Listopad 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo

W związku z organizowaniem w grudniu 2018 roku w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ zwracamy się do Państwa z serdecznym zaproszeniem do udziału w sympozjum naukowo-szkoleniowym pt.: Ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku w godzinach 9:00-15:00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Bankowej 11b w Katowicach.

Sympozjum jest kolejną inicjatywą studenckich kół naukowych: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prawa Karnego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Ochrony Praw Zwierząt oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica realizowaną jako forma popularyzacji wyników badań naukowych w obszarze nauk prawnych połączonej z analizą doświadczeń empirycznych prezentowanych przez przedstawicieli poszczególnych organów ochrony prawnej.

Temat sympozjum został zakreślony szeroko, jednakże organizatorzy planują wyodrębnić kilka grup zagadnień, które zostaną poruszone przez prelegentów. Zostały one wytypowane przez organizatorów - kierujących się realnym stopniem zagrożenia określonych zjawisk - jako najistotniejsze.

  • spalanie śmieci poza spalarnią lub współspalarnią odpadów;
  • nielegalny wyrąb drzew i ich kradzież;
  • nielegalny odłów ryb;
  • kłusownictwo;
  • Przestępstwa przeciwko zwierzętom;
  • ekoterroryzm

Sympozjum zostanie przeprowadzone z podziałem na dwie sesje tematyczne poświęcone charakterystyce przestępstw i wykroczeń przeciwko poszczególnym składnikom środowiska naturalnego. Do udziału w sympozjum w roli prelegentów zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Państwowej Straży Łowieckiej, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych (Straż Leśna), Inspekcji Weterynaryjnej, straży miejskich oraz przedstawicieli prokuratury i sądów powszechnych.

W naszym przekonaniu zaprezentowana formuła sympozjum przyjmie postać rzetelnej charakterystyki problemów metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i czynności wyjaśniających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia popełniane przeciwko poszczególnym składnikom środowiska. Liczymy, że tak jak w latach ubiegłych, nasze sympozjum oprócz wartości poznawczej, poprzez udział praktyków i teoretyków, a także zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń wyczerpie znamiona oryginalnej formy szkolenia ustawicznego.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest wcześniejsza rejestracja woli udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Studenci UŚ proszeni są o dokonywanie rejestracji za pośrednictwem kół naukowych będących organizatorami sympozjum, a osoby z zewnątrz proszone są dokonywanie rejestracji za pośrednictwem Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica. W związku z objęciem konferencji dofinansowaniem ze strony władz Uczelni oraz Samorządu Studenckiego jest nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz licealistów szkół średnich współpracujących z Uniwersytetem. Udział pozostałych uczestników sympozjum jest odpłatny i wynosi 20 PLN (koszt udziału, poczęstunek oraz certyfikat).

Serdecznie zapraszamy