A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

B. Kubista - Wyniki z kolokwium poprawkowego z Prawa Finansowego

Szanowni Państwo,

informuję, że studenci IV roku Niestacjonarnego Prawa, którzy podeszli do kolokwium poprawkowego w dniu 9.01.2014 r. otrzymali następujące oceny:

rok IV - powtarzanie przedmiotu z sem. V

Studenci IV roku , którzy powtarzają przedmiot z semestru  piątego proszeni są o sprawdzenie  w terminie od 11.01 do 20.01 na swoim usos-ie czy zostali zaolgowani  na powtarzany przedmiot. Studenci, którzy nie zostali zalogowani  proszeni sa o kontak z dziekanatem

Monika Jagielska odwołane seminarium 16.01

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu służbowego seminarium magisterskie w dniu 16 stycznia 2014 zostaje odwołane. Zapraszam Państwa 5-ego lutego o godz. 18.00 Monika Jagielska

Prawo międzynarodowe publiczne, grupy 5 i 6, niestacjonarne prawo, rok III

Szanowni Państwo,

Na kolejne zajęcia proszę przygotować:

w sobotę: ONZ i pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych (proszę mieć tekst Karty Narodów Zjednoczonych na zajęciach)

w niedzielę: użycie siły i międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych (ostatni rozdział w podręczniku).

W niedzielę odbędzie się również drugi test zaliczeniowy. Jego zakres: prawo dyplomatyczne/konsularne; terytorium; ONZ (Karta NZ).

W razie pytań, skarg, wniosków - proszę o kontakt mailowy: ilona.topa@us.edu.pl. 

 

Egzamim z przedmiotu "Autonomia Śląska" - prof. J. Ciągwa

I termin egzaminu z przedmiotu " Autonomia Śląska" - prof. J. Ciągwa odbędzie się:

gr. I - 28.01.2014 godz. 18:30 aula 6

gr. II - 28.01.2014 godz. 18:30 aula 7

Dyżur W. Organiściaka

 

      Informuję P.T. Studentów, że mój najbliższy dyżur 13 stycznia zostaje odwołany. Zapraszam 17 stycznia w piątek godz. 14-14.45 oraz w przerwach wykładu do godz. 19.30.

 

              Wojciech Organiściak 

Zmiana terminów "0" - dr hab. Monika Jagielska

Informuję, iż nastąpiła zmiana terminów egzaminów "0" prowadzonych przez dr hab. Monike Jagielską - prawo cywilne cz. ogólna i prawo prywatne międzynarodowe z 18 na 19 stycznia (godziny pozostaja bez zmian, patrz: zakładka Egzaminy)

rok IV - zmiana terminu konwersatorium Prawo zwierząt

 Konwersatorium z Prawa zwierząt w dniu 12.01 zostaje oswołane konwersatorium to odbędzie się 19.01  ( zmiana  jest widoczna w planie zajęć )

Odwołany dyżur dr hab. Teresy Kurowskiej

 Z powodu choroby odwołany dyżur dr hab. Teresy Kurowskiej w dniu 9.01.2014 r.

Informacja o terminach kolokwium z przedmiotu proces karny - dr K. Sychta

INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA ZALICZENIA  Z PRZEDMIOTU PROCES KARNY PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH grup 5, 6 oraz 7 i 9  oraz STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH WARUNEK Z W/W PRZEDMIOTU

dr Joanna Kiszka - Prawo Finansowe - wyniki testu z dnia 7.1.2014

Uprzejmie informuję, że studenci IV roku Prawa - Studia Niestacjonarne o podanych niżej numerach indeksów uzyskali z przeprowadzonego w dniu 7stycznia 2014r. TESTU DODATKOWEGO następujące ilości punktów i odpowiadające im oceny:

 

pkt

 

Seminarium z historii prawa IV rok

Uprzejmie informuję, iż zajęcia seminariyjne z historii prawa dla IV roku zaocznych studiów prawniczych odbywają się w poniedziałki, w godz. 17.30-19.00 (okazuje się, że informacja ta nie dotarła dotad do wszystkich zainteresowanych)

 

Marian Mikołajczyk

odwołane seminarium prof. dr hab. A.Łabno

W  dniu  9 stycznia   odwołane zostaje seminarium   prowadzone przez  Panią  prof. dr  hab. A. Łabno

Dyżury mgr Krzysztof Kubień

Dyżury mgr Krzysztofa Kubienia będą się odbywały we wtorki od godz. 17:20.

Seminarium IV, V rok - prof. T. Widła

Seminarium z kryminalistyki dla studentów IV, V roku odbędzie 10 stycznia 2014r. o godz. 15:00. Studenci proszeni są o przyniesienie indeksów.

Zasady obowiązujące na lektoratach z języków obcych prowadzonych w formie e-learningu na WPiA

Zasady obowiązujące na lektoratach z języków obcych
prowadzonych w formie e-learningu na WPiA

WARUNKI FORMALNE

Seminarium mgr IV rok - prof. dr hab. W.Popiołek

Uwaga! Seminarium mgr dla studentów IV-go roku odbędzie się w środę 8.1. o godz. 17.00 (wtorkowe zajęcia zostają odwołane).

seminarium rok IV i V - prof. dr hab. A.Łabno

W dniu  9 stycznia o godz. 18.00  pok. 1.49 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów IV roku u prof. dr hab. A.Łabno - w przypadku nieobecności studenci proszeni są o kontakt e-maliowy. Seminarzysci  V roku proszeni są o o kontakt  e-mailowy.

Najlepsze życzenia noworoczne od Adama Lityńskiego

          Szanowni i Drodzy Państwo Studenci,

na cały rozpoczynający się rok 2014  proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i studenckiej

            od stale kochającego Was, Waszego starego nauczyciela

Tematy prac magisterskich - Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

W załączonych plikach prezentujemy zestawienie tematów prac magisterskich bronionych w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, dla kierunków Prawo oraz Administracja.

Wyniki kolokwium z dnia 13 grudnia 2013 roku z przedmiotu: Prawo karne procesowe

Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym przekazuję wyniki Państwa prac:

Seminarium IV rok - dr hab. Joanna Jagoda

Seminarium dla studentów IV roku odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz. 17.30 (pok. 1.22).

Seminarium magisterskie Prof. zw. dr hab. J.A. Strzępka

Następne seminarium dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 7 stycznia (wtorek) o godz. 15.00 (IV rok, temat zajęć: Spółka komandytowa, s. 2.25), o godz. 16.30 (V rok, s. 2.25)

Serdecznie pozdrawiam

Janusz A. Strzępka 

Egzamin przedterminowy z Postępowania karnego dla grupy II - wyczerpany limit

Infomuję , iż limit miejsc na egzamin przedterminowy z przedmiotu Postępowanie karne został wyczerpany. Wszyscy studenci zgłaszający chęć przystąpienia do w/w egzaminu otrzymali potwierdzenie wpisania na listę, bądź też brak takiej możliwości.

Seminarium IV, V rok - prof. T. Widła

Seminarium dla IV, V roku z Kryminalistyki prowadzone przez prof. T. Widłę odbędzie się 20 grudnia 2013r. o godz. 15:00.

[B. Kubista] Prawo Finansowe - Wyniki z kolokwium z dnia 14.12.2013 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam wyniki z Kolokwium Zaliczeniowego z Prawa Finansowego z dnia 14.12.2013 r. (IV rok niestacjonarnego prawa, Grupy 5 i 6). Oceny wypisane przy właściwych numerach indeksów odpowiadają wynikom z kolokwium zaliczeniowego (nie uwzględniają ewentualnej aktywności na ćwiczeniach):

263346

Dziekanat - godziny otwarcia 17 grudnia 2013r.

Informujemy, iż dziekanat w dniu 17 grudnia 2013r. będzie czynny w godzinach 08:00 - 11:00.

dr Joanna Kiszka - dyżur w dniu 17.12.2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem we wtorek 17grudnia br. od godz.15:10 godzin dziekańskich w tym dniu druga część mojego dyżuru, w godz. 16:40-17:25, nie odbędzie się.

W zamian za to, część pierwsza dyżuru  w dniu 17 grudnia br. odbędzie się w godz. 12:30-13:30.

dr Joanna Kiszka - wyniki testu z dnia 14.12.2013

Uprzejmie informuję, że studenci IV roku Prawa - Studia Niestacjonarne o podanych niżej numerach indeksów uzyskali z przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2013r. TESTU ZALICZENIOWEGO  następujące ilości  punktów i odpowiadające im oceny:

Gr.4

pkt

 

  • Grafiki do stron