Zmiana rozmiaru tekstu:

Zarządzenie nr 39

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018. Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity: załącznik do uchwały nr 563 Senatu UŚ z dnia 26 kwietnia 2016 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianego samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2017/2018 w sposób następujący:

§ 1

SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2017 do 18 lutego 2018 roku
  w tym:
zajęcia dydaktyczne 2.10.2017 - 22.12.2017
wakacje zimowe 23.12.2017 - 7.01.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 8.01.2018 - 28.01.2018
egzaminacyjna sesja zimowa 29.01.2018 - 11.02.2018
przerwa międzysemestralna 12.02.2018 - 18.02.2018

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego         

19.02.2018 - 15.03.2018

 

SEMESTR LETNI  Od 19 lutego 2018 do 30 września 2018 roku
  w tym:
 zajęcia dydaktyczne 19.02.2018 - 28.03.2018
wakacje wiosenne 29.03.2018 - 3.04.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 4.04.2018 - 10.06.2018
egzaminacyjna sesja letnia 11.06.2018 - 30.06.2018
 egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego           1.09.2018 - 25.09.2018

wakacje letnie

(w tym: minimum 4 tygodnie
nieprzerwanych wakacji letnich,
praktyki zawodowe)

1.07.2018 - 30.09.2018

 

§ 2

1. Dodatkowymi dniami wolnym od zajęć dydaktycznych są 2 maja i 1 czerwca 2018.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

 

Poniżej przedstawiamy podział tygodni w sem. zimowym roku akademickiego 2017/18

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

   

2 - 5 października

9 - 12 października

16 - 19 października

23 - 26 października

30 października - 2 listopada

6 - 9 listopada

13 - 16 listopada

20 - 23 listopada

27 - 30 listopada

4 - 7 grudnia

11 - 14 grudnia

18 - 21 grudnia

8 - 11 stycznia

15 - 18 stycznia

22 - 26 stycznia

 

 

Podział tygodni w sem. letnim roku akademickiego 2017/18

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

 

 

19-22 lutego

26 lutego - 1 marca

5-8 marca

12-15 marca

19-22 marca

26-28 marca

4-5 kwietnia

9-12 kwietnia

16-19 kwietnia

23-26 kwietnia

30 kwietnia

7-10 maja

14-17 maja

21-24 maja

28-30 maja

4-7 czerwca