Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Stacjonarne - Zasady kwalifikacji

Nowa matura

Zasady kwalifikacji dla Kandydatów z nową maturą znajdą Państwo w pliku do pobrania: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/uchw201429009.pdf

Rekrutacjia na rok akad. 2016/2017: kryteria rekrutacyjne 2016/2017.

Wszystkie informacje o IRK dostępne są na stronie http://kandydat.us.edu.pl.

Szczegółowy opis procedury rejestracji znajdą Państwo pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty.
 

Stara matura

Zgodnie z informacjami dostępnymi na http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-ze-stara-matura:

Jeżeli zasady określone wkryteriach przyjęć 2015/2016 na wybrany kierunek studiów nie stanowią inaczej, to przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego, jeżeli w przypadku danego kierunku lub specjalności minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na jego przeprowadzenie.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 — 100 % 6 — 100 %
4 — 70 % 5 — 80 %
3 — 30 % 4 — 75 %
  3 — 50 %
  2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Wszystkie informacje o IRK dostępne są na stronie http://kandydat.us.edu.pl. Szczegółowy opis procedury rejestracji znajdą Państwo pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty.