Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Mateusz Żaba

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Gospodarcze i Handlowe

Stanowisko           adiunkt
Pokój 2.31
Telefon 32 359 2017
Wewnętrzny 2017
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: czwartek, godz. 17:00-17:45 na platformie MS Teams

 

Bibliografia

 • Instrumenti zaštite vjerovnika društava kapitala koja sudjeluju u prekograničnim pripajanjima i spajanjima u poljskom te slovačkom pravu / Mateusz Żaba. // Zb. Prav. fak. Sveučilišta Rijeci. - Vol. 42, br. 1 (2021), s. 187-203 2021

 • Evolution of private law : new challenges / red. Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego sp. z o.o., 2020. 2020

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu obchodnej spoločnosti podľa poľského práva / Mateusz Żaba. // W: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - S. 189-197 2020

 • Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość / Mateusz Żaba. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2020, nr 3, s. 13-20 2020

 • Predaj podniku dlžníka vrámci tzv. predpripravenej likvidácie vpoľskom konkurznom práve / Mateusz Żaba. // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - S. 297-307 2020

 • On the creditor protection in cross-border division of companies in the light of Directive (EU) 2017/1132 / Mateusz Żaba. // W: Evolution of private law : new challenges. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego sp. z o.o., 2020. - S. 195-207 2020

 • O potrzebie implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczących transgranicznego podziału spółek kapitałowych : uwagi na tle dotychczasowych rozwiązań czeskich / Mateusz Żaba. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 121 (2020), s. 165-181 2020

 • Niekoľko úvah k prevodu akcií v spoločnostiach s účasťou štátu v poľskom práve / Mateusz Żaba. // W: Corporate governance společností s účastí státu. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - S. 187-194 2020

 • Kilka uwag o nabywaniu akcji własnych / Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - S. 1155-1165 2020

 • Status prawny sędziego w Republice Słowackiej / Mateusz Żaba. // W: Status prawny sędziego : państwa europejskie. T. 1. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 379-404 2019

 • Status prawny sędziego w Republice Czeskiej / Mateusz Żaba. // W: Status prawny sędziego : państwa europejskie. T. 1. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 119-148 2019

 • Skutki transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych : studium prawnoporównawcze ustawodawstwa polskiego, czeskiego i słowackiego / Mateusz Żaba. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Pravo na oskaržennâ rišen' pro reorganizaciû tovaristv kapìtalìv u kodeksì torgovel'nih tovaristv Pol'šì / Mateusz Żaba. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2019, no. 10, s. 23-38 2019

 • Łączenie się spółek jako propozycja układowa w postępowaniu restrukturyzacyjnym / Mateusz Żaba. // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 395-404 2019

 • Kilka uwag na temat potrzeby zmiany przepisów dotyczących reprezentacji spółdzielni / Mateusz Żaba. // Prz. Prawa Handl. - 2019, nr 11, s. 34-41 2019

 • Evolution of private law : new perspectives / edited by Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2018. 2018

 • Deyaki problemy implementaciji Evropejs'koho parlamentu ta rady No. 2006/68/ES vid 6 veresnya 2006 r. do pol's'koho zakonodavstva / Mateusz Żaba. // W: Pryncypy i tendenciji zastosuvannya pryvatnoho prava ES i postradyans'kych krajin. Materialy VII Mizhnarodnoho cyvilistychnoho forumu. - Kyiv : Bilocerkvidruk, 2018. - S. 115-119 2018

 • Zaskarżanie uchwał połączeniowych spółek kapitałowych w Kodeksie spółek handlowych / Mateusz Żaba. // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 812-836 2018

 • Wykonywanie umów o roboty budowlane / Mateusz Żaba, Janusz A. Strzępka. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2018. - S. 123-142 2018

 • Sukcesja administracyjnoprawna i procesowa przy podziale przez wydzielenie / Janusz Strzępka, Mateusz Żaba. // Prz. Prawa Handl. - 2018, nr 3, s. 9-18 2018

 • Ochrana zaujmov veritelov pri fuziach kapitalovych spolocnosti w polskom prave / Mateusz Żaba. // W: Konflikty zaujmov v prave obchodnych spolocnosti. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 193-205 2018

 • Czynności prawne przenoszące własność gospodarstwa rolnego / Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba. // Rejent. - 2018, nr 4, s. 58-76 2018

 • Prawo handlowe Ukrainy / red. Valentyna Vasylieva ; tł. Mateusz Żaba, Aleksandr Wróbel. - Iwano-Frankowsk : Instytut Naukowo-Badawczy Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości im. F. Burczaka NANP Ukrainy, 2017. 2017

 • Právna úprava dohody obmedzujúcej prevod akcií v poľskom práve / Mateusz Żaba. // W: Akcionářské dohody : kolektivní monografie. - Praha : Wolter Kluwer ČR, 2017. - S. 215-225 2017

 • Okremi problemy oskarzhennya rishennya zahal'nyh zboriv chleniv koopertyvu u pol's'komu pravi / Mateusz Żaba. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2017, no. 6, s. 46-55 2017

