A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

wyniki kolokwium mgr A.Skowron

Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z 14 października 2013 r.:

272 943         dst

223 931         db+

283 242         ndst

183 181         ndst

244 412         db+

253 491         ndst

Obowiązkowe szkolenie BHP dla Studentów rozpoczynających naukę w UŚ

Studentom pierwszych lat studiów przypominamy o obowiązkowym szkoleniu BHP. Szkolenie odbywa się przy pomocy platformy e-learningowej: http://el.us.edu.pl/upgow/

Egzamin komisyjny - prawo gospodarcze i handlowe

Egzamin komisyjny z prawa gospodarczego i handlowego odbędzie się 24 października o godz. 16:40 w pok. 1.29. Studenci proszeni są o dostarczenie indeksów do dnia 24.10 do godz. 16:00.

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 10 października - dr K. Sychta - Korekta

W załączeniu wyniki kolokwium z postępowania karnego z dnia 10 października

Radosław Koper - seminarium mgr - IV rok

Zapraszam na pierwsze spotkanie w dn. 22.10 (wtorek), godz. 17, sala 3.50.

Radosław Koper

rok IV seminarium- prof. L.Ogiegło, prof. E.Rott-Pietrzyk, prof. T.Bińczycka-Majewska

Poniżej podajemy Pańtwu  terminy pierwszego spotkania seminaryjnego :

 prof. dr hab. E.Rott - Pietrzyk  - wtorek 22.10 godz. 17.00 s. 2.12

prof. dr hab. T.Bińczycka - Majewska - 29.10 godz. 17.00 s. 3.32

prof. dr hab. L.Ogiegło -  czwartek 24.10 godz. 17.30 pok. 2.12

Dyżur dziekański dr J. Zagrodnik

Dyżury dziekańskie Pana dra Jarosława Zagrodnika w semestrze zimowym roku akad. 2013/2014 odbywają się we wtorki w godz. 12.30 - 13.30 w pok. 1.29.

Egzamin komisyjny - Prawo karne - Odpowiedzi

Egzamin  komisyjny z prawa karnego – odpowiedzi

 

1/ Paweł  postanowił wzbogacić się nielegalnie...

Inna odpowiedź jest prawidłowa  - Paweł dokonał przestępstwa , lecz nie tego , które jest  opisane w art.289 par. 1 kk , gdyż  zabrał cudzy pojazd  nie w celu krótkotrwałego użycia  , lecz aby go sprzedać  , czyli w celu przywłaszczenia .

 

2/ W leśniczówce .......

Anna Jaworska-Wieloch - dyżury

Uprzejmie informuję, że z uwagi na urlop naukowy w bieżącym semestrze nie będę odbywała dyżurów regularnie. Najbliższy dyżur odbędę w poniedziałek, 28 października o godz. 18.15.

Seminarium - dr hab. Joanna Jagoda

Zapraszam na spotkanie seminaryjne we wtorek 22 października b.r. o godz. 17.00, pok. 1.22. Joanna Jagoda

prof. Adam Lityński dziękuję Państwu Studentom

      Szanowni i Kochani Państwo Studenci,

bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wyrazili tyle miłych słów na facebooku Wydziału  lub napisali do mnie na adres poczty uniwersyteckiej.  Jestem wzruszony.  Kocham Was i dlatego ciężko mi odchodzić.

   Piszcie do mnie na adres:        adam.litynski@interia.pl  

Seminarium V r. - dr hab. M.Habdas (dawne sem. prof. S.Kalus)

Zapraszam na spotkanie seminaryjne o godz. 17:00, w środę 23.X.b.r., pokój 2.13.

dyżur dr M.Czerwińskiego

Dyżur dr M.Czerwińskiego odbywa się w  poniedziałki w godz. od 14.30 do 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych

Egzamin komisyjny - ustrój organów parwnej i prokuratury RP

Egzamin komisyjny z ustroju organów ochrony prawnej i prokuratury RP odbędzie się 17 października o godz. 15:00 w pok. 1.29. Studenci proszeni są o dostarczenie indeksów do dziekanatu do godz. 14:00.

II TURA LOGOWANIA na konwerstaria wazna informacja.

Z przyczyn technicznych ( awaria)  II tura logowaniana na konwersatoria rozpocznie się 14 października o godzinie 22.00

II TURA LOGOWANIA na konwerstaria i wykłady monograficzne

Dnia 10 października o godzinie 22.00 rozpocznie się II tura logowania na konwersatoria oraz wykłady monograficzne.

Osoby które zalogowały sie na niżej wymienione przedmioty musza się z nich wylogować i zalogować na inny przedmiot:

Konwersatoria:

1. Prawo i literatura sem. 7

2. Ochrona środowiska w orzecznictwie sądowym  sem. 7

3. Własnośc przemysłowa i prawa jej pokrewne w prawie rolnym  sem. 9

4. Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych sem. 9

Seminarium IV, V - prof. T. Widła

Zajęcia seminaryjne z kryminalistyki prowadzone przez prof. T. Widłę (IV, V rok)  odbędą się 11 października o godz. 16:00.

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 3 października - dr K. Sychta - Korekta

W załączeniu skorygowane wyniki kolokwium z postępowania karnego z 3 paźzdierniak - dr K. Sychta

Egzaminy komisyjne

Wszyscy studenci przystępujący do egzaminów komisyjnych zobowiązani są dostarczyć indeks do dziekanatu najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem egzaminu. Studenci korzystający z wrzutni powinni obowiązkowo zaopatrzyć indeks w odpowiednią karteczkę z informacją w jakim celu indeks jest złożony (np. egz. komisyjny prawo karne).

Egzamin komisyjny - prawo w kontekście społecznym

Egzamin komisyjny z przedmiotu "Prawo w kontekście społecznym" odbędzie się 16 października o godz. 15:15 w auli 3.

Studenci proszeni są o dostarczenie indeksów do dziekanatu do dnia 15 października.

LOGOWANIE NA SEMINARIA - 7 semestr prawo niestacjonarne

W nawiązaniu do wcześniejszego ogłoszenia, przypominamy, że logowanie na seminaria dla studentów 7 semestru prawa niestacjonarnego rozpocznie się 9 października o godz. 20.00.

Prosimy o nie logowanie się na seminarium z Postepowanie cywilnego dr A. Pokora, gdyz to seminarium nie zostanie uruchomione!!!!!!!!!!!

Seminarzyści V rok M.Jagielska spotkanie zmiana godziny!!

Szanowni Państwo,

spotkanie seminaryjne w dniu 10 października rozpocznie się o godz.19tej!! a nie 17-ej. Za zmianę przepraszam. Monika Jagielska

konwersatoria- rok V - terminy

Studenci V roku proszeni są osprawdzanie  terminów zajęć konwersatoriów , przed zjazdem 12 i 13 października  mogą zostać dodane  kolejne terminy spotkań.   Plan  zajęc  już uległ zmianie.

Konwersatoria w językach obcych dla wszystkich studentów.

Uprzejmie informujemy, iż od semestru zimowego roku akad. 2013/2014 istnieje możliwość wyboru konwersatoriów prowadzonych w językach obcych. Oznacza to, iż oprócz oferty przedstawionej na dany semestr studiów, możecie Państwo dokonać wyboru z listy zamieszczonej w ogłoszeniu.

Zapisów możecie Państwo dokonywać we właściwym dla siebie dziekanacie, telefonicznie lub mailowo.

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 3 października - dr K. Sychta

W załączeniu wyniki kolokwium z postępowania karnego z 3 października - dr k. Sychta.

Radosław Koper - seminarium mgr - V rok

Zapraszam Seminarzystów (V rok) na pierwsze spotkanie w dn. 15.10 (wtorek), godz. 17.00, sala 3.50.

Radosław Koper

wyniki kolokwium mgr A.Skowron

Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z 7 października 2013 r.:

 

275 489         db

253 036         ndst

272 535         dst

243 964         db+

247 885         bdb

275 313         dst

Seminarium z prawa cywilnego V rok - prof. L. Ogiegło

Seminarium z prawa cywilnego dla V roku prowadzone przez prof. L. Ogiegło odbędzie 10 października w godz. 16:00 - 17:30.

Informacja o wynikach kolokwium z pzredmiotu proces karny - dr K. sychta

INFORMACJA O WYNIKACH KOLOKWIUM

Z PRZEDMIOTU PROCES KARNY

 

W związku ze złożoną  przeze mnie w trakcie kolokwium z przedmiotu proces karny w dniu 3 października obietnicą dotyczącą terminu podania wyników informuję, że te będą dostępne dopiero od dnia jutrzejszego. Wszystkich, którzy oczekiwali wyniku dzisiaj bardzo serdecznie przepraszam,

 

wyniki kolokwium mgr A.Skowron

Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z 30 września 2013 r.:

 

263 551         dst

283 242         ndst

257202          -bdb

272 120         dst

263 477         ndst

272 041         db

  • Grafiki do stron