Zmiana rozmiaru tekstu:

Zarządzenie nr 22

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity: uchwała nr 446 z dnia 21 kwietnia 2015 r.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim uchwalonego uchwałą nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniu 25 kwietnia 2006 r. (tekst jednolity: obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 września 2011 r.) po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2016/2017 w sposób następujący:

§ 1

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2016 do 17 lutego 2017 roku
  w tym:
zajęcia dydaktyczne 1.10.2016 - 22.12.2016
wakacje zimowe 23.12.2016 - 6.01.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 7.01.2017 - 27.01.2017
egzaminacyjna sesja zimowa 28.01.2017 - 10.02.2017
przerwa międzysemestralna 11.02.2017 - 17.02.2017

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego         

18.02.2017 - 15.03.2017

 

SEMESTR LETNI   od 18 lutego 2017 do 30 września 2017 roku   
  w tym:
 zajęcia dydaktyczne  18.02.2017 - 12.04.2017
wakacje wiosenne 13.04.2017 - 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 19.04.2017 - 9.06.2017
egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2017 - 30.06.2017
 egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego            1.09.2017 - 25.09.2017

wakacje letnie

(w tym: minimum 4 tygodnie
nieprzerwanych wakacji letnich,
praktyki zawodowe)

1.07.2017 - 30.09.2017

§ 2

1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 31 października 2016 r. i 2 maja 2017 r.

 

Poniżej przedstawiamy podział tygodni w sem. zimowym roku akademickiego 2016/17

tygodnie parzyste:                                                           tygodnie nieparzyste:
   
3 -  6 października                                                           10-13 października
17-20  października  24-27 października 
31 października   - 3 listopada 7 - 10 listopada
14 - 17 listopada 21 - 24 listopada
28 listopada - 1 grudnia 5  - 8 grudnia
12 - 15 grudnia 19- 22 grudnia
9- 12 stycznia 16-19 stycznia
23 - 26 stycznia

 

Poniżej przedstawiamy podział tygodni w sem. letnim roku akademickiego 2016/17

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

   

20-23 lutego

27 lutego - 2 marca

6- 9 marca

13 - 16 marca

20 - 23 marca

27 - 30 marca

3 - 6 kwietnia

10-12 kwietnia

19-20 kwietnia

24-27 kwietnia, 4 maja

8-11 maja

15-18 maja

22 - 25 maja

29 maja - 1 czerwca

5 - 8 czerwca