Zmiana rozmiaru tekstu:
Osoba zakwalifikowana do Programu otrzymuje stypendium, w ramach którego finansowane są zasadnicze koszty uczestnictwa:
 
  • bilety lotnicze i inne koszty dojazdu na cztery kursy w uczestniczących w Programie ośrodkach;
  • zakwaterowanie w czasie zjazdów w hotelach, bursach akadamickich.
 
Stypendium nie obejmuje kosztów wyżywienia, ubezpieczeń podróżnych oraz innych wydatków własnych uczestników. Koszty te należy pokryć samodzielnie, bądź  poprzez finansowanie ze środków macierzystej uczelni.
 
Poza Uniwersytetem w Hamburgu głównymi sponsorami PEPP są: