A A A
placeholder login poczta US

Erasmus

Na stronie tej znajdziecie Państwo informacje o pozostających do dyspozycji studentów Wydziału możliwościach uczestnictwa w programach międzynarodowych o charakterze wspólnotowym.

W chwili obecnej studenci mogą brać udział w dwóch programach wspólnotowych:
Erasmus Studia i Erasmus Praktyki. Pierwszy z nich  daje możliwość odbycia semestru studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej, a drugi umożlwia odbycie co najmniej trzymiesięcznej zagranicznej praktyki zawodowej.

Wszelkich informacji i pomocy w kwestii programów, możliwości uczestnictwa, poszerzania współpracy itp. udzielają:

Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych
dr Monika Jagielska
tel. 032 359 19 59, 032 359 19 60; pok. 1.40 Bankowa 11 b

Koordynator ds. Programu Erasmus
dr Katarzyna Pokryszka
tel. 032 359 20 15; pok.2.32 Bankowa 11 b

Koordynator ds. Programu Leonardo da Vinci
dr Witold Kurowski
ul. Bankowa 11b, pok. 2.11; tel. 032 359 16 16;

 

  • Grafiki do stron