A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

kolejne dyżury/spotkania seminaryjne dr J.Kiszka w lutym

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury i konsultacje dla seminarzystów odbędą się w dniach:
 16 lutego br. (wtorek) w godz. 14:40 – 15:10 i 15:50 - 16:50
 22 lutego br. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 12:30.

Pełny plan dyżurów i zajęć seminaryjnych w semestrze letnim 2009/2010 zostanie podany
do wiadomości w drodze osobnego ogłoszenia.

Katowice, dnia 10 lutego 2010r. dr Joanna Kiszka
 

kolizje w zajęciach rok V

Studenci, którzy mają kolizję  w zajęciach na roku V proszeni są o kontakt z dziekanatem

Zagadnienia na konwersatorium - Umowy nienazwane w prawie cywilnym rok IV

"Szanowni Państwo,
na pierwsze spotkanie konwersatoryjne, które odbędzie się 27.03. o godz. 14.55, s. 3.51 proszę przygotować ogólne wiadomości dotyczące umów nazwanych, nienazwanych i mieszanych (pojęcie, kryteria kwalifikacji do poszczególnej grupy, rodzaje).

Konwersatorium dr hab.Ewy Rott-Pietrzyk

Szanowni Państwo,
na pierwsze spotkanie konwersatoryjne, które odbędzie się 27.03. o godz. 14.55, s. 3.51 proszę przygotować ogólne wiadomości dotyczące umów nazwanych, nienazwanych i mieszanych (pojęcie, kryteria kwalifikacji do poszczególnej grupy, rodzaje).

Seminarium magisterskie rok IV u prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej

Seminarium  magisterskie dla studentów IV roku u prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej  odbywać będzie się o godz. 18.00 w terminach: 24 luty, 10,24 marzec, 7,21 kwiecień, 5,19 maj 

SEMINARIA ROK V prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórska

Seminaria magisterskie dla studentów V roku  u prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej  odbywać się  będą  w 2 i 4 wtorek miesiąca o godz. 16.30 począwszy od 23 lutego.

Wyniki pierwszego terminu egzaminu z historii prawa. Prace oceniane przez dr Annę Stawarską-Rippel

 Wyniki pierwszego terminu egzaminu z historii prawa. Prace oceniane przez dr Annę Stawarską-Rippel. Tylko poniżej zamieszczone oceny będzie wpisywać do indeksów dr Anna Stawarska-Rippel. Wpis do indeksu można uzyskać 12 lutego w pok. 26 w godz. 15.30-16.30 oraz w godzinach dyżurów wyznaczonych na semestr letni. Minusy nie będą wpisywane

 

Wpisy z logiki - dr M. Leśniak gr.3

Wpisy z logiki dla grupy 3 (dr M. Leśniak) odbędą się 09.02.2010r od godz. 19.00.

Mariusz Jagielski - odwołane dyżury

Informuję uprzejmie, że moje czwartkowe dyżury w dniach 11 lutego oraz 18 lutego są odwołane.

Wszystkie pozostałe dyżury w miesiącu lutym, w tym wtorkowe dyżury 9 lutego oraz 16 lutego, odbędą się planowo.

Przepraszam za niedogodności,

Mariusz Jagielski

 

Studenci IV roku - zapisy na konwersatoria

Studenci IV roku, którzy nie zalogowali się na konwersatoria z VIII semestru proszeni są o kontakt z dziekanatem osobiście lub telefonicznie (359-16-98) do 10.02.2010r w celu dokonania zapisu na zajęcia.

Seminarium dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk

Szanowni Państwo,
zapraszam na seminarium magisterskie w dniu 30.03 o godz. 18.00, pok. 1.40. Proszę o przesyłanie plików z wprowadzeniem, w którym określą Państwo zakres swoich badań i wykazu literatury. W terminie od 10.02 do 7.03 nie będę mogła zwrócić Państwu tekstów z uwagami. W marcu proszę jeszcze koniecznie sprawdzić czy jest ogłoszenie potwierdzające termin seminarium co do godziny.

egzaminy - dr Tomasz Pietrzykowski

Szanowni Państwo, egzaminy z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywają się na dyżurach w środy od 15.00 oraz w dodatkowych terminach ogłaszanych przez dziekanaty. Wszelkie informacje dotyczące zakresu materiału, zasad egzaminu były podawane początku i zakończeniu wykładów. Żadne dodatkowe informacje w tych sprawach nie będą udzielane indywidualnie drogą mailową.

Z życzeniami powodzenia! Tomasz Pietrzykowski

 

dyżury dr J.Kiszka w dniach 5 i10 lutego/ ostateczne terminy zaliczeń

 

Uprzejmie informuję, że w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej oraz tzw. przerwy międzysemestralnej ulega zmianie dotychczasowy porządek moich dyżurów.

 

Najbliższe dyżury i konsultacje dla seminarzystów odbędą się w dniach:

  • 5 lutego br. (piątek) w godz. 16:30 – 17:30,
  • 10 lutego br. (środa) w godz. 15:45 – 16:45.

