Zmiana rozmiaru tekstu:

Regulamin The School of US Business & Law – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

§1 – Organizatorzy

The School of US Business & Law (dalej: Szkoła) jest międzynarodowym projektem organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z następującymi Amerykańskimi wydziałami prawa:

The Loyola University, New Orleans College of Law

The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law

The University of Toledo, College of Law

Program Szkoły składa się z dziesięciu kursów, z których każdy trwa jeden weekend (każdy weekend jest nazywany „kursem”). Każdy kurs składa się z dwóch dni zajęciowych. (każdy dzień zajęciowy nazywany jest „sesją”).

§2 – Wymagania dot. kandydatów

Z racji tego, że wszystkie sesje będą prowadzone wyłącznie po angielsku, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Program Szkoły skierowany jest do każdego zainteresowanego tematyką Kursu, w szczególności zagadnieniami biznesowo-ekonomicznymi oraz prawniczymi.

§3 – Rekrutacja

Aplikujący proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.Wysłania swojego zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze wskazaniem danych wymaganych dla rejestracji, tj.:

a)Dokładnego adresu zamieszkania

b)Imion rodziców

c)Numeru identyfikacyjnego PESEL

2.Załączając dowód uiszczenia opłaty.

Minimalna liczba wymagana do rozpoczęcia Kursu wynosi 25 uczestników

Maksymalna liczba uczestników: 50

Ewentualna selekcja uczestników zostanie dokonana przez Organizatora Kursu. Uczestnicy mogą zostać zaproszeni na rozmowę wstępną, jeśli w ocenie organizatorów usprawni ona proces rekrutacji.

§4 – Obecność i udział w Szkole

Aby uzyskać certyfikat wymagane jest zaliczenie 9 z 10 przedmiotów. Przed każdą sesją sprawdzana będzie lista obecności.

Przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu Profesorowie mogą udostępnić materiały w formie elektronicznej. Od słuchaczy oczekuje się, że odpowiednio przygotują się do zajęć, co może oznaczać np. przygotowanie zadań przekazanych przez profesorów. Materiały będą dostępne przed i w trakcie sesji w formie elektronicznej, a część z nich zostanie wydrukowana zgodnie z instrukcjami profesorów. Wymagana może być również odpowiednia forma aktywności w czasie sesji.

Organizatorzy Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmiany uregulowań dot. obecności i udziały w przyszłych edycjach Szkoły dla osób, które chciałyby zapisać się po raz kolejny.

Terminy zajęć dostępne są na oficjalnej stronie Szkoły http://www.wpia.us.edu.pl/studia/susbl

§5 – Weryfikacja wiedzy studentów

Od studentów oczekuje się, że spełnioną określone wymagania ustalone przez profesorów, które mogą dotyczyć m.in. prac pisemnych, udziału w sesjach oraz zdania testów końcowych i kolokwiów.

§6 – Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu Szkoły słuchacze otrzymają certyfikat. Wydanie certyfikatu może być uzależnione od wniesienia całości opłaty czesnego.

§7 – Opłaty

Opłata za udział w Szkole wynosi 3200zł od słuchacza, przy jednorazowej wpłacie. Opłata ratalna powoduje wzrost całościowej opłaty za Kurs w wysokości 5% wpłaty jednorazowej. Podzielenie opłaty na dwie raty, za każdy semestr, nie powoduje wzrostu opłaty całościowej (jest traktowane jak wpłata jednorazowa w myśl niniejszego regulaminu). Opłata obejmuje cały rok akademicki (10 miesięcy, dwa semestry). Opłatę wnosi się na indywidualny rachunek bankowy generowany na stronie http://student.us.edu.pl/node/146 przed zgłoszeniem.

Opłata zostanie bezzwłocznie zwrócona na wskazany przez słuchacza rachunek bankowy w przypadku odrzucenia zgłoszenia.

§8 – Naruszenia regulaminu

Warunkiem uczestnictwa w Szkole i jej ukończenia jest przestrzeganie zasad dobrej wiary i uczciwego postępowania.