. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 639-649 2018

 • Protecting investors as consumers on capital markets / Anna Lichosik, Rafał Blicharz. // W: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. - Milano : Wolters Kluwer, 2018. - S. 185-198 2018

 • Oferowanie instrumentów finansowych poza publicznym obrotem / Anna Lichosik. // W: Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 363-373 2018

 • Odpowiedzialność w ochronie zdrowia / redaktorzy Marian Zdyb, Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka ; autorzy Justyna Badziak, Sylwia Banaś-Mazur, Krystyna Bernat, Leszek Bielecki, Daria Bieńkowska, Magdalena Bydyn-Kulik, Ewa Chemperek, Małgorzata Cybula-Misiurek, Jakub Ginszt, Grzegorz Gura, Kamila Jaroń, Marcin Kamiński, Sylwia Kiełbasa, Błażej Kmieciak, Ryszard Kozłowski, Kinga Krasuska, Emil Kruk, Marek Kulik, Robert Latosiewicz, Anna Lichosik, Katarzyna Nazar, Antoni Niedzielski, Anna Niemcunowicz-Janica, Grzegorz Nowicki, Milena Osińska, Józef Bogusław Osoba, Małgorzata Paszkowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Katarzyna Robaczyńska, Piotr Ruczkowski, Kamila Ryczkowska, Edyta Rysiak, Żaklina Skrenty, Michał Stec, Aleksandra Szczęsny, Michał Szeremeta, Katarzyna Syroka-Marczewska, Krzysztof Świtała, Alina Trojanowska, Dominika Tykwińska-Rutkowska, Artur Wdowiak, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Piotr Worona, Rafał Zadykowicz, Danuta Zarzycka, Marian Zdyb. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych a działania administracji publicznej / Anna Lichosik. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2018. - S. 241-256 2018

 • Istota i rodzaje błędu medycznego : zagadnienia wybrane / Anna Lichosik. // W: Odpowiedzialność w ochronie zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 215-223 2018

 • Zastaw na instrumentach finansowych / Anna Lichosik. // W: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim : w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - S. 139-148 2017

 • Emisja obligacji jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez gminę / Anna Lichosik. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 406-419 2017

 • Termin realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółki publicznej / Anna Lichosik. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2017. - S. 281-300 2017

 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako element polityki klimatycznej Unii Europejskiej / Anna Lichosik. // Stud. Prawnoustr. - Nr 37 (2017), s. 35-44 2017

 • Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym / Anna Lichosik. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 64, No 2 (2017), s. 189-198 2017

 • Skarbowe papiery wartościowe na rynku kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 136-153 2017

 • Rynek kapitałowy jako możliwość finansowania działalności gospodarczej : zagadnienia wybrane / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 305-320 2017

 • Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty przez zamawiającego / Anna Lichosik. // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 92-103 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego / Anna Lichosik. // W: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - S. 401-412 2017

 • Obligacje przychodowe jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego / Anna Lichosik // W: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce : bariery, wyzwania. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2017. - S. 115-126 2017

 • Interdyscyplinarny charakter prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 27-42 2017

 • Aksjologia stosowania prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 913-924 2017

 • Informacje poufne w spółce publicznej / Anna Lichosik. - Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 r. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Forma zdematerializowanego papieru wartościowego / Anna Lichosik. // W: Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. : w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Lublin : Innowatio Press Wydawnictwo WSEI, 2016. - S. 275-289 2016

 • Ewolucja pojęcia spółki publicznej w prawie rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - S. 173-185 2016

 • Zakres podmiotowy obowiązku ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółki publicznej / Anna Lichosik. // Disputatio (Gdań.). - 2016, nr 1, s. 43-53 2016

 • Spółki typu spin jako forma aktywności przedsiębiorczości akademickiej w Polsce / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // Vìsn. Nac. Univ. "L’vìvs’ka Polìtehnika". Ser. Menedžment Pìdprizminctvo Ukraïnì. - No. 851 (2016), s. 212-221 2016

 • Spółka publiczna w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Lichosik. // W: Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich. - Łodź : Wydawnictwo Afinanse, 2016. - S. 9-20 2016

 • Prywatyzacja zadań Policji w zakresie ochrony osób i mienia : sprawa Agencji Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 189-204 2016

 • Prospekt emisyjny jako podstawa prawa do informacji o emitencie / Anna Lichosik. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 422-430 2016

 • Klauzula generalna istotnego wpływu informacji poufnej na cenę lub wartość instrumentu finansowego / Anna Lichosik. // W: Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 123-133 2016

 • Insider trading w branży lotniczej / Anna Lichosik. // W: Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 215-228 2015

 • Zakres przedmiotowy prawa rynku kapitałowego : zagadnienia wybrane / Anna Lichosik. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 23-32 2015

 • Swoiste źródła prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Swoiste źródła prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 87-97 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Podwójna osobowość funduszy inwestycyjnych / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 249-271 2015

 • Regulacja informacji poufnych jako przykład europeizacji prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 207-219 2014

 • Charakter prawny wpisu do księgi akcyjnej / Anna Lichosik. // W: Sądowe stosowanie prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 108-117 2014

 • Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne jako czyn nieuczciwej konkurencji / Anna Lichosik. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 405-415 2013

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012 45 lp