A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

II rok, grupy 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15 - prawo karne, kartkówka

Drodzy Studenci,

pierwsza zapowiedziana na ten semestr kartkówka z prawa karnego odbędzie się:
- dla grupy 149.04
- dla grup 13 i 15 23.04
- dla grup 4, 5, 6 i 11 8.05

Obowiązujący Państwa zakres materiału to: ustawowe znamiona czynu zabronionego oraz powiązane z nimi podziały przestępstw, formy stadialne i zjawiskowe (współdziałanie przestępne). Grupy 4 i 5 – dodatkowo: obowiązywanie ustawy karnej.

Aneksy do umów finansowych

Przypominamy Państwu o obowiązku  podpisania w dziekanacie aneksu do umowy finansowej !!!!!

Egzamin komisyjny-Prawo międzynarodowe publiczne (dr J. Nowakowska-Małusecka)

Dnia 29.03.2010r. o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin komisyjny z prawa międzynarodowego publicznego. Pokój 1.29

Seminarium - prof. T. Widła

Uprzejmie informuję, że zajęcia seminaryjne z kryminalistyki (prof. T. Widła) odbędą się 19.03.2010r o godz. 17.00.

Egzamin z prawa cywilnego dr Zachariasiewicz

 UWAGA !!! Studenci, którzy dnia 12.03 zgłosili się na egzamin z prawa cywilnego u dr A.Zachariasiewicz, egzamin ten odbędzie się we wtorek 16.03 o godz. 16.00 w auli 1. Możliwe jest również przyjście na dyżur dr A.Zachariasiewicz  w dniu 22.03   o godz. 17.00

Wyniki i wpisy z logiki - dr M. Leśniak

Wyniki z logiki dla grupu III (dr M. Leśniak) zamieszczone  są w pliku w zakładce egzaminy.

Wpisy do indeksów odbędą się 16.03.20010 (wtorek) o godz. 17.30 lub 19.03.2010 (piątek) w godz. 12.00-13.00.

 

zmiana grup językowych

Poziom grup językowych 8 i 10 uległ zmianie nie będzie to jak podawaliśmy Państwu wcześniej poziom B1 tylko poziom A2, dodatkowo utworzona została grupa  24 na poziomie A2  z j. angielskiego. Prowadzący powyższe grupy proszą tych z Państwa, którzy będą się logować do powyższych grup o kontakt, jednocześnie prosimy o pilne zalogowanie się  :

grupa 24 - agatamatuga@wp.pl

grupa 8 - m.gepka@pro.onet.pl

zmiana terminu egzaminu z prawa konstytucyjnego

UWAGA  STUDENCI ROKU  II  gr. I   !!!!

Uległ zmianie dodatkowy termin egzaminu  z prawa konstytucyjnego u prof. dr hab. A.Łabno  egzamin odbędzie się dnia 29 marca o godz. 18.30 aula 5, za zmianę przepraszamy

Historia doktryn - Mariusz Jagielski

Wyniki egzaminu z 11 marca:

Oceny z egzaminu pojawią się na Państwa kontach USOS najpóźniej jutro, tj. w sobotę 13 marca o godz. 6.00

Wyniki z egzaminu "Podstawy języka łacińskiego"

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiam wyniki z egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Podstawy języka łacińskiego" z dnia 05.03.2010 r. Uprzejmie informuję, że wpisy w indeksach będą dokonywane podczas najbliższego, poniedziałkowego dyżuru.

Z poważaniem,

dr Joanna Ożarowska - Sobieraj

 

Uwaga uczestnicy konwersatorium "Umowy nienazwane w prawie cywilnym"

Szanowni Państwo na pierwsze zajęcia konwersatoryjne pt. Umowy nienazwane w prawie cywilnym (27.03, 14.55-17.55, s. 3.51), proszę przeczytać jedną wybraną pozycję z następujących:
1. W. Katner, Pojęcie umowy nienazwanej, Studia Prawa Prywatnego 2009, z. 1;
2. B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, Studia Cywilistyczne 1971, t. XVIII;
3.

zmian dyżuru Dziekana prof. dr hab. T.Dukiet- Nagórskiej

 Dyżur dziekański  prof. dr hab. T.Dukiet-Nagórskiej  zostaje przeniesiony z dnia 15.03 na dzień 16 marca godz. 18.00

gr 10 IV rok zajęcia 14.03 od 9.50

Studenci roku IV gr. 10  dnia 14 marca rozpoczynają ćwiczenia o godz. 9.50 proszę o zapoznanie się ze zmianą na harmonogramie

ODWOŁANY WYKŁAD PRAWO RZYMSKIE Grupa II

W dniach 13 i 14 marca z powodu choroby  odwołany zostaje wykład z prawa rzymskiego dla studentów I roku II grupy, odwołane zajęcia odbędą się w późniejszym terminie zgodnie ze zmienionym harmonogramem

Uwaga! Zmiana terminu seminarium mgr dr hab. E.Rott-Pietrzyk

Szanowni Państwo,
zapraszam na seminarium magisterskie w dniu 30.03 o godz. 17.00-18.30, pok. 1.40, a zatem godzinę wcześniej niż planowaliśmy w lutym.
Serdecznie pozdrawiam,
Ewa Rott-Pietrzyk

przypominamy o logowaniu rok III

Studenci roku III, którzy nie dokonali jeszcze logowania na j. obcy oraz informatykę proszeni są o pilne zalogowanie się.

 Jednocześnie informujemy Państwa, iż w grupach j. angielskiego oznaczonych poziomem B1 ( 5-10, 19-21)  ostateczny poziom zostanie ustalony  po I zajęciach  na poziom A2 lub B1 w zależności od stopnia zaawansowania grupy.

Seminarium magisterskie prof. dr hab. W.Kowalski

Dnia 18 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się seminarium magisterskie u prof. dr hab. W.Kowalskiego

Wpisy prawo międzynarodowe publiczne

Dnia 16.03.2010r. o godzinie 17.30 będzie można uzyskać wpisy z prawa międzynarodowego publicznegp (prof. dr hab. B. Mikołajczyk)

seminarium prof. Feluś

Dnia 13 marca o godz. 8.15 odbędzie się semianrium magisterskie dla studentów V roku u prof. dr hab. A.Felusia

Seminarium IV rok - prof. M. Zdebel

Seminarium prowadzone przez prof. M. Zdebla odbędzie się 16.03.2010r. o godz. 18.00 w pok. 3.36.

Uwaga Studenci II roku, grupy 12 oraz 19

Proszę studentów grup 12 i 19 o przygotowanie na najbliższe zajęcia z prawa cywilnego (tj. 13 i 14 marca) tamatu: umowy zobowiązaniowe (rozdział IV podręcznika prof. Radwańskiego).
 
Paulina Gwoździewicz

II rok, grupy 7,8,9,15,16

Drodzy Studenci,

Informuję, iż w najbliższy czwartek tj. 11 marca wypada ostatni termin, w którym wpisuje zaliczenia z Prawa Karnego za semestr zimowy. Po tym terminie bedzie to niemozliwe.

Rownoczesnie informuję, iż moj dyżur w dniu 18 marca odbedzie sie wyjatkowo w godzinach 14-15.

Agnieszka Rudnicka

Wyniki egzaminu pisemnego (pierwszego - dodatkowego, dla osób, które uzyskały zgodę Dziekana na przywrócenie terminu)

Poniżej zamieszczone oceny wpisuje do indeksów dr Anna Stawarska-Rippel w godzinach dyżurów.

264082  3

262710  3+

Seminarium IV rok - prof. L. Zacharko

Seminarium prowadzone przez prof. L. Zacharko odbędzie się 23.03.2010r. w godz. 16.00 - 18.15.

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym tj. 3.03.br., dyżur zostaje odwołany

ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU

Informujemy Państwa, iż w czwartki i soboty ulegają zmianie godziny pracy  dziekanatu: w czwartki w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 15 września do 15 listopada dziekanat czynny będzie w godz. od 12.30 do 17.00 w pozostałym okresie od  12.30 do 15.30 oraz w wszystkie soboty zjazdowe   od 8.00 do 14.00,  w pozostałe dni godziny dyżuru dziekanatu nie ulegają zmianie.

logowanie informatyka

Przypominamu Państwu, iż od 3.03.210 trwa logowanie do grup zajęciowych z technologi informacyjnej logowanie możliwe jest na stronie usosweb.us.edu.pl   logować mogą się wszyscy studenci III roku zarówno wpisani na sem. V jak i VI

Seminarium IV rok - dr hab. W. Klyta

Seminaria prowadzone przez dr hab. W. Klytę w semestrze letnim będą się odbywałay  w poniedziałki od 08.03.2010r.  o godz. 16.50.

Seminarium IV rok - prof. B. Fuchs

Seminarium prowadzone przez prof. B. Fuchs odbędzie się 15.03.2010r. o godz. 16.30.

egzamin poprawkowy z Historii Prawa - 7 marca

Informujemy, że do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali wpis oceny niedostatecznej z pierwszego terminu - najpóźniej przed egzaminem poprawkowym tj. 7 marca. Studenci, którzy nie przystąpili do pierwszego terminu i nie otrzymali zgody Dziekana na przywrócenie pierwszego terminu, będą egzaminowani tylko w drugim terminie (uzyskana ocena będzie wpisana do indeksu jako ocena z egzaminu poprawkowego).

 

  • Grafiki do stron