Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Agnieszka Piwowarczyk

Instytut Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.32
Telefon  32 359 2015
Wewnętrzny  2015
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

Szanowni Państwo,

Najbliższe konsultacje odbędą się 21 lutego w godz.14.00-15.00.

Uprzejmie informuję, że moje konsultacje w semestrze letnim będą odbywały się we wtorki w godz. 13.00-13.45 (począwszy od 25.02.2020).

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych będą odbywały się w terminach zjazdów (soboty) w godz.10.45-11.30.

Bibliografia

 • Rola zamówień publicznych w realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 / Agnieszka Piwowarczyk. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2020, nr 1, s. 81-94 2020

 • MŚP szansą na zwiększenie konkurencyjności na rynku zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII Konferencja Naukowa 7-8 października 2019 r., Olsztyn. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 191-200 2019

 • Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w procedurach Prawa zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2019, nr 11, s. 8-14 2019

 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców / Agnieszka Piwowarczyk, Ewa Przeszło. // W: Prawo przedsiębiorcy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 295-316 2019

 • Prawo przedsiębiorców z perspektywy MŚP : ocena funkcjonowania regulacji / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Przedsiębiorcy i ich działalność. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - S. 57-68 2019

 • Dialog techniczny - niedoceniony instrument w procedurze udzielania zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Procedura zamówień publicznych. T. 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. - S. 133-146 2019

 • Pomoc publiczna w kontekście środków z funduszy unijnych / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 481-495 2018

 • Konstytucja biznesu : zmiany korzystne dla przedsiębiorców! / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2018, nr 1, s. 30-35 2018

 • Jak ułatwić dostęp MŚP do rynku zamówień publicznych? / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 265-274 2018

 • Zmiany w finansowaniu Inwestycji Publicznych : nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2018, nr 4, s. 24-29 2018

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2017, nr 2, s. 30-34 2017

 • Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Zamówienia innowacyjne - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw? / Agnieszka Piwowarczyk. // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - Nr 497 (2017), s. 298-308 2017

 • Wpływ wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych na sektor MŚP / Agnieszka Piwowarczyk. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2017, nr 3, s. 49-58 2017

 • Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsiębiorczości / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 321-346 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Projekty hybrydowe jako instrument wdrażania unijnej polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 203-214 2017

 • Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Agnieszka Piwowarczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2016, nr 3, s. 32-36 2016

 • Umowa o dofinansowanie projektu w kontekście dodatkowych obowiązków w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Disputatio (Gdań.). - 2016, nr 1, s. 95-106 2016

 • Ułatwienia dla małych i średnich firm / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2016, nr 4, s. 38-43 2016

 • Specyfika kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Agnieszka Piwowarczyk. // Disputatio (Gdań.). - T. 2 (2016), s. 65-75 2016

 • Procedury zamówień publicznych jako instrument wdrażania unijnej polityki spójności / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. - S. 235-246 2016

 • Umowa w sprawach zamówień publicznych jako rodzaj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 131-140 2013

 • Skutki nieprawidłowości w "małych" zamówieniach / Agnieszka Piwowarczyk. // Kontrola Państ. - 2012, nr 2, s. 109-116 2012

 • Pożyczony potencjał w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego / Agnieszka Piwowarczyk. // Forum Budownictwa Śląskiego. - 2012, wyd. spec., s. 46-47 2012

 • Między miękkim a twardym prawem / Agnieszka Piwowarczyk. // Przetargi Publiczne. - 2011, nr 12, s. 23-26 2011 27 lp