Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownikami projektów w konkursie mogą być wszyscy naukowcy, niezależnie od etapu w karierze naukowej. Nie są istotne posiadane stopnie i tytuły naukowe, ale jakość proponowanych badań oraz sylwetka naukowa kierownika projektu, w tym liczące się publikacje o zasięgu międzynarodowym oraz jakość proponowanych badań.

NCN nie definiuje tematyki badań: wnioski mogą dotyczyć więc dowolnego zagadnienia, ale z zakresu badań podstawowych.

Projekt można zaplanować na 12, 24 albo 36 miesięcy.

Składowe oceny projektu są następujące:

1) spełnienie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

2) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

3) jakość wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;

4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

5) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

8) możliwość wykonania proponowanego projektu;

9) sposób przygotowania wniosku.

Więcej informacji oraz linki do całości dokumentacji konkursu patrz: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15