Zmiana rozmiaru tekstu:

mgr Bartosz Kubista

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Finansowe

 

Stanowisko          
asystent
Pokój 3.33
Telefon 32 359
Wewnętrzny
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: środa, 13.00 - 13.45

 

 

Bibliografia

 • Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania a swoboda umów wynikająca z art. 3531 k.c. : czy transakcja legalna może być sztuczna? / Bartosz Kubista. // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 195-211 2019

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik, Piotr Zawiślak. - Wyd. 3, popr. i uzup. - Katowice : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania : aspekty prawno-podatkowe / Jadwiga Glumińska- Pawlic, Bartosz Kubista. // Anal. Stud. CASP (Druk). - 2017, nr 1, s. 1-21 2017

 • Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Bartosz Kubista. // W: Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa?. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. - S. 91-103 2017

 • Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania? / Bartosz Kubista. // W: Czy w Polsce istnieje system podatkowy?. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2016. - S. 93-106 2016

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński, Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Katowice : Dom Wydawniczy PWN, 2015. 2015

 • Przedawnienie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową : rozważania na gruncie Konstytucji RP / Bartosz Kubista. // W: Rozważania nad Ordynacją podatkową : de lege lata i lege ferenda. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 93-103 2015

 • Lex bez łez : apteczka prawna / red. Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak ; aut.: Malwina Bartela, Kinga Czyżycka, Grzegorz Frączek, Katarzyna Grotkowska, Patryk Kępa, Urszula Klisiewicz, Bartosz Kubista, Karina Kunc-Urbańczyk, Urszula Ludian-Torbus, Anastazja Miechur, Robert Netczuk, Małgorzata Pohl, Bartłomiej Przymusiński,Ewa Stępień, Anita Strzebińczyk, Anna Szymkowiak, Dobrosława Tomzik. - Katowice : Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", 2014. 2014

 • Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności a koszty postępowania upadłościowego / Bartosz Kubista. // Prz. Podat. - 2014, nr 7, s. 22-28 2014

 • Rewizja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako instrument uszczelniania systemy podatkowego / Bartosz Kubista. // W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2014. - S. 955-965 2014

 • Przesłanki uznania transakcji za eksport pośredni jako przypadek niedostosowania przepisów podatkowych krajowych do prawodawstwa unijnego / Bartosz Kubista. // W: 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. - S. 83-94 2014

 • Opodatkowanie planów motywacyjnych : charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego / Bartosz Kubista, Artur Oleś. // Prz. Podat. - 2013, nr 4, s. 21-28 2013

 • Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług / Bartosz Kubista. // W: Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 86-100 2013

 • Charakter i znaczenie art. 158 i 159 ustawy Prawo bankowe dla systemu upadłości banku krajowego prowadzonego w formie spółki akcyjnej / Bartosz Kubista. // Zesz. Nauk. Prawa Gospod. Handl. (Druk). - Nr 1 (2012), s. 114-140 2012 14 lp