Zmiana rozmiaru tekstu:

DOKTORANCI PRZYJĘCI W ROKU AK. 2017/18

Zajęcia seminaryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, a ich termin wyznacza opiekun naukowy.

 

DOKTORANCI PRZYJĘCI W ROKU AK. 2015/16

Wykłady gościnne odbywac się będą przeważnie w piątki w godzinach 17.00-20.00 natomiast zajęcia seminaryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, a ich termin wyznacza opiekun naukowy.

 

DOKTORANCI PRZYJĘCI W ROKU AK. 2014/15

Wykłady gościnne odbywac się będą przeważnie w piątki w godzinach 17.00-20.00 natomiast zajęcia seminaryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, a ich termin wyznacza opiekun naukowy.

 

DOKTORANCI PRZYJĘCI W ROKU AK. 2012/13 i 2013/14

Zajęcia wykładowe odbywają się w soboty (jeden lub dwa razy w miesiącu), wykłady gościnne odbywac się będą przeważnie w piątki w godzinach 17.00-20.00 natomiast zajęcia seminaryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, a ich termin wyznacza opiekun naukowy.

 

DOKTORANCI PRZYJĘCI PRZED ROKIEM AK. 2012/13

Zajęcia wykładowe odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.00-20.00, wykłady gościnne odbywac się będą przeważnie w poniedziałki w godzinach 17.00-20.00, natomiast zajęcia seminaryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, a ich termin wyznacza opiekun naukowy.

  • Program Studiów Doktoranckich
I rok
 
Metodologia nauk prawnych - egzamin
Seminarium – zaliczenie
Wykłady gościnne – zaliczenie
 
II rok
 
Filozofia - egzamin
Seminarium – zaliczenie
Wykłady gościnne – zaliczenie
 

III rok

Wykładnia i stosowanie prawa - egzamin
Seminarium – zaliczenie
Wykłady gościnne – zaliczenie

IV rok

Seminarium – egzamin
Wykłady gościnne – zaliczenie