A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

Odwołany dyżur - prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

W związku z godzinami rektorskimi w dniu dzisiejszym tj. 02.11 dyżur dziekański Pani Prof. T. Dukiet-Nagórskiej jest odwołany.

Zmiana terminu dyżuru mgr Błażeja Mądrzyckiego

Szanowni Państwo mój dyżur zaplanowany na dzień 04. 11. 2010r., zostaje przeniesiony na dzień 09.11.2010r.
Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszam.

Błażej Mądrzycki

prof.Adam Lityński do seminarzystów zaocznego prawa rok IV i V

   Uprzejmie ponownie informuję, że seminarium dla studentów zaocznych prowadzę CO 2  TYGODNIE  (ponad 2 godziny) we wtorki od godz. 16,oo.  Najbliższe posiedzenie seminaryjne odbędzie się 2 listopada  (będzie NIELEGALNE, ponieważ jest to dzień wolny od zajęć na Uniwersytecie).  Zapraszam więc na nielegalne zebranie!!!  Następnre w regularnych odstępach 2-tygodniowych.    <W równoległe wtorki co 2 tygodnie mam inne zajęcia, więc nie może być zakłoceń>.

zagadnienia z logiki

W załączniku dostępne są zagadnienia z logiki dla grupy III cz. I i II

materiały do przygotowania dla grup 4,5,7 prawo międzynarodowe prywatne

Studenci grupy 4,5,7 proszeni są o przygotowanie na  ćwiczenia   z prawa miedzynarodowego prywatnego  w dniu  14 listopada zagadnień z zobowiązań

STYPENDIA NAUKOWE 2010/2011

W załączniku podajemy Państwu listę studentów Niestacjonarnego Prawa, którym na rok akademicki 2010/2011 zostało przyznane stypendium naukowe.

Osoby, które nie podawały numeru konta bankowego, proszone są a jaknajszybsze wysłanie informacji na adres agnieszka.cichon@us.edu.pl, w tereści emaila należy podać :

imię i nazwisko

nr indeksu, nazwę banku i numer rachunku bankowego.

Ww.

Seminarium - IV rok prof. dr hab. G. Łaszczyca

Pierwsze spotkanie z zajęć seminaryjnych dla studentów, którzy zalogowali się do prof. dr hab. G. Łaszczycy odbędzie się 15.11.2010r. o godzinie 17, p. 1.39

terminy konwersatorium u prof. dr hab. k>marszała - rok V

 Konwersatorium dla studentów studiów niestacjonarnych prawa : "Środki zaskarżenia w procesie karnym" prowadzone pzrez prof. dr hab. K.Marszała odbywac się będzie w środy o godz. 17.30 w dniach: 17, 24 listopada, 15 grudnia, 5 stycznia

dodatkowe konwersatorium grupa I rok IV

W związku z brakiem miejsc zostało uruchomione dodatkowe konwersatorium dla studentów roku IV z grupy I prowadzone przez Panią dr K.Chodań : Elementy romanistyczne we współczesnych umowach zobowiązaniowych, w grupie drugiej zostały dodane dodatkowe miejsca do uruchomionych wcześniej konwersatoriów.

Egzamin komisyjny - teoria i filozofia prawa

Egzamin komisyjny z teorii i filozofii prawa odbędzie się 03.11br o godz. 15.30 w pok. 1.29.

zajęcia dla studentów powtarząjacych prawo karne

 Studenci powtarzający przedmiot prawo karne mają obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach w sem. III  w harmonogramie zajęć  roku III gr. I ustalono zajęcia dla grupy 18 - oznaczone one są kolorem czerwonym, zajęcia te prowadzone będą przez dr. M.Kalitowskiego, przypominamy jednocześnie o konieczności zalogowania się na te zajęcia za pośrednictwem  dziekanatu.

wpis na zajęcia z powtarzanych przedmiotów rok III

Studenci, którzy powtarzają przedmiot: prawo cywilne cz. ogólna,  prawo konstytucyjne, prawo administracyjne oraz prawo karne proszeni są o kontakt z dziekanatem celem wpisu do grup ćwiczeniowych z powtarzanych przedmiotów. Studenci powtarzający przedmiot historia doktryn polityczno prawnych oraz psychologia proszeni są o kontakt po 5.11

Seminarium - IV i V rok dr hab. W. Klyta

Pierwsze spotkanie z zajęć seminaryjnych dla studentów IV roku, którzy zalogowali się do dr hab. W. Klyty odbędzie się 08.11.2010r. o godz. 18.20 p. 2.10

Seminarium dla V roku odbędzie się 03.11.2010 o godz. 16.45 p. 2.10

Spotkanie informacyjne w sprawie seminarium dla IV roku - prof. dr hab. W. Kowalski

Dnia 28.11.2010r. o godzinie 16.15 w p. 2.8 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie seminarium, dla osób zalogowanych do prof. dr hab. W. Kowalskiego

zagadnienia logika gr. III- odwołany dyżur dr M.Leśniak

 w związku z chorobą  odwołany zostaje dyżur dr M.Leśniaka w dniu 26.10. Zagadnienia z logiki dla studentów III grupy roku I zostaną podane w nabliższym czasie.

Seminarium (IV, V rok) - prof. dr hab. J. Strzępka

Spotkanie organizacyjne dla seminarzystów IV, V roku prof. J. Strzępki odbędzie się 26.10br o godz. 11.00 w sali 2.29.

Seminarium - IV rok prof. dr hab. E. Rott-Pietrzyk-INFORMACJA

 
Przypominamy, iż seminarium z prof. dr hab. E. Rott-Pietrzyk dla IV roku odbędzie sie 26.10. o godzinie 18.30 w sali 1.40 ((osoby chętne mogą też uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych dla studentów stacjonarnych we wtorki o godz. 13.30, s. 2.20 oraz przychodzić na dyżury

 

Lista osób do weryfikacji średniej odnośnie stypendium naukowego po I roku 2009/2010

W załączeniu lista osób do weryfikacji średniej odnośnie stypendium naukowego po I roku 2009/2010. Osoby, które uzyskały średnią 4.0 lub powyżej , a nie znajdują się na liście proszone są o kontakt z dziekanatem (359-16-98; 359-20-66) lub agata.mironowicz@us.edu.pl, marta.wilk@us.edu.pl.

zagadnienia prawo cywilne cz. ogólna prof. dr hab. E.Rott-Pietrzyk

W załączniku dostępne są zagadnienia na egzamin z prawa cywilnego cz. ogólnej u prof. dr hab. E.Rott- pietrzyk

Egzamin komisyjny - prawo pracy

Egzamin komisyjny z prawa pracy odbędzie się 27.10br o godz. 13.15 w pok. 1.29.

Seminarium IV rok- prof. dr hab. K. Zgryzek

Seminarium dla studentów IV roku  prowadzone przez prof. dr hab. K. Zgryzka odbędzie się 12.11.2010 o godz. 15.30 p. 3.24.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy z profesorem: kz@us.edu.pl jak również o zapozananie się z tematami prac, które zamieszczone są na stronie profesora i przygotowanie na spotkanie trzech propozycji temtów z listy lub własnych. Na zajęcia seminaryjne prosimy zabrać ze sobą pamięć przenośną.

Konwersatorium - IV rok prof. dr hab. E. Rott-Pietrzyk-INFORMACJA

Studenci, którzy zalogowali się na konwersatorium do prof. dr hab. E. Rott-Pietrzyk proszeni są przed pierwszym spotkaniem w ramach konwersatorium zajrzeć do następujących plików: sylabus (tu znajdziecie Państwo informacje dotyczące zakresu tematycznego i literaturę), publikacje oraz konwersatruim (informacje podejmowanych tematach).

Seminarium - IV i V rok prof. dr hab. S. Kalus

 

Zajęcia seminaryjne prowadzone przez prof. dr hab. S. Kalus odbędą się:

IV rok - 27.10.2010 o godz. 17.00 p. 2.13

V rok - 27.10.2010 o godz. 18.00 p. 2.13

Mariusz Jagielski - przeniesiony dyżur

Informuję uprzejmie, że mój najbliższy dyżur zostaje przeniesiony z dnia 21 października na dzień 22 października. Godzina pozostaje bez zmian (10.00-11.00).

Za ewentualne utrudnienia przepraszam,

Mariusz Jagielski

Seminarium- dr hab. L. Wilk- ODWOŁANE

Informujemy, iż seminarium dla IV i V roku u dr hab. L. Wilka które powinno odbyć się 25.10 zostaje ODWOŁANE.

Seminarium (IV, V rok) - prof. L. Zacharko

Zajęcia seminaryjne prowadzone przez prof. L. Zacharko dla IV, V roku odbędą się 26.10br o godz. 17.00 w pok. 1.36.

Terminy zajęć seminaryjnych IV rok - prof. T. Dukiet-Nagórska

Terminy zajęć seminaryjnych dla IV roku z prawa karnego prowadzone przez prof. T. Dukiet-Nagórską:

07.11 - godz. 13.45 pok. 3.19

21.11 - godz. 14.45

11.12 - godz. 18.00

19.12 - godz. 16.30

08.01 - godz. 9.50

 

Seminarium- prof. dr hab. A. Łabno

Studenci IV roku, którzy zapisali się na seminarium do prof. dr hab. A. Łabno proszeni są o kontakt z Panią profesor na najbliższym zjeździe tj. 23.10.2010r. lub 24.10.2010r.  po wykładzie z elementów teorii polityki (zajęcia z V rokiem)

rok V odwołane konwersatoria Elementy romanistyczne we wspólczesnych umowach... oraz Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego....

W związku z małą ilością chętnych konwersatoria dla roku V Elementy romanistycne we wspólczesych umowach zobowiązaniowych  oraz Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach III filaru Unii Europejskiej nie będą się odbywały w roku akad. 2010/11, studenci którzy dokonali rejestracji na powyższe konwersatoria proszeni są o dokonanie ponownego wyboru

logowanie w rejestracji żetonowej

 W związku z   powtarzająca się sytuacją w której studenci, oddający  indeksy do zaliczenia nie dokonali wcześniej logowania na przedmioty wybierane w rejestracji żetonowej (przedmioty wykształcenia ogólnego, konwersatoria,  wykłady monograficzne), przypominamu Państwu, iż każdy student zobowiązany jest  do  zalogowania się na te zajęcia na stronie ul.us.edu.pl  Studenci roku II logują się na jeden z dwóch przedmiotów wykształcenia ogólnego, studenci roku III  logują się na jeden z dwóch wy

  • Grafiki do stron