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 lutego 2016 r.: I PK 45/15, art. 493, 494 k.s.h., art. 398(13) § 2 k.p.c. / Mateusz Żaba. // Orzecz. Sądów Pol. - 2017, z. 12, s. 24-32 2017

 • Fúzie kapitálových spoolčností zlúčením a otázka procesnéh o nástupníctva v svelte poľskej a slovenskej judikatúry / Mateusz Żaba. // Acta Iurid. Olomuc. (Print). - Vol. 12 (2017), s. 49-59 2017

 • Evolution of private law : new approach / red. Piot Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. 2016

 • Deliktualna zodpovednost' osob zucastnujucich sa na zalozeni kapitalovej spolocnosti voci zakladanej spolocnosti v pol'skom pravnom poriadku / Mateusz Żaba. // Acta Iurid. Olomuc. (Print). - Vol. 11 (2016), s. 97-104 2016

 • Dekil'ka zauvazhen' shchodo pytannya rehulyuvannya prokury u Pol's'komu pravi / Mateusz Żaba. // W: Pryvatne pravo Ukraini i jevropejs'ka intehraciya: tendenciyi ta perspektywy Materialy VI Mizhnarodnoho cyvilistychnoho forumu 14-15 kvitnya 2016. - Bila Cerkva : TOV Bilocerkivdruk, 2016. - S. 70-72 2016

 • Dekil'ka zauvazhen' shchodo pol's'koji ta ches'koji rehulyaciji vidpovidal'nosti za zobov'yazannyamy tovarystv ob'yednan' kapitaliv do momentu jih stvorennya shlyahom zasnuvannya / Jakub Dohnal, Mateusz Żaba. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2016, no. 3, s. 57-65 2016

 • Legal institution of the share register under Polish Code of Commercial Partnerships and Companies in comparison to Czech and Slovak regulations / Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. // W: Evolution of Private Law : new approach. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. - S. 83-97 2016

 • Korporatyvne pravo Pol'shchi ta Ukraini : monohrafiya / red. V.A. Vasyl'yeva, A. Herbet ; [tłumaczenie polskiej części na język ukraiński: Mateusz Żaba i Aleksander Wróbel]. - Ivano-Frankivsk : Vydavnyctvo Prykarpats'koho nacional'noho universytetu im. Vasylya Stefanyka, 2016. 2016

 • Evolution of private law. Vol. 2 / ed. by Piotr Pinior, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Zgoda na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie słowackim i ukraińskim na tle polskiego Kodeksu spółek handlowych / Mateusz Żaba. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2015, nr 9, s. 19-29 2015

 • Some remarks on the implementation of directive 2006/68/EC into Polish law / Mateusz Żaba. // W: Evolution of private law. Vol. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 83-94 2015

 • Regulacia pravneho statusu spolocnosti s rucenim obmedzenym pred registraciou v polskom Zakonniku obchodnych spolocnosti / Mateusz Żaba. // Acta Iurid. Olomuc. (Print). - Vol. 10 (2015), s. 189-200 2015

 • Primusovij vikup akcij u Kodeksi torgovel’nih tovaristv Pol’si / Mateusz Żaba. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2015, no. 1, s. 49-56 2015

 • Pravne nastupnictvo v prave verejnej spravy v pripade fuzii a akvizicii kapitalovych spolocnosti v polskom pravnom poriadku / Mateusz Żaba. // W: Pravni Rozpravy 2015 : recenzovany sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference. - Hradec Kralove : Magnanimitas, 2015. - S. 177-184 2015

 • Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych / Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. // Prz. Prawa Handl. - 2015, nr 9, s. 42-48 2015

 • Niekolko poznamok k polskej uprave zakladania osobnych spolocnosti v teleinformatickom systeme / Mateusz Żaba. // W: Bratislava Legal Forum 2015 : Collection of Papers from the International Academic Conference 9th - 10th of October 2015. - Bratislava : Univerzita Komenskeho, 2015. - S. 957-966 2015

 • Gwarancja w umowach sprzedaży : kilka uwag prawnoporównawczych / Mateusz Żaba. // W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 399-406 2015

 • Transkordonne zlitta ta priidnna pol's'kih tovaristv z obmezenou vidnovidal'nistu, a takoz pol's'kih akcionernih tovaristv ta vibrani problemi pravonastupnictva / Mateusz Żaba. // W: Ludina, suspil'stvo, derzava : pravovij vimir v sucasnomu cviti : materiali IV Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, 27 lutogo 2004 roku. - Kiv : Tov MP Lesa, 2014. - S. 540-542 2014

 • Reprezentacja handlowych spółek osobowych w polskim orzecznictwie / Adam Słania, Mateusz Żaba. // W: Ewolucja prawa prywatnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 99-112 2014

 • Niekolko poznamok k nadobudnutiu ucasti spolocnikom v pripade vnutrostatnej fuzie polskych kapitalovych spolocnosti / Mateusz Żaba. // W: Pravni Rozpravy 2014 : recenzovany sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference. - Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014. - S. 282-289 2014

 • Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w słowackim Kodeksie handlowym : wybrane problemy prawne / Mateusz Żaba. // Monit. Prawa Handl. - 2013, nr 6, s. 33-41 2013 47 lp