A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

Prof.dr hab. Wojciech Popiołek - seminarium mgr IV rok

Pierwsze seminarium odbędzie się 12.11. o godz. 18, pok. 2.15.

Dyżur - mgr W. Maczuch

Uprzejmie informuję, iż dyżury mgr W. Maczucha odbywają się w środy w godz. 17:00 - 18:00.

II tura logowania na seminaria

Studenci, którzy nie dokonali jeszcze logowania na seminarium proszeni są o zalogowanie się podczas II tury logowania  która potrwa od 06.11 od godz. 20.00 do 17.11 do godz. 20.00

seminarium magisterskie rok IV prof. dr hab. L.Wilk

W dniu 20 listopada o godz. 15.30 odbędzie się semiarium magisterskie dla studentów IV roku u prof. dr hab. L.Wilka pok. 3.18

dr hab. M. Habdas - zmiana terminu seminarium, V rok

Uprzejmie informuję, iż planowane na 13.XI. seminarium magisterskie (V rok) odbędzie się dzień wcześniej, a zatem we WTOREK 12.XI., O GODZ. 17:00. Magdalena Habdas

STUDENCI I ROK 2013/2014 PRAWO NIESTACJONARNE

Bardzo proszę o pilne stawienie się w dziekanacie w pok. 1.26, studentów I roku Prawa Niestacjonarnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2013 roku, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

O stawienie proszone są osoby o następujących numerach albumów:

odwołany dyzur mgr A Skowron

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur  zostaje przeniesiony z poniedziałku (4 listopada 2013 r.) na środę (6 listopada 2013 r.) o godz. 16.00-17.00.

Pozdrawiam,

Agnieszka Skowron

seminarium magisterskie u prof. dr hab. R.Blicharza rok IV

W dniu 4 listopada o godz. 18.10 odbędzie się seminarium magisterskie  dla studentów IV roku u prof. dr hab. R.Blicharza pok. 2.36

Studenci - informacja dotycząca ponownego zaliczania ćwiczeń !!!

Uprzejmie informujemy, iż uzyskane oceny pozytywne w toku studiów z ćwiczeń danego przedmiotu uważa się za zaliczone i nie wymagają ponownego zaliczania w przypadku powtarzania przedmiotu lub semestru.

W związku z powyższym studenci, którzy powtarzają przedmiot lub semestr bądź są  reaktywowani na studia nie są zobligowani do powtórnego zaliczania ćwiczeń.

 

Przełożony dyżur O.Sitarz

Szanowni Państwo,

nieniejszym informuję, że muszę przełozyć swój najbliższy dyżur z dnia 4 listopada (poniedziałek) na dzień 6 listopada (środa), na godzinę 13.30.

Olga Sitarz

seminarium magisterskie u dr hab. H.Szewczyk rok IV

Seminarium magisterskie dla studentów IV roku u dr hab. H.Szewczyk odbędzie się dnia 15.11 o godz. 16.50 pok. 3.30

seminarium magisterskie u prof. dr hab. W.Kowalskiego rok IV

W dniach 23.11 o godz. 15.00 i 24.11 o godz. 11.35 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów IV roku u prof. dr hab. W.Kowalskiego  pok. 2.8

Studenci 2 semestru I roku 2012/2013 - zmiany w Regulaminie Studiów !

"Informujemy, iż zgodnie z najnowszą wersją Regulaminu  Studiów Uniwersytetu Śląskiego, która znajduje odniesienie do Studentów rozpoczynających naukę od 01.10.2012r., w razie niezaliczenia semestru Dziekan ma możliwość podjęcia decyzji w przedmiocie powtarzania modułu lub modułów, jeżeli Student nie uzyskał zaliczenia z dwóch modułów.

seminarium magisterskie u dr hab. W.Klyty rok IV

Dnia 4 listopada o godz. 16.00 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów IV roku u dr hab. W. Klyty

w czwartek 31.10 dziekanat czynny do 12.00

Dnia 31 października dziekanat studiów niestacjonarnych prawa czynny będzie  w godz. od 10.00 do 12.00

termin sesji zimowej

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana zimowa sesja egzaminacyjna  dla studentów prawa niestacjonarnego  będzie trwała:

I terminy -     od 28.01 do 17.02.2014r. 

II terminy -    od 24 .02 do 15.03.2014 r.

studenci powtarzający VII sem a logowanie na seminarium

Studenci którzy powtarzają sem. VII i uzyskali zaliczenie z seminarium w sem. VII  a zalogowali się na seminarium na rok akd. 2013/14  proszeni są o wylogowanie z wybranego seminarium. Zostaniecie Państwo  zalogowani na seminarium na które byliście  Państwo wpisani  w ubiegłym roku bez konieczności ponownego uzyskania zaliczenia z tego semestru.

Egzamin komisyjny - ustrój organów prawnej

Egzamin komisyjny z ustroju organów ochrony prawnej odbędzie się 29 października o godz. 12:30 w pok. 1.29.

Konsultacje z postępowania cywilnego - Krzysztof Kubień

"W związku z terminem egzaminu poprawkowego, najbliższe konsultacje odbędą się w poniedziałek 28 października 2013 roku, w sali 30, w godzinach 17:20 - 18:20.

Krzysztof Kubień

Plan ćwiczeń z przedmiotu Prawo karne procesowe dla Studentów grup niestacjonarnych

Szanowni Państwo Studiujący!

W związku z inauguracją zajęć z przedmiotu prawo karne procesowe, proponuję następujący podział omawianej problematyki:

seminarium magisterskie u prof. dr hab.Z.Tobora

W dniu 30 października o godz. 17.30 odbędzie  się seminarium magisterskie dla studentów  IV roku u prof. dr hab. Z.Tobora

seminarium magisterskie u prof. dr hab. W.Kowalskiego rok IV

W dniu 27 października o godz. 18.30  w pok. 2.8 odbędzie się seminarium magisterskie dla studentów IV roku u prof. dr hab. W.Kowalskiego

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 24 października - dr K. Sychta

Wyniki kolokwium z postę powania karnego z dnia 24.10.2013r. - dr K. Sychta:

1

210258

Dostateczny plus

Egzamin komisyjny z Prawa cywilnego - zobowiązań

Egzamin komisyjny z Prawa cywilnego - zobowiązań odbędzie się dnia 29 października 2013 roku o godz. 11.40 w pok. 1.29

Egzamin komisyjny - prawo w kontekście społecznym

Egzamin komisyjny z prawa w kontekście społecznym odbędzie się 30 października o godz. 16:30 w pok. 1.29.

Odwołany dyżur mgr D. Bek

Szanowni Państwo,

z uwagi na godziny dziekańskie odwołuję mój dyżur zaplanowany na środę 23.10. W pilnych sprawach, proszę o kontakt mailowy dominika.lorek@us.edu.pl.

Przepraszam za ewentualny problem,

Dominika Bek

Odwołany dyżur dr Ilony Topy

Szanowni Państwo,

Informuję, że mój dyżur w dniu 22 października 2013 r. nie odbędzie się.

Zapraszam na kolejny, w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

Ilona Topa

Seminarium V rok - prof. T. Dukiet-Nagórska

Seminaria z prawa karnego dla V roku prowadzone przez prof. Teresę Dukiet-Nagórską będą się odbywały w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca o godz. 17:00 w pok. 3.17.

Egzamin komisyjny z prawa rzymskiego

Egzamin komisyjny z prawa rzymskiego odbędzie się 22 października o godz. 9:45 w pok.1.29.

Seminarzyści IV rok M.Jagielska spotkanie

Serdecznie zapraszam na spotkanie seminaryjne w czwartek 7 listopada godz.17.00 pok.2.9  Monika Jagielska

  • Grafiki do stron