A A A
placeholder login poczta US

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania

Kontakt:

SEKRETARIAT:

mgr Agnieszka Cichoń

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p. 33 ( parter )
tel.: 032 359 21 49
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
strona internetowa: www.wpia.us.edu.pl
Kierownik: dr hab. Michał Kania
 

Godziny otwarcia sekretariatu: 

poniedziałek : 14.00-17.00, (lipec 12.00-15.00, sierpień 11.00-14.00 )

wtorek  12.00 - 15.00, (lipec 12.00-15.00, sierpień 11.00-14.00 )

środa NIECZYNNE

czwartek  12.00 - 15.00, (lipec 12.00-15.00, sierpień 11.00-14.00 )

piątek 11.00-14.00
 

Czas trwania:
2 semestry

Charakterystyka studiów:

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej głównie w zakresie prawa: gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji prawa pracy i finansów publicznych.
Przedmioty prowadzone w ramach studiów to m.in. wstęp do prawa konstytucyjnego, ustrój administracji lokalnej w Polsce, prawo administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej, finanse publiczne i system podatkowy w Polsce, teoria i praktyka negocjacji, wstęp do prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, podstawy prawa handlowego, środki prawne interwencjonizmu państwowego w gospodarce rynkowej, instytucje europejskie, ustrój organów ochrony prawnej..
Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia.
 

Kryteria kwalifikacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków).

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia

• odpis dyplomu

• zdjęcie

• zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia

•kserokopia dowodu osobistego

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które generuje się ze strony http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
Dokumenty można pobrać ze strony: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty

Data rozpoczęcia październik 2015 r. :
Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz.15.00

Termin składania dokumentów:

I nabór: 01.06 - 12.06.2015 r.

II nabór : 06.07 - 10.07.2015 r.

III nabór: 07.09 - 18.09.2015 r.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Odpłatność za studia:

- opłata jednorazowa – do 01.10.2015 r. - 3200 zł (opłata za 2 semestry)

- opłata jednorazowa – do 01.10.2015 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr); do 01.03.2016 r. – 1600zł

(opłata 2 semestr)

- opłata w ratach *: I semestr – I rata - do 01.10.2015 r. – 554,40 zł

II rata – do 15.11.2015 r. – 554,40  zł

III rata – do 15.12.2015 r. – 571,20 zł

II semestr – I rata – do 01.03.2016 r. - 554,40  zł

II rata – do 15.04.2016 r. - 554,40  zł

III rata – do 15.05.2016 r. – 571,20 zł

 

 

ZałącznikWielkość
pracadypl.pdf140.99 KB
podaniestpod.doc67 KB
harmonogramaz14-15z.doc50 KB
harmonogram_2_21415l.doc58.5 KB
zobowiazaniepod.doc27 KB
  • Grafiki do stron