A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

egzamin poprawkowy z Historii Prawa

 Informujemy studentów pierwszego roku wszystkich trzech grup wykładowych zaocznego prawa, że egzamin poprawkowy z Historii Prawa (egzamin ustny) odbędzie się 7 marca (niedziela) o godz. 9.00 w pokojach Katedry Historii Prawa (26,28,29,33). W razie potrzeby, egzaminować będziemy również 6 marca od godz. 9.00 - decyzja w tej sprawie zapadnie najpóźniej do 15 lutego.

Egzaminatorzy z Katedry Historii Prawa

 

Wyniki egzaminu przedterminowego z HISTORII PRAWA dla grupy drugiej wykładowej. Oceniała Anna Stawarska-Rippel

 Wyniki egzaminu przedterminowego z 10 stycznia dla grupy drugiej wykładowej. Minusy nie będą wpisywane.

Zapraszam po wpisanie ocen w godzinach moich dyżurów. 12 i 19 stycznia w godz. 15.10-16.30. Kolejny dyżur 2 lutego w godz. 17-18. Następne terminy dyżurów zostaną ogłoszone w najbliższym tygodniu (zmiana godzin ze względu na przerwę międzysemestralną).

Anna Stawarska-Rippel

 

265961  3

Seminarium IV rok - prof. Z. Tobor

Zajęcia seminaryjne prowadzone przez prof. Z. Tobora w dniu 13.01.2010r na prośbę studentów nie odbędą się, zostaną odpracowane w innym terminie. W razie pytań można kontaktować się z Dziekanem na dyżurach w środy lub drogą mailową.

Prawo karne z mgr D. Lorek - NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO!

Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się podczas przerwy międzysemestralnej z Ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 206, poz. 1589).

Powyższa nowelizacja wejdzie w życia dnia 8. czerwca 2010 r., a więc nowy stan prawny będzie obowiązywał Państwa na egzamnie z prawa karnego zaplanowanego na sesję letnią 2010 r.

Pozdrawiam,

Dominika Lorek

II rok, grupa 14 - wyniki kartkówki nr 2 z prawa karnego

Szanowni Studenci,

zgodnie z Państwa prośbą zamieszczam wyniki kartkówki z prawa karnego z 8. stycznia 2010 r. Plik zawiera również sumę dotychczas zebranych przez Państwa punktów.

Pozdrawiam,

Dominika Lorek

Wyniki egzaminu "0" z procesu karnego Studia niestacjonarne – 7.1.2010
           Prace oceniane przez prof. Adama Lityńskiego

Seminarium - prof. T. Widła

Zajęcia z kryminalistyki prowadzone przez prof. T. Widłę odbędą się 18.12.2009r. o godz. 17.00

Seminarium IV rok - dr hab. A. Bisztyga

Seminarium dla IV roku prowadzone przez dr hab. A. Bisztygę odbędzie się:

17.12.2009r. godz. 17.30

21.01.2010r. godz.17.30  pok. 2.44

Podpisywanie aneksów - rok III

Studenci III roku proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu celem podpisania aneksów do umów finansowych.

II rok, grupy 15 i 16 PK

Szanowni Studenci!

Przypominam! Na piątek prosze przgotować formy stadialne!

Agnieszka Rudnicka

 

II rok, grupy 6, 7 i 8 - wyniki PK

Szanowni Studenci!

Pozniżej znajdują się nazwiska osób, które uzyskały z kartkówki wynik pozytywny:

Grupa 6: Barszcz M., Błach M., Borczuch M., Borkowska A., Ciekańska S., Dusiło A., Dyduch W., Dyka M., Dziuba A., Fraś J., Gałuszkiewicz A., Gołębiowski J., Gruszka M., Hermann W., Janus I., Kopczyńska A., Kosałka J., Kowalczyk K., Kozieł K., Krokiewicz E., Lewandowski T., Luty A., Maławski P., Morawiec M., Purtak S., Rogalski T., Sławińska M., Swoboda B., Tetla M.

  • Grafiki do stron