 

Zajęcia z technologi informatycznej - prawo niestacjonarne

 Studenci roku III w sem. VI  zobowiązani są uzyskać zaliczenie z technologi informacyjnej.  W załączniku podany jest zakres materiału  konieczny do  zdania zaliczenia.  Studenci, którzy chcą  podejść do zaliczenia bez uczęszczania na zajęcia proszeni są o zgłoszenie tego faktu do dziekanatu do dnia  20 lutego.

LOGOWANIE W SEMESTRZE LETNIM 2009/2010 !!! Prawo Niestacjonarne

 W załączniku  podane są terminy oraz warunki logowania  na zajęcia w semestrze letnim  roku akad. 2009/2010 dla studentów  I, II, III i IV roku.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą informacją 

Zmiana terminu dyżuru - dr Tomasz Adamczyk

          Informuję P.T. Studentów, że moje środowe dyżury zostają odwołane na czas sesji. W trakcie sesji będę obecny 31 stycznia (egzamin z historii prawa - studia niestacjonarne) od godz.9.00, poza tym we wtorek 2 lutego od godz. 14 do 18 (egzamin z historii administracji) oraz w czwartek 4 lutego 2010 r. godz.

Dodatkowy dyżur mgr A. Rudnickiej

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informuję, że mój dodatkowy dyżur - kierowany przede wszystkim do studentów administracji - odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia, w godzinach 14.00-15.20.

Agnieszka Rudnicka

PS W pokoju 3.21 oczekują na właściciela notatki z podstaw prawa karnego i wykroczeń.

zmiana terminu dyżuru Ilony Topy

Szanowni Państwo,

Informuję, że mój dyżur z poniedziałku zostaje przeniesiony na wtorek, 26 stycznia 2010 r., o tej samej porze (tj. w godz. 16-17). Dyżur w poniedziałek nie odbędzie się.

Ilona Topa

odwołane konwersatoria rok V

 Poniżej podajemy Państwu listę konwersatoriów, które nie będą się odbywały w semestrze letnim:

grupa I

1. Dr J.Gorczyński - Zabezpieczenia wierzytelności  w praktyce

2. dr D.Łobos- Kotowska- Prawne formy prowadzenia działalności rolniczej

3. dr A.Matan- Stosowanie prawa administracyjnego

4. dr A.Zachariasiewicz - Negocjowanie i zawieranie kontraktów zagranicznych,

 grupa II

1. dr A.Chorążewska -  Systemy wyborcze

szkolenie z platformy e-learningowej

 Dnia 13 lutego o godz. 11.30  w auli 6 odbędzie się szkolenie  wszystkich  studentów  III roku z zakładania kont, obsługi oraz pracy na platformie e- learingowej. Szkolenie  to organizowane jest pod kątem pracy Państwa z lektorami języków obcych, która skutkować będzie zaliczeniem języka na danym semestrze. Obecność obowiązkowa.

technologia informacyja rok III

 Przepisanie zaliczenia z ćwiczeń  z przedmiotu Iechnologia informacyjna  z sem. VI mogą uzyskać ci  tylko studenci,  którzy legitymują się Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych, wszyscy pozostali zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach.

zaliczenia w sem zimowym

Przypominamy Państwu, iż od roku akad. 2009/2010 zaliczenia uzyskane z ćwiczeń  zalicane są do średniej studiów. Przypominamy również, że   wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń do końca zajęć. Brak zaliczenia skutkować będzie utratą I szego  terminu egzaminu. Przedmioty które w sem. zimowym kończą się zaliczeniem  można tylko w tym semestrze wyjątkowo zaliczać do 25.02.2010

wyniki z terminu 0 prawo konstytucyjne

W dziekanacie dostępne są wyniki z egzaminu  0 z prawa konstytucyjnego u prof. dr hab. A.Łabno , osoby zainteresowane prosimy o telefon. Wpisy na dyżurach.

Technologia Informacyjna - III rok niestacjonarnego prawa

Studenci legitymujący się Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych są proszeni o niezwłoczne zgłoszenie się do Dziekanatu (do 30 stycznia 2010) w celu zaliczenia zajęć z przedmiotu „Technologia Informacyjna”. Wyżej wymieniony dokument należy posiadać przy sobie i okazać w Dziekanacie.

Wyniki z postępowania cywilnego - grupa 4 (mgr M. Kowalska)

W załączeniu wyniki z postępowania cywilnego grupa 4 (mgr M. Kowalska).

Dyżur dziekański - dr Jarosław Zagrodnik

Dodatkowy dyżur dziekański dr J. Zagrodnika odbędzie się 23.01.2010r w godzinach 11.00 - 12.30.

seminarium prof. dr hab. A.Feluś

Dnia 26  stycznia o godz 16.00 odbędzie się seminarium magisterskie u  prof. dr hab. A.Felusia

  • Grafiki do stron