A A A
placeholder login poczta US

Studia doktoranckie

Zmiana terminu inauguracji roku ak. 2010/11

Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia roku ak. 2010/11 został przesunięty na 13 paździenika 2010r na godz. 17.00. Po uroczystej części odbędą się zajęcia z Metodologii nauk prawnych, które będa trwać do 18.30. Przed inauguracją zapraszamy po odbiór legitymacji i indeksów do Sekretariatu Studiów Doktoranckich (indeksy i legitymacje do odbioru od 6 października 2010r.).

 

Obrona doktorska mgr Joanny Kastelik

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 Stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, iż 5 października 2010r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11b (sala nr 1.4) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Egzamin z filozofii - dodatkowy termin

Uprzejmie informujemy, że na egzamin z filozofii należy zgłosić się do prof. dr. hab. Bogdana Dembińskiego między 11.00 a 14.00 w dniu 28 września 2010r. - Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, p.326.

Zajęcia dla III roku - Wykładnia i stosowanie prawa

Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia z Wykładni i stosowania prawa na III roku Studiów Doktoranckich odbędą się 18 października 2010r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli 3.

Zajęcia dla II roku - Filozofia

Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia z filozofii na II roku Studiów Doktoranckich odbędą się 11 października 2010r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli 3.

Inauguracja roku ak. 2010/11

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku ak. 2010/11, która odbędzie się 6 października (środa) br. o godz. 17.00 w auli nr 2.

Stypendia naukowe

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia naukowe należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich do dnia 30.09.2010r.

Egzamin z Metodologii nauk prawnych

Uprzejmie informujemy, że dodatkowy termin egzaminu z Metodologii nauk prawnych został wyznaczony na 15.09.2010r. na godz. 17.00 w auli 3.

Seminarium Pani prof. Teresy Dukiet-Nagórskiej

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. dr hab. Teresę Dukiet-Nagórską odbędzie się 18 października o godz. 16:40w pokoju 3.19. Tematem spotkania będzie referat mgr. Bartłomieja Rupika pt. " Regulacje związane z ryzykiem sportowym na gruncie common law oraz konkretne kazusy".

Każde kolejne spotkanie seminaryjne odbywać się będzie w trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 16:40 w pokoju 3.19.

Projekt unijny dla młodych naukowców.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem.

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 lipca Sekretariat będzie czynny do godz. 13.30.

Egzamin z filozofii

Uprzejmie informujemy, że egzamin z filozofii u Pana prof. dr hab. Bogdana Dembińskiego odbędzie się 28.06.2010r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w p.326 na Wydziale Nauk Społecznych. Jednocześnie informujemy, że kolejny termin egzaminu wrześniowego zostanie podany na początku września na stronie internetowej w ogłoszeniach.

Godziny pracy Sekretariatu w lipcu i sierpniu

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu Sekretariat Studiów Doktoranckich będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Seminarium doktoranckie Pana prof. dr. hab. Marka Zdebla

Zapraszamy na seminarium doktoranckie Pana prof. dr. hab. Marka Zdebla, które odbędzie się 2 lipca br. o godz. 17.00.

Egzamin z Matodologii nauk prawnych

Uprzejmie informujemy, że egzamin z Metodologii nauk prawnych dla I roku odbędzie się:

14.06.2010 o godz. 18.30 w auli nr 5

28.06.2010 o godz. 18.30 w auli nr 6

Seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. dr hab. Lidię Zacharko

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. Lidię Zacharko odbędzie się 14.06.2010r. o godz. 16.00.

Zapraszamy

TELEFONOGRAM

seminarium doktoranckie prof. dr hab. B. Mikołajczyk - temat

Szanowni Doktoranci,

Temat przewodni najbliższego seminiarium doktoranckiego prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk będzie następujący: "Ius cogens a użycie siły w kontekście odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej".

Seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. dr hab. Barbarę Mikołajczyk

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. Barbarę Mikołajczyk odbędzie się 19.05.2010r. o godz. 17.30.

Zapeaszamy.

UWAGA II rok - ostatni wykład z Filozofii

Uprzejmie informujemy, że ostatni wykład z Filozofii odbędzie się 24 maja 2010r. o godz. 17.00.

Zapraszamy.

UWAGA I ROK

Uprzejmie informujemy, że "egzamin próbny" (termin zerowy) z Metodologii nauk prawnych odbędzie się 26 maja 2010r. o godz. 18.00 w auli nr 5 (I piętro).

Zapraszamy.

Seminarium doktoranckie prowadzone przez Pana dr hab. Andrzeja Bisztygę

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Pana dr hab. Andrzeja Bisztygę odbędzie się 15.06.2010r. o godz. 16.00.

Zapraszamy.

Seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. dr hab. Lidię Zacharko

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Panią prof. Lidię Zacharko odbędzie się dnia 17.05.2010r. o godz. 16.30. Przypominamy także o przygotowaniu publikacji.

Zapraszamy.

Seminarium doktoranckie prowadzone przez Pana prof. dr hab. Marka Zdebla

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Pana prof. Marka Zdebla odbędzie się dnia 27.05.2010r. o godz. 17.00.

Zapraszamy.

Uwaga seminarzyści Pani prof. Stanisławy Kalus

Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie planowane na dzień 11.05.2010r. zostaje przeniesione na 12.05.2010r. na godz. 17.00.

Zapraszamy.

  • Grafiki do stron