A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

II rok, grupy 6, 7 i 8 - wyniki PK

Szanowni Studenci!

Pozniżej znajdują się nazwiska osób, które uzyskały z kartkówki wynik pozytywny:

Grupa 6: Barszcz M., Błach M., Borczuch M., Borkowska A., Ciekańska S., Dusiło A., Dyduch W., Dyka M., Dziuba A., Fraś J., Gałuszkiewicz A., Gołębiowski J., Gruszka M., Hermann W., Janus I., Kopczyńska A., Kosałka J., Kowalczyk K., Kozieł K., Krokiewicz E., Lewandowski T., Luty A., Maławski P., Morawiec M., Purtak S., Rogalski T., Sławińska M., Swoboda B., Tetla M.

Wpisy z postępowania administracyjnego - dr hab. G. Łaszczyca

Wpisy z egzaminu postępowanie administracyjne (dr hab. G. Łaszczyca) odbędą się 15.12.2009r. od godz. 14.00 do 15.00 w pok. 1.39.

zmiana dyżuru dr J,Ożarowskiej- Sobieraj

 Dyżury dr J.Ożarowskiej- Sobieraj odbywają sięw  poniedziałki od godz. 16.30 do 17.30 oraz w czwartki od 17.00 do 18.00

WESOŁYCH ŚWIĄT

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć zdrowych i pogodnych Świąt oraz wiele zadowolenia z podjętych wyzwań , sukcesów, spełnienia marzeń oraz zdania wszystkich egzaminów w nadchodzących 2010 roku. życzą  pracownicy dziekanatu

Po świętach dziekanat nieczynny

 W dniach 24 grudnia  i  od 28 do 31 grudnia dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

II rok, grupa 11 - wyniki kartkówki z prawa karnego

Szanowni Studenci,

zgodnie z Państwa prośbą, w załączniku zamieszczam wyniki kartkówki z prawa karnego z dnia 12. grudnia.

Pozdrawiam!

Dominika Lorek

Studenci I roku - NIEODEBRANE INDEKSY !

Stuedenci I roku, którzy nie odebrali indeksów i legitymacji proszeni są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu.

Mariusz Jagielski - odwołane dyżury

W związku z wyjazdem służbowym moje dyżury w dniach 15 grudnia i 17 grudnia są odwołane.

Zapraszam 22 grudnia.

 

Mariusz Jagielski

Prof. Adam Lityński - tematy prac magisterskich - propozycje

Wiek XVIII

1. Hugona Kołłątaja poglądy na prawo
2. Procesy przed sądem sejmowym 1764-1793
3. Projekt Kodeksu Stanisława Augusta
4. Kierunek humanitarny w prawie karnym
5. Kodyfikacje Wieku Oświecenia
6. Konstytucja 3 maja

Wiek XIX
7. Syberia w systemie kar Rosji carskiej
8. Proces Uljanowa i Piłsudskiego
9. Prawo natury a prawo pozytywne
10. Wielkie kodyfikacje cywilne w Europie

Paremie i sentencje łacińskie na egzamin z przedmiotu: ,,Podstawy języka łacińskiego dla prawników”

 W załączonym pliku znajdą Państwo paremie i sentencje z przedmiotu: ,,Podstawy języka łacińskiego dla prawników”.

deklaracje językowe

Studenci  roku III, którzy do chwili obecnej nie wypełnili deklaracji językowych proszeni są o pilne zgłoszenie się w dziekanacie celem uzupełnienia brakującej deklaracji.

informatyka rok III

Studenci roku III w sem. letnim mają obowiązek zaliczenia ćwiczeń z techniki informacyjnej. Istnieje możliwość przepisania tej oceny ze  świadectwa  ukończenia szkoły średniej w trakcie trwania semestru letniego. Studentów, którzy  będą uczestniczyć w zajęciach  prosimy o kontakt z dziekanatem ( telefoniczny, e-mailowy, osobisty ) celem ustalenia ilości grup koniecznej do uruchomienia zajęć.

zmian dyżuru Pani Dziekan prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej

Dyżur Pani Dziekan prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej został przeniesiony z dnia 07 grudnia br. na dzień 9 grudnia  godz. 17.00

Dyżur dziekański 07.12 - prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

W dniu dzisiejszym tj. 07.12.2009r dyżur dziekański prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej jest odwołany.

odwołane seminarium prof. dr hab. L.Ogiegło

W związku z chorobą odwołane zostaje seminarium u prof. dr hab. L.Ogiegły  w dniu 7.12.

