Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Agnieszka Piwowarczyk

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.32
Telefon  32 359 2015
Wewnętrzny  2015
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 w semestrze letnim: wtorek 

Tygodnie parzyste– godz.16.40-18.10

Tygodnie nieparzyste – godz. 11.50-13.20

Bibliografia

 • Pomoc publiczna w kontekście środków z funduszy unijnych / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 481-495 2018

 • Konstytucja biznesu : zmiany korzystne dla przedsiębiorców! / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2018, nr 1, s. 30-35 2018

 • Zmiany w finansowaniu Inwestycji Publicznych : nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2018, nr 4, s. 24-29 2018

 • Jak ułatwić dostęp MŚP do rynku zamówień publicznych? / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 265-274 2018

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2017, nr 2, s. 30-34 2017

 • Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Zamówienia innowacyjne - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw? / Agnieszka Piwowarczyk. // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - Nr 497 (2017), s. 298-308 2017

 • Wpływ wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych na sektor MŚP / Agnieszka Piwowarczyk. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2017, nr 3, s. 49-58 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Projekty hybrydowe jako instrument wdrażania unijnej polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 203-214 2017

 • Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Agnieszka Piwowarczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsiębiorczości / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 321-346 2017

 • Procedury zamówień publicznych jako instrument wdrażania unijnej polityki spójności / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. - S. 235-246 2016

 • Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2016, nr 3, s. 32-36 2016

 • Umowa o dofinansowanie projektu w kontekście dodatkowych obowiązków w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk. // Disputatio (Gdań.). - 2016, nr 1, s. 95-106 2016

 • Ułatwienia dla małych i średnich firm / Agnieszka Piwowarczyk. // Komun. Publiczna. - 2016, nr 4, s. 38-43 2016

 • Specyfika kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Agnieszka Piwowarczyk. // Disputatio (Gdań.). - T. 2 (2016), s. 65-75 2016

 • Umowa w sprawach zamówień publicznych jako rodzaj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Agnieszka Piwowarczyk. // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 131-140 2013

 • Pożyczony potencjał w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego / Agnieszka Piwowarczyk. // Forum Budownictwa Śląskiego. - 2012, wyd. spec., s. 46-47 2012

 • Skutki nieprawidłowości w "małych" zamówieniach / Agnieszka Piwowarczyk. // Kontrola Państ. - 2012, nr 2, s. 109-116 2012

 • Między miękkim a twardym prawem / Agnieszka Piwowarczyk. // Przetargi Publiczne. - 2011, nr 12, s. 23-26 2011 21 lp