A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

zwrot świadectwa

Studenci, którzy  wypożyczyli świadectwo dojrzałości i nie dokonali zwrotu w wyznaczonym terminie proszeni są o pilny zwrot świadectwa do dziekanatu

rok II - powtarzający

Studenci powtarzający sem. IV proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu celem zdania w sem. III egzaminu uzupełniającego z przedmiotu wykształcenia ogónego : psychologia lub socjologia.

szkolenie BHP

Studenci roku I proszeni są o zabranie ze sobą na szkolenie BHP indeksów.

Seminarium - prof. dr hab. J. Glumińska-Pawlic

Seminarium prowadzone przez prof. dr hab. J. Glumińską - Pawlic odbędzie się:

IV rok - 28.11 godz. 15.40

V rok - 28.11 godz. 11.30

Seminarium IV rok - dr hab. E. Rott-Pietrzyk

Seminarium prowadzone przez dr hab. E. Rott-Pietrzyk odbędzie się 08.12.2009r o godz. 16.30, zbiórka pod pok. 1.40.

testy łacińskie

W dniu jutrzejszym zostanązamieszczone na naszej stronie teksty łacińskie dla studentów I roku

Egzamin "0" z łaciny dla prawników - grupa 3

Egzamin "0" z łaciny dla prawników (dr K. Chodań) odbędzie się 05.01.2010r o godz. 16.00 w auli nr 8.

Seminarium IV rok - dr hab. A. Bisztyga

Seminarium z prawa konstytucyjnego prowadzone przez dr hab. A. Bisztygę odbedzie się 17.12.2009r. o godz. 17.30 w pok. 2.44.

Studenci IV roku - aneksy do umów finansowych

Studenci IV roku proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu celem podpisania aneksów do umów finasowych.

II rok, grupy 15 i 16 - PK wyniki

Na kolejne zajęcia proszę przygotować obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób.

Następujące osoby napisały kartkówkę z wynikiem pozytywnym:

grupa 15:  A. Bełkot, P. Bobryk, K. Bonar, S. Bystrzejewski, J. Cmok, M. Czuga, K. Drewniak, K. Filipczyk, N. Fox, M. Glimos, P. Haręża, Ł. Hofler, K. Jaśko, M. Jokiel, E. Krupanek, P. Majewska, I. Miozga, M. Mitek, A. Nowak, P. Sadowski, K. Słowik, P. Soja, A. Widera, K. Wiśniewska, D. Włoka, M. Wołczyk, A. Wyszyńska.

Seminarium IV rok - prof. M. Zdebel

Seminarium prowadzone przez prof. M. Zdebla odbędzie się 01.12.2009r. o godz. 17.30 w pok. 3.36.

Zmiana terminu seminarium IV rok - prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana seminarium w dniu 15.12.2009r. Zajęcia odbędą się 14.12.2009r o godz. 16.30 (proszę się zgłosić do pok. 3.16) w formie wykładu na temat: "Zjawisko grypseny - okiem socjologa i byłego więźnia".

Seminarium - prof. T. Widła

Uprzejmie przypominam, że zajęcia seminaryjne (prof. T. Widła) odbędą się 20.11.2009r. o godz. 17.00.

Prof. Adam Lityński: PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Prof. Adam Lityński: PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
(seminarzysta uzgodni ze mną tylko trzy (3) grupy do egzaminu)

GRUPA 1: OŚWIECENIE
1. Prawo natury w Oświeceniu
2. Nowa filozofia prawa w Oświeceniu
3. Szkoła humanitarna prawa karnego
4. Problem kary śmierci w Oświeceniu
5. Deklaracja praw człowieka i obywatela
6. Kodyfikacje karne austriackie w epoce Oświecenia
7. Kodyfikacje karne francuskie w epoce Oświecenia
GRUPA 2: DRUGA RZECZPOSPOLITA (1918-1939)
1. Zasady konstytucji marcowej (II RP)

Ogłoszenia Katedry Historii Prawa

Wszystkie ogłoszenia pracowników Katedry Historii Prawa, poza zwyczajnym miejscem dla ogłoszenia (np. w dziale ogłoszeń dla studentów dziennych albo zaocznych), dla ułatwienia dotarcia do nich będą zamieszczane  także w "zakładce" Katedry Historii Prawa: na stronie głównej Wydziału 'www.wpia.us.edu.pl' trzeba kliknąc na 'Wydział' potem 'Pracownicy i Katedry' potem 'Katedra Historii Prawa' i 'ogłoszenia' w zakładce Katedry Historii Prawa.

Seminarium IV rok - prof. A. Matan

Seminarium dla IV roku prowadzone przez prof. A. Matana odbędzie się 24.11.2009r. o godz. 16.30 w pok. 1.39.

zadania z logiki gr. III

W załączniku dostępna jest III część  zadań z logiki dla studetów III grupy 

Seminarium IV rok - dr hab. A. Bisztyga

Seminarium z prawa konstytucyjnego dla IV roku prowadzone przez dr hab. A. Bisztygę odbędzie się 20.11.2009r. o godz. 16.30 w pok. 2.44.

Seminarium IV rok - prof. G. Grabowska

Seminarium dla IV roku prowadzone przez prof. G. Grabowską odbędzie się 21.11.2009r. o godz. 11.00 w pok. 1.14.

Seminarium IV rok - prof. J. Grabowski

Seminarium IV roku prowadzone przez prof. J. Grabowskiego odbędzie się 23.11.2009r. o godz. 17.00 w pok. 2.33.

Dyżur Prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej

W dniu 21 listopada br. dyżur Prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej  odbędzie sie o godz. 11.00.

Łacina dla prawników - termin "0" gr. 1 i 2

Termin "0" egzaminu z łaciny dla prawników dla gr 1 i 2 (dr J. Ożarowska-Sobieraj) odbędzie się 05.01.2010r o godz. 16.00 w auli 8.

Zmiana terminów zajęć seminaryjnych z prawa karnego - prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Uprzejmie informuję o zmianie terminów zajęć seminaryjnych z prawa karnego (prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska):

18.11 - zajęcia zostały odwołane

kolejne odbędą się: 25.11; 02.12; 14.12 (wyjątkowo godz. 16.30 pok. 3.16); 06.01; 20.01; 27.01 o godz. 18.00 w sali 3.50

II rok, grupy 15 i 16

Drodzy Studenci!

Przypominam o kolokwium z prawa karnego, ktore odbędzie się 20 listopada. Obowiązuje następujący zakres materiału:

- pojęcie prawa karnego

- funkcje p.k.

- źródła p.k.

- budowa norm prawnokarnych oraz ich wykładnia

- zasady p.k.

Agnieszka Rudnicka

seminarium prof. dr hab. J.Ciągwa

W dniu 14.11.2009 o godz. 15.00 odbędzie się seminarium magisterskie  dla studentów V roku u prof. dr hab. J.Ciągwy ( pok. 2.43)

wyniki-prawo cywilne z dnia 05.11.2009r.

Egzamin z prawa cywilnego 5.11.09 oceny pozytywne

Ziobro Ewa    =dst
Ziętek Marlena    =dst
Wójcik Anna    +db
Olczak Katarzyna    =dst
Papała Hanna    =dst

seminarium magisterskie prof. R.Mikosz

Dnia 17 listopada o godz. 17.00 odbędzie się seminarium magisterskie  u prof. dr hab. R.Mikosza dla studentów IV roku.

Dyżur mgr Błażeja Mądrzyckiego

W związku z wolnym czwartkiem 12.11.09 mój dyżur odbędzie się we wtorek 10.11.09 od. godz. 18.30.

Seminarium IV - prof. dr hab. A. Łabno

Osoby, które zalogowały sie na seminarium do prof. A. Łabno proszone są o kontakt na dyżurach w czwartki w godz. 17.00-18.00.

Seminarium IV rok- dr hab. W. Klyta

Seminarium z prawa cywilnego prowadzone przez dr hab. W. Klytę odbędzie się 16.11.2009r o godz. 18.20 w pok. 2.10.

  • Grafiki do stron