Odwołane zajęcia sem. oraz dyżur Prof. L.Ogiegły

W dniu 7 grudnia br. seminaria oraz dyżur prof. dr hab. Leszka Ogiegły nie odbędą się z powodu choroby.

seminarium u dr hab. L.Wilka

Seminarium magisterskie u dr L.Wilka:

rok IV

7 styczeń 2010 godz. 16.00

 

rok V

10 grudzień 2009 godz. 16.00

14 styczeń 2010 godz. 16.00

pok. 3.17

Zasady naczelne Konstytucji RP - zajęcia 05.12

Zajęcia "Zasady naczelne Konstytucji RP" odbędą się 05.12.2009r.  w godzinach 16.25 - 19.30 w auli nr 8.

Dyżur mgr A. Rudnickiej w dniu 10 grudnia

Drodzy Studenci!

Informuję, iż mój dyżur w dniu 10 grudnia 2009 roku zostaje odwołany z powodu wyjazdu na konferencję.

Agnieszka Rudnicka

rok II aneksy do umowy finansowej

Studentów  roku II prosimy  o zgłaszanie się w dziekanacie celem podpisania aneku do umowy finansowej.

IV część zagadnień z logiki dr M.Leśniak

W załączniku podana jest następna część zagadnień z logiki dla studentów I roku gr. III

logowanie na konwersatoria rok IV i V

W terminie od 11 stycznia od godz. 12.00 do 21 stycznia 2010 do godz. 12.00  odbędzie się I tura logowania na  konwersatoria  na sem. letni. Logowanie odbywać się będzie drogą internetową  na stronie   ul.us.edu.pl

ROK IV

seminarium magisterskie rok V prof. dr hab. A.Feluś

Dnia 8 grudnia o godz. 16.00 odbędzie się seminarium magisterskie u prof. A.Felusia

Seminarium z prawa pracy IV rok - prof. zw. dr hab. T. Bińczycka-Majewska

Zajęcia seminaryjne z prawa pracy dla IV roku będą się odbywały w następujących terminach:

         10 grudnia 2009 r.;
        17 grudnia 2009 r.;
         7 stycznia 2010 r.;
        21 stycznia 2010 r.

w godzinach 17.15 - 19.30

Seminarium - prof. T. Widła

Uprzejmie przypominam, że kolejne zajęcia seminaryjne odbędą się 04.12.2009r. o godz. 17.00.

Seminarium IV rok - dr hab. M. Szpunar

Seminarium prowadzone przez dr hab. M. Szpunara odbędzie się 11.12.2009r. o godz. 20.00, zbiórka pod pok. 1.40.

II rok, grupa 14 - wyniki kartkówki z prawa karnego

Szanowni Studenci,

zgodnie z Państwa prośbą, w załączniku zamieszczam wyniki kartkówki z prawa karnego z dnia 27. listopada.

Gratuluję i pozdrawiam!

Dominika Lorek

uwaga studenci V roku

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w załączniku dot. obrony pracy magisterskeij

zwrot świadectwa

Studenci, którzy  wypożyczyli świadectwo dojrzałości i nie dokonali zwrotu w wyznaczonym terminie proszeni są o pilny zwrot świadectwa do dziekanatu

rok II - powtarzający

Studenci powtarzający sem. IV proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu celem zdania w sem. III egzaminu uzupełniającego z przedmiotu wykształcenia ogónego : psychologia lub socjologia.

  • Grafiki do stron