A A A
placeholder login poczta US

Praktyka w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP

Nr referencyjny: P/CRW/Bielsko-Biała/miesiąc

Miejscowość: Bielsko Biała

Termin praktyk: 1-31 marca, 1-30 kwietnia, 1-31 maja, 1-30 czerwca, 1-31 lipca, 1-31 sierpnia,
1-30 września, 1-31 października, 1-30 listopada, 1-31 grudnia 2011
Jednostka organizacyjna: Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
Komórka organizacyjna: Biuro CRW w Katowicach Zamiejscowe Stanowisko w Bielsku Białej

Opis jednostki:
Celem CRW jest sprawne odzyskiwanie wierzytelności trudnych klientów rynku detalicznego poprzez restrukturyzację lub windykację w tym prowadzenie wczesnego monitorowania opóźnień w spłacie należności oraz zwiększenie efektywności odzyskiwania należności i wierzytelności trudnych poprzez wzrost przychodów z tego tytułu i racjonalizację kosztów z tym związanych.
W toku wykonywanych czynności jednostka ściśle współpracuje z Sądami, organami egzekucyjnymi, Policją i Prokuratura oraz innymi instytucjami i urzędami państwowymi oraz samorządu terytorialnego.
Działalność CRW daje możliwość pozyskania wiedzy zarówno o charakterze ekonomicznym w zakresie funkcjonowania sektora bankowego jak i prawniczym. Daje możliwość odbycia praktyki w ramach doświadczonego zespołu, w trakcie której pozyskanie merytorycznej wiedzy z zakresu specyfiki sektora bankowego w aspekcie ekonomicznym czy praktyki w aspekcie prawnym poprzez „żywy” kontakt w szczególności z procedurą cywilna i karną staj się być istotnym doświadczeniem.

Główne zadania
- przygotowywanie korespondencji z Klientami oraz dokumentacji sądowej i egzekucyjnej w tym pozwów, wniosków egzekucyjnych i innych pism procesowych,
- monitoring zaległości w spłacie wierzytelności banku,
- rejestracja i analiza bieżącej korespondencji,
- inne czynności o charakterze administracyjnym.
Zgłoszenia (formularz aplikacyjny i list motywacyjny) prosimy kierować na skrzynkę e-mail: CRW.rekrutacja@pkobp.pl z numerem referencyjnym w temacie maila, w terminie do: 2011-11-30
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO BP SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Data ważności: 
14.11.2011 - 13:11
  • Grafiki do stron