A A A
placeholder login poczta US

Niestacjonarne Prawo

Dyżur M.Pohl 9.09

Dużur mgr M. Pohl dnia 9.09 odbędzie się od 17-18 w pok. 1.40.

Mariusz Jagielski - odwołane dyżury

Moje dyżury w dniu 10 września są odwołane. Zapraszam 17 września.

 

Za niedogodności przepraszam

Mariusz Jagielski

Dyżur dziekański Pani dr hab. K. Grzybczyk.

W roku akademickim 2013/2014 dyżury dziekańskie Pani dr hab. K. Grzybczyk będą się odbywały w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00 począwszy od dnia 16 września 2013 roku.

logowanie na konwersatoria, wykłady monograficzne oraz seminaria

 Dokładny wykaz konwersatoriów, wykładów mongraficznych oraz seminariów dla studentów niestacjonarnego prawa zostanie podany  około 20.09. Logowanie na te przedmioty odbędzie się w ostatnim tygodniu września. Dokładna data rozpoczęcia logowania zosatnie Państwu podana wraz w wykazem przedmiotów.

Zmiana dyżuru Prof. Ewy Rott-Pietrzyk 5.09.

Uwaga!

Z przyczyn prywatnych, w dniu 5.09.2013 (czwartek) dyżur Prof. Ewy Rott-Pietrzyk odbędzie się o godzinie 12.00  (zamiast godzin wcześniejszych 10-11).

Warunki wnoszenia opłat - ważne !!!!!

            W związku z nowymi wytycznymi w sprawie naliczania studentom opłat za usługi edukacyjne pojawiła się konieczność wyjaśnienia studentom kwestii spornych oraz budzących wątpliwości.

Studenci I roku prawa niestacjonarnego 2013/2014

Prosimy o czytelne wypełnienie karty wpisowej i dostarczenie jej na spotkanie organizacyjne odpowiednio w dniu 13 lub 14 września.

Studenci, którzy nie będą obecni w danym dniu na zajęciach mogą dostarczyć kartę do dziekanatu lub przesłać na adres mailowy: beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl; marta.wilk@us.edu.pl; monika.lyczba@us.edu.pl.

Jednocześnie przypominamy o dokonaniu płatności za legitymację i indeks.

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 2 września - dr K. Sychta

W załączeniu wyniki kolokwium z postępowania karnego z 2 września (dr K. Sychta).

Wrześniowe dyżury O.Sitarz

Szanowni Państwo,

we wrześniu zapraszam na dyżury w poniedziałki, o godz. 14.45 - 15.30.

Pozdrawiam

Olga Sitarz

Dyżury dr Agaty Kozioł we wrześniu

Zapraszam na kolejne dyżury we wrześniu: 9 i 16 września, w godz. 14.30 - 16.00. Agata Kozioł

Egzamin z prawa handlowego - 6.IX.2013r.

Egzamin z prawa handlowego (dr E. Zielińska) dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną 21 czerwca odbędzie sie w następujących terminach:

6 września godz. 14:00 pok. 2.31 - nazwiska od A do J

7 września godz. 9:00 pok. 2.31 - nazwiska od K do M

9 września godz. 14:00 pok. 2.31 - nazwiska od N do Ż

 

Dyżur dr O.Sitarz w dniu 2 września

Szanowni Państwo,

z powodu zebrania katedralnego wyznaczonego na dzień 2 września (na godz. 15) rozpoczęcie dyżuru (zaplanowanego na godz. 16.00) może się nieco opóźnić, za co serdecznie przepraszam.

Olga Sitarz

prof.Adam Lityński - ostatnie dyżury (wrzesień 2013)

   Jak już informowałem, z dniem 1 października 2013 r.  odchodzę z Uniwersytetu na emeryturę.  Niniejszym ogłasxam wszystkim zainteresowanym moje ostatnie  (jedyne wrześniowe)  dyżury, a to celem umożliwienia dokonania zaleglych wpisów i in

Najbliższe dużury mgr. Małgorzaty Pohl

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury odbędą się w sobotę (31.08) 10.00 - 11.00 i  w poniedziałek (2.09) od 11.00 - 12.00  w pok.1.40.

Egzamin z Socjologii dla - prawo niestacjonarne, administracja stacjonarna, administracja niestacjonarna

                 Egzamin pisemnny z Socjologii odbędzie się

        w dniu 2 września 2013 roku o godzinie 18 - tej w auli nr 6

                                Dalsze terminy egzaminów (drugi i trzeci termin) będą podane 2 września 2013 roku

dyżur Anny Jaworskiej-Wieloch

Uprzejmie informuję, iż mój następny dyżur odbędzie się 2 września o godz. 16.00.

Pozdrawiam, Anna Jaworska-Wieloch

Dyżur dr Agaty Kozioł

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 2 września od godziny 14.30 do 16.00. Agata Kozioł

REKRUTACJA DO DRUŻYNY UŚ NA KONKURS ARBITRAŻOWY WILLEM C. VIS MOOT 2013/2014

REKRUTACJA DO DRUŻYNY UŚ NA KONKURS ARBITRAŻOWY WILLEM C. VIS MOOT 2013/2014

 

Czy jesteś studentem prawa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i chcesz sprawdzić swoją umiejętność argumentacji prawniczej w praktyce oraz przeżyć niezapomnianą przygodę z prawem międzynarodowym?

Jeśli tak to dołącz do Drużyny Vis Moot’a reprezentującej Uniwersytet Śląski w największym konkursie dla studentów prawa na świecie!

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe 2013/2014 semestr zimowy - studenci prawa niestacjonarnego

Rejestracja na przedmioty – studia niestacjonarne jednolite magisterskie - kierunek Prawo

 

Termin rejestracji: 09.09.2013 - 08.11.2013 godz. 23:59

Rozpoczęcie rejestracji:  1 sem. I roku - godz. 14:00

Dyżury mgr. Dawida Gregorczyka

Szanowni Państwo,

Na najbliższe dyżury zapraszam 13 sierpnia i 2 września br. w godzinach 15.40-16.40 pok. 1.37. Terminy kolejnych dyżurów wrześniowych zostaną podane we wrześniu.

Pozdrawiam.

Dawid Gregorczyk

Dyżur mgr D. Lorek 19.08

Drodzy Studenci,

mój jedyny sierpniowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 19.08 o godz. 17. Lipcowe konsultacje zdecydowanie nie cieszyły się popularnością, więc nie planuję więcej dyżurów podczas urlopu.

Pozdrawiam wakacyjnie,

Dominika Lorek

Wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo karne procesowe z dnia 24 lipca 2013 r.,

Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym ogłaszam wyniki naszego ostatniego spotkania:

Dyżury - prof. T. Dukiet-Nagórska

Uprzejmie informuję, iż dyżur Pani Profesor Teresy Dukiet-Nagórskiej w dniu 31 lipca jest odwołanyi został przeniesiony na czwartek 1 sierpnia godz. 18:00.

Kolejne dyżury zostana wznowione w miesiącu wrześniu.

Dyżur wrześniowy - dr O.Sitarz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że swój następny dyżur odbywać będę w dniu 2 września (poniedziałek), od godziny 16.

Zapraszam

Olga Sitarz

Egzamin dodatkowy M.Jagielska 31 lipca tylko rano

Szanowni Państwo,

z uwagi na nieprzewidziane utrudnienia komunikacyjne w dniu 31 lipca (Tour de Pologne w Katowicach) zaplanowany egzamin dodatkowy z prawa cywilnego rozpocznie się o 9.30. Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na egzamin w tym dniu zapraszam 6 września (piątek) od 11.00 (bez podań).

Monika Jagielska

ostatni dyzur przed wakacjami A. Rudnickiej

Drodzy Studenci, w związku z wyścigiem kolarskim i utrudnieniami w ruchu planowanymi na 31 lipca mój dyżur zostaje przesunięty i odbędzie się w godz. 11.30-12.30. A Rudnicka

Dodatkowy termin egzaminów I rok - dr K. Sychta

INFORMACJA O DODATKOWYM TERINIE EGZMINU Z PRZEDMIOTÓW

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ oraz PROKURATURA RP

 

Uprzejmie informuję, że wyznaczyłam dodatkowy termin egzaminu poprawkowego

Zmiana dodatkowego terminu egzaminu Monika Jagielska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dodatkowy termin egzaminu w dniu 29 lipca jest przesunięty na 31 lipca. Osoby które nie mogą podejść do egzaminu 31 lipca zapraszam 23 lipca.

Monika Jagielska

Dyżur - dr K. Sychta

W załączeniu plik z informacją o dyżurach dr Katarzyny Sychty i terminach kolokwium poprawkowego z postępowania karnego.

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z 11 lipca - dr K. Sychta

W załączeniu wyniki kolokwium z postępowania karnego z 11 lipca 2013r.

  • Grafiki